niedziela, 1 sierpnia 2021

Miasta, które otrzymały lub odzyskały prawa miejskie

         


                                   Polskie miasta, które otrzymały lub odzyskały prawa miejskie 

                                                                     lata  2010-2020

                                                                               ****

                                                                    1 stycznia 2010

                                                           Kołaczyce 

                       miasto w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim

                                                             Prawa miejskie 1354–1919

                                                                   Herb miasta i gminy

                                                             Uchwała Nr XLV/251/2010
                                                      Rady Miejskiej w Kołaczycach
                                                                 z dnia 27 stycznia 2010 r.

                              Jest to umniejszony herb klasztoru benedyktynów w Tyńcu. 

               Miasto należało do klasztoru od nadania praw miejskich do pierwszego rozbioru Polski.

                                         1.I.2010 ponowne  przyznanie  praw miejskich

                                                                           ****** 

                                                                 Łaszczów 

                                                 – miasto  w województwie lubelskim, 

                                w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów, nad Huczwą, 

                                                        na obszarze Grzędy Sokalskiej

                                                        Leży w dawnej ziemi bełskiej

                                                                   Herb miasta i gminy

                                     Uchwała Nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie

                                                                z dnia 17 czerwca 2011

                 Herb nawiązuje do herbu Prawdzic rodziny Łaszczów, założycieli i właścicieli miasta 

                                 (Aleksander Łaszcz) uzyskał przywilej na lokowanie miasta od 

                                                        króla Zygmunta Augusta w 1549 

                                              W 1578 miasto to nosiło nazwę Łaszczów 

                                      W latach 1549–1870 Łaszczów posiadał prawa miejskie     

                                                    1.I.2010 ponowne  przyznanie  praw miejskich     

                                                                             *********

                                                                     Przecław

                                        miasto   położone w województwie podkarpackim, 

                                               w powiecie mieleckim, w gminie Przecław 

                                     siedziba gminy Przecław, na lewym brzegu Wisłoki

                                      Leży w historycznej Małopolsce, w ziemi sandomierskiej

                                                                     Herb miasta i gminy

.                                                                      Od.....

  Najstarszy wizerunek herbowy pochodzi z końca XVI wieku, z chwilą objęcia miasta przez ród Koniecpolskich. Przedstawia on podkowę zwróconą barkiem do góry z krzyżem, czyli herb Pobóg,

 Obecny herb jest jego zmodyfikowaną wersją: przedstawia w białą podkowę zwróconą w dół

                         ocalami a nad nią biały krzyż kawalerski na niebieskiej tarczy herbowej.

                        Tarcza niebieska umieszczona jest wewnątrz tarczy szarej. 

                       Tarcza ta jest otoczona żółtą wstęgą z czarnym napisem: Przecław. 

 

                            Najstarsza znana wzmianka o Przecławiu pochodzi z 1218 r

                        Natomiast pierwsza wzmianka zaliczająca Przecław do miast jest z 1350 r.
                      Pierwszym znanym właścicielem Przecławia był Klemens - herbu Strzemię, 

                                         który posiadał włości przecławskie w 1374 roku. 

W wiekach XV-XVI Przecław należał do rodziny Ligęzów herbu Półkozic,

 kolejnymi właścicielami byli Koniecpolscy herbu Pobóg, Tarnowscy herbu Leliwa 

i Reyowie herbu Oksza

                                            Prywatne miasto szlachckie lokowane w 1419 roku 

                                                              (prawa miejskie 1471)

                                                  Przecław utracił prawa miejskie w 1919

                                1 stycznia 2010 ponowne przyznanie Przecławiowi praw miejskich

                                                                         ********

                                                                  Radłów

                                        miasto, położone w województwie małopolskim,

                                               w powiecie tarnowskim, w gminie Radłów                                          

                                                                  Herb miasta i gminy

                                          Uchwała nr XXXIII/221/10 Rady Miejskiej w Radłowie 

                                                                z dnia 22 stycznia 2010 r  

      Herb przedstawia czarnego, kroczącego lwa, bez grzywy, z długim, rozwidlonym ogonem, 

                                              który został ukazany na czerwonym tle.

        Nawiązuje do ornamentów zwierzęcych na miejscowym kościele parafialnym  

                                            Św. Jana Chrzciciela z 1337 roku.

        .

                                                                            Flaga


                                                                     *************

                                                                   Szepietowo

                             – miasto  położone w województwie podlaskim, 

                                                      w powiecie wysokomazowieckim.

                                                    Herb


                      ustanowiony 12 listopada 2007 przez Radę Gminy Szepietowo

     Kruk nawiązuje do herbu szlacheckiego Ślepowron, którym pieczętowały się rodziny

                   Wojnów, Szepietowskich i Pułaskich, zamieszkujące w przeszłości gminę

Szabla odnosi się do postaci Józefa Pułaskiego, konfederata barskiego, właściciela wsi Pułazie 

                                               Kłos wskazuje na rolniczy charakter gminy

                                                   Flaga

                           Prawa miejskie Szepietowo otrzymało  1 stycznia 2010 r.


                                                                       ******* 

                                                                 Tychowo

                miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim, 

                                    leży na Równinie Białogardzkiej , siedziba gminy Tychowo

                                                  (  do1945 - niem Groß Tychow)

                                                                   Herb miasta i gminy

                                              Uchwała Nr XX/153/96 Rady Gminy Tychowo 

                                                            z dnia 26 sierpnia 1996 r.

                                             Trzy drzewa iglaste - symbol leśnictwa
                                         Tereny leśne zajmują 56% powierzchni gminy

                            Dwa lisy - nawiązanie do herbu rodziny von  Kleist-Retzow

                                            właścicieli miejscowego majątku do 1945 r 

                                                       

                    W polu  dolnym pomnik przyrody głaz „Trygław” – w Tychowie, na cmentarzu, 

                            największy w Polsce i jeden z największych w Europie głaz narzutowy
                                                  (  niem.  Der Große Stein von Tychow )                    


                                                                      ********

                                      Pierwsze wzmianki  poł. XIII wieku (z około 1250)

                                 Majątek rycerski należący do dwóch rodów na von Kleist (1477 r.) 

                                                           i częściowo von Versen ( 1523 r.)

                                        1818-1945 w powiecie Landkreis Belgard (Persante),


                                                   Po III.1945  w granicach Polski

                                          1 stycznia 2010 roku Tychowo uzyskało status miasta


                                                                             ******

                                                                    1 stycznia 2011

                                                                 Czyżew  

                        – miasto w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, 

                                w gminie Czyżew nad rzeką Brok oddalone o 2,5 km od granicy z 

                                                      województwem mazowieckim. 

                                                    Leży na Mazowszu, w dawnej ziemi nurskiej

                                                                     Herb miasta i gminy

                                    Uchwała nr XVIII/124/12 Rady Miejskiej w Czyżewie

                                                                     z dnia 3 maja 2012 r.

                  Lilia srebrna ze złotą przepaską zaczerpnięta została z herbu Czyżewskich 

                              i Godlewskich wieloletnich właścicieli Czyżewa. 

                             Od XV w. w posiadaniu Czyżewskich herbu Pobóg

              W 1738 r. staraniem Marka i Karola Godlewskich, starościców nurskich miejscowość

                      uzyskała przywilej na prawa miejskie, od króla Augusta III.

 

           Klucze z mieczem to atrybuty świętych Piotra i Pawła, patronów miejscowej parafii. 

                    Stylizacja miecza i kluczy pochodzi z przedstawienia z kościoła parafialnego

                                                                              Flaga

                                                      


                  Czyżew uzyskał lokację miejską w 1713 roku, zdegradowany w 1870 roku

                     Prawa miejskie (potwierdzone w 1775 roku), które odzyskał 1 stycznia 2011.

               Równocześnie do Czyżewa przyłączono wsie Czyżew-Stacja i Czyżew-Złote Jabłko 

                                     Do końca 2010 roku obowiązywała nazwa Czyżew-Osada 

                      Miejscowość jest siedzibą gminy Czyżew (do 2010 jako gmina Czyżew-Osada).

 


                                                                    **********

                                                                 Gościno

                            – miasto, położone w województwie zachodniopomorskim, 

                                      w powiecie kołobrzeskim, siedziba gminy Gościno                    

                                                                   Herb miasta i gminy

                                         Uchwała Nr V/39/2003 Rady Gminy Gościno 

                                                           z dnia 27 lutego 2003 r

                               Litera G nawiązuje do siedziby władz gminnych – Gościna. 

                                                                            Flaga


                    Miasto leży na Równinie Gryfickiej ok. 20 km na południe od Kołobrzegu 

                 Średniowieczna wieś Gościno była własnością rady miejskiej Kołobrzegu

                                                  Od 1945 - w granicach Polski                                                                                                         

                        Nazwę Gościno wprowadzono urzędowo rozporządzeniem w 1946 roku, 

                                         zastępując poprzednią niemiecką nazwę Groß Jestin 

.            Wcześniej przez pierwsze powojenne miesiące przejściowo używano nazw

                                                          Gostyń   oraz Gostrzyń Pomorski                            

                                          Gościno otrzymało status miasta  1 stycznia 2011 r.

                                                                   

                                                                                                             

                                                                                *****

                                                                Nowe Brzesko 

                        położone na lewym brzegu Wisły w województwie małopolskim, 

                                           w powiecie proszowickim, w gminie Nowe Brzesko

                                             Herb miasta i gminy  

                                                 od 28.IV.2000 r
                                    Trzy lilie odnoszą się do klasztoru norbertanów w Hebdowie

                                     a topór do herbu Topór – godła dawnych właścicieli miasta

                                                                               Flaga


                                                                

                                           od pocz.XIII w. gród kasztelański Brzesk

                                                      prawa miejskie 1279–1870

         . W 1999 r. znalazła się w powiecie proszowickim województwa małopolskiego

                           Od 2011 r. Nowe Brzesko ponownie jest miastem.

                                                 

                                                                               ****

                                                                      Pruchnik  

                        miasto  w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, 

                         siedziba gminy Pruchnik. Leży w historycznej ziemi przemyskiej

                                                                   Herb miasta i gminy

                                      Uchwała Nr XXIII/137/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku

                                                        z dnia 14 listopada 2016

                         Herb nawiązuje do herbu Korczak, który należał do rodu Pruchnickich

                                  dawnych właścicieli miasta

                                                                        Herb  2008-2016

                                                                             Flaga

                                                    

                                              Prawa miejskie 1436–1934, ponownie 2011                                                                                                                                              


                                                        Na przedwojennej mapie W i G

                                                  


                                                                          *******

                                                                   Wolbórz

                           miasto położone w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, 

                                                                    w gminie Wolbórz.

                                                                     Herb miasta i gminy

                                              ustanowiony   uchwałą nr XXXII/226/2009

                                                Rady Gminy Wolbórz z 19 sierpnia 2009 r


                                                                         1993-2009

                                                                              Flaga                                         


                                                   Wolbórz leży w historycznej ziemi sieradzkiej

                                                      znany od 1136 r gród kasztelański

                                                                      miasto 1273-1870

                         W latach 1273–1795  był miastem rezydencjalnym biskupów włocławskich

                                                                                ****

                                            Miejsce urodzenia (i prawdopodobnie śmierci)

                                                A.Frycza -Modrzewskiego (1503-1572) 


                                                                          *******

                                                                   1 stycznia 2014

                                                                 Dobrzyca 

                                  miasto  w woj.wielkopolskim, w powiecie pleszewskim

                                              siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dobrzyca

                                                                   Herb miasta i gminy

                                                       

                                           przedstawia biały zdwojony krzyż na czerwonej tarczy.

                    Dziś przyjmuje się, że prawa miejskie i herb otrzymała 16 maja 1440 od króla                                                               Władysława,zwanego później Warneńczykiem.

                                      w 1990 r. reaktywowany został jako herb gminy Dobrzyca

                                                                             Flaga

                     

                                               prawa miejskie 1440–1934 i 1940–1945

 . Lokacja miasta (na prawie magdeburskim) nastąpiła prawdopodobnie przed rokiem 1440

  W czasie zaboru pruskiego Dobrzyca należała do powiatu Krotoszyn (1793-1919)

                                             Dobrzyca utraciła prawa miejskie w 1934         

                IX. 1939 r. -24.I.1945  okupacja niemiecka ( Dobberschütz / Wartheland)

                                    W 1999 r. Dobrzyca została włączona do powiatu pleszewskiego

                                        i znalazła się w granicach   województwa wielkopolskiego.

                                                                          *********

                                                        Modliborzyce   

                                  miasto w województwie lubelskim, w powiecie janowskim,

                                                    położone na Równinie Biłgorajskiej.

                                                                    Herb miasta i gminy

                              Uchwała Nr XXXV/198/2017 Rady Miejskiej w Modliborzycach

                                                            z dnia 27 czerwca 2017 r.

 w czerwonym polu tarczy herbowej umieszczoną centralnie pięciopłatkową różę srebrną,

 z której trzy kosy srebrne w rosochę. Godło herbowe pochodzi z herbu Rola,

                      którym pieczętował się Stanisław Wioteski – założyciel miasta

                                                                               Flaga

                                               

                                        od 1631 do 1869 roku posiadała prawa miejskie


                                              Od 1 stycznia 2014 ponownie jest miastem


                                                                       ********

                                                                        Mrozy

                       miasto  w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim

                                              na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej,na zach. od Siedlec

                                              Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mrozy

                                                                   Herb miasta i gminy

                                 Gmina Mrozy posługuje się herbem od 8 września 1991r

                       Sześcioramienny płatek śniegu odnosi się do  nazwy miasta i gminy

                       Liść dębu osadzony na gałązce z dwoma żołędziami symbolizuje

      licznie rosnące  na terenie gminy dęby, z których wiele uznanych jest za pomniki przyrody.

                      Ułożona skosem w prawo stylizowana czarna czapka napoleońska (bikorn)

       Czapka Napoleona symbolizuje  legendę, która głosi, że w 1812 roku kilku napoleońskich

        żołnierzy w odwrocie po klęsce moskiewskiej zamarzło w miejscowości Mrozy.

                                        Wieś była znana w XVI wieku pod nazwą Grozy.

 


                                                                         *****                                                     

                                                                 Stepnica

  (do 1945 niem. Groß Stepenitz, daw. Stobnica, hist. Stepenitzemiasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Stepnica.

 Położona na pograniczu Równiny Goleniowskiej i Doliny Dolnej Odry, nad Roztoką Odrzańską i uchodzącą do niej rzeką Gowienicą.

                                                                     Herb miasta i gminy

                                    nadany został Uchwałą Nr V/35/90 Rady Gminy w Stepnicy, 

                                                           z dnia 15 września 1990 r.

Barwa niebieska symbolizuje wody Zalewu Szczecińskiego, a zielona symbolizuje ląd. 

Obie barwy rozdzielono złotym pasem układającym się w kształcie litery S. 

Ma to stanowić symbol linii brzegowej i plaży, a jednocześnie jest to pierwsza litera nazwy gminy.

 Na niebieskim polu tarczy umieszczony jest srebrny symbol: kotwica, a na polu zielonym dwa symbole złote od góry : sylwetki drzew i kłos zboża. 

 Znaki te mają symbolizować wiodące działy gospodarki gminy Stepnica. 

Kotwica symbolizuje porty – handlowy, rybacki i jachtowy. 

Drzewa – dwa drzew iglaste i liściaste symbolizują leśnictwo i przemysł drzewny. 

Kłos symbolizuje  rolnictwo.


                                      Pierwsza wzmianka o Stepnicy pochodzi z 1278 r.

                           Od XIX w. rozwijała się jako podszczecińskie wczasowisko

                                 Została zajęta 7 marca 1945 r. przez Armię Czerwoną .

                                Po II wojnie światowej Stepnicę przyłączono do Polski

                   W latach 1945-1946 miejscowość nosiła przejściowo nazwę Stobnica 

                                  Obecną nazwę wprowadzono 12 listopada 1946 roku

               Nazwa miejscowości wywodzi się od słowa "stop" - błotnista rzeka lub

                                                    jezioro zarośnięte sitowiem.

                          1 stycznia 2014 roku Stepnica uzyskała prawa miejskie

                                                                ******

                                                  Zaklików  

                       miasto w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, 

                   siedziba gminy miejsko-wiejskiej Zaklików. Położone na Równinie Biłgorajskiej,

                                           nad Sanną,na pn.od Stalowej Woli

                 Historycznie położony jest w Małopolsce (początkowo w ziemi sandomierskiej, 

                                                       a następnie w ziemi lubelskiej).                                                 

                     Miejscowość została założona  jako miasto na prawie magdeburskim, 

                na gruntach wsi Zdziechowice Drugie na mocy przywileju lokacyjnego króla 

                                          Zygmunta II Augusta z 9 kwietnia 1565 r

                     

                                                                 Herb miasta i gminy

 

                                                              Od,,,,,,,,,,,,,,?

 

               Jako historyczny herb Zaklikowa uchodzi rycerski herb Topór, którym pieczętował 

                                         się sprawca lokacji miasta Stanisław Zaklika z Czyżowa

                      

                           Herb ten upowszechniło wydawnictwo Miasta Polskie w Tysiącleciu z 1965 r.

                       Rzeczywistym historycznym herbem Zaklikowa jest herb Półkozic

                                                                              *****

 


  Nazwa i herb miejscowości pochodzą od założyciela i pierwszego właściciela Zaklikowa –

                 kasztelana połanieckiego, Stanisława Zakliki z Czyżowa herbu Topór.

                   Po upadku Polski znalazł się w 1795 roku w zaborze austriackim,

 jednak po klęsce Austrii w wojnie z napoleońską Francją w roku 1809 przeszedł Zaklików

 do Księstwa Warszawskiego, a po upadku Napoleona znalazł się w granicach

                           Królestwa Kongresowego, pod panowaniem rosyjskim (1815).

                      Granica pomiędzy cesarstwami znajdowała się nieopodal Zaklikowa, 

                                                   a dalej biegła wzdłuż koryta Sanny.

                                            

                                                        Od XI.1918 w Polsce

                                     28 lipca 1944 roku został zajęty  przez Armię Czerwoną

                                         do 1975  w woj. lubelskim .pow. Kraśnik


                                                1975-1998   w woj. tarnobrzeskim


                       Od 1999 r w woj. podkarpackim, najbardziej na pn. wysunięta 

                                                          gmina województwa                                                                     ***********

                                                                     1 stycznia 2015

                                                                       Chocz

                                               miasto w województwie wielkopolskim,

                                          w powiecie pleszewskim, siedziba gminy Chocz.     

                                                                    Herb miasta i  gminy

                                               Uchwała Nr XXXIII/206/2014 Rady Gminy Chocz

                                                                    z dnia 19 marca 2014 r

                                          w polu błękitnym trzy ryby srebrne, ułożone w rosochę.

                                                                                     Flaga

                                                                     Poprzedni herb

                      Pierwsza wzmianka o Choczu w źródłach pisanych pojawia się 1294 roku.

               Chocz uzyskał lokację miejską przed 1382 rokiem, zdegradowany w 1870 roku

                                               1793 - 1803 Chocz pod panowaniem pruskim

                                     W roku 1815 znalazł się w granicach zaboru rosyjskiego.

                                                              pow. kaliski , gub. kaliska 


                                                             po 1919  w woj. łódzkim

                                               1939-1945 okupacja niemiecka  (Petershagen)

               


                                                                             ****

                                                                      Stopnica

                  – miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim,

                                               siedziba gminy miejsko-wiejskiej Stopnica.

                                    Było miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego

                                                                   Herb miasta i gminy


        Herb przedstawia ustawiony zębem do góry złoty klucz św. Piotra na niebieskim polu

                      św. Piotr jest jednym z patronów stopnickiego kościoła farnego.

                                 Kościół farny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła          

                                                              (prawa miejskie 1362–1870)

                                                                                                                       

                                                                            ********** 

                                                                  Powiat stopnicki


                                                     Do 1915 r. siedzibą powiatu była Stopnica

                                                    w latach 1915–1939 i 1945–1948 Busko-Zdrój

                                                                              ********

                                                                Znaczki pocztowe 

 

                             Znaczek spersonalizowany z herbem Radłowa

 

                               Niemieckie znaczki skasowane w Gr. Tychow (obec. Tychowo)


                           Kartka pocztowa ze stemplem agencji pocztowej  Brzesko Nowe                                                               ******************

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz