wtorek, 6 lipca 2021

Powiat oświęcimski

                                                                        Herb powiatu

ustanowiony Uchwałą Nr XII/88/99 z dnia 
10 listopada 1999 r.

 w polu srebrnym Orzeł czarny ze złotą literą „O” na piersi, ze złotym dziobem, 
językiem i szponami.

 Nawiązuje do XVI wiecznej wersji herbu Księstwa oświęcimskiego.

Flaga


***


******

Oświęcim
siedziba władz powiatu oświęcimskiego i dwóch gmin – miejskiej (miasto Oświęcim) 
oraz gminy wiejskiej Oświęcim
Oświęcim leży w centrum Kotliny Oświęcimskiej, między Pogórzem Karpackim 
a Wyżyną Śląską u ujścia  Soły do Wisły.

Powierzchnia - 30 km²

Herb miasta

 znany z pieczęci miejskich począwszy od XVw.

 przedstawia w polu błękitnym srebrną wieżę z czerwonym trapezowym dachem,
 a po jej bokach dwie połowy złotego orła Piastów górnośląskich na niebieskim tle,
 z głowami odwróconymi od siebie.

Symbolika herbu nawiązuje do historii miasta – Oświęcim od XVI wieku wchodził 
w skład Rzeczypospolitej jako stolica powiatu śląskiego (orły)
 województwa krakowskiego i nadgraniczny gród Polski (symbol wieży strażniczej).


Flaga
 w 1996 r

***
Dawne wersje herbu

1907 ?


lata 90 -XXw


Oświęcim leży w historycznej Małopolsce

W drugiej połowie XII lub pierwszej połowie XIII wieku Oświęcim
 został przyłączony  do Górnego Śląska

 Należał kolejno do księstw: raciborskiego, opolsko-raciborskiego, 
cieszyńskiego i oświęcimskiego
. W 1564 księstwo oświęcimskie zostało włączone do Polski i przekształcone
 w powiat śląski województwa krakowskiego, w wyniku czego miasto ponownie
 stało się częścią Małopolski
1772 -w granicach Austrii
1850 -włączenie do Galicji
do 1975  miasto powiatowe w woj. krakowskim

1975-1998 w woj. bielskim

******
Gmina Oświęcim
leży we wschodniej części Kotliny  Oświęcimskiej,
w widłach rzek Wisły i Soły 
Składa się z 12 sołectw  otaczających pierścieniem  miasto Oświęcim

Powierzchnia - 74,5 km²

Herb gminy

Uchwała Nr IV/34/03 z dnia 19 lutego 2003 roku 
Rada Gminy Oświęcim 
Korony pochodzą z pieczęci wsi Harmęże
drzewo nawiązuje do  Brzezinki i nazw miejscowości 
związanych z drzewami.

Flaga


od 1973 r

*****
Herby sołectw
     
                                                   
                          
     kobieta z wrzecionem w ręku

                                           

                                 


                                          

                                 


                              
dwie korony ( z końca XVIIIw)

                                              

                             

                             

                                                  

                                                        


                                   

                                 

*****
Brzeszcze
Miasto i Gmina Brzeszcze

 położona jest między rzekami Wisłą a Sołą, 
na terenie Kotliny Oświęcimskiej. na pn wsch od Czechowic 

Powierzchnia - 46,13 km²

Herb
od 1966 r 

potwierdzony  w statucie w 2009,2014 i 2016

 przedstawia złotego orła górnośląskiego z zielono-czarną w pas tarczą sercową na piersi. 
Znajdują się na niej trzy złote kłosy, w polu dolnym dodatkowo skrzyżowane złote oskardy
: orzeł  górnośląski  odnosi się do dawnej lokalizacji miasta w granicach historycznego Śląska 
(następnie w Małopolsce) oraz kłosów i oskardów, symbolizujących główne zajęcia ludności:
 rolnictwo oraz górnictwo.

Siedziba gminy to Brzeszcze, oprócz tego, w jej skład wchodzą: Jawiszowice, 
Przecieszyn, Skidziń, Wilczkowice, Zasole.

                    Etymologia nazwy miasta wywodzi się od wiązu górskiego (Ulmus glabra Huds.) – 
                                      zwanego brzostem, rosnącego niegdyś nad brzegiem Wisły

                                                            1954 - status osiedla
                                     7 lipca 1962 r. Brzeszcze otrzymały prawa miejskie


****

Chełmek
Miasto i Gmina Chełmek
Powierzchnia- 27,24 km²

Gmina Chełmek położona jest  między Oświęcimiem a Libiążem,
 u zbiegu rzek Wisły i Przemszy, na ich lewym brzegu.

Herb

od  1 stycznia 1969.
potwierdzony w statucie w  1996 i 2003 r

Herb przedstawia w polu czerwonym żółtą, rozpiętą skórę,na której widnieje czarna 
sylwetka trzewika z połową czarnego koła zębatego. Nad skórą znajduje się głowa łosia.

Skóra, trzewik i koło zębate nawiązują do zakładów przemysłu obuwniczego, 
którym początek dała w 1931 fabryka Tomasza Baty. 
Po upaństwowieniu były to Południowe Zakłady Przemysłu Skórzanego „Chełmek”

. Głowa łosia pojawiła się przez nieznajomość heraldyki. 
Miało to być godło herbu Półkozic (w polu czerwonym ośla głowa wprost) Ligęzów, 
właścicieli Chełmka w XV wieku.

 1 stycznia 1969 roku,miasto
(do 1975 roku w powiecie chrzanowskim),


Siedziba gminy to Chełmek, ponadto w gminie znajdują się 2 sołectwa
: Bobrek i Gorzów

*****

Kęty
Miasto i Gmina Kęty
 położone są w Kotlinie Oświęcimskiej, w dolinie rzeki Soły, 

Powierzchnia -75,79 km²
 miasto -23,05 km²

Herb
Herb znany z pieczęci miejskich od XVI w

 zatwierdzony przez MSW RP  2 marca 1939 r

                                          Uchwała Nr XXIII/191/96 Rady Miejskiej w Kętach
                                                                   z dnia 16 lutego 1996 


                        W skład gminy wchodzi miasto Kęty (siedziba gminy) oraz sołectwa: Bielany,
                                            Bulowice, Łęki, Nowa Wieś,Malec i Witkowice.
 
                                                                               ***
lata 60-XXw

                                                           
  
                                                                             *******

                                                                           Zator
                                                                  Miasto  i Gmina Zator

                                     położona w Kotlinie Oświęcimskiej, u stóp Pogórza Karpackiego, 
                                               usytuowane nad rzeką Skawą na wsch. od Oświęcimia

                                                                 Powierzchnia - 51,44 km²

                                                                                Herb
Znany  z pieczęci miejskich  od XVw

                                  przedstawia w polu czerwonym trzy ułożone wachlarzowo
                                                      miecze,  ze złotymi rękojeściami.
                                                                
                                                                                ***

                                                              herb nadany w 1792 r  przez 
                                                              ces, Franciszka  II Habsburga

                                                                                  ***
                                                                 1292 - prawa miejskie
                                                   1445-1564 - stolica księstwa zatorskiego


                                                                             Sołectwa
                                       Graboszyce, Grodzisko, Laskowa, Łowiczki, Palczowice,
                                                Podolsze, Rudze, Smolice, Trzebieńczyce.

                                                                     *********
                                                                     Trochę historii

                                                  1854 -1866,1910-1932   powiat oświęcimski
                                                             
                                                     23 grudnia 1920 roku w  woj. krakowskim

                                             1939–1945  terytorium byłego powiatu oświęcimskiego 
                                              wchodziło w skład powiatu Bielitz (Landkreis Bielitz)
.
 
                                                W 1951 roku powiat został utworzony ponownie. 


Od 1975   w nowo utworzonym województwie bielskim
 oprócz gminy Brzeszcze
, którą włączono do województwa katowickiego 

                                            Od   1 stycznia 1999 r ponownie powiat oświęcimski


                                                                          ******
                                                        Znaczki pocztowe

                                                                           austriackie
                                                                          1850-1918
                                                                            **********

                                                                        znaczki   polskie

                                                                            Od 1918 

1940-1945 Konzentrationslager Auschwitz
 KL Auschwitz I (Stammlager), KL Birkenau (Auschwitz II) i KL Monowitz (Auschwitz III) 
hitlerowski obóz koncentracyjny wraz z obozem zagłady
w którym zamordowano  co najmniej 1,5 mln osób (dokladna  liczba nie jest znana)
gł. Żydów i Polaków

Nazwy Auschwitz, Birkenau i Monowitz są niemieckimi odpowiednikami polskich nazw 
Oświęcim, Brzezinka i Monowice, stosowanymi po agresji Niemiec na Polskę w 1939 roku
 i aneksji tych ziem przez III Rzeszę

****
 
                                                                                *****
                                                                 niemieckie (III Rzesza)
                                                                       1939-1945                                                                              ****

                                   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz