niedziela, 18 lipca 2021

Powiat krakowski cz.3

 Gminy wiejskie

  • Michałowice
  • Mogilany
  • Sułoszowa
  • Wielka Wieś
  • Zabierzów
  • Zielonki

                                                       Gmina Michałowice

 Usytuowana jest na pograniczu południowo-zachodniej części Wyżyny Miechowskiej i południowo-wschodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 10 km na północ od centrum Krakowa, w szerokiej dolinie Dłubni, będącej lewym dopływem Wisły.

                                                                Powierzchni -51 km²

                                                                        Herb gminy

                                 Uchwała Nr XIV /116/ 2003 Rady Gminy Michałowice

                                                               z dnia 30 grudnia 2003 r

              Łękawica to godło z herbu rodu Awdańców założycieli osad nad rzeką Dłubnią,

                          a także protoplastów nazwy stolicy gminy — Michałowic.

Orzeł bez korony Związku Strzeleckiego na tarczy amazonek jest symbolem obalenia granicznych, zaborczych kordonów w dniu 6 sierpnia 1914 roku. Ten zaszczyt spotkał właśnie Michałowice.

Trzynastowieczna łękawica Awdańców i dwudziestowieczny orzełek strzelecki spinają kilkusetletnie dzieje gminy. Srebrna pofalowana linia to symbol rzeki Dłubni, przecinającej i jednocześnie łączącej wspólnotę gminną pod względem historycznym i współczesnym.

                                                                            Flaga

 

Sołectwa

 

Górna Wieś, Kończyce, Kozierów, Książniczki, Masłomiąca
 
**
 
W 1809- Michałowice zostały włączone do Księstwa Warszawskiego 
, Na Kongresie Wiedeńskim zapadły decyzje, w wyniku których 
Michałowice stały się  częścią zaboru rosyjskiego.

Raciborowice wchodziły w skład Rzeczpospolitej Krakowskiej,
 a po jej likwidacji, zostały wcielone do zaboru austriackiego (Galicja)
 
. Ze względu na graniczne położenie Ziemi Michałowickiej, utworzono komorę celną (1815 r.). Początkowo znajdowała się ona w Wilczkowicach, a w 1838 roku została przeniesiona do Michałowic. Administracyjnie Michałowice należały do powiatu miechowskiego i guberni radomskiej, a następnie (od 1860 r.) - kieleckiej. 
 
W roku 1866 została utworzona Gmina Michałowice.   
*****
Gmina Mogilany
 
położona jest w południowo-wschodniej części powiatu krakowskiego,
wzdłuż drogi krajowej S7.
  Stanowi wiejską enklawę otoczoną gminami miejskimi : Kraków, Skawina, Myślenice i Świątniki Górne
 
Powierzchnia - 43,55 km²  

Herb gminy
 
 przyjęty przez Radę Gminy Mogilany Uchwałą Nr XXXI/278/2006 
 z dnia 30 marca 2006 roku.
 
W herbie dzwonnica,  w samym centrum wsi Mogilany obok kościoła p w św. Bartłomieja Apostoła
Znajduje się tu jedyny z zachowanych dawnych dzwonów, ufundowany w 1616 roku
, który należy do nielicznych na tym terenie zabytków odlewnictwa
jakie przetrwały obie wojny światowe. 
 
Flaga

Sołectwa

Brzyczyna, Buków, Chorowice, Gaj, Konary, Kulerzów, Libertów, Lusina, Mogilany, Włosań

 


                                                                     ***********

                                                        Gmina Sułoszowa

                                       położona jest na Wyż.Olkuskiej w dolinie górnego Prądnika,

                                                           na pn-zach. od Krakowa (ok.37 km)

                                          Powierzchnia - 53,38 km²

                                                                           Herb gminy

                                       uchwała nr II/8/1998r. Rady Gminy Sułoszowa 

                                                                 z dnia 3.12.1998r

                          Herb gminy  nawiązuje do zamku Pieskowa Skała  na terenie gminy

                                                  

                                        Od 1934 gmina  w obecnych granicach 

                                Sołectwa;Sułoszowa,Wielmoża,Wola Kalinowska

 
                             Południowa część Sułoszowej, Pieskowa Skała, wchodzi w skład

                                                   Ojcowskiego Parku Narodowego.


                                                                                 *******

                                                       Gmina Wielka Wieś

                           położona jest , w odległości około 15 km od centrum Krakowa, 

                                             na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

                                                                   Powierzchnia  -48,3 km2

                                                                                          Herb gminy

 
  ustanowiono uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś nr. XXXIV/244/2009
 z 30 czerwca 2009.

W herbie przed    stawiono patronów trzech parafii o średniowiecznym rodowodzie mających siedzibę na terenie gminy. Św. Idzi jest patronem parafii św. Idziego w Giebułtowie, św. Wojciech - parafii św. Wojciecha i MB Bolesnej w Modlnicy, św. Mikołaj - parafii św. Mikołaja w Białym Kościele.

 Zestawienie tych trzech patronów symbolizuje nie tylko parafian tych trzech parafii,

 lecz dziedzictwo kulturowe całej gminy

                                                                              Flaga

                                                                            ********

                                                                Poprzedni symbol gminy

                   Miejscowości

        Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka,

                Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie


                                                                              ******

                                                              Gmina Zabierzów

jest położona w południowej części Wyżyny Krakowsko-Czę­stochowskiej nad rzeką Rudawą,              w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa. 

                                                                     Powierzchnia- 99,34 km²

                                                                          Herb gminy

                                        ustanowiony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVII/193/99

                                                                 z 7 października 1999 r

  Wspięty srebrny gryf -herb rodowy Jaksy z Miechowa – pierwotnego właściciela Zabierzowa

; w polu drugim , rycerz w zbroi srebrnej, w hełmie  trzymający u swoich stóp tarczę o barwie czerwonej, na której herb Chorągwie – rodowy znak Stanisława Kmity

                                                                              Flaga                                                                           *****

               Obecna gmina  powstała z połączenia 15.I.1976 roku  gminy Rudawa (1973-1976)

                                                                   z  gminą Zabierzów.                         

 Sołectwa: Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków.

  Na terenie gminy znajduje się Port lotniczy Kraków-Balice

                                                                         ************

                                                                Gmina Zielonki

                -    położona  jest na pograniczu Wyż.Olkuskiej i Płaskowyżu Proszowickiego

                            nad Prądnikiem, od południa bezpośrednio graniczy z Krakowem

                                                                Powierzchnia - 48,6 km²

                                                                         Herb gminy

                                                                                               

                                           Uchwała Rady Gminy Zielonki Nr III/25/99 z  

                                                                18 czerwca 1999 r

W polu zielonym dwie kosy srebrne osadzone na sztorc na okutej części drzewca złotego, w krzyż skośny; nad nim godło Syrokomla srebrne; po prawej i po lewej po jednej koronie złotej.

 Barwa zielona wiąże się z nazwą gminy Zielonki. Ponadto upamiętnia tradycje rolnicze gminy. Kosy osadzone na sztorc na drzewcu symbolizują wolę walki w obronie niepodległości i całości Rzeczpospolitej.

Przypominają, że w Insurekcji Kościuszkowskiej i kolejnych powstaniach narodowych wzięli udział kosynierzy, czyli chłopi z takim orężem oraz upamiętniają fakt, że wojsko Tadeusza Kościuszki przez pewien czas stacjonowało na terenach Gminy Zielonki.

 Godło Syrokomla upamiętnia ród Syrokomlów - budowniczych i pierwszych właścicieli

 (1352 - 1486) zamku w Korzkwi, skąd głowa rodu Mikołaj Zaklika Korzekwicki

  ruszył na bitwę pod Grunwaldem (1410) na czele chorągwi, pod którą walczyli wszyscy rycerze z rodu Syrokomlów. 

Złote korony symbolizują fakt, że część Gminy Zielonki należała do dóbr królewskich i dóbr kapitulnych. Korona była atrybutem króla, a trzy korony były godłem Kapituły Krakowskiej.

  W skład gminy Zielonki wchodzi 19 sołectw: Batowice, Bibice, Bosutów - Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Trojanowice, Wola Zachariaszowska, Węgrzce, Zielonki i Osiedle Łokietka.


                                                                     **************

                                                           Znaczki pocztowe

                                              znaczki  austriackie

                                                   1850-1918    

                                                                        *********

                                                  rosyjskie

                                            1858-1860, 1865-1915


                                                                      Król. Polskiego

                                                                          1860-1865

                                                       gm. Michałowice (115) ,Sułoszowa

                                                    ***

                                            okupacyjne austro-węgierskie 

                                                 1915-1918                                                 ****

                                                   polskie

                                                 od 1918

 


Przez Michałowice prowadziła trasa I Brygady Kadrowej Józefa Piłsudskiego,
 która wyruszyła z ul. Oleandry w Krakowie dnia 6 sierpnia 1914 roku. 
 
 

                                  

                                      

                                   – zamek na terenie wsi Sułoszowa,  położony 

                                                                    w Dolinie Prądnika

 


                                                       ***


  W Mogilanach  M.Rej napisał "Do uczciwego, a bacznego Polaka [...] krótkie przyjacielskie napomnienie". Dzięki drukarni założonej w oficynie pałacu wydano znane dzieło Reja "Żywot człowieka poczciwego".

                                                *****

                                        okupacyjne niemieckie (GG)

                                                                         1939-1945

 
*****


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz