środa, 14 lipca 2021

Powiat myślenicki cz.1

                                                                         Herb powiatu

Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XLVI/316/2002 Rady Powiatu w Myślenicach 
z dnia 25 maja 2002 r


Nawiązuje do symboliki  monarszej  czasów Kazimierza Wielkiego,do herbu województwa 
małopolskiego i herbu Myślenic oraz do topografii terenu,w której  przeważa  
krajobraz górzysty i lesisty

                                                                             Flaga                                                                                  ****

                           Powiat myślenicki tworzy 9 gmin, w tym 3 gminy miejsko-wiejskie
                                    (Myślenice, Dobczyce, Sułkowice) oraz 6 gmin wiejskich                                                                                ******

                                                                       Myślenice
                                                                  Miasto i Gmina Myślenice

                                                                       Gmina  - 153,7 km²
                                                               miasto Myślenice  - 29,4 km²

                                                                                Herb
  
      potwierdzony przez MSW RP 18 czerwca 1937 r (Monitor Polski, nr 144, poz. 241), 
potwierdza w zasadzie herb nadany przez władze austriackie 2 marca 1797 r.

 Zatwierdzony uchwałą Nr 103/XIX/91 Rady Miejskiej w Myślenicach
 z dnia 4 lipca 1991 roku.

                                         wizerunek z pieczęci herbowej datowanej na XIV wiek. 
            Herb nawiązuje do pierwotnego położenia miasta Myślenice na leśnym karczowisku i 
     uzyskanych   przez miasto uprawnień do karczunku terenów leśnych nadanych w 1342 r, 
                                                               przez króla Kazimierza Wielkiego.

                                                                               Flaga

**

                    W skład gminy wchodzą wsie: Jawornik, Bęczarka, Krzyszkowice, Polanka, 
                Bysina, Jasienica, Głogoczów, Zawada, Borzęta, Osieczany, Droginia, Łęki, Bulina,
                           
                                                            Trzemeśnia, Zasań, Poręba.

                                                                                 ** 
                                                                                *****

                                                                         Dobczyce
                                                                    Miasto i Gmina Dobczyce
 
                      położona około 30 km na południe od Krakowa. na Pogórzu Wielickim
                     w sąsiedztwie Beskidu Makowskiego i Wyspowego, w dolinie rzeki Raby.

                                                                    Powierzchnia -66,63 km²

                                                                            miasto- 12,97 km² 

                                                                                        Herb
ustanowiony Uchwałą rady miasta i gminy nr VIII/71/99 z 17 maja 1999 r.

Herb nawiązuje do wezwania kościoła parafialnego w Dobczycach oraz patrona
 miasta i gminy – św. Jana Chrzciciela.


Flaga

    

****
Poprzednie  herbie
                                                                         Sołectwa
                           Bieńkowice, Brzączowice, Brzezowa, Dziekanowice, Kędzierzynka,
          Kornatka, Niezdów, Nowa Wieś, Rudnik, Sieraków, Skrzynka, Stadniki, Stojowice

                                                                           *******

                                                                      Sułkowice
                                                                Miasto i Gmina Sułkowice

                                                               Powierzchnia - 60,53 km²
miasto -16,46  km²

Herb
 od 26 października 2006 

Herb nawiązuje do faktu iż niegdyś Sułkowice były wsią królewską. Także czerwień w barwie tarczy nawiązuje do barwy królewskiej. Podkowa jest zarówno symbolem szczęścia, jak i nawiązaniem do tradycji kowalstwa w Sułkowicach. Gałązki cisu nawiązują do miejscowej przyrody, z niegdyś licznych tu cisów ocalały jeszcze Cisy Raciborskiego w Harbutowicach.

Flaga****

. W 1969 r. Sułkowice otrzymały prawa miejskie,


1969


1992


                                                                                 1866
*******
Gmina  obejmuje miasto Sułkowice i 4 sołectwa: 
Harbutowice, Rudnik, Biertowice, Krzywaczka.

Symbole sołectw

********
 
  1886 - utworzenie powiatu - 1063 km².

                Oprócz Myślenic były dwa miasta : Maków i Jordanów. 
         Dobczyce znalazły się w powiecie wielickim. 
 
***

Znaczki pocztowe

znaczki austriackie
1850-1919

*****

lokalne
1918-1919
4 typy nadruków na zn. Austrii
 
2  przedstawiały orła, pozostałe  napis
Poczta Polska

****
znaczki polskie
od 1918


*****

Okupacyjne niemieckie
GG
1939-1945
 
 


****


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz