czwartek, 16 grudnia 2021

Powiat Sokólski

 

                               Powiat  leży we wschodniej części województwa podlaskiego.

                                                     na Wzgórzach Sokólskich. 

 Graniczy on od północy z powiatem augustowskim , od zachodu z powiatem monieckim,

 od południa i zachodu z powiatem białostockim i od strony wschodniej z Republiką Białorusi -

 na długości ok. 68 km.

                                                        Powierzchnia- 2055 km²

                                                 Jego siedzibą jest miasto Sokółka                                         

                                                                   Herb powiatu

                                                                                                                 

                       ustanowiony Uchwałą Nr XXXIV/255/05 Rady Powiatu Sokólskiego

                                                               z dnia 25 listopada 2005 r.

         Na tarczy czerwonej sokół złoty z rozłożonymi skrzydłami, z głową obróconą w lewo

                                                       i z dzwonkiem u lewej nogi

        Wizerunek sokoła odnosi się do nazwy powiatu oraz miejscowych tradycji sokolniczych.


                                                                         Flaga powiatu


                                                                             ******                          

                          Tereny obecnego powiatu sokólskiego zamieszkiwali

                                 przez kilka wieków Jadźwingowie

          Od XV w   województwie trockim  stanowiąc jego południową  część

                                                       (powiat grodzieński)                                

                                       

 

                                  Od 1796 roku w zaborze pruskim, w prowincji 

                                                    Prusy Nowowschodnie

                                            W roku 1807  się w zaborze rosyjskim

                                                   1807–1842  obwód białostocki

                                                                  powiat sokólski


                                     18.XII. 1842   przyłączenie  do gub. grodzieńskiej

                                                                    Сокольский уезд


                                        VIII. 1915-  IV.1919  okupacja niemiecka  (Ober Ost)

                                                 Od 30 kwietnia 1919 r  się w granicach Polski

                                             Od   14.VIII.1919  w woj. białostockim

 

                                                             Powierzchnia  - 2333 km²                   

                                              21.IX. 1939 -23.VI.1941 w granicach ZSRR

                                            w związku z ustaleniami paktu Ribbentrop-Mołotow


                                                 23.VI. 1941 -VII.1944 okupacja niemiecka

                                                      Kreis Sokolka w Bezirk Bialystok                                     VIII 1944 - 1975 powiat sokólski w woj. białostockim

                                                          

                                         1956-1975 wydzielenie powiatu dąbrowskiego

                                                          1975- likwidacja powiatów

                                                   Od 1.I 1999 - powiat w woj.podlaskim

                                                         

                                            

 

                                                                        *******

                                                                   Sokółka

                                                            Miasto i Gmina Sokółka 

                                     położone na obszarze Wzgórz  Sokolskich, nad Sokołdą                                                                                                                                             

                                                                 Powierzchnia - 313,62 km²

                                                                       w tym miasto -18,59 km²

                                                                         Herb miasta

                                z nadania królewskiego wraz z prawami miejskimi w 1609 roku

 Na tarczy  dwudzielnej w pas w polu górnym złotym żubra barwy naturalnej, w polu dolnym czerwonym rycerza w srebrnej zbroi trzymającego w prawej ręce miecz srebrny o złotej rękojeści w słup ostrzem ku górze..

Obecnie obowiązujące wersje herbu i flagi potwierdzone są w Statucie gminy Sokółka (2003 r)

                                                                        Flaga miasta


                                                               poprzednia wersja herbu

                                                                       

                                                                         lata 90-XXw

 

                                                                                  1861

                                                              

                                                                          Od 1845 

                                                Pieczęć   z czasów  pruskich (Prusy Nowowschodnie


                  Nazwa miasta wywodzi się od nazwy rzeki Sokoldka (Mała Sokołda)

      Rozwijając się wzdłuż traktu komunikacyjnego łączącego niegdyś Kraków z Grodnem

         osada osiągnęła statut miasta  28 lutego1609 r. (król Zygmunt III Waza)

              Miasteczko do okresu rozbiorów było częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego 

                                   i trwało w cieniu Grodna

           Od 1796 r miasto znalazło się w zaborze pruskim, w prowincji Prusy Nowowschodnie

                      Od 1807 w zaborze rosyjskim (obw. białostocki, następnie gub. grodzieńska)

 

                                           

                                   od 1861 gmina (wołość ) kamionkowska

                             1915-1919 okupacja niemiecka (Ober Ost)

                      30 kwietnia 1919 roku Sokółka znalazła się w granicach Polski

                               VII-IX 1920 r. zajmowana była przez wojska bolszewickie podczas  

                                                          wojny polsko-bolszewickiej

                                      Od  21 września 1939 roku miasto  pod  okupacją ZSRR

                         W czerwcu 1941 miasto zostało zajęte przez wojska niemieckie, 

                                                  a w lipcu weszło w skład  Bezirk Bialystok

                                                    1944 -  do 1975 siedziba powiatu                                                           

                                                  Od 1999 - ponownie siedziba powiatu                                                                              

                                                                     ************** 

                                                               Znaczki pocztowe

                                                                    Cesarstwo Rosyjskie

 .                                                                      1858-1915


 .                                                            Okupacja niemiecka 

                                                                         Ober -Ost

                                                                      1915-1919

                                                                                                                      Okręg białostocki III Rzeszy.

                                                                      1941-19444

                                                                 Okupacja radziecka

                                                                         1939-1941


                                                                          *****

                                                         Znaczki polskie

                                                                     1919- 1939, 1944                                                             


                                                                             *******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz