niedziela, 28 listopada 2021

Łomża


                                                  Łomża    
                    

                       – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce, 

                                            w woj. podlaskim, nad rzeką Narew

                              Miasto zlokalizowane jest na historycznym Mazowszu, 

                                            stolica dawnej ziemi łomżyńskiej. 

                   Łomża to główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy ziemi łomżyńskiej.

                                              

                                                                 Powierzchnia- 32,67 km²

                                                                                   

                                                                         Herb miasta

          Obecny wzór herbu został przyjęty Uchwałami Miejskiej Rady Narodowej nr 40/IX z dnia 

                           27 kwietnia 1989 roku i nr 50/IX z dnia 27 czerwca 1989 rok

                      Przedstawia na czerwonej tarczy herbowej złotego jelenia w wyskoku

                                                  nad czarnymi kamieniami.

                                                 Stosowany od XV wieku.

 

                                                              Poprzednie wersje herbu

                                                          

 


 


 

                                                                        Flaga miasta

                                                                 przyjęta 20.XII.1995 r

                                                   Kolor żółty  - " mazowieckie piaski "

                                                              Niebieski - rzeka Narew

                                                            Czerwony- mury miejskie

                                                                             ******

                       15.VI. 1418 – nadanie Łomży prawa miejskiego chełmińskiego

                                         przez księcia  mazowieckiego Janusza I

                 Od 1526 – Łomża miastem królewskim i stolicą mazowieckiej ziemi łomżyńskiej

                                                   1795-  1807   do Prus

           1807-  1815 – Łomża stolicą departamentu łomżyńskiego w Księstwie Warszawskim

                   1816 –stolicą obwodu łomżyńskiego w województwie augustowskim

                                      1837 –  stolicą guberni augustowskiej

                              1842-1866  siedziba powiatu w  gub. augustowskiej

                                   Od 1867 – Łomża stolicą guberni łomżyńskiej

                                                              Ломжская губерния


                                                               

                                         11.VIII. 1915- 12.XI. 1918 okupacja niemiecka

 


                                     1919 r -. tereny weszły w skład woj. białostockiego     

                                     Łomża  miastem powiatowym  w woj. białostockim

                             1920-  utworzono samodzielny powiat miejski i powiat ziemski

                                                                           Mapa WIG

              1.IV. 1939 Łomża wraz z powiatem została włączona do woj. warszawskiego

                         11.IX.1939-27.IX.1939  okupacja niemiecka (pierwsza)

                                                  1939-1941 - okup radziecka  

                        29 września 1939 r. wojska radzieckie zajęły miasto.

                       Łomża znalazła się w granicach Białoruskiej SRR i stała się stolicą

                     rejonu, obejmującego również powiaty: kolneński i zambrowski                                                         


                                           22.VI 1941-   IX 1944 część  Bezirk Bialystok

                        Landkreis Lomscha  obejmujący obszar byłego powiatu łomżyńskiego                                                       kolneńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego 

                                               i kilka gmin powiatu ostrowskiego

                                                                   

                                 Lewobrzeżna część powiatu łomżyńskiego, po linię rzeki Narew, 

                                                 została wyzwolona we wrześniu 1944 r

                              Łomża została wyzwolona w dniu 13 września 1944 r

                                   Styczniowa ofensywa w 1945 r. przyniosła wyzwolenie 

                                                  pozostałej części powiatu łomżyńskiego.


                   Od 18. VIII .1945 -1975 r. powiat łomżyński  w województwie białostockim

                                       1 czerwca 1975 r. utworzono województwo łomżyńskie, 

                                                              które istniało do 1998 r.

                                            1975 – stolica województwa łomżyńskiego

                          Od  1999 – siedziba powiatu grodzkiego i stolicą powiatu ziemskiego

                                                     w składzie  województwa podlaskiego


                                                                   **********                                                          

                                                      Powiat łomżyński

                 Powiat położony  jest w zachodniej części województwa podlaskiego

                       Leży na terenie Niziny Północnomazowieckiej, jego obszar zajmuje 

                    Równina Kurpiowska Międzyrzecze Łomżyńskie oraz Dolina Dolnej Narwi.

                                                   Siedziba władz powiatu - Łomża

                                                       Powierzchnia- 1353,93 km²

                                                                  Herb powiatu

                                                        
                   ustanowiony uchwałą Nr XXXVIII/219/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego 

                                                     z dnia 28 września 2006 r. w

: "Po stronie prawej tarczy herbowej półorzeł mazowiecki srebrny na czerwonym tle.

 Po stronie lewej tarczy herbowej postać Św. Wawrzyńca w srebrnej szacie z rusztem i otwartą księgą oraz palmą męczeńską na czerwonym tle. 

Półorzeł mazowiecki nawiązuje do herbu Mazowsza, na terenie którego znajdowała się historycznie Ziemia Łomżyńska. Święty Wawrzyniec symbolizuje związki Ziemi Łomżyńskiej z kultem Świętego związanym ze Wzgórzem Św. Wawrzyńca i Kościołem na terenie Powiatu."

                                                                        Flaga powiatu

                                                                                           
 
 


                                                                             *******

                                                     Gmina wiejska Łomża
                                         okalająca  miasto Łomża 

                        położona jest, na skraju Międzyrzecza Łomżyńskiego 

                                                 i w  Dolinie Dolnej Narwi. .

                                   Zajmuje powierzchnię 208 km² i tworzy ją 40 sołectw

                                        Siedzibą gminy jest Łomża.

                                                                         Herb gminy

                                          Uchwała Nr XXXIII/211/17 Rady Gminy Łomża 

                                                         z dnia 18 października 2017 r

przedstawia w polu czerwonym grodzisko drewniane złote o dwóch wieżyczkach z otwartą bramą,

 w której głowa jelenia złota, nad bramą takiż ruszt św. Wawrzyńca. 

 W herbie znajduje się symbol grodziska w Starej Łomży, głowa jelenia z okazałym porożem oraz ruszt symbolizujący św. Wawrzyńca, patrona pierwszej katolickiej parafii, która powstała w Starej Łomży

 

                                                                         Flaga gminy


                                                                              ******

                                                                     (1995) 1997- 2017


.

        

                                                             1919-1954 Gmina Kupiski

                          Nazwa gminy pochodzi od wsi Kupiski, lecz siedzibą władz gminy

                                                 była Łomżyca   (obecnie dzielnica Łomży)                                     

                                                                

                                          Gmina została zniesiona 29 września 1954 

                  1 stycznia 1973 roku po reaktywowaniu gmin, utworzono  jej terytorialny

                                                    odpowiednik, gminę Łomża

             W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.


                                                            ***********************

                                                         Znaczki pocztowe

                                                                 Cesarstwa  Rosyjskiego

                                                                 1858-1860,1865-1915


                                                                  Królestwa Polskiego

                                                                          1860-1865


                                                                                ****

                                                                Okupacyjne niemieckie

                                                                           1915-1918

   *******

                                                                       1941-1944/45

                                                                    Okupacyjne  ZSRR

                                                                 1939-1941,1944-1945

                                                                                  **********

                                                                      Znaczki polskie

                                                    1918-1939. 1945

       
   
   


                                         

 
    


                                              

        


                                                        ******


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz