poniedziałek, 14 marca 2022

Powiat elbląski cz.2

                                              

                                Gminy miejsko-wiejskie: Młynary, Pasłęk, Tolkmicko

 

                                                Miasto i Gmina Młynary

                położone są w zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego 

                              na skraju Wzniesienia Elbląskiego i Równiny Warmińskiej.

                     Graniczy :od zachodu - z gminą Milejewo ,od pn.zach.- z gminą Tolkmicko ,

                                od pn. - z gminą Frombork,od pn. wsch - z gminą Płoskinia ,

                                     od wsch.- z gminą Wilczęta  ,od pd. - z gminą Pasłęk

                                                  Powierzchnia -157 km2 (gmina)

                                                             miasto -  2,76 km²

                                                                         Herb miasta

                               ustalony   Uchwałą Nr XXIX/186/2017 Rady Miejskiej w Młynarach 

                                                                z dnia 30 marca 2017

         w polu błękitnym srebrne  łopatkowe koło wodne w które  wpleciona jest   złota gałązka 

                                                       o sześciu gałęziach  i sześciu liściach.

                                                                           Flaga


                                                                            *****

                                                                    Herb przedwojenny


                                  Nazwa miasta tłumaczy się jako siedziba  młynarzy

                     Nazwa   Mühlhausen   może   pochodzić od istniejącego tu młyna

                 Wg. innej wersji nazwa wywodzić ma  się od miasta Mühlhausen  w Turyngii 

                                         z którego przybyli piersi osdanicy


                    Pod względem historycznym Młynary leżą na obszarze dawnej Pogezanii,

                                             w Prusach Górnych, a także na Powiślu

                     Młynary na miejscu wcześniejszej osady pruskiej w 1327 założyli Krzyżacy,

                                                w 1329 uzyskało prawa miejskie

                                       W 1338 nastąpiło ponowienie praw miejskich (1404)

                         W1454 król Kazimierz IV Jagiellończyk ogłosił wcielenie regionu

                                                  do Królestwa Polskiego

                                           Od 1466 - w Prusach  Zakonnych (Krzyżackich)

                                       1525- Prusy Książęce , w okręgu Prusy Górne (Oberland)

                              Od 1701 w Królestwie Prus

                                     1752- w powiecie morąskim (Kreis Mohrungen)

                                                         od 1815  w pow.pasłęckim

                                             Od  1871 - część Niemiec

                          W 1945 miasto wraz z południową częścią Prus Wschodnich zostało

                                              przyłączone do Polski.

                Miasto zostało zniszczone w 80% w wyniku czego utraciło prawa miejskie,

                                        które odzyskało w 1984.

                   W latach 1975–1998 miasto  należało do województwa elbląskiego. 

 

                       W skład gminy wchodzi 29 miejscowości, które tworzą 19 sołectw

            Sołectwa: Błudowo, Karszewo, Kraskowo, Kurowo Braniewskie, Kwietnik, Mikołajki, 

       Młynarska Wola, Młynary, Nowe Monasterzysko, Ojcowa Wola, Płonne, Rucianka, Sąpy, 

              Sokolnik, Stare Monasterzysko, Warszewo, Włóczyska, Zastawno, Zaścianki

 


                                                                      *********

                                                 Miasto i Gmina Pasłęk

                   Położone jest głównie na Równinie Warmińskiej i Pojezierzu Iławskim 

         Graniczy: od północy z gminą Milejewo i gminą Młynary, od zachodu z gminą Elbląg

                   i gminą  Rychliki, od południa z gminą Małdyty i gminą Morąg (powiat ostródzki), 

            natomiast od wschodu z gminą Godkowo i gminą Wilczęta (powiat braniewski).

                                                              Powierzchnia - 264 km2 (gmina)

                                                                         miasto- 10,6 km²

                                                                         Herb miasta

                                       uchwałą  nr XXIII/117/92 Rady Miasta i Gminy Pasłęk 

                                                             z dnia 18 września 1992 r

 Na złotym polu rycerz jadący na białym koniu przez trzy zielone pagórki w prawą stronę tarczy.

 Prawa ręka rycerza wzniesiona z mieczem, w lewej tarcza czerwona z białym poziomym pasem. 

Prawdopodobnie jest to nawiązanie do herbu mistrza zakonu krzyżackiego – Meinharda von Querfurta z Elbląga – założyciela miast

                                                                            Flaga


                                                                       ************

         

                                                            Najstarsza pieczęć miasta                                      

                                                                         ********

                                             Herb  Landkreis Preußisch Holland 1935-1945

                               Herb nawiązywał do Zakonu Krzyżackiego i herbu Holandii (lew)

                                                                           *****

                                       Nazwa miasta nawiązuje do tutejszej rzeki Pasłęk.

                                         

          Współczesna nazwa pochodzi od pruskiej osady Paslok (Pazluch), która znajdowała 

           się w tym samym miejscu przed okresem podbojów krzyżackich.

           Niemiecka nazwa Preußisch Holland nawiązuje do osadników holenderskich

              z końca XIII wieku, sprowadzonych przez krzyżackiego wielkiego mistrza

                            Meinhardta z Kwerfurtu.

            Pasłęk stał się pierwszą osadą holederską na terenie Prus (i całej współczesnej Polski)

                 . W 1297 roku osada, której nadano nazwę Hollandt, otrzymała prawa miejskie

 

                               Po 1525 roku w Prusach Książęcych. 

                                 1701 -w Królestwie Prus

                                           1752  w pow. morąskim

                                                  1871-  część Niemiec                          

                                         Od 1818 roku w mieście była siedziba powiatu


                              Zniszczenia okresu II wojny światowej sięgały 80% zabudowy.

                                             VI. 1945 r przejęcie władzy przez 

                                      przedstawicieli polskiej administracji państwowej.

                            W 1946 roku  stał się on częścią województwa olsztyńskiego

                Powiat podzielono na 8 gmin wiejskich i 1 gminę miejską – gminę Pasłęk.

                    W 1954 r istniejąca dotychczas gmina miejska Pasłęk została zlikwidowana –                            

           Utworzono wówczas gminę miejską i gminę wiejską Pasłęk z siedzibą władz w Pasłęku.

1975  -gmina miejska i wiejska Pasłęk zostały bezpośrednio częścią województwa elbląskiego

 W 1992  roku dokonano połączenia gminy i miasta Pasłęk w jedną jednostkę administracyjną.

 

W skład gminy wchodzi 38 sołectw.

 Sołectwa: Anglity, Aniołowo, Awajki, Bądy, Borzynowo, Brzeziny, Dargowo, Drulity, Gołąbki, Gulbity, Kopina, Krasin, Kronin, Krosno, Kupin, Kwitajny, Leszczyna, Leżnica, Łukszty, Majki, Marianka, Marzewo, Nowa Wieś, Nowe Kusy, Nowy Cieszyn, Piniewo, Robity, Rogajny, Rogowo, Rydzówka, Rzeczna, Rzędy, Sałkowice, Sakówko, Stegny, Surowe, Zielonka Pasłęcka, Zielony Grąd.


                                                                   ********

                                           Miasto i Gmina Tolkmicko

                                      w północno-wschodniej części powiatu elbląskiego.

                     , usytuowana na obszarze Wysoczyzny Elbląskiej, Wybrzeża Staropruskiego 

                                         i (w niewielkim stopniu) na terenie Żuław Wiślanych.

                    Graniczy: z gminą Frombork, gminą Elbląg, gminą Milejewo i gminą Młynary 

                                                     oraz z Elblągiem

                                                         Powierzchnia   - 2,29 km² (miasto)

                                                                       gmina - 225,3 km²

                                                                           Herb miasta

                                    
                                                        potwierdzony w statucie z 2018


na złotym polu trzy zielone liście dębu z trzema korzeniami, powyżej czarny krzyż zakonny. 

 W 1356 herbem miasta był dąb zielony w złotym polu (bez krzyża). Badacze nie są zgodni, 

            czy w pierwotnym herbie były liście dębu czy liście róży lub rośliny wodnej.

                             W latach 1466–1772 Tolkmicko nie miało żadnego herbu


                                                                        Herb w 1890 r


                     Tolkmicko leży w Prusach Górnych, na obszarze historycznej Pogezanii

                        W latach 1233–1283 Prusowie zostali podbici przez Krzyżaków.

                                              Uzyskało lokację miejską w 1296 roku

                 Pierwszy pisemny zapis nazwy miasta pochodzi z 1326 roku i brzmi Tolkemit.

               W  1466 roku Tolkmicko znalazło się w granicach Polski (Prusy Królewskie,

                       województwo malborskie)  i pozostało w Rzeczypospolitej do roku 1772            

               Po I rozbiorze Polski w 1772 roku miasto znalazło się w granicach Królestwa Prus

                        . W 1818 roku Tolkmicko włączono do utworzonego powiatu elbląskiego


                  

                   Zajęcie miasta przez Armię Czerwoną nastąpiło 26 stycznia 1945 roku.

                                     została w 50% zniszczona

        W 1946 roku, gmina i miasto Tolkmicko, zostały włączone do województwa gdańskiego. 

                                    Od   16.XII.1946  -urzędowa nazwa Tolkmicko


                    1 czerwca 1975 roku, gmina i miasto Tolkmicko w woj elbląskim

 W 1992 roku  dokonano połączenia gminy i miasta Tolkmicko w jedną jednostkę administracyjną.

 gminę miejsko-wiejską Tolkmicko 1 stycznia 1999 roku województwie warmińsko-mazurskim, 

w powiecie elbląskim.


                                                                        ********

                                                         Znaczki pocztowe

                                                                       Królestwo Prus

                                                                        1850-1867


                                                                         ********

                                                         Związek Północnoniemiecki

                                                                        1868-1871


                                                                                *****

                                                                             Niemcy

                                                                            1872-1945

                                                          
                                                                          **********

                                                               Znaczki polskie

                                                 Od 1945 r 

                                                                              *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz