sobota, 17 lipca 2021

Powiat krakowski cz.2

                                         Gminy wiejskie powiatu krakowskiego ziemskiego


                                                                        *******

                                                        Gmina Czernichów

                            położona  jest na obszarze  Bramy Krakowskiej,na lewym brzegu Wisły,

                                                          ok.20 km   na zach. od Krakowa

                                          Powierzchnia- 83,8 km²

                                                                     Herb gminy

od 23.VI.2003 r
 
w polu błękitnym łódź złota z dwoma srebrnymi wiosłami, nad którą oko opatrzności złote 
w otoczeniu  na przemian złotych i srebrnych promieni 
 
Herb nawiązuje do przeprawy promowej na Wiśle i flisactwa -jednego z zajęć ludności.
Oko Opatrzności -nawiązanie do  kościoła p.w Trójcy Św. 
z XV w (sprzed 1440 r) w Czernichowie
 
Flaga


W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Czernichów, Czułówek, Dąbrowa Szlachecka, Kamień, Kłokoczyn, Nowa Wieś Szlachecka, Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa, Rybna, Rusocice, Wołowice, Zagacie

1815- 1846 gmina w WM Krakowie

1973-utworzenie gminy w obecnych granicach


                                                  *****

                             Gmina Igołomia -Wawrzeńczyce

                                                 położona jest na wschód od Krakowa . 

                             na skraju  Płaskowyżu  Proszowickiego i Niz. Nadwiślańskiej

                                                     

                        Południową granicę gminy stanowi rzeka  Wisła na długości 14 km.

                                                              Powierzchnia - 62,59 km²

                                                        Siedziba gminy - Wawrzeńczyce

                                                                               Herb

 
Przyjęty 29.I.2002 r

W błękitnym polu tarczy dwa złote skrzyżowane berła, nad nimi pół lilii heraldycznej srebrnej ze złotym pierścieniem. Błękitna barwa pola tarczy nawiązuje do kościelnej własności większości miejscowości wchodzących w skład Gminy a także barwę tarczy herbowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego niektórzy rektorzy i profesorowie byli każdorazowo proboszczami, a tym samym beneficjentami części Igołomi przez kilka stuleci. Wizerunek herbu Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się w kościele parafialnym w Igołomi.

 Pół lilii (połowa herbu Gozdawa) występuje na pieczęciach biskupich jako właścicieli

      Miasta Wawrzeńczyce    

                                                                            Flaga


                                                                             *******

                                                                         Trochę historii


               Gmina Igołomia była najdalej na południe wysuniętą gminą Królestwa Polskiego

                                              (pow. miechowski, gubernia kielecka )

                                    1919-1939  w  powiecie miechowskim   woj. kieleckiego

                        1.IV. 1945 r została wraz z powiatem miechowskim przyłączona 

                                                       do woj. krakowskiego

 

                                                    Gminę zniesiona 29 września 1954 r 

     1 stycznia 1973 r, utworzono w powiecie proszowickim gminę Igołomia-Wawrzeńczyce,          odpowiadającej obszarom dawnych gmin Igołomia i Wawrzeńczyce. 

                                                 

                                                                     *****

                                                                 Wawrzeńczyce 

 uzyskały lokację miejską przed 1363 rokiem, zdegradowane po 1470 roku,

ponowne nadanie praw miejskich przed 1727 rokiem, degradacja przed 1790 rokiem

 Herbem  Wawrzeńczyc było  - popiersie biskupa (  poł. XVI w)

                                                                   *****

                                                                  Sołectwa

             Dobranowice, Igołomia, Koźlica, Odwiśle, Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki

             Rudno Górne, Stręgoborzyce, Tropiszów, Wawrzeńczyce I, Wawrzeńczyce II

                                             , Wygnanów, Złotniki, Zofipole, Żydów. 

 

                                                                  *****************

                                                             Gmina Iwanowice

                        położona jest w środkowym odcinku  doliny rzeki Dłubni, na pograniczu 

                                Wyżyny  Miechowskiej   i Jury Krakowsko-Częstochowskiej

                                                                Powierzchnia -70,62 km² 

                                                     Siedziba gminy   -  Iwanowice Włościańskie

                                                                          Herb gminy

od ..... ?
2002 (statut gminy)
 
                                                               herb  rycerski Odrowąż, 
którym pieczętowała się rodzina Pieniążków-Odrowążów która  władała 
dobrami Iwanowice do pocz. XVI w.

 
 
       

                                                                           Sołectwa

Biskupice, Celiny, Damice, Domiarki, Grzegorzowice Małe, Grzegorzowice Wielkie, Iwanowice Dworskie, Iwanowice Włościańskie, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Lesieniec, Maszków, Narama, Poskwitów Nowy, Stary Poskwitów, Przestańsko, Sieciechowice, Sułkowice, Widoma, Władysław, Zagaje, Zalesie, Żerkowice

 

                                                                   ****************

                                               Gmina Jerzmanowice-Przeginia

                      położona jest  na Wyż.Olkuskiej,przy zach. granicy Ojcowskiego PN

                                                              na pn-zach.od Krakowa                                                    

                                                              Powierzchnia - 68,39 km² 

                                                         Siedziba gminy - Jerzmanowice

                                                                         Herb gminy

 
Uchwała Nr XXXVI/184/97 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia
 z dnia 8 lipca 1997 roku. 
 
 W polu czerwonym, trzy góry złote, a na najwyższej
 półtora krzyża srebrnego  z takąż krzywaśnią.

 
Przy tworzeniu  herbu gminy Jerzmanowice - Przeginia wykorzystano motywy związane z nazwami obu wsi. Wzniesienia (góry) symbolizują wieś Przeginię, zaś półtora krzyża z krzywaśnią jest symbolem Jerzmanowic.

Półtora krzyża -element herbu szlacheckiego Prus I,
domniemany herb potomków zasadźcy i pierwszego sołtysa 
Jerzmanowic -Hermana

Krzywaśń -część pastorału  biskupa św. Stanisława

Złote trójwzgórze - nawiązanie do  Przegini
  leżącej na jednym z najwyższych wzniesień na obszarze 
Wyżyny Olkuskiej.
 
 
Flaga

                                                                              Sołectwa

                                         Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Przeginia,  

                                                    Racławice, Sąspów, Szklary.

                          Gmina w obecnych granicach powstała w 1976 roku z połączenia 

                                                       dwóch samodzielnych gmin

                                                      Jerzmanowice + Przeginia

                                                                      ********

                                              Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

  położona jest na północny wschód od Krakowa, na terenie Wyżyny Małopolskiej na pograniczu dwóch subregionów: Wyżyny Miechowskiej (północna część gminy) i Płaskowyżu Proszowickiego (południowa część gminy).

                                                           Powierzchnia  - 81,8 km² 

                                                         siedziba gminy - Luborzyca.

                                                                              Herb

                                                                 Uchwałą Nr XLII/268/02

                                                                   z dnia 29 maja 2002 roku.

                                          Krzyż - z  XVIII w pieczęci parafii w Luborzycy

                                          (kościół p w. Znalezienia i  Podniesienie  Krzyża Świętego )

                        Kosy - racławickie zwycięstwo  i udział luborzyckich chłopów w insurekcji      

                                                    K i L  pierwsze litery nazwy gminy

                                                                              Flaga

Sołectwa

Baranówka, Czulice, Dojazdów, Głęboka, Goszcza, Goszyce, Karniów, Kocmyrzów, Krzysztoforzyce, Luborzyca, Łososkowice, Łuczyce, Maciejowice, Marszowice, Pietrzejowice, Prusy, Rawałowice, Sadowie, Skrzeszowice, Sulechów, Wiktorowice, Wilków, Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki, Zastów

                        Gminę Kocmyrzów-Luborzyca utworzono 1 stycznia 1973

                                                                    ************

                                                            Gmina Liszki

                 położona jest bezpośrednio przy zachodniej granicy miasta Krakowa. 

                                               w pd części Jury Krakowsko- Częstochowskiej

                                                                 Powierzchnia- 72,03 km²

                                                                              Herb

                                                                         od  XI.2009 r

 Topór (odniesienie do godła rodu Starżów, średniowiecznych właścicieli Morawicy oraz okolicznych wiosek), miecz i dwa skrzyżowane klucze (przywołujące przynależność południowych miejscowości gminy do klasztoru benedyktyńskiego w Tyńcu) oraz witki wikliny (nawiązujące do tradycji wikliniarskiej nadwiślańskich wiosek obecnej gminy Liszki).

                                                                          Flaga

                                    

                                                               Poprzedni symbol gminy

 


                                                                         Sołectwa

                     Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, 

                             Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice. 

                Nazwa Liszki pochodzi od grzybów dawniej zwanych liszkami – dziś kurkami, 

                  lub od skórek lisich, które składano w Tyńcu swym panom jako daniny.

 


                                                            ************************

                                                       Znaczki pocztowe

                                                 austriackie

                                                                        1850-1918 

 

                                                                          

                                                                          *******

                                                     rosyjskie

                                                                         1858-1915

                               teryt. obec. gmin Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice,

                                                   Jerzmanowice-Przegina i cz.Kocmyrzów-Luborzyca

                                                 ****

                                              Król. Polskiego

                                                                          1860-1865

                                                                                ****

                                          okupacyjne  austro-węgierskie

                                                                              1915-1918

                                                                                ***

                                                     polskie 

                                                  od 1918

 
król Jan III Sobieski

w drodze pod Wiedeń  gościł w Czernichowie
 (15-16.VIII.1683)


                                                Tadeusz Kościuszko przebywał  w Luborzycy

                                    od 1 do 3 kwietnia 1794r. zmierzając ze swoimi oddziałami 

                                                                 w stronę Racławic.

                             Adam Chmielowski (święty Brat Albert) – polski zakonnik, 

                                    założyciel zgromadzenia albertynów uznany za świętego, 

                                               urodzony w Igołomi 20 sierpnia 1845 


 
 Położony jest na obszarze czterech gmin: Skała, Jerzmanowice-Przeginia,  

                                    Wielka Wieś, Sułoszowa

 W uroczystym poświęceniu kościoła w Luborzycy w 1210 roku brał udział książę Leszek Biały, który podarował świątyni czterołokciowy krzyż, srebrny w całości pozłacany. Ten drogocenny zabytek został zrabowany przez Tatarów podczas najazdu w 1241 roku.

                              Na znaczku zarejestrowana w UE jako wyrób regionalny 

                                                            kiełbasa  lisieckia


                                              *****                                                  

                                     okupacyjne niemieckie (GG)

                                                                          1939-1945                                                                        ****

 


                                                                  *****

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz