środa, 30 czerwca 2021

Powiat Miechowski

                                                                       Herb powiatu

przyjęto uchwałą rady Powiatu nr XIII/75/99 
z 15 listopada 1999 r.

Orzeł jest wzorowany na symbolu używanym w czasie insurekcji kościuszkowskiej 1794,
 szable nawiązują do powstańczych i patriotycznych tradycji regionu, krzyż czerwony lotaryński
 to znak zakonu bożogrobców miechowskich.


Flaga                                                                Powierzchnia - 676,73 km²

***

 Powiat miechowski zaistniał w strukturze administracyjnej
 Księstwa Warszawskiego (1807-1815), 

 W gubernii kieleckiej (1867–1915) 
woj. kieleckie (II RP) (1919–39)
 dystrykt krakowski (GG)
Od 1 kwietnia 1945 roku, powiat miechowski
  w województwie  krakowskiem
                                W 1975 roku zostały zlikwidowane powiaty, wraz z miechowskim
                                 Sam Miechów został przyłączony do województwa kieleckiego.
                    1 stycznia 1999 r w wyniku reformy administracji utworzono powiat miechowski
                                                          w województwie małopolskim

                                                                                 ****
                                                        Miasto i Gmina Miechów
                                                     lokalizowana jest na Wyżynie Miechowskiej

                                                                  Powierzchnia - 132,91 km²
                                                                                  
                                                                                  Herb
       
                                                                            wersja od 1961 r

              przedstawia w polu czerwonym, zwróconego w lewo białego (srebrnego) wspiętego gryfa
             ze złotym dziobem, językiem, szponami i pazurami, w lewym górnym rogu tarczy herbowej 
                      widnieje również   znak krzyża lotaryńskiego w kolorze czerwonym na czarnym tle.
                        
                                 Początkowo herbem Miechowa, będącego własnością zakonu 
                                         bożogrobców, było godło zakonu – podwójny krzyż.

                                        Najstarsza znana pieczęć z herbem Miechowa pochodzi
                                                         z dokumentu wójta Piotra z 1369 rok
                                     
                                                Prawa miejskie Miechów uzyskał w 1290 r. 

                                                                               ***


Deus lo vult (Bóg tak chce)

Oficjalną nazwą zgromadzenia był Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie,
 albo Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Świątyni Grobu Jerozolimskiego.

Powracający z krucjaty małopolski możnowładca z rodu Gryfitów, Jaksa z Miechowa (1120 – ok. 1176), postanowił rozpropagować kult grobu Bożego w Polsce. W 1163 r. ufundował w Miechowie klasztor bożogrobców.. W XVII i XVIII w. zakon był posiadaczem znacznych włości;
 w 1819 r. nastąpiła jego kasata

                                                                              ****

                                                                          Sołectwa -34
Biskupice, Bukowska Wola, Brzuchania, Celiny Przesławickie, Dziewięcioły, Falniów, Falniów-Wysiołek, Glinica, Jaksice, Kalina-Lisiniec, Kalina Mała, Kalina-Rędziny, Kamieńczyce, Komorów, Nasiechowice, Parkoszowice, Podleśna Wola, Podmiejska Wola, Pojałowice, Poradów, Przesławice, Pstroszyce Drugie, Pstroszyce Pierwsze, Siedliska, Sławice, Strzeżów Drugi, 
Strzeżów Pierwszy, Szczepanowice, Widnica, Wielki Dół, Wymysłów, Zagorzyce, Zapustka, Zarogów


                                                                          ************
                                                            Gmina  Charsznica
                                     w północno - zachodniej części powiatu 

                                                                    Powierzchnia -78,28 km²
                                                                                   
                                                                                  Herb
    
19 października 1997r. Rada Gminy w Charsznicy
 uchwałą nr XXI/164/97  ustanawiła herb gminy 

 Przedstawia w polu czarnym krzyż lotaryński w kolorze czerwonym, a na nim tarczę
 prezentującą w polu niebieskim topór srebrny o toporzysku złotym.
 Na tarczy połączono znaki herbowe zakonu bożogrobców 
(krzyż o podwójnych ramionach) 
oraz rodu Korycińskich, posługujących się herbem Topór

Sołectwa
 Charsznicy , Chodów , Ciszowice , Dąbrowiec , Jelcza , Marcinkowice , Podlesicach ,
 Pogwizdów , Swojczany , Szarkówka , Tczyca , Uniejów-Kolonia , Uniejów-Parcela , 
Uniejów-Rędziny , Wierzbie i Witowice

******
                                                                   Gmina Gołcza

                                              Leży na pograniczu Jury Krakowsko - Częstochowskiej 
                                                                 i Wyżyny Miechowskiej

                                                                   Powierzchnia- 90,27 km²

                                                                                  Herb
     
                                                     ustanowiony uchwałą Rady Gminy nr III/20/02
                                                                     z 16 grudnia 2002.

                                   Orzeł  legionowy bez korony i z literą L na  tarczy amazonek, 
                                    wzorowany na  orle strzeleckim zaprojektowanym przez  
                                                       Czesława Jarnuszkiewicza w 1913 r

                                    Orzeł legionowy nawiązuje do  Legionów J.Piłsudskiego,  
                                    przemarszu  I Kadrowej   przez  teren gminy 10-11 IX.1914
                                                       
                                                                               Flaga

Sołectwa
Adamowice, Buk, Chobędza, Cieplice, Czaple Małe, Czaple Wielkie, Gołcza, Kamienica, Krępa, Laski Dworskie, Maków, Mostek, Przybysławice, Rzeżuśnia, Szreniawa, Trzebienice, Ulina Mała, Ulina Wielka, Wielkanoc, Wysocice, Zawadka, Żarnowica.

********
Gmina Kozłów
Najdalej na północ wysunięta gmina powiatu 

Powierzchnia -85,84 km²

Herb
 Uchwała Nr LII/53/2010 Rady Gminy Kozłów
 z dnia 29 września 2010 r. 

. Na tarczy połączono znaki herbowe rodu Lisów, posługujących się symbolem rogacina,
 z kozłem stanowiącym nawiązanie do nazwy miejscowości będącej siedzibą gminy.

Flaga

Sołectwa
Bogdanów, Bryzdzyn, Kamionka, Karczowice, Kępie, Kozłów, Marcinowice, 
Przybysławice, Przysieka, Rogów, Wierzbica i Wolica.


******
Gmina Książ Wielki
Powierzchnia-137,8 km²

                                                                               Herb
Od...?
w polu czerwonym zloty  krzyż łaciński trzymany w prawej ręce 

Najstarszy wizerunek  herbu zachował się na dokumentach, 
wydanych przez rajców w 1385 r.

Najważniejszy zabytek sakralny - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Kozłowie 

Sołectwa
Antolka, Boczkowice, Cisie, Cisia Wola, Częstoszowice, Giebułtów, Głogowiany-Wrzosy,
 Głogowiany-Stara Wieś, Konaszówka, Książ Mały, Książ Mały-Kolonia, Książ Wielki, 
Krzeszówka, Łazy, Mianocice, Małoszów, Moczydło, Rzędowice,
 Trzonów, Tochołów, Wielka Wieś, Zaryszyn.

*****

                                                             Gmina Racławice
                                                      w   południowo - wschodniej  części 
                                                                 powiatu miechowskiego.
                                Gmina jest położona na Wyżynie Miechowskiej oraz południowej
                          części Płaskowyżu Proszowickiego należącego do Niecki Nidziańskiej.

Powierzchnia -59,18 km²

Herb
                                                                               od ..?
W polu czerwonym skrzyżowane  kosy bojowe (na sztorc)
 u góry  czapka krakuska

 Symbolizuje bitwę

pod Racławicami  (4 kwietnia 1794) gdzie  polskie wojska powstańcze 
( z udziałem kosynierów)  pod wodzą  Tadeusza Kościuszki 
pokonały wojska rosyjskie pod dowództwem 
gen. Aleksandra Tormasowa.

**
do 1972 - Gromadzkie Rady Narodowe  w Racławicach i Marchocicach
Od 1 stycznia 1973 roku  gminy 

 Gmina Racławice w 1976r. została połączona z gminą Pałecznica 
i nosiła nazwę Gmina Racławice – Pałecznica.

 W  1991 r gminy zostały rozłączone 

*******

Gmina Słaboszów
 pośrodku wschodniej strony powiatu.
 na Wyżynie Miechowskiej.

Powierzchnia -76,96 km²

Herb

 Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy w Słaboszowie 
z dnia 27 stycznia 2011

 Herb gminy  przedstawia w polu czerwonym stojącego rycerza, zwróconego na wprost, 
o czarnych włosach, ubranego w białą zbroję kolczą z litymi nałokcicami, nakolankami i nagolenicami 
oraz ostrogami. Z narzuconą na pancerz żółtą tuniką; przepasanego białym, segmentowym pasem, trzymającego w prawej ręce rozwinięty biały dokument ze złotą pieczęcią, zaś w 
lewym ręku podtrzymującego zwisający u boku biały miecz .

Herb nawiązuje do  ofiarowania  buskiemu klasztorowi swoich dóbr
 przez komesa Sławosza  - 29.VII.1210 r

Flaga

20 sołectw. 

 - Buszków - Dziaduszyce, - Grzymałów,- Ilkowice,- Janowice - Jazdowice,  
Kalina Wielka, Kropidło, Maciejów, - Nieszków,
- Raszówek, - Rędziny Borek, Rędziny Zbigalskie,- Rzemiędzice,
Słaboszów,  Słupów,Śladów, Święcice,Wymysłów,- Zagorzany.

**
                                                          Znaczki pocztowe

                                                                       znaczki   rosyjskie
                                                                           1858-1914

     
Miechów
                                                 

                                                                                 ***
                                                             Znaczki  Królestwa Polskiego
                                                                     1.I 1860- 1.II.1865

                                                              

                                                                          131 -Miechów

                                                                             *******
                                                             okupacyjne austro-wegierskie
                                                                       1915-1918
                                                                K.u.K Feldpost in Polen                                                                          *********
                                                                         znaczki  polskie
                                                                              Od  1919 -


                                       


                                                           
                                                                             ****

                                                             okupacyjne niemieckie (GG)
                                                                           1939-1945


                                                                             ****
                                                             Poczta obozowa w Murnau

 
Oflag Woldenberg

                                                                               ***


                                                                             *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz