środa, 14 lipca 2021

Powiat myślenicki cz.2

                                         Herby  gmin wiejskich powiatu myślenickiego

 :                             Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia i Wiśniowa.

                                             

                                                                    ***********

                                                          Gmina Lubień

                                  teren obejmuje pasmo Beskidu Wyspowego i Beskidu Średniego

                                                             w dolinie Raby i Smugawki

                                                           Powierzchnia  -75,01 km²

                                                                         Herb gminy

od 2004 r

w polu błękitnym, szesnastopromienne słońce z obliczem ludzkim złote, a pod nim róg
 myśliwski w pas, ustnikiem do góry srebrny, o okuciach i przewieszce złotych.

           Róg myśliwski jest szczerbieniem rodowego herbu Trąby, którym posługiwał się ród Jordanów

            z Zakliczyna, który był obecny na tych ziemiach XVI i XVII w  zasłużył się założeniem

                                       m.in. na ziemi myślenickiej kilkunastu   wiosek.

                                                                                Flaga


                                                                      Miejscowości gminy

                                                     Krzeczów, Lubień, Tenczyn, Skomielna Biała

                                                                                ********

                                                                   Gmina Pcim

                                     położona jest w Beskidzie Średnim. Doliny Raby i Trzebunki 

                                             dzielą Beskid Średni  na trzy pasma górskie:

                                        Pasmo Łysiny, Pasmo Koskowej Góry i Pasmo Babicy. 

                                                                   Powierzchnia -88,59 km²

     Herb gminy

                                                                                od 2001 r

                  lew, który naśladuje symbol pieczęci wsi Pcim używanej w XVIII i XIX wieku.
                        wersję z 1794 roku z koroną i stemplem pieczęci w lwich pazurach.

.                                     Założyciel Pcimia - Nedan - był z pochodzenia Czechem.

                           Był to dworzanin Kazimierza Wielkiego, który otrzymał od króla wieś 

                                                        w zamian za swe zasługi.

                             Stąd wziął się lew w herbie i pieczęci gromadzkiej Pcimia. 

                         Nazwa miejscowości ma pochodzić stąd, że Nedan miał w Czechach dobra, 

                           które nosiły nazwę Pscim, dlatego zmienił nadaną przez króla nazwę

                                                            Nedanowa Wola na Pcim.

-                                            1934 r. - utworzenie gminy zbiorowej w Pcimiu

                                        1973- powstaje gmina Pcim w obecnym kształcie

                                                                          Sołectwa

                                      Pcim (sołectwa: Pcim Centrum, Pcim-Krzywica i Pcim-Sucha), 

                                        Stróża (sołectwa: Stróża Dolna i Stróża Górna), Trzebunia

                                                                             ******

                                                                Poprzedni symbol gminy


                                                                            *********

                                                             Gmina Raciechowice

                                                               Powierzchnia -60,97 km²

                                 leży na pograniczu dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych:

                                                    Pogórza Wielickiego i Beskidu Wyspowego

                                                                   Ośrodek sadowniczy

Od....  ?

W skład gminy wchodzi 15 sołectw: Bojańczyce, Czasław, Dąbie, Gruszów,
 Kawec, Komorniki, Krzesławice, Krzyworzeka, Kwapinka, Mierzeń, 
Poznachowice Górne, Raciechowice, Sawa, Zegartowice, Żerosławice.
 

*******
                                                                  Gmina Siepraw

                                    jest położona na malowniczych terenach Pogórza Wielickiego, 
                                                           w zlewni rzeki Raby i Skawinki.
 
                                                                  Powierzchnia -31,92 km² 
 
                                                                                 Herb

                                          uchwalony Uchwałą Nr XIX/130/08 Rady Gminy Siepraw 
                                                                      z dnia 18 kwietnia 2008 r
 
   Trąby to godło z herbu rycerskiego (szlacheckiego) Trąby. Herbem Trąby posługiwały się ród Jordanów i spokrewniony z nimi Stojowskich, które były obecne na ziemi sieprawskiej ponad 400 lat

            Przez cały wiek XIX, aż do lat dwudziestych XX wieku, wieś Siepraw używała własnej, 
                                                    samorządowej pieczęci z wyobrażeniem słońca. 


        Lilie symbolizują bł. Anielę Salawę ( 1881-1922 )  na grobie której, w dniu 29 stycznia 1933 
               roku przy - 17°C wyrosła lilia. Lilie zauważyła prosta służąca Zofia Kisielewska, 
                                           która zerwała lilie i pokazała kilkunastu osobom, 
                                           w tym min. ojcom jezuitom i redemptorystom.
 
                                                                       Poprzedni herb
 
                                                     

                                        W skład gminy wchodzą cztery wsie: Siepraw, Zakliczyn,

                                                                     Czechówka i Łyczanka. 

                                                                         *************

                                                               Gmina Tokarnia

                                              Powierzchnia -69 km²

                            Gmina   leży  w południowej części powiatu myślenickiego.

                      Położona jest na zachód od drogi prowadzącej z Krakowa do Zakopanego.                         

.                  Pod względem fizyczno – geograficznym położona jest na styku na styku

                        Beskidu Wyspowego i Beskidu Makowskiego, w dolinie potoku Krzczonówka 

                                                                 – dopływu rzeki Raby.

                                                                         Herb gminy

                                            Uchwała Nr XXXII/197/02 Rady Gminy Tokarnia

                                                                 z dnia 11 lutego 2002 

                    W błękitnym polu czarny cietrzew z grzebieniem czerwonym trzymający 

                       w szponach czarny róg myśliwski barkiem w  górę ze złotymi okuciami 

                                                                 i przeplecionym pasem.

                                     Nazwa miejscowości pochodzi od tokowiska cietrzewi

                                                     (stąd cietrzew na tarczy herbu Tokarni)

                                                                                Flaga


                           Sołectwa :Bogdanówka,Krzczonów, Skomielna Czarna, Tokarnia,
                                                             Więciórka,Zawadka

                                                                          *******

                                                           Gmina Wiśniowa 

                                                              Powierzchnia - 67,06 km² 

                                                                          Herb gminy

po 2002 r (2007 ?
 
 
święty Marcin w polu błękitnym nawiązuje do wezwania średniowiecznej parafii w Wiśniowej, 
do której przez stulecia należało większość wiosek gminy. 
Dwie komety to nawiązanie do istniejącego w okresie międzywojennym na górze Lubomir 
pierwszego w Polsce obserwatorium astronomicznego, wykorzystywanego przez astronomów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym obserwatorium odkryto dwie pierwsze polskie komety:
 w 1925 - kometę Orkisz 1925C i w 1936 - kometę Koho-Kozik-Lis.
 
Flaga


                                     W 1973 r powstała współczesna gmina Wiśniowa.

                                                                         ******

                                                        Znaczki pocztowe

                                                     austriackie

                                                                            1850-1918


                                                                            *****

                                                                           polskie

                                                                          od  1918  

                                                     ***

                                           okupacyjne niemieckie

                                                                        1939-1945 GG


                                                                            ****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz