piątek, 23 lipca 2021

Świętokrzyskie herby powiatów cz.2

                                                     Powiat pińczowski

                położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, 

                                                             w dolinie rzeki Nidy.                                                   

                                                           Powierzchnia  - 612,85 km²

                                                                       Herb powiatu

                                          ustanowiony  przez Radę Powiatu  uchwałą
                                         Nr XXIII/112/2001 z dnia 26 czerwca 2001 r

                                       W   polu błękitnym podkowa złota końcami do góry, 

                                  w jej środku krzyż patriarchalny złoty i łękawica srebrna

                                                         
Herb powiatu pińczowskiego nawiązuje do dwóch herbów: Dębno rodziny Oleśnickich, która była założycielem miasta Pińczowa, a w wiekach piętnastym i szesnastym, właścicielami wielu miejscowości na terenie obecnego powiatu pińczowskie-go, między innymi Wierciszowa, Koporynii, Parszywki, Welcza, czyli całego klucza pińczowskiego, będącego ich główną siedzibą rodową;

oraz do herbu Jastrzębiec rodziny Myszkowskich, kolejnych właścicieli Pińczowa od roku 1586, 

kiedy to Piotr Myszkowski biskup krakowski, nabył te dobra z rąk Oleśnickich dla swoich bratanków: Piotra i Zygmunta, którzy utworzyli z nich w 1601 roku ordynację, zatwierdzoną przez sejm. 

 Herby te zostały połączone z herbem benedyktynów łysogórskich, reprezentującym województwo świętokrzyskie, czyli podwójnym złotym krzyżem patriarchalnym.

 W herbie powiatu pińczowskiego zastąpił on na wspólnej tarczy krzyż z herbu Dębno (krzyż z łękawicą pod jego lewym ramieniem) oraz krzyż z herbu Jastrzębiec (podkowa z krzyżem w środku).

 

                                                                          Herb Dębno

 


                                                                      Herb Jastrzębiec


                                                                             Flaga

                                                                            ****                      

                    1 .I. 1867 r. utworzenie  powiatu pińczowskiego.  ze wschodniej części

                                   powiatu miechowskiego oraz zachodniej stopnickiego. 

                                                                       ********

                                                                       Herb Pińczowa

                                                                                                                                                      
 
1428- prawa miejskie                                                                  **************

                                                 Powiat sandomierski

                                                      leży we wschodniej części województwa świętokrzyskiego

                                        zajmuje głównie wschodnią część lessowej Wyżyny Sandomierskiej.

                     Tylko wąski obszar między zboczem wyżyny a korytem Wisły, która stanowi naturalną granicę

                                                   wschodnią powiatu, należy do Niziny Nadwiślańskiej.

                                                            Powierzchnia - 675,89 km²

                                                                        Herb powiatu

                           jest odwzorowaniem tradycyjnego herbu Ziemi Sandomierskiej

                                                        z XV wieku (1355-1370)

 Herbu tego następnie używało województwo sandomierskie z okresu I Rzeczypospolitej,              województwo sandomierskie z okresu Królestwa Kongresowego

                                               oraz do 1866 roku gubernia radomska

 

                                                                                Flaga


            Początki powiatu sandomierskiego sięgają czasów Korony Królestwa Polskiego.

          Od tamtego czasu powiat sandomierski istnieje nieprzerwanie, jedynie z krótkimi 

                              przerwami w XX w. w latach 1939–1944 oraz 1973–1999.


 


         Ziemia sandomierska  położona między Pilicą a Wisłą oraz między Sanem a Dunajcem.

                   Od średniowiecza wraz z ziemią krakowską tworzyły tzw. Małopolskę

 

                                                                      Herb Sandomierza

                              ustanowiony przez Radę Miasta 28 września 2016 roku

                                     Herb nawiązuje do pieczęci miasta z 1562 roku

 

                                                                    Poprzedni herb


                                                          Prawa miejskie przed 1227 r

                                                                   ************

                                                           Powiat skarżyski

                jest położony w północnej części województwa świętokrzyskiego na obrzeżach

                           Gór Świętokrzyskich   w dolinie rzeki Kamiennej i jej dopływów

                                                               

                                                           Powierzchnia 395,43 km²

                                 siedzibą  władz powiatu jest miasto Skarżysko-Kamienna.

                                                                        Herb powiatu

                                  ustanowiony uchwałą Nr XI/78/99 Rady Powiatu Skarżyskiego

                                                               z dnia 13 września 1999 r

Herb powiatu jest połączeniem dwóch herbów - herbu „Odrowąż", nawiązującego do tradycji historycznej regionu (miasta) z herbem reprezentującym województwo świętokrzyskie - godłem benedyktynów łysogórskich, czyli podwójnym krzyżem patriarchalnym, pochodzącym z Bizancjum, nazywanym też karawaką.

.

                                                                             Flaga

Osada Kamienna, posiadająca prawa miejskie od 1 stycznia 1923 i nosząca od 1928 roku nazwę Skarżysko-Kamienna,  znalazła się w obrębie powiatu koneckiego  woj. kieleckiego

           1 kwietnia 1939 Skarżysko-Kamienna zostało włączone do powiatu kieleckiego

                                                      1954   do 1975 -powiat miejski

                                                      Herb miasta Skarżysko-Kamienna

                                                                      20 lipca 1968

              pośrodku czerwonej tarczy pionowo ustawioną, niebieską „łyżkę odlewniczą”. 

               Z jej heraldycznie lewej strony znajduje się również niebieskie koło zębate. 

                       Po prawej stronie zaś umiejscowione jest żółte, stylizowane „skrzydełko”.

                                               U dołu widnieją żółte litery „SK”                                           

           Herb nawiązuje do trzech najliczniejszych dawniej w mieście grup zawodowych: 

                         kolejarzy (skrzydełko), metalowców (koło) oraz odlewników (łyżka).

                                                           

                                                                           *******

                                                   Powiat starachowicki

                           położony w północnej części województwa świętokrzyskiego

                         między Przedgórzem Iłżeckim, a podnóżem Gór Świętokrzyskich

                                                         Powierzchnia  - 523,41 km²

                                                                        Herb powiatu

                    ustanowiony Uchwałą Nr XXVII/196/2000 Rady Powiatu w Starachowicach 

                                                             z dnia 23 listopada 2000 r.

  w polu błękitnym krzyż patriarchalny złoty ponad trzema złotymi koronami w układzie 2 i 1

 Trzy Korony -  herb Kapituły Krakowskiej, a zarazem biskupstwa krakowskiego i jego spadkobiercy, biskupstwa sandomierskiego, na terenie których znajduje się obecny powiat Starachowicki – to atrybut władzy biskupów krakowskich.

                                powiat starachowicki jest spadkobiercą dawnego powiatu iłżeckiego.

                                                                    Flaga powiatu                                                                         *******

                                                             Herb miasta Starachowice 

                                                                               od 1990 r

Herb nawiązuje do wyobrażenia występującego na pieczęci Magistratu Wierzbnika z 1917 roku, 

na której widniało kowadło, a za nim dwa skrzyżowane narzędzia górnicze i hutnicze

. Po bokach kowadła znajdowały się dwie gałęzie laurowe, nad całą kompozycją widniał

 wizerunek orła w koronie.


Wierzbnik – część miasta Starachowic (woj. świętokrzyskie), stanowi starówkę miasta, dawniej (1624–1870 i 1916–1939) odrębne miasto

 

                                                                          ******

                                                       Powiat staszowski

                      leży w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego

                                                              na Wyż. Sandomierskiej

                                                              Powierzchnia - 924,8 km²

                                                                       Herb powiatu

                      ustanowiony Uchwałą Nr XXXI/41/02 Rady Powiatu w Staszowie

                                                                  z dnia 9 lipca 2002 r.

                 Pod krzyżem znajdują się skrzyżowane szable upamiętniające wytwarzane

                                                           na terenie powiatu  tzw. staszówki.

       Umieszczona w herbie łódź (Korab) symbolizuje związek ze stolicą powiatu – Staszowem.

                                                                            Flaga


                                    Powiat istniał  w latach 1809–1844 oraz 1954–1975.

                                                                            ***

                                                                     Herb Staszowa

     Herb nawiązuje do herbu szlacheckiego Korab, którym posługiwał się Hieronim Łaski,

            właściciel Staszowa, który 11 kwietnia 1525 r. uzyskał dla niego prawa miejskie.

                                                                Prawa miejskie 1526


                                   


                                                                     ***********

                                                    Powiat włoszczowski

                            położony jest w zachodniej części województwa świętokrzyskiego 

                                   (Niecka Włoszczowska)  i zajmuje powierzchnię 908 km2.

                                                                      Herb powiatu


                           ustanowiony  Uchwałą Nr XXIII/129/09 Rady powiatu Włoszczowskiego 

                                                               z dnia 9 lutego 2009 r. 

           Starykoń Szafrańców, założycieli Włoszczowa, a poniżej Łodzia Stefana Czarnieckiego, 

                                                            urodzonego w Czarncy (1599 r)

                                                                               Flaga

                                                                                *****

 
                                                                   herb  2001 -2009                        

                                                                        ***********

                                                              Herb miasta Włoszczowy


głowa białego konia – element herbu Starykoń Szafrańców – byłych właścicieli Włoszczowy.

Litera „K” w koronie – nawiązuje do przynależności do dawnego województwa kieleckiego

 (herb Kielc)


                                                       1539-1869 - prawa miejskie

                                                          od 1919 ponownie miasto

                 Powiat został utworzony w 1867 roku jako  część guberni kieleckiej.

 Obszar nie zmieniał się do roku 1975, obejmował obszar obecnego powiatu oraz gminy:

                                 Koniecpol, Szczekociny, Lelów i Irządze.

W okresie okupacji władze niemieckie połączyły powiat włoszczowskim z jędrzejowskim

 Po likwidacji powiatu  w ramach reformy z 1975 r  obszar rozdzielono między  trzy województwa:        kieleckie, piotrkowskie i częstochowskie 

Został  ponownie odtworzony  w obecnym kształcie w 1999 r                                  

                      od 1 stycznia 1999 roku ponownie utworzony został powiat włoszczowski.

                                                                          ************

                                                           Znaczki pocztowe 

                                             znaczki rosyjskie 

                                                                  1858-1860,1865-1915


                                                           znaczki  Królestwa Polskiego

                                                                         1860-1865


                                                             

                                                                       124-Pińczów                                                   


                                                                             *****

                                                             okupacyjne austro-węgierskie

                                                                           1915-1918

                                                                             *****

                                                                      znaczki polskie

                                                                              od 1918 

                                                                               

                                                                               ****

                                                             okupacyjne niemieckie (GG)

                                                                          1939-1945                                                                              ****
                                                                   Poczta obozowa

                                                                         ******

                                 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz