niedziela, 4 lipca 2021

Powiat chrzanowski

 Powiat położony jest znajduje sie na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
i Kotlinie Oświęcimskiej


                                                             Powierzchnia- 371,6 km²

                                                                             *****

                                                                         Herb powiatu

                                                          wprowadzony 14 października 2000 r.,

                Na tarczy dwudzielnej w słup, w prawym czerwonym polu półorzeł biały ukoronowany,

                        w lewym błękitnym  polu postać św. Mikołaja w szacie czerwonej trzymająca 

                           w prawej ręce  trzy złote kule,w lewej takiż pastorał ukoronowany półorzeł

                                   ma bezpośrednie odniesienie do  historycznego herbu Małopolski

                                            –orła w koronie i ze złotą przepaską na skrzydłach

                                                    Chrzanów, obecnie w woj. małopolskim, 

                                                    do rozbiorów był w woj. krakowskim.

                       Postać św. Mikołaja w lewym polu nawiązuje do historycznego herbu stolicy powiatu,

                            który przedstawiał w błękitnym polu św. Mikołaja w stroju pontyfikalnym 

                                                   i tarczą czerwoną z godłem Półkoziców 

                                          Herb ten figuruje na pieczęciach miejskich z XVI i XVII w.

                                                                i był używany aż do rozbiorów.

                                                                              Flaga


                                                                           ******

                            Powiat  powstał po raz pierwszy w latach 1853/1854 jako jeden 

                       z dwóch powiatów Wielkiego Księstwa Krakowskiego w Królestwie Galicji

                            W 1860 r. do powiatu chrzanowskiego wcielono powiat jaworznicki

                                       W okresie międzywojennym w województwie krakowskim.

                                Od tego czasu, do roku 1939, granice powiatu pozostały niezmienne

                                                         

                           Od X.1939 r   zachodnia część z Chrzanowem, Jaworznem i Trzebinią

                                                              została włączona  do III Rzeszy.                                                        

                                          1941 r. zmieniono nazwę samego miasta na Krenau

 

                  Po II wojnie światowej powiat chrzanowski powrócił do swych granic sprzed 1939 r

                    Miasto Jaworzno w roku 1956 zostało wyłączone z powiatu chrzanowskiego, 

                                                        stając się miastem na prawach powiatu.

                         Obszar byłego powiatu w latach 1975–1998   podzielony między województwa:

                    katowickie, w którym znalazły się miasta Chrzanów, Jaworzno, Jeleń, Libiąż 

                 i Trzebinia-Siersza krakowskie, do którego trafiły Krzeszowice (miasto i gmina)

                     oraz gmina Alwernia,   bielskie, w którym znalazły się miasto i gmina Chełmek.

                                   

                                            1999 r odtworzenie powiatu w obecnych granicach

                                                                    *************

                                                                  Chrzanów

                                                            Miasto i Gmina Chrzanów

                                                              Powierzchnia -79,33 km²

                                                                          Herb miasta


 wersja przyjęta przez Radę Miejską w Chrzanowie 
uchwałą Nr XVII/175/2020
 z 10 marca 2020

Herb nawiązuje  do herbu Księstwa Warszawskiego (z 1811 r)


***

Flaga


***
obszar miejski – miasto Chrzanów
tworzy 10 osiedli 

4 sołectwa tworzą obszar wiejski:
 -Balin,Luszowice ,Płaza, Pogorzyce

**
Dawne herby
1393 -prawa miejskie 

******
Alwernia
Miasto i Gmina Alwernia położona 
na obszarze  Grzbietu Tenczyńskiego, 30 km  na zach. od Krakowa.

Powierzchnia -75,27 km²
miasto  -8,88 km²

Herb
Prawa miejskie od 1993 r.

 przedstawia w czerwonej tarczy herbowej srebrny monogram A, na którym wsparta jest
 czarna krokiew, na niej z kolei srebrna wieża kościelna zwieńczona czarną tzw. latarnią.
 Po bokach wieży dwa stylizowane srebrne świerki.

Kościelna wieża symbolizuje kościół przy klasztorze o.o. Bernardynów, 
założony w 1616, u stóp którego rozwinęła się osada
, późniejsze miasto Alwernia.
 Monogram A to inicjał nazwy miasta. Dwa drzewa iglaste prawdopodobnie nawiązują 
do okolicznych lasów, bądź też do faktu, że klasztor powstał na karczowisku. 

Najstarsze godło herbowe Alwerni znane jest z pieczęci z 1845 roku, 
przedstawiała ona kościół z wieżą między dwoma jodłam

W roku 1993 Alwernia,  uzyskała prawa miejskie i stała się siedzibą 
gminy miejsko-wiejskiej
**
poprzednia wersja


**
Nazwa miasta pochodzi od pustelni św. Franciszka 
 La Verna nad rzeką Arno w Toskanii

*******
Libiąż
Miasto i Gmina Libiąż

na obszarze Pagórów Jaworznickich,na pd.-zach. od Chrzanowa

Powierzchnia- 57,2 km²
miasto - 35,88 km²

Herb

Herb zatwierdzony przez Miejską Radę Narodową w 1968 
został zaprojektowany przez Lecha Chwastowskiego,

Herb nawiązuje do górniczych korzeni Libiąża (KWK „Janina”, od 1907 r.),
 a kłosy i zieleń wskazują na rolniczy charakter gminy.

 1969 roku praw miejskich przez osadę Libiąż Mały i zmianę jej nazwy na Libiąż
. Miasto wchłonęło też wieś Libiąż Wielki.
*******
                                                                      Trzebinia
                                                                 Miasto i Gmina Trzebinia
                                                          położona na pn.wsch. od Chrzanowa

                                                                  Powierzchnia -105,22 km²
                                                                          miasto -31,9 km²

                                                                                 Herb
   
           

 nawiązujący do herbu Leliwa przyjęty uchwałą
                                                    Rady Miasta Trzebini 21 grudnia 1990 r

                                                                                        **
                                                                  
                                                                                 1977-1990

***
Od  6 września 1817.miasto w WM Krakowie

1931-prawa miejskie Trzebinia

 1 stycznia 1969 osiedle Siersza zostało połączone z miastem Trzebinia,
 tworząc miasto Trzebinia-Siersza. 

1 stycznia 1973  gmina Trzebinia-Siersza
1 lutego 1977 roku zmieniono nazwę miasta i gminy na Trzebinia


******
Gmina Babice

na obszarze Grzbietu Tenczyńskiego
na pd. od Chrzanowa

                                                                 Powierzchnia-54,47 km²

                                                                            Herb gminy

       wprowadzony uchwałą Nr IV/16/90 Rady Gminy Babice 
z dnia 13 sierpnia 1990 r

Wieża zamku w Lipowcu i  pierwsza litera nazwy  Babice

         Zamek Lipowiec- (Wygiezłów Lipowiec) XIII-XVw. 
 zamek biskupów krakowskich
 obecnie w ruinie

                                                                                 ***
                                                                                Flaga                                                             Uchwała Nr XX/112/2004 

                         Gmina ulokowana jest między południową częścią Garbu Tenczyńskiego
                a doliną Wisły, częściowo w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

                                 Solectwa:  Babice , Jankowice , Mętków , Olszyny , Rozkochów ,
                                                       Włosień , Wygiełzów i Zagórze


                                                                             *******

                                                              Znaczki pocztowe

                                               znaczki  austriackie
                                                                          1850-1918
                                                     ****
                                                 znaczki  polskie
                                                                              od 1918 

                                                       Fabryka lokomotyw w Chrzanowie


                                                      *****
                                                niemieckie (III Rzesza)
                                                                              1939-1945

              

                                                        ***
                                                    niemieckie (GG)
                                              Krzeszowice ( Kressendorf.)

               

            ******


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz