piątek, 23 lipca 2021

Województwo świętokrzyskie -herby powiatów cz.1

                                                Województwo świętokrzyskie

                          jest jednym z 16 województw utworzonych w 1999 roku.

 W przybliżeniu obejmuje większą część obszaru dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego (powiaty opatowski, sandomierski i staszowski) oraz skrawki radomskiego,            piotrkowskiego i częstochowskiego

                                                              Powierzchnia- 11 710 km² 

                                                                                  ***

                                                                    Herb województwa

                         Uchwała Nr XXVI/474/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

                                                               z dnia 28 grudnia 2012

          W skład herbu wchodzi krzyż łysogórskich benedyktynów oraz herby województw 

                           sandomierskiego   i krakowskiego z okresu  I Rzeczypospolitej

                                                                              Flaga

 
**

                                                                     Herb województwa

                                                                            1999-2013

                                                                     **************

              Województwo składa się z 13 powiatów i jednego miasta na prawach powiatu Kielce

                                                                          ******

                                                                         Kielce

                         miasto na prawach powiatu w Górach Świętokrzyskich

                                                              Powierzchnia - 109,65 km² 

                                                                          Herb miasta

                                              Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miasta Kielce

                                                             z dnia 21 lutego 2019 r.

                          Litery CK są skrótem od „Civitas Kielcensis” lub „Civitas Kielce”.

                                                                              Flaga


                                                                     *********
                                  Herb nadał miastu kardynał Fryderyk Jagiellończyk

                                                    nastąpiło to w latach 1493-1503

                                                                                                                     

                                                                                                 

                                                                             ****

                                                   W  Król. Polskim miasto guberialne

                                                                  rosyjski herb miasta

                                                                        Herb  1874 r.

                                                         Od 1919 siedziba województwa


                                                                         ********

                                                             Powiat  kielecki

                  położony jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego. 

                                                          Sąsiaduje z miastem Kielce

                                                              Powierzchnia  - 2246,07 km² 

                                                           Jego siedzibą jest miasto Kielce

                                                                       Herb powiatu

                                    Uchwała Nr XIX /56/2016 Rady Powiatu w Kielcach

                                                         z dnia 26 września 2016 r.

                                  Motyw krzyża zaczerpnięto z relikwiarza znajdującego się w

                                                           Opactwie Świętego Krzyża

                                                                            Flaga


        Opactwo na Świętym Krzyżu

Łysa Góra, Święty Krzyż , góra w G. Świętokrzyskich,na wsch.krańcu Łysogór

W 1103 r  powstało tu  opactwo Benedyktynów  Święty Krzyż   istniejące do 1818 r ,

od którego pochodzi nazwa całych gór.

  W  1306 książę Władysław Łokietek przekazał łysogórskim benedyktynom relikwie drzewa

 Krzyża Świętego (przechowywane od XVIII wieku w kaplicy Oleśnickich i wg legendy 

podarowane przez Emeryka, królewicza z Węgier).


                                                                               ****

                                                                   


                                                                        *********

                                                               Powiat buski

                    leży Niecce Nidziańskiej, pomiędzy Górami Świętokrzyskimi i  

           Wyżyną Krakowsko- Częstochowską. Są to tereny równinne, lekko pofałdowane.

                                                           Powierzchnia  - 968 km²

                                                      siedzibą jest miasto Busko-Zdrój

                                                                       Herb powiatu

                                   Uchwała Nr XXII/134/2001 Rady Powiatu w Busko Zdroju

                                                                z dnia 23 kwietnia 2001

    Mitra książęca nawiązuje do Kazimierza Sprawiedliwego, który utworzył księstwo wiślickie. 

                            Jego spadkobiercą jest w dużej mierze dzisiejszy powiat buski.

              Wzór ikonograficzny mitry pochodzi z XV wiecznego tryptyku z Wielowsi, 

                          przedstawiającego księcia Henryka Brodatego z żoną i potomstwem 

                 . Krzyż patriarchalny to element herbu województwa świętokrzyskiego

                                                                              Flaga

                                                                             ******

                                                                    Herb Buska Zdrój

                             Herb znany od  XVI wieku  z pieczęci miejskich, zatwierdzony

                                                      został w 1936 przez MSW RP

                                       Prawa miejskie w 1287 r i ponownie w 1910

 

            Powiat stopnicki (1916-19 powiat buski)  powiat, istniejący w XIX i I poł. XX wieku.

                   Wchodził w skład guberni kieleckiej, a później województwa kieleckiego.

 

 Do 1915 r. siedzibą powiatu była Stopnica, a w latach 1915–1939 i 19451948 Busko-Zdrój.

 Został on ostatecznie zlikwidowany 12 marca 1948 r

 Na jego miejsce powołany został powiat buski

                                                                              ****

                                                        Powiat jędrzejowski

         położony jest na Wyżynie Małopolskiej w większości w obrębie Niecki Nidziańskiej

                      a jego północno-zachodnie tereny leżą na Wyżynie Przedborskiej

                                                           Powierzchnia - 1256,96 km²

                                                                        Herb powiatu

                                          ustanowiony uchwałą rady powiatu nr XX/124/2001

                                                        z 23 kwietnia 2001 r                                                        

Mitra i gryf to nawiązanie do rodu Gryfitów i fundatorów klasztoru Ojców Cystersów w Jędrzejowie; krzyż patriarchalny jest wspólnym elementem z herbem województwa świętokrzyskiego.

                                                                           Flaga

                                                                            *****

                                                                     Herb Jędrzejowa

                          przyjęty w XIV wieku pochodzące z herbu Lis,założycieli miasta

                                                            1271- prawa miejskie

                                                                 1916 -ponownie                                                

                                                                                1870

                                                                 rosyjski herb miasta


                                                                    ************

                                                       Powiat kazimierski

      położony jest na Wyżynie Małopolskiej w obrębie Niecki Nidziańskiej, w części zwanej Płaskowyżem Proszowickim. W krajobrazie dominują łagodne wzniesienia ( 110-230 m. n.p.m. ).

                                                            Powierzchnia 422,18 km² 

                                                 siedzibą jest miasto Kazimierza Wielka

                                                                         Herb powiatu

                                Uchwała Nr XXII/171/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej 

                                                        z dnia 6 listopada 2009 r.

           Na tarczy  dwudzielnej w słup w polu prawym czerwonym głowa żubra czarna

                   przebita mieczem w skos (godło herbu Pomian), w polu lewym błękitnym 

                                                        krzyż patriarchalny złoty

                                     Głowa żubra  pochodzi  z  herbu Kazimierzy Wielkiej 

                      Pomian  herb rodowy długoletnich właścicieli osady - Łubieńskich

                                                                             Flaga

                                                                            ******

                                                               Herb powiatu w latach

                                                                           2005-2006


                       Powiat  został powołany 1 stycznia 1956 roku w województwie kieleckim,

            1 czerwca 1975 roku całe terytorium zniesionego powiatu kazimierskiego weszło 

                                w skład nowego (mniejszego) województwa kieleckiego

       W 1999 roku w nowym województwie świętokrzyskim przywrócono powiat kazimierski

                                                                                ****

                                                              Herb Kazimierzy Wielkiej

                                          przyjęty został przez Radę Narodową Miasta i Gminy 

                                                                  w Kazimierzy Wielkiej

                                                                     7 września 1979 roku

                                                                            inna wersja

                                                                 1954-status osiedla              

                                                                    Miasto od 1959 r


                                                                      ***********

                                                            Powiat konecki

             położony jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego

                            Od południa graniczy z podnóżem Gór Świętokrzyskich

                                                             Powierzchnia - 1139,72 km² 

                                                                      Herb powiatu

                                                      Rada Powiatu w Końskich przyjęła 

                                                              10 listopada 1999 roku.

Pierwsze dwa pola to motyw zaczerpnięty z herbu Ziemi Sandomierskiej, na której leży powiat.

Pole trzecie -koło wodne   nawiązuje do przemysłowego charakteru tych ziem jako

 części   Zagłębia Staropolskiego.         

                                                                               Flaga

                                                                      od IV. 2000 r

                                                                           ******

                                                                  Herb miasta Końskie

                                      W polu czerwonym srebrny monogram składający się 

                                                        z misternie splątanych liter MK .

                                             Herb nawiązuje do nazwy Miasto  Końskie                                             

                                             Prawa miejskie w XIII w, ponownie w 1748 r


                                                                      rosyjski herb miasta

                                          1866  - ustanowienie powiatu  w  guberni radomskiej


                                                     Powiat konecki  -granice do 1975 r

                                                                        *******

                                                          Powiat opatowski

                                   położony jest we wschodniej części woj. świętokrzyskiego 

                           Zajmuje on obszar między wschodnią częścią Gór Świętokrzyskich

                                                (Pasmo Jeleniowskie- gm. Baćkowice)

                                   a południowo-wschodnią częścią Wyżyny Iłżeckiej (gm. Tarłów).

                                                            Powierzchnia  910,87 km²

                                                                       Herb powiatu

                                        ustanowiony uchwałą Rady Powiatu nr XVI/82/2000

                                                                      z 15 marca 2000

                                     Pole pierwsze to herb Opatowa - stolicy powiatu.

                                                     Drugie pole to herb Krzyżtopór

                                  Pasy w polu trzecim pochodzą z herbu Ziemi Sandomierskiej 

                                           i symbolizują   przynależność powiatu do tej ziemi                                            

                                                            Kłosy  symbolizują rolnictwo

                                                                            Flaga

                                   Krzyżtopór (dawniej Krzysztopór) – ruiny powstałej

                               w latach 1627–1644 rezydencji pałacowej (palazzo in fortezza)

             zbudowany  przez wojewodę  sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego (1587-1645)

                              (  herbu Topór)  w powiecie opatowskim, w gminie Iwaniska.

                                                                         *********

                          

                                                                 Obecna wersja herbu

                                                                                                                                                                                                                                      Herb znany od   XVI w                                     

       W przeszłości herb różnił się detalami rysunku i barwami, niegdyś miał tło czerwone 

a dachy były barwy zielonej. W niektórych wersjach na daszkach były także chorągiewki.

                                                                   rosyjski herb miasta

                                                               Prawa  miejskie 1282

                                                                      ******** 

                                                       Powiat ostrowiecki

   położony w północno – wschodniej części województwa w dolinie rzeki Kamiennej.           Północną granicę stanowi Przedgórze Iłżeckie, południową zaś  Wyżyna Sandomierska.                                                                                          

                                                                 Powierzchnia - 616,81 km² 

                                                                         Herb powiatu

                                                Uchwała Rady Powiatu Nr V/37/2003 

                                                                z 24 stycznia 2003 r

               Pole pierwsze zawiera godła herbu Ostrogski, które są zawarte w herbie

                                         Ostrowca Świętokrzyskiego - stolicy powiatu.

                   Pole drugie to symbol Gór Świętokrzyskich - krainy, w której leży większość 

                                                            terytorium  powiatu  

 

                                                                             Flaga


                                                       Herb Ostrowca Świętokrzyskiego

                                                                  Prawa miejskie 1624 r

                                                                   rosyjski herb miasta


                                                                           ******

                                                                     Trochę historii

                                              gubernia kielecka (ros. Келецкая губерния)

     

                                           Istniała w latach 1841–1844 i 1867–1917.

                                      2 sierpnia 1919 r. – utworzenie województwa kieleckiego

                        W skład województwa weszły ziemie dawnej guberni kieleckiej

             i guberni radomskiej wraz z Zagłębiem Dąbrowskim i powiatem częstochowskim

                                 


                                                                                 ***

                                                                     Dystrykt radomski

                                                                26.X.1939 do 16.I.1945

                                                                                ****

                                                                    w latach 1945–1975. 


                                                                       1975  -1999

                                                                        ********

                                                         Znaczki pocztowe 

                                     rosyjskie (1858-1860,1865-1915)                                        Królestwo Polskie (1860-1865)

                                                                

                                                                      

 

                                                                      *********

                                                           okupacyjne austro-węgierskie

                                                                          1915-1918


                                                                             ***

                                                                    znaczki  polskie

                                                                            od 1918


 

                                                


                                                                            ******

                                                              Okupacyjne niemieckie (GG)

                                                                            1939-1945


                                                                              ****

                                            Znaczki  lokalne

                                                                      Jędrzejów

                                                                     grudzień 1918

                                                 nadruki na zn. austriackiej poczty polowej

                                                                               ****

                                                                         Końskie

                                                                         luty 1945


                                                                           ****

                                                                         Chęciny

                                          znaczki fantazyjnego wydania poczty miejskiej                                                  

                                       

                                                                          *****
                                                                     Przedbórz

                            Od 1867 r w składzie powiatu koneckiego guberni radomskiej


                                        1919-1939 w powiecie koneckim woj. kieleckiego.

                                                            Znaczki poczty doręczeniowej

                                                               grudzień 1917 -lipiec 1918


    

                                                                         ***********Brak komentarzy:

Prześlij komentarz