sobota, 31 lipca 2021

Nazwy miast i miejscowości pochodzące od imienia Wojciech

               Miasta i  miejscowości gminne

 
                                                                              ****

                                                             Wojciechowice

                 gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim.

                                                        Powierzchnia - 86,37 km²

                                                                Herb gminy

                                                                    brak ?

 

                               Gminę zbiorową Wojciechowice utworzono 13 stycznia 1867

                                           w   powiecie  opatowskim  w guberni radomskiej

                       W okresie międzywojennym gmina należała do powiatu opatowskiego 

                                                                 w woj. kieleckim

                                             Gmina  została zniesiona 29 września 1954 t

                                               przywrócono ponownie 1 stycznia 1973 r


                                                                              ****

                                                               Wojciechów

                             gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim.

                                                            Powierzchnia - 80,92 km²

                                                                        Herb gminy

                                 Uchwała Nr XXXVIII/170/14 Rady Gminy Wojciechów 

                                                             z dnia 24 kwietnia 2014 r.

             Odrowąż jest herbem pierwszych właścicieli Wojciechowa – Szczekockich.

        Podkowa jest najbardziej rozpoznawalnym wyrobem związanym z kowalstwem.

                          -  symbolizuje  tutejszą tradycję kowalstwa

                                                                           Flaga


                           hist. gmina Palikije; daw. gmina Wojciechów Lubelski

                   Gmina Palikije została zniesiona w 1874 roku przez przemianowanie 

                                                          na gmina Wojciechów

                                                                     

               Wieś notowana w dokumentach źródłowych: w roku 1328 jako „Woycechow

 

                                                                           *******

                                                                   Wojcieszków

                       – gmina wiejska w powiecie łukowskim, w północno-zachodniej części

                                                              województwa lubelskiego. 

                                                                Powierzchnia 108,61 km²

                                                                          Herb gminy

                                                Uchwała Nr XV/82/04 Rady Gminy Wojcieszków

                                                                  z dnia 27.kwietnia 2004

                          w białym polu tarczy ciołek czerwony z żółtymi rogami
                      i kopytami, powyżej którego umieszczone są trzy róże pięciopłatkowe 

                                         z zielonymi wypustkami i żółtym środkiem.

                        Ciołek  nawiązuje do Klemensa Ciołka z Bielan herbu Ciołek,

                                 dziedzica Wojcieszkowa  fundatora miejscowej parafii.

                                                           (przed 1437 r)

                       Trzy róże -  nawiązanie do Mikołaja Dzika herbu Doliwa, który
                                 przemienił Wojcieszków z wsi parafialnej w miasto.

 

                                                                         Herb Doliwa

                                                                           *****

                                                                         Flaga                                 Nazwa od  Wojcieszka założyciela bądź właściciela wsi

                                      Prywatne miasto szlacheckie lokowane w 1540 r

                            Prawo miejskie magdeburskie Wojcieszków otrzymał w 1540 roku 

                                                            od króla Zygmunta Starego


                          Wojcieszków posiadał prawa miejskie do 16 października 1821 r

                                                                      ******

                                                               Wojcieszów

                       miasto w woj. dolnośląskim, w południowej części powiatu złotoryjskiego 

                                                         położone nad rzeką Kaczawą,

                                       w Górach Kaczawskich w Sudetach Zachodnich. 

                                                           Powierzchnia -32,17 km²

                                                                               Herb

                                        Zatwierdzony  uchwałą Miejskiej Rady Narodowej

                                                             w Wojcieszowie w 1979 r.

                        Nawiązuje on do przynależności okolicznych ziem do Piastów (orzeł),

                        lokalnej flory (dziewięćsił górski) i górniczych tradycji miejscowości 

                                                             (kamieniołomy wapienia)


                      Nazwa miejscowości pochodzi od staropolskiego imienia Wojciech. 

                W kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis 

        (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) spisanej za czasów biskupa

          Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest jako 

                                             Woycechdorf, czyli wieś Wojciecha

                    Pierwsza pisemna wzmianka o Wojcieszowie pochodzi z roku 1268.

                          Miejscowość stanowiła własność Piastów śląskich do 1392

                                        następnie    przynależała  do Korony Czeskiej

                        Od  1526, miejscowość przeszła  w ręce Habsburgów (Austrii). 

                      Na skutek wojen śląskich, w 1742 r. Wojcieszów włączony został 

                                                             do Królestwa Prus.

                                                Do 1945 -Kauffung an der Katzbach

 .                                                   Po   9 V 1945  w granicach Polski

                             W latach 1956–1973 Wojcieszów był osiedlem typu miejskiego.

                                                    W 1973 r. uzyskał status miasta.

                                                 

                                                                      **********

                                                         

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz