sobota, 10 lipca 2021

Powiat wadowicki

            

                          Położony jest w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego, 

                                                               na Pogórzu Karpackim.

                      W zachodniej części leży na Pogórzu Śląskim, w południowej w Beskidzie Małym,

                                             a w północno-wschodniej na Pogórzu Wielickim. 

                                                      Obejmuje obszar w dorzeczu Skawy.                                                         


                                                                                 ***

                                                                          Herb powiatu


Herb i flaga zostały ustanowione uchwałą rady Powiatu nr XXXVII/257/02
 z dnia 7 marca 2002.

w czerwonej tarczy herbowej białego orła o złotym uzbrojeniu i w złotej koronie na głowie,
 ze złotą przepaską sierpową na skrzydłach, trzymającego w prawym szponie złoty 
a w lewym srebrny klucz, skrzyżowane ze sobą.

Przedstawienie to nawiązuje do przynależności powiatu do Małopolski (wizerunek orła pochodzi 
z herbu województwa małopolskiego), oraz do osoby papieża Jana Pawła II (klucze), 
urodzonego w stolicy powiatu - Wadowicach.

Flaga


****
   Powierzchnia - 645 km².

                                 W skład powiatu wchodzi 10 gmin, w tym 3 miejsko-wiejskie

                                                        

                                                                       Wadowice
                                                                Miasto i Gmina Wadowice

                                     położona nad rzeką Skawą, na terenie Pogórza Śląskiego
                                  (południowa część gminy leży w Beskidzie Andrychowskim)
                                                                 Powierzchnia - 112,83 km²
                                                                        miasto-10,54 km²

                                                                               Herb

                                                               1995-2017, ponownie.2019

             Przedstawia dwudzielną w słup tarczę herbową, na której w prawym, błękitnym polu,
                                   umieszczona jest połowa złotego orła Piastów śląskich
                                  , zaś w lewym czerwonym polu – białą basztę z blankami.
 
                     Nad tarczą znajduje się złota korona królewska króla Polski Zygmunta Augusta, 
                     a za  tarczą położone są ukośnie skrzyżowane papieskie srebrne "klucze piotrowe", 
                                                      połączone czerwonym sznurem.

                                   Klucze symbolizują związek papieża Jana Pawła II z Wadowicami.

                                W pocz. XVIII wieku) tarcza została podzielona w słup i w prawym czerwonym
               polu pojawiło się pół orła polskiego w koronie, a w lewym błękitnym polu blankowana wieża.
                                                Nad tarczą górowała korona królewska otwarta

                                                                Pod zaborem austriackim

  
                                                   herb  ustalony patentem cesarskim w 1793


   

  24 maja 1938 r.:
 „Tarcza dwudzielna w słup. W polu prawym błękitnym pół orła złotego z dziobem, językiem i szponami czerwonymi, w polu lewym czerwonym baszta srebrna z czterema blankami, trzema strzelnicami i bramą. Otwory bramy i strzelnic czarne"
                                                                              *****

2017-2019
 
                                                                                  **
                                                                            16 sołectw
                              : Babica, Barwałd Dolny, Chobot, Chocznia, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny,
                            Jaroszowice, Kaczyna, Klecza Dolna, Klecza Górna, Ponikiew, Roków, 
                                              Stanisław Górny, Wysoka, Zawadka.


                                                                         **********
                                                                  Andrychów
                                                              Miasto i Gmina Andrychów

                                    Północna część gminy leży na terenie Pogórza Śląskiego, 
                                                     południowa w Beskidzie Małym. 
                                                 Gmina leży w dorzeczu rzeki Wieprzówki.

                                                               Powierzchnia -100,39 km²

                                                                             Herb
                                                                              
 Herb został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej 
dnia 20 września 1994 r.

 w czerwonym polu złoty majuskulny monogram złożony z liter SA.

Flaga

20 września 1994 r

**
Andrychów w roku 1767 otrzymał prawa miejskie 
z herbem Abdank (Awdaniec)

  rodu Ankwiczów (założycieli miasta)
**

W sklad gminy wchodzi
 Brzezinka , Inwałd , Roczyny , Rzyki , Sułkowice , Targanice i Zagórnik 

 W 1823 r. Andrychów otrzymał przywilej potwierdzający prawa miejskie.

********
 Kalwaria Zebrzydowska
Miasto i Gmina  Kalwaria Zebrzydowska
 na pograniczu Beskidu Makowskiego i Pogórza Wielickiego

Miasto położone na Pogórzu Wielickim, , u stóp góry Żar,
 nad rzeką Cedron (Skawinka Zachodnia).

Powierzchnia -75,26 km²
 pow. miasta - 5,50 km²

                                                                               Herb
Obecna wersja herbu przyjęta została uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/102/99
 z dnia 2 grudnia 1999 r.

herb Radwan, przedstawiający w czerwonym polu złotą chorągiew kościelną, o trzech polach, z frędzlami zawieszona na poprzecznym drzewcu, ze złotym krzyżem kawalerskim bezpośrednio na nim opartym.
 W klejnocie trzy pióra. Jest to herb fundatora sanktuarium pasyjno-maryjnego oo. bernardynów 
w Kalwarii Zebrzydowskiej- Mikołaja Zebrzydowskiego.


W skład gminy wchodzi
13 sołectw i 2 zarządy osiedli

Bugaj, Barwałd Górny, Barwałd Średni, Brody (Druga Solca), Kalwaria Zebrzydowska, Leńcze (Zadział), Podolany, Przytkowice, Stanisław Dolny (Czerna, Drabóż, Kępki, Sosnówka, Zagórze, Zastawiska), Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice (Bieńkowice, Samcówka).

1617 r. – lokacja miasta Zebrzydów przez Mikołaja Zebrzydowskiego
25 lipca 1640 r. – Jan Zebrzydowski, nadaje nową lokacje miasteczka Zebrzydów, zmieniając jednocześnie jego nazwę na Nowy Zebrzydów, nadaje nowe przywileje (organizacje miejską na prawie magdeburskim), herb rodowy Zebrzydowskich (Radwan) oraz określając granice miasta

ok. 1890 r. – dodanie do nazwy Kalwaria przymiotnika Zebrzydowska.
1934 r. – Kalwaria Zebrzydowska odzyskuje prawa miejskie.


***********
Gmina Brzeźnica
położona na południe od rzeki Wisły ( Dolina Górnej Wisły )

Od wschodu gmina  graniczy z gminą Skawina, od północy z gminą Czernichów, 
od zachodu z gminą Spytkowice, od południowego zachodu z gminą Tomice, 
zaś od południa z gminami Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska. 

Powierzchnia 66,43 km²

Herb gminy
ustanowiono uchwałą Rady Gminy nr XXII/197/2008 
z 29 grudnia 2008 r

                                                               
w polu czerwonym brzoza srebrna między godłem z herbu Radwan (chorągiew złota z takimż zaćwiczonym krzyżem kawalerskim), a godłem z herbu Zadora (głowa lwia srebrna ziejąca płomieniem złotym). 

Flaga


**
W skład gminy  wchodzi 13 wsi (14 sołectw) - Bęczyn, Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kopytówka, Kossowa, Łączany, Marcyporęba (w tym sołectwo Bachorowice), Nowe Dwory, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań, Wyźrał.  

Gmina zbiorowa Brzeźnica została utworzona 1 sierpnia 1934 r
została zniesiona 29 września 1954 r
 1 stycznia 1973, przywrócono gminę Brzeźnica.

*****
                                                            Gmina Lanckorona
                                  położona jest w paśmie Pogórza Wielickiego,
                                                       na pograniczu z Beskidem Średnim.

                                                                 Powierzchnia -40,43 km²

                                                                           Herb gminy


                                         Uchwała Nr XXXVI/313/18 Rady Gminy Lanckorona
                                                                   z dnia 19 września 2018 
                                                  w polu błękitnym złotą koronę gotycką.

                                                                              Flaga

*****
Poprzedni herb

Lanckorona w latach 1366–1934 posiadała prawa miejskie

                        Przywilejem cesarskim Franciszek II 18 września 1797 nadał Lanckoronie
                         nowy herb z koroną otwartą i umieszczonym pod nią wieńcem laurowym.

W sklad gminy wchodzi 5 sołectw  Lanckorona, Izdebnik, Skawinki, 
Jastrzębia i Podchybie

*****
                                                               Gmina Mucharz

                          położona jest w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia część Beskidu Małego).
                                                          Przez gminę przepływa rzeka Skawa

                                                                 Powierzchnia -37,32 km²

                                                                           Herb gminy
 Uchwała nr XXVII/198/06 Rada Gminy Mucharz 
z  dnia 31 marca 2006 roku.

– W polu błękitnym między postacią świętego Wojciecha Biskupa Męczennika
 w szatach pontyfikalnych srebrnych i złotych, trzymającego w prawej ręce dwie włócznie
 i wiosło złote a gryfem srebrnym  w prawo, złoty krzyż na trójwzgórzu.

Gryf będący herbem Norbertanek, które przez wiele lat (do 1782 roku)
 były właścicielkami Mucharza.

. Zwierzyniecki klasztor Sióstr Norbertanek używał herbu: 
w polu czerwonym, srebrny gryf w prawo. Jest to herb fundatora – Jaksy Gryfity.

św. Wojciech -kościół parafialny w Mucharzu

***


 
Flaga


W skład gminy wchodzi 7 sołectw: Jamnik, Jaszczurowa, Koziniec,
 Mucharz, Skawce,Świnna Poręba i Zagórze.


***
                                                             Gmina Spytkowice

              leży w Kotlinie Oświęcimskiej i jest najdalej na pn.wysuniętą częścią pow. wadowickiego. 
                         Jej pn. granice stanowi koryto Wisły,zaś w części pd. sięga po Pogorze Wielickie

                                                                Powierzchnia 47,03 km²

                                                                           Herb gminy

                                                        
                                                                         
                                                      Uchwała Nr  V/26/98 z  30 grudnia 1998 r
Biała baszta symbolizuje miejscowy zamek,
 a po jej bokach dwa szlacheckie herby, czyli "Ostoja" (lub "Przegonia")
 i "Jastrzębiec"


                                    1 sierpnia 1934 r   utworzenie gmina zbiorowej Spytkowice
                     1939 - podział gminy - Bachowice (Langenbachdorf), Miejsce (Meßten),
                    Spytkowice (Spittkau) i Woźniki (Schauenfurt) włączono do III Rzeszy.
 
                   Pozostały obszar gminy (Lipowa, Łączany, Półwieś, Ryczów i Zygodowice) 
                                          znalazł się   w Generalnym Gubernatorstwie,
                                                            w dystrykcie krakowskim

                                 27 lipca 1945 roku przekształcono ją w gminę Ryczów 
                                     1 stycznia 1973 przywrócono gminę Spytkowice

                                                                           ***
                               30 grudnia 1998 roku Rada Gminy Spytkowice zatwierdziła herby 
                                                           gminy i wsi Spytkowice
                                               oraz Bachowic, Ryczowa, Miejsca  ,Lipowej.

                                                                           Bachowice

Lipowa

                                                                             Ryczów

                                                                              Miejsce

                                                                              Półwieś
                                                              do 2007 r w gminie Brzeźnica

                                                                                *****
                                                                               Herb  
                                                                    propozycja  ? 2007 r

                                                                               ****                                                                              *******

                                                                 Gmina Stryszów
           leży na pograniczu Beskidu Makowskiego, Beskidu Małego oraz Pogórza Wielickiego.
                  Zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Skawa, wschodnią częściowo rzeka Cedron.

                                                                     Powierzchnia -46,05 km²

                                                                            Herb gminy
Herb,ustanowiono uchwałą Rady Gminy nr XV/90/04
 z 28 października 2004

 w polu czerwonym na pagórze złotym, takież drzewo lipowe, po prawej heraldycznej stronie drzewa postać modlącego się świętego Onufrego w barwach naturalnych, a po lewej heraldycznej stronie drzewa skrzyżowany młot z siekierą o styliskach złotych.


Flaga
.

****
Poprzedni symbol
 


******
                                                              Gmina Tomice
                      położona jest w dorzeczu Skawy na pograniczu Pogórza Wielickiego
                                                                            i Śląskiego

                                                                Powierzchnia -41,53 km²

                                                                           Herb gminy
 

Od 6 września 2007 r. (Uchwała Nr VIII/53/2007).

                           Złote godło z herbu rodowego Radwan symbolizuje 
                                   Radwanitów (Brandysowie, Zebrzydowscy)
                którzy  posiadali większą część dóbr w Tomicach i Radoczy (XIII-XVII w.)
 
Srebrna  blankowana wieża - nawiązanie do położonych  na obu brzegach rzeki Skawy strażnic,
które  strzegły podróżnych i kupców. Takich obronnych punktów wzdłuż Skawy było co najmniej dziesięć. Punkty te nosiły przeróżne nazwy: gródki, czartaki, brony, widy, patryje czy wyźrały.
 
 Pofalowany pas srebrny symbolizuje zarówno rzekę Skawę, jak i stawy hodowlane  na lewym brzegu Skawy naprzeciw Tomic i Radoczy

                                                                             Flaga                             W 1973 r. w miejsce gromad: Radocza, Witanowice i Woźniki 
                                                              utworzono gminę Tomice

                                 6 sołectw : Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki, Zygodowice.

                                                                       Poprzedni symbol
 

                                                                           **********
                                                                  Gmina Wieprz

               położona jest w obrębie Pogórza Śląskiego, nad rzekami Wieprzówką i Frydrychówką,
                                          ograniczonego od północy Kotliną Oświęcimską

                                                                 Powierzchnia - 74,42 km²

                                                                          Herb gminy

Od... ?

. W polu czerwonym miecz o głowni srebrnej i rękojeści złotej między dwoma trójliśćmi
 koniczyny z łodygami do środka srebrnymi, nad nimi (w głowie tarczy) otwarta korona złota
. Liście wywodzą się ze znaku napieczętnego wsi Wieprz (trzy trójliścia koniczyny i dwa kwiaty) 
używanego w XIX wieku i I ćwierci XX wiek


                                                                            6 sołectw 
                           Frydrychowice, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Nidek, Przybradz, Wieprz.
                                                              

**********
Od 1855 roku Wadowice zyskały rangę miasta obwodowego, a w 1867 roku  z terenów obwodu wadowickiego utworzono cztery powiaty: wadowicki , 
bialski, żywiecki i myślenicki. 


 W latach 1867–1975 miasto było siedzibą powiatu.

Po wcieleniu do III Rzeszy, nazwę miasta zmieniono na Wadowitz. 
 

 2.X. 1939 roku utworzona została Generalna Gubernia, 
 w skład której weszła część powiatu wadowickiego na wschód od rzeki Skawy. 
Reszta została wcielona do III Rzeszy. 

****
Znaczki  pocztowe

austriackie
1850-1919


***

znaczki polskie
 od  1918


                            

                           

                


                            


*******

niemieckie (III Rzesza)
1939 -1945

Wadowitz (Wadowice)**
GG
1939-1945
 


******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz