środa, 14 lipca 2021

Powiat suski

                                                                            Herb powiatu

 ustanowiony Uchwałą Nr III/14/99 Rady Powiatu Suskiego
 z dnia 19 stycznia 1999 r.

 Głowa orła to część podobizny orła, która znajduje się w herbie województwa małopolskiego
. Drzewa symbolizują bogactwo lasów tego regionu, a trzy białe belki - trzy miasta powiatu: 
Suchą Beskidzką, Maków Podhalański i Jordanów.

Trzy srebrne belki to godło herbu Korczak - rodziny Komorowskich właścicieli 
"państwa suskiego" w XVI i XVIII w.

Flaga

*****

                                W latach 1924-1932, istniała jednostka o podobnym zasięgu –
                                                           powiat makowski   ( 823 km² )
                                                        z siedzibą starostwa w Makowie. 
                      1 kwietnia 1932 powiat zniesiono a jego terytorium włączono do powiatów 
                                      wadowickiego,  żywieckiego, myślenickiego i nowotarskiego
 
                                                                             ***

                                         Powiat suski został powołany dnia 1 stycznia 1956 roku

                                                         w województwie krakowskim

                               1 czerwca 1975 roku terytorium zniesionego powiatu suskiego 

                                              podzielono między dwa nowo utworzone województwa

                     bielskie – miasta Maków Podhalański i Sucha Beskidzka oraz gminy Budzów, 

                                      Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja i Zembrzyce

               nowosądeckie – miasto Jordanów oraz gminy Bystra-Sidzina, Jordanów i Spytkowice

                  W 1999 roku w nowym województwie małopolskim przywrócono powiat suski,

                            w porównaniu z obszarem z 1975 roku zmniejszony o gminę Spytkowice, 

                                                która znalazła się w powiecie nowotarskim

                                                   Powierzchnia -685,75 km²

                                               Siedziba władz powiatu - Sucha Beskidzka.

                                                                           ******

                                                  Sucha Beskidzka                                            

                                           Miasto, siedziba powiatu, położone jest w kotlinie,

                                                    nad rzekami Skawą i Stryszawką,

                         na pograniczu trzech części Beskidów: Żywieckiego, Makowskiego i Małego

                                                                          miasto - 27,65 km²

                                                                              Herb

Od...

 przedstawia białego konia w polu czerwonym, kroczącego w prawo po zielonej murawie. 
Koń ma czarny popręg i złote kopyta.

Herb nawiązuje do herbu szlacheckiego Starykoń, którego używali Wielopolscy, 
właściciele Suchej w latach 1665–1843.

                                                                             Flaga


                                                                  od  25 października 1990

                                                                                ***


 nadanie Suchej w 1896 r. praw miejskich

        Miasto zostało wcielone do Rzeszy jako miejscowość graniczna,

                      sąsiedni Maków Podhalański znajdował się już w granicach
 Generalnego Gubernatorstwa
                                                       

                                       W 1964 r. miasto przyjęło oficjalnie nazwę Sucha Beskidzka. 

                      

                                                                           *******

                                                                Jordanów

                               miasto położone jest nad rzeką Skawą w Kotlinie Rabczańskiej 

                                           u południowych  podnóży Beskidu Makowskiego

                                                                                Herb

                                                          

                                              zatwierdzony 9 czerwca 1937 r. przez MSW RP                                               

                         Herb nawiązuje do herbu rodziny Jordanów, która pieczętowała się herbem Trąby.

                  Miasto zostało lokowane w 1564 r. przez Wawrzyńca Spytka Jordana z Zakliczyna 

                     na terenie wsi Malejowa. Nazwa miasta wywodzi się od nazwiska założyciela


                                                                             ****

                                                             Gmina Jordanów

                                                             Powierzchnia - 92,65 km²

                                             Siedziba gminy znajduje się w  mieście Jordanowie.

                                                                               Herb


przyjęty 29.11.2002  (Uchwała  Nr II/5/2002).

Trąbaa z herbu miasta Jordanowa.
Topór - godło napieczętne wsi  Toporzyska


Flaga


Gmina wydzielona z  1992 r z  M i G Jordanów

                                       W skład gminy wchodzi 5 wsi: Łętownia, Naprawa, Osielec, 

                                                            Toporzysko i Wysoka, 

                                                           a także leśniczówka Folwark.

                                                                           ******

                                   Miasto i Gmina Maków Podhalański

                                           położona jest na pograniczu Beskidu Żywieckiego

                                         i Makowskiego, w dolinie rzeki Skawy i jej dopływów.

                                                                Powierzchnia-108,94 km²

                                                                               Herb

Herb znany od 1873 roku 
w wielu odmianach.

                     Herb przedstawia w błękitnym polu tarczy trzy makówki srebrne 
                   z czterema zielonym liśćmi dziewięćsiła, nad którymi jest otwarta złota korona.

                       Makówki nawiązują do tradycyjnej etymologii nazwy miasta, którą wywodzi się
                                                             od maku polnego (Papaver rhoeas L.)
                                                              pospolitego na okolicznych łąkach.
                                                   
                                   Korona symbolizuje to, że Maków był niegdyś wsią królewską.

                                                          Prawa miejskie przed  1840 r

                                                                                ***
Legenda miejska głosi, że w 1918 doszło do pomyłki w ministerstwie, i urzędnik zatwierdzający
 herby zamienił herb Makowa Mazowieckiego z herbem Makowa Podhalańskiego,
 o czym świadczyć mają góralskie rysy twarzy postaci w herbie Makowa Mazowieckiego 
oraz podobny do typowego dla stroju podhalańskiego kapelusz

                                                                             Flaga

**

                            W skład gminy wchodzi miasto Maków Podhalański (siedziba gminy) 

                            oraz 6 wsi: Grzechynia, Białka, Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec i Żarnówka.

                           Gmina Maków Podhalański w swoim obecnym kształcie powstała w 1973 r

                                      

                                                                               *******

                                                               Gmina Budzów

                                                                 Powierzchnia -73,41 km²

                                                                                 Herb

   
 przyjęty 31 sierpnia 2005 r. (Uchwała  Nr XXI/173/2005)

korona -własność królewska ( 1369 do 1774 r)
skączący jeleń z XIX w.  pieczęci Budzowa
świerk - 40% pow. gminy lasy
 Trójwzgórze -szczyty Beskidu Makowskiego

 Jeleń nawiązuje do tradycji łowieckich, drzewo to symbol okolicznych lasów, wzgórze oznacza 
Beskid Makowski, a korona przypomina, że tutejsze wioski lokowane były przez 
Kazimierza Wielkiego.

Flaga

**

                                       W skład gminy wchodzą  wsie: Budzów, Baczyn, Bieńkówka, 

                                              Jachówka, Palcza i Zachełmna, oraz osada Polany.


                                                                                *****

                                                          Gmina Bystra -Sidzina

                                                                  Powierzchnia  -80,43 km²

                                                    Siedzibą urzędu gminy jest Bystra Podhalańska

                                                                                    Herb

          
ustanowiony Uchwałą Nr XXIV/229/02 Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 28 czerwca 2002 r.

Herb powstał na podstawie dziewiętnastowiecznych pieczęci wsi wchodzących 
w skład gminy- Bystrej Podhalańskiej i Sidziny:

- Bystra Podhalańska miała pieczęć okrągłą z godłem przedstawiającym 
ramię zbrojne w tasak,
 zaś w otoku napis: WIEŚ BYSTRA.

-Sidzina miała pieczęć okrągłą z wyobrażeniem trzech drzew na murawie, 
z których środkowe to dąb, boczne drzewa niższe- liściaste. 
Napis w otoku: ZWIERZCHNOŚĆ GMINNA W SIDZINIE.

Herb Gminy Bystra-Sidzina przedstawia w polu błękitnym dąb srebrny,
 ponad którym ramię zbrojne w tasak.
 

 

                                                                                  Flaga

   

                            W skład gminy wchodzą 2 wsie: Bystra Podhalańska i Sidzina oraz 10 osad:

                    Do Kamieńskiego, Górny Kardel, Jarominy, Malinowo, Migasy, Podleśna, Stasinka,

                                                        Staszkowie, Wielka Polana, Zagrody.

                                                 Gmina ta do 1992 stanowiła część gminy Jordanów

                                                                              *******

                                                               Gmina Stryszawa

                               położona jest  w Beskidzie Makowskim,nad Stryszawką

                                                               ,na zach. od Suchej Beskidzkiej

                                                                   Powierzchnia -113,24 km²

                                                                                 Herb

     
   ustanowiono uchwała Rady Gminy nr VI/26/2007 
   z 29 marca 2007

 przedstawia w czerwonym polu tarczy herbowej dwa tasaki-nacinacze
 do tzw. spadowania kory drzew żywicznych o ostrzach srebrnych i rękojeściach 
złotych w słup,ostrzami do skrajów tarczy,
 a pod nimi trzy wręby srebrne.


Flaga


****


***
Sołectwa
 Hucisko , Krzeszów , Kuków , Kurów , Lachowice , 
Pewelka , Stryszawa i Targoszów .


Hucisko

Krzeszów

Kuków

                                                                               Kurów

                                                                           Lachowice 

                                                                             Pewelka


  *******

                                                                  Gmina Zawoja

                   położona jest w dolinie Skawicy (dopływ Skawy), między Pasmem Babiogórskim 

                            a Pasmem Jałowieckim (Beskid Żywiecki). Wsie gminy ciągną się wzdłuż 

                                                  głównej drogi łączącej Maków Podhalański

                                                   z Zubrzycą i Jabłonką przez Przełęcz Krowiarki

                                                                     Powierzchnia -128,78 km²

                                                                                     Herb

          
           wprowadzony 15.II.1996

   Na fantazyjnej tarczy trójdzielnej w lewy skos
 na pasach błękitnym  zielonym i czerwonym
skrzyżowane  grabie złote

Wzorowany  na  pieczęci z końca XIX wieku


       Flaga
          
    od 1996 r   *******
Gmina Zembrzyce 
 W skład gminy wchodzą następujące wsie: Zembrzyce (siedziba gminy), 
Marcówka, Śleszowice, Tarnawa Dolna i Tarnawa Górna.

Powierzchnia -39,9 km²

Herb

: Uchwała Nr XIV/112/08 Rady Gminy Zembrzyce 
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

 przedstawia w polu czerwonym godło herbu Kościesza (w słup srebrna rogacizna rozdarta i przekrzyżowana), po lewej runo srebrne, a między nimi złoty ostrzew w słup 
z pięcioma sękami, nad nim krzyż maltański srebrny.

Flaga


****                                                                          *********

                                                            Znaczki pocztowe


                                                                       znaczki  austriackie
                                                                           1850-1918 
                                                                                ******

                                                                           znaczki polskie

                                                                       Od   1918

                         
                                                

       

                                                          


                                                                                     *******

                                                                            znaczki  niemieckie 

                                                                           1939-1945  III Rzesza

                                                                    Sucha Beskizka, Stryszawa

                                                                                       ****

                                                                         Generalne Gunernatorstwo

                                                                                Maków Podhalański 

                   

                      
                                                          Znaczki GG  skasowane w agencji pocztowej

                                                                                       Zawoja 1

              **

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz