środa, 9 marca 2022

Powiat nowodworski

                                 Powiat  leży we wschodniej części woj. pomorskiego     

                             Obejmuje  część Żuław Wiślanych i Mierzei Wiślanej,.

                    Cześć Żuław w obrębie powiatu nowodworskiego zalicza się do tzw. 

                      Żuław Wielkich  mieszczących się między rzeką Wisła, a rzeką Nogat

                   Od strony zachodniej graniczy z Gdańskiem (Wyspa Sobieszowska), 

                od wschodu z Zalewem Wiślanym, gdzie znajduje się polska część Mierzei Wiślanej,

                                        od północy graniczy  z Morzem Bałtyckim

                                                           Powierzchnia -671,53 km²

                                               Siedziba władz powiatu - Nowy Dwór Gdański. 

 

                                                                            Herb powiatu

-                     uchwalony  Uchwałą Nr XXX/150/2001 Rady Powiatu Nowodworskiego

                                                           z dnia 13 czerwca 2001 r

  W srebrnym polu budowniczy wałów przeciwpowodziowych w brązowym stroju i w czarnych 

butach przepasany stalowym pasem, z ręką prawą pod bok, lewą wspartą na łopacie o stalowym stylisku, stojący na zielonej murawie z trzema zielonymi trzcinami o brązowych kolbach

     z prawej strony.

                                                                        Flaga powiatu

 

                                                                            ********

                                                             Herb powiatu Grosses Werder

                                                                  przyjęty 27.III.1930 r

                             wzorowany na pieczęci  krzyżackiego wójta wsi  Leske z 1413 r

                                                                       ***

                                         od XIII w słowiańsko-pruska kolonizacja

                                    1282-1466 w  Państwie  Zakonu Krzyżackiego.

                             1466-1772    Żuławy Wiślane pod panowaniem polskim

                        część Prus Królewskich w ramach  województwa malborskiego

                                                    

                    część Żuław Wielkich stała się bezpośrednią własnością polskich królów. 

                                                     1510- ekonomia malborska

                                                   1515 -ekonomia nowodworska 

                                             Od   IX  1772  granicach  Królestwa Prus

                                                             

                                            1920-1939 w Wolnym Mieście Gdańsku

                                       Tereny obecnego powiatu do 1 .X. 1939 r obejmowały                        

                                    pn.cz.powiatu  Żuławy Wielkie ( Landkreis Großes Werder)

                                    i  wsch część  Landkreis Danziger Niederung (Stegna ,Sztutowo)

                                       

                                               1920-1939                                       1939-1945

                                                 III. 1945 - w granicach Polski (woj. gdańskie)

                

                 1954-1975   Powiat nowodworsko-gdański obejmował to samo terytorium 

                             co dzisiejszy powiat nowodworski (województwo pomorskie).                           

                                        Siedzibą powiatu był Nowy Dwór Gdański.


                          Powiat przestał istnieć 1 czerwca 1975 roku, a jego obszar włączono 

                                                       do województwa elbląskiego.


                                       Ponownie w 1999 roku jako powiat nowodworski


                                                                    ***********

                                                        Nowy Dwór Gdański

                                                    Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański 

                                 miasto  położone nad Tugą w centralnej części Żuław Wiślanych.

                                    39 km na wsch. od Gdańska i 25 km na zach. od Elbląga

                                                               Powierzchnia - 213 km²

                                                                       miasto -  5 km²
                                                                     

                                                                         Herb miasta
       

                                                                            od 1996 roku.

               Na błękitnej tarczy z głowicą srebrną (białą), w której trzy róże czerwone w pas, 

           zamek srebrny (biały) z trzema blankowanymi wieżami o dachach czerwonych, z których          

              środkowa  zwieńczona złotym krzyżem, boczne takimiż kulami, bramę zamkniętą

         złotą i pięcioma  czarnymi otworami okiennymi. Mur zamku wykończony blankami.

                                 

                              Róże nawiązują do herbu rodów Wejherów i Loitzów.

               Zamek symbolizuje znajdujący się dawniej w mieście zamek rodu Loitzów.

                                      

                                                                             Flaga

                                       

                                                                             ******

                                                                    inne wersje herbu

                                                                           *******

                                  Herb oraz flagę miasto otrzymało 11 czerwca 1896 roku

                                                                               1931

                                                                            1896

                                                                          ******

W skład gminy wchodzą 22 sołectwa: Gozdawa, Jazowa, Kępiny Małe, Kępki, Kmiecin,

 Lubieszewo, Marynowy, Marzęcino, Myszewko, Orliniec, Orłowo, Powalina, Rakowiska, 

Rakowo, Rychnowo Żuławskie, Solnica, Starocin, Stawiec, Stobna, Tuja, Wierciny, Żelichowo

                                                                ******

                    Niemiecka nazwa  miasta Tiegenhof,od niem. nazwy rzeki  Tugi -Tiege

                             We  wczesnym średniowieczu do księstwa pomorskiego

                                    W latach 1282-1466 do państwa krzyżackiego

 .              Na mocy pokoju toruńskiego od 1466 Żuławy wraz z Pomorzem Gdańskim 

                  zostały przyłączone do Królestwa Polskiego w ramach Prus Królewskich.

                                 

                            1515 - wydzielenie ekonomii nowodworskiej  (Tiegenhof,)

                      22.IX. 1772 -Tiegenhof  znalazł się pod panowaniem króla pruskiego

                                         Fryderyka Wielkiego

                                         1818-1920 w pow. malborskim

                           24 .I. 1859 r obecne miasto uzyskało status osady targowej.

                           6 .IX. 1880 r  cesarz niemiecki Wilhelm I nadał  prawa miejskie

                  W 1886 roku uruchomiono linię kolejową Szymankowo – Nowy Dwór

                 10 stycznia 1920 Nowy Dwór został włączony do Wolnego Miasta Gdańska 

                       i zyskał rangę stolicy powiatu Żuławy Wielkie.

 

                  1 września 1939 roku Nowy Dwór włączono w granice III Rzeszy

                           11 marca 1945 rok zostało zajęte przez wojska radzieckie

                              30.III.1945 - do woj. gdańskiego

                              15.XI.1945- podział na miasto i gminę

 

                      W latach 1954-1975 Nowy Dwór Gdański był stolicą powiatu. 

                                             1999 - ponownie  stolica powiatu


                                                                             *******

                                                               Gmina Stegna

                          Gmina położona jest w pn. – zach. części powiatu nowodworskiego

                                               na Mierzei Wiślanej nad Zatoką Gdańską

                 Sąsiaduje  z gminami Nowy Dwór,Sztutowo,Ostaszewo,od zach. granica wyznacza

                                                    rzeka Wisła,  od pn. Zatoka Gdańska     

                                              

                                                                Powierzchnia - 169,57 km²

                                                                             Herb gminy

      
 
          ustalony uchwałą Nr XLVI/329/98 Rady Gminy Stegna 
z dnia 8 czerwca 1998 r

 

 na tarczy koloru błękitnego złotą łódź z białym żaglem i umieszczonym na maszcie 

 czerwonym herbem z biało-srebrnym orłem, umieszczoną na biało-błękitnych falach

. Znajduje się na niej rycerz w srebrnej kolczudze i czerwonej tunice, wsparty o srebrny miecz

ze złotą rękojeścią

 
Stylizowana łódź odwołuje się do łodzi św. Wojciecha,a postać rycerza
 do towarzyszącej  mu eskorty
 

                                                                          Flaga gminy

     

                                                                           logo gminy

                                                                     *************

                      We wczesnym średniowieczu przebiegał w rejonie wsi szlak handlowy

                                                      w kierunku   Królewca. 

                    Na terenie obecnej miejscowości znajdowały się wtedy dwie osady –

                               jedna nad brzegiem morza, druga w okolicach kościoła.

                Steegen (nazwa pochodząca od „stogu” siana) była siedliskiem rybaków pomorskich, 

                    natomiast w Kobbelgrube (nazwa wywodząca się od stadniny zajmującej

                                     się hodowlą klaczy)

 

                                     Pierwsza wzmianka o Stegnie pochodzi z 1432 r.

                              od 1309 – do 1454 wchodził w skład państwa krzyżackiego

                            , następnie w części po północnej stronie Szkarpawy do Gdańska,

                       po południowej do Ekonomii Malborskiej tzw. Wielkich Żuław Malborskich

                 Po II Rozbiorze Polski (1793) gmina znalazła się w obrębie Królestwa Pruskiego,

                                     w  prowincji Prusy Zachodnie.

                                              

                       W okresie 1920 – 1939 w obszarze Wolnego Miasta Gdańska

                          w pow. Gdanskie Niziny ( Kreis Danziger Niederung)                                                                                            

                                 w latach 1939 – 1945 włączona do III Rzeszy,

                                             w pow. Landkreis Großes Werder

 

                                          Od 1945 w granicach państwa Polskiego. 

                                        Do 1975 roku gmina leżała w woj. Gdańskim, 

                                        W latach 1975 – 1999 w województwie elbląskim

                                             Od 1999 r. w województwie pomorskim.

 W skład gminy wchodzi 25 sołectw: 

Bronowo, Chełmek, Chełmek-Osada, Chorążówka, Drewnica, Dworek-Niedźwiedzica, Głobica, Izbiska, Jantar, Jantar-Leśniczówka, Junoszyno, Mikoszewo, Nowotna, Popowo, Przemysław, Rybina, Stegienka, Stegienka-Osada, Stegna, Stobiec, Świerznica, Tujsk, Wiśniówka, Wybicko, Żuławki.

                                                                 **************

                                                   Gmina Sztutowo

                 Gmina położona jest u nasady Mierzei Wiślanej, na północno-wschodnim 

                                                     krańcu Żuław Wiślanych.

                Graniczy z gminami: Nowy Dwór Gdański, Stegna i Krynica Morska oraz 

                       Elbląg i Frombork  (przez Zalew Wiślany) w powiecie elbląskim.                              

                                                                 Obszar - 112 km²

                                                     Siedziba  władz gminy - Sztutowo

                                                                         Herb gminy

                                         ustanowiony  Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/172/97

                                                            z dnia 14 listopada 1997

Na tarczy koloru błękitnego złoty lub żółty statek jednomasztowy z białym rozciągniętym żaglem.    Umieszczony jest na biało-błękitnych falac

 

                                                                      Flaga gminy                  Teren gminy został ukształtowany przez naniesienie przez prądy morskie                                                            piasku i mułu, tworząc obecny kształt Mierzei Wiślanej i Żuław

 
              1248 - na mocy układu księcia Świętopełka z Zakonem tereny obecnej gminy 

                                       dostają się w ręce Krzyżaków

        Od tamtej pory bazą dla jej rozwoju była karczma (1432) i stadnina koni rycerzy Zakonu.

        . “Eine grosse Stutt uf der Nerge …” i budują dwór Stutthof skąd pochodzi obecna nazwa

                                 miejscowości (Sztutowo).

                  Po wojnie 13 – letniej Sztutowo znalazło się we władaniu Gdańska.(do 1772 r)

                                             Od 1772 w  Królestwie Prus

                              1920 -1939  r. w granicach Wolnego Miasta Gdańska.

                                            gmina należy do powiatu Gdańskie Niziny. 

                   Granica z Prusami  Wschodnimi przebiega przez Mierzeję (w  okolicy Przebrna)
 


                        Tu zlokalizowany był najdłużej działający niemiecki obóz koncentracyjny.

                               Utworzony został 2 września 1939 r i istniał do 9 maja 1945 


                                                        Od 1973 - gmina Sztutowo

                          Do 1975 roku tereny gminy Sztutowo należały do woj. gdańskie

                                                     .

                                                    1975-1998 w woj. elbląskim

               W skład gminy wchodzi 8 sołectw : Grochowo Trzecie, Groszkowo, Kąty Rybackie, 

                                Kobyla Kępa, Łaszka, Płonina, Sztutowo, Grochowo Pierwsze

                                          

                                                                     **************                                                   

                                                          Gmina Ostaszewo

                            Gmina  położona jest na obszarze Wielkich Żuław Malborskich.

           Obejmuje południowo-zachodnią część powiatu nowodworskiego i graniczy z prawym

                       brzegiem rzeki Wisły oraz z gminami: Nowy Dwór Gdański i Stegna 

                    w powiecie nowodworskim, Nowy Staw i Lichnowy w powiecie malborskim 

                             oraz Cedry Wielkie i Suchy Dąb  w powiecie gdańskim

                                                          Powierzchnia - 60,65 km²

 

                                                                        Herb gminy

                               ustanowiony  Uchwałą nr XXXVI/157/2009 Rady Gminy Ostaszewo

                                                              z dnia 17 września 2009 r.

        Na tarczy w polu zielonym, nad rzeką srebrną, wiatrak złoty, ze skrzydłami srebrnymi.

Wiatrak w herbie Ostaszewa bezpośrednio nawiązuje do sylwetki wiatraka który kiedyś stał

 w pobliżu miejscowości, ale do obecnych czasów zachowały się jedynie jego archiwalne fotografie.

 Złota barwa konstrukcji symbolizuje wspaniałomyślność i życzliwość. 

         Skrzydła wiatraka, z których każde podzielone jest na siedem równych pól przedstawia 

                     współpracę siedmiu sołectw gminy

                   Srebrna wstęga - oznacza żuławskie rzeki.

 

                                                                        Flaga gminy


                  Ostaszewo - dawna nzwa Schöneberg (od niem. Schön - ładnie i Berg -wzgórze)

                   Na początku XIV w. , tereny obecnej gminy został przyłączony do tworzącego

                                            się państwa krzyżackiego

                   Krzyżacy sprowadzali osadników z Holandii, prowadzili prace melioracyjne,

                            nakazali chłopom stróżowanie stanu wałów (funkcja wałowych) 

                                Akt lokacyjny w 1333 roku nadał komtur Konrad Kesselhut.

           

                                  1466-1772 - w woj malborskim w Prusach Królewskich

                                     Od  1772  w Królestwie  Pruskim

                                             1818 r - 1920 w  Kreis Marienburg

                                                 ( Landgemeinden Schöneberg)

                                 1920-1939 w  Landkreis Großes Werder w W M Gdańsk                                             

 


                                                          Od   1945  w granicach Polski

                                                                        w woj. gdańskim

 1946 r. – zmieniono nazwę wsi z niemieckiej
 
   Schöneberg (Weichsel) na polską – Szymbork
 
VIII 1945  -Szymbork
 
   Ostaszewo  od  V. 1947
                            Od 1.I.1954   - 1975  gm. w powiecie nowodworsko-gdańskim

                                          1954-1972 gromady Ostaszewo i Nowa Cerekiew

                                                        1973  - reaktywacja gminy

                                                 1975-1998 w woj. elbląskim

                                             1.I.1999 r - w woj. pomorskim

                                             W skład gminy wchodzi 7 sołectw

                           : Gniazdowo, Jeziernik, Ostaszewo, Nowa Cerkiew, Nowa Kościelnica,

                                                       Palczewo i Piaskowiec.

 

                                                                          *******                                           

                                                              Krynica Morska

                                                        Miasto i Gmina Krynica Morska

                miasto  na Mierzei Wiślanej, między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym  

                 Graniczy na zach, z gminą Sztutowo ,na pn. z Fed. Rosyjską (obw. kaliningradzki)                

                                                            Powierzchnia - 116,01 km²

                                                                       Herb miasta                                                                                    

                                                             

                                                     potwierdzony w Statucie M i G   z  2011 r

             Herb przedstawia na niebieskiej tarczy trzy białe żagle na tle pomarańczowego słońca.

             Z heraldycznie prawej strony żagli widnieje czarna latarnia morska, natomiast z obu

                 stron   widnieją czarne fragmenty Mierzei Wiślanej.                                          

                               Symbolika herbu wiąże się z wypoczynkowym charakterem miasta. 

 

                                                                          Flaga

                                                                             ?


            Pierwsze potwierdzone osadnictwo na terenie dzisiejszej Krynicy Morskiej pochodzą

             z lat 1258–1282  (miejscowość Lipa (Liep), której nazwa pochodziła 

                         od granicznego drzewa )                 

                    Po 1309 roku Zakon Krzyżacki włączył Lipę w skład Komturii Elbląskiej

              Funkcjonował tu szlak handlowy z Gdańska na Półwysep Sambijski i do Królewca,

                                a w jego ramach – karczma.

              W okresie tym (wiek XV) pojawia się nazwa Kahlberg (Łysa Góra – przypuszczalnie 

                         pochodzi od dużej, nieporośniętej lasem wydmy)

                           W okresie polskim (1466–1793) należała do Gdańska,

                                                Od 1793 w Królestwie  Prus

                              Krynica Morska, jako kurort  zaczęła powstawać po 1840 r

                                        

         Krynica Morska (Kahlberg) została zdobyta przez wojska radzieckie 3 maja 1945 roku

                                         Od 15.XII.1945 w granicach  Polski (Łysa Góra)

                                                  1.VII.1947 -19.XII.1958  pod nazwą  Łysica

              Do 1954 była wsią w gminie Tolkmicko, w latach 1954–1958 stanowiła gromadę Łysica,

                    a od 1959 – już jako Krynica Morska– posiadała status osiedla.

          Od  1 stycznia 1973 Krynica Morska  wieś  w reaktywowanej   gminie Sztutowo 

                                w powiecie nowodworsko-gdańskim w woj. gdańskim                                                                                                         .

  2 kwietnia 1991 z gminy Sztutowo wyłączono wsie Krynica Morska, Nowa Karczma i Przebrno,     tworząc z nich miasto Krynica Morska

                     Od 1999 r gmina miejska w powiecie nowodworskim w woj. pomorskim.

                                                                       *******                                                              

                                                           Znaczki pocztowe


                                                                       Królestwo Prus

                                                                            1850-1867

                                                                             *****                                                                                               

                                                            Związek Północnoniemiecki

                                                                         1868-1871

                                                                          Niemcy

                                                              1872-1920,1939-1945


                                                                Wolne Miasto Gdańsk

                                                                        1920-1939

                                                        

                       Sztutowo to miejscowość, w której lata swojej młodości spędził wielki filozof

                                                           Artur Schopenhauer (1788-1860).

                                                                            *****

                                                            Znaczki polskie
                                                                            od 1945

                                                                                                                               ***********


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz