niedziela, 4 lipca 2021

Powiat olkuski

                                      Powiat położony  jest w obrębie trzech makroregionów

 geograficznych  Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Śląskiej i Wyż yny Miechowskiej.

         Współczesny powiat olkuski utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej.

           Jego kształt zmodyfikowało 1 stycznia 2002 roku wyłączenie z województwa małopolskiego

                                i powiatu olkuskiego miasta Sławkowa, które zostało włączone

                                                  do województwa śląskiego i powiatu będzińskiego


                                                              Powierzchnia -622,19 km²

                                                                               ***

                                                                        Herb powiatu

                                                         ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu

 z dnia 18 lipca 2000 r.

Herb powiatu olkuskiego "Trzy Srebrne Orły"
przedstawia w polu czerwonym trzy ukoronowane srebrne Orły ze złotymi przepaskami
 zakończonymi trójliściem przez skrzydła, o takichże dziobach i szponach, w układzie 2 i 1

                                                                                Flaga*******

Olkusz
Miasto i Gmina Olkusz

Powierzchnia-150,66 km²
miasto Olkusz: 25,6 km²

Herb

Uchwała Nr LXIII/752/2002 Rady Miejskiej 
z dnia 20 września 2002 r

. Herb nawiązuje do średniowiecznych miejskich murów oraz do pracy górników w
olkuskich kopalniach dawniej srebra a obecnie rud cynku i ołowiu.


Flaga

Sołectwa
 Bogucin Mały, Braciejówka, Gorenice, Kogutek Kosmołowski, Kosmolów, Niesułowice, 
Olewin, Osiek, Pazurek, Podlesie, Rabsztyn, Sieniczno, Troks, Wiśliczka, Witeradów, 
Zawada, Zederman, Zimnodół , Żurada.

****
                                                                     lata 50 i 60 -XXw

1991-2002

*****

Wolbrom
Miasto i Gmina Wolbrom
. Leży na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Powierzchnia-150,82 km²

Herb. 
 Uchwała  Nr II/8/02.
od 2002 r

                    Na tarczy w polu  błękitnym wizerunek króla Władysława Łokietka w złotej
                                          koronie – prawdopodobnie założyciela miasta. 

Flaga


przyjęta 12.XII..2002

Sołectwa
Boża Wola, Brzozówka, Budzyń, Chełm, Chrząstowice, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Jeżówka, Kaliś, Kąpiele Wielkie, Kąpiołki, Lgota Wielka, Lgota Wolbromska, Łobzów, Miechówka, Podlesice Drugie, Poręba Dzierżna, Poręba Górna, Strzegowa, Sulisławice, Wierzchowisko, Zabagnie, Załęże, Zarzecze, Zasępiec

****
                                                                     Bukowno
                                                miasto na wsch. krańcu Garbu Tarnogórskiego ,
                                                                    na zach. od Olkusza
Powierzchnia - 64,59 km²

Herb
Przyjęty uchwałą Nr XLVIII/313/ 2002
Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.IV.2002 r

Na tarczy trójdzielnej w polu pierwszym  srebrnym młotek czarny
 skrzyżowany z takąż łyżką hutniczą płonącą,w polu drugim zlotym gąłązka
 bukowa zielona,pole trzecie blękitne

Pole 1 - miejscowe tradycje przemyslowe
Pole 2 -pole zlote (żółte) ymbolizuje  teren Pustyni Starczynowskiej i złóż piasku,
gałązka  buka  nawiązuje do nazwy  miasta
Pole błękitne -przepływająca przez miasto rzekę Sztołę.

                                                                               Flaga

.                       1958 -utworzenie osiedla o nazwie Bukowno-Osiedle z obszarów wsi 
                                                Starczynów, Bór Biskupi i Podlesie                                

                                       1962 - nadanie Bukownie-Osiedlu praw miejskich 
                                                              i zmiana nazwy na Bukowno                                                                     *************
                                                             Gmina Bolesław
.             Położona jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w pobliżu Pustyni Błędowskiej,
                        na granicy dwóch najważniejszych województw Polski południowej, 
                                    w połowie drogi pomiędzy Krakowem i Katowicami,

                                                               Powierzchnia -41,42 km²

                                                                               Herb
                                                                        od 10.VI.1992

                                               Herb gminy Bolesław  używany od 1992 r
                                         jest  faktycznie  (po niewielkich zmianach)  herbem 
                                                 guberni kieleckiej  z lat  1869-1915
                                                             

     Herb guberni kieleckiej zatwierdzony 25 lutego 1869
w użyciu do 1915 roku

                                                                                 **
                                                                            Sołectwa
                                     Bolesław, Hutki, Krążek, Krzykawa, Krzykawka, Krze,
                                                 Kolonia (dawniej Ujków Nowy Kolonia),
                                        Laski, Małobądz, Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy

                                                                              ***
                                                                        gmina  do 1954
                                                                   1955 -status osiedla
                                                            1975- 1990  część Bukowna

                                                                                  ***
                                                                Gmina Klucze
                                            leży na terenie powiatu olkuskiego na Wyżynie 
                                      Krakowsko-Częstochowskiej. na skraju Pustyni Błędowskiej

                                                                  Powierzchnia -119,3 km²

                                                                                 Herb
  

od 2003 r
na tarczy widnieją skrzyżowane klucze oraz elementy typowe dla krajobrazu
ziemi kluczewskiej, a to: srebrny kwiat dziewięćsiła, posiadającego złoty środek oraz pięć
złotych strzępiastych liści, endemitu Pustyni Błędowskiej.
 Złoto jest symbolem bogactwa ziemi kluczewskiej.

 Flaga

   

***
    Poprzedni symbol
     
      lata 70-XX w -2003 r

Sołectwa
Klucze, Bogucin Duży, Jaroszowiec, Zalesie Golczowskie, Golczowice, Cieślin, Kolbark, Bydlin, Krzywopłoty, Kwaśniów Górny, Kwaśniów Dolny, Ryczówek, Hucisko, Rodaki, Chechło.


*******
Gmina Trzyciąż 
 położona jest we wschodniej części powiatu olkuskiego 
na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej 

Powierzchnia -96,56 km²

                                                                          Herb gminy

Od   2001 r

 W błękitnym polu trójwzgórze srebrne, a nad nim kwiat obuwika 
o czterech płatkach 
czerwonych i wargach złotych, poniżej rogacina i korona.

Kwiat storczyka - obuwika to nawiązanie do endemicznej przyrody gminy chronionej 
w rezerwacie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.

Srebrna rogacina jest nawiązaniem do herbu Odrowąż, którym pieczętowali się założyciele większości wiosek gminy Trzyciąż- rodu Odrowążów: biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża i jego Wuja (Imbrama) – trzynastowiecznego fundatora klasztoru norbertanek w Imbramowicach, a złota korona Piastów jest nawiązaniem do króla Władysława Łokietka który chronił się ze swoimi wojskami 
w czasie walk o tron krakowski

FlagaObuwik pospolity (Cypripedium calceolus L.)


*******
Trochę historii

                                                 W 1815  Olkusz znalazł się w zależnym od Rosji 
                                                                        Królestwie Polskim

                                                                       (ok. 1105 km²).

                                                 Od 1919 r. w  województwie  kieleckim

                                 W 1939 r. powiat Olkusz zajmował 1364,6 km² powierzchni. 

                                                             

                                            1.XI.1939 - podział przedwojennego powiatu
                                         zach. część z Olkuszem (od 1941 Ilkenau)  do Rzeszy
                                wsch. część  do GG ( od 1 .I.1940 r. do powiatu miechowskiego ).

****
Po 1945 do 1975
                                                     

                                                                                  *****

                                                                Znaczki pocztowe
                                                 znaczki rosyjskie
                                                                           1858-1915


                                                                                 ***
                                                                     Królestwa Polskiego
                                                                              1860-1865
     

       133 -Wolbrom
         134 - Żarnowiec

   171  -Pilica
        

        177 - Sławków
                                                                            178-Olkusz

                                                                                ***
                                                              okupacyjne austro-wegierskie
                                                                           1915-1918
                                                                         **********

                                                                       znaczki   polskie
od 1918
                 Francesco Nullo (1826 -1863) – pułkownik, dowódca ochotników włoskich, 
                       tzw. garibaldczyków, uczestniczących w powstaniu styczniowym 1863 r
                     Zginął w bitwie pod Krzykawką (koło Olkusza) 5 maja 1863.


                                                  *****
                                               okupacyjne niemieckie
                                                                             1939-1945

                                                                          ***
                                               III Rzesza
                                       29 grudnia 1939 r .Olkusch
                                        od 21 maja 1941 r. Ilkenau

 Stadt Ilkenau  in Oberschlesien

                                                                 Bolesław: Zinkberg,

                                                ****
                                                  lokalne
                                                                         8 XI. 1918

**
                                                

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz