sobota, 12 marca 2022

Powiat elbląski

                 Powiat znajduje się w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. 

                   Graniczy z powiatami braniewskim, lidzbarskim i ostródzkim, a od zachodu 

                                               z województwem   pomorskim. 

                         Leży na obszarze części Żuław Wiślanych ,Pojezierza Iławskiego,

                      Wysoczyzny Elbląskiej, Pobrzeża Staropruskiego i Równiny Warmińskiej

                                                            Powierzchnia -1431 km²

                                                            Siedzibą powiatu jest Elbląg

                                                                        Herb powiatu

   

                                 przyjęty  Uchwałą Nr VIII/72/03 Rady Powiatu w Elblagu 

                                                              z dnia 26 września 2003 

                                   na czerwonym polu złota koga z wydętym białym żaglem.

                                                              Na maszcie herb Elbląga.

                                                                       Flaga powiatu


                                                                         ********

                                       Przedwojenny herb powiatu elbląskiego  (od 1930 r)

                                                                            ******

                Obszar dzisiejszego powiatu  elbląskiego (ziemskiego) wchodził w czasach pruskich 

                                           skład Pomezanii i Pogezanii.

                               Po podboju krzyżackim Elbląg stał się ważnym ośrodkiem 

                                            administracyjnym państwa zakonnego. 

                Elbląg stał się siedzibą komtura i mistrza krajowego oraz wielkiego szpitalnika. 

                     Po II pokoju toruńskim tereny te weszły w skład Prus Królewskich. 

                    Na krótko, w latach 1454-1466 istniało województwo elbląskie,

                              przemianowane w 1466 roku na województwo malborskie. 

                                                  

                                     istniejące   do I rozbioru Polski w 1772 roku.

             Duża część powiatu wchodziła w skład ekonomii malborskiej, która była jedną

                                  z najbardziej dochodowych królewszczyzn.

                      Po włączeniu tego obszaru do Królestwa Prus  (1772) 

                  w 1818 roku   powstał powiat elbląski w ramach rejencji gdańskiej 

                                              w prowincji Prusy Zachodnie.   

                      W 1863 roku podzielono powiat elbląski na powiaty miejski i grodzki.

                                              Ten podział zachował się do 1945 roku

           

          Po włączeniu powiatu  elbląskiego do Polski w 1945 roku utrzymano podział 

                  na powiaty miejski i grodzki, w ramach województwa gdańskiego.

                                   

                    W 1975 roku zlikwidowano powiaty, a w Elblągu utworzono województwo.

                       Powiaty przywrócono w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej,

                a powiat elbląski  znalazł się w ramach województwa warmińsko-mazurskiego

                                (dołączono  znaczną część dawnego powiatu pasłęckiego).

 

                                                                         ***********

                                                                        Elbląg

                                                               miasto na prawach powiatu

                                                          leży na Żuławach nad rzeką Elbląg

                                                                 Powierzchnia- 80 km²


                                                                         Herb miasta

                                   zatwierdzony  w 1962 roku przez Miejską Radę Narodową

Na tarczy gotyckiej dzielonej w pas dwa krzyże joannickie. W polu górnym białym krzyż czerwony, w polu dolnym krzyż biały na tle czerwono-złotego wzoru stylizowanego na kształt sieci rybackiej.

 Oba krzyże obwiedzione są złotym konturem. Całość zaś czarnym.


flaga Elbląga nawiązuje do kolorystyki i symboliki bannera używanego od XIV wieku 

przez Elbląg jako miasta hanzeatyckiego

Herb Elbląga w postaci zbliżonej do używanej obecnie, tzn. z dwoma krzyżami pojawia

 się po raz pierwszy na pieczęci z 1357 r.

              Dopiero  od 1377 r. wizerunek tych dwóch krzyży ujęty zostaje w tarczę

 

                                                                          *********

                                                                     poprzednie wersje


                                                                              *****

              Nazwa miasta jest identyczna z nazwą tutejszej rzeki , zwanej pierwotnie Ilfing,

                                     staropruskie-IIawing

 

                                                   1246 -prawa miejskie (lubeckie)

                                                     port morski, członek Hanzy


                               do 1309 siedziba mistrzów krajowych zakonu krzyżackiego

                                          ok.1340 założenie Nowego Miasta  Elbląga


                           8.VI.1454  - hołd lenny  Kazimierz Jagiellończyk

                          1457 - nadanie tzw.wielkiego przywileju  , rozszerzenie 

                uprawnień samorządowych i powiększenie posiadłości ziemskich

                                    1466-1772 - w granicach Polski

                                    1478 - włączenie Nowego Miasta

                        Od  1772   w Królestwie Prus, prowincja Prusy Zachodnie

                                     Od 1922  w prowincji Prusy Wschodnie

                                          19.II.1945 - zdobycie przez Armię Czerwoną

                                                     w granicach Polski, w woj. gdańskim

                                         1975-1998  miasto wojewódzkie

                                    Od 1.I.1999- miasto na prawach powiatu

                                               w woj. warmińsko-mazurskim

                                                                      *******

                                                    Znaczki pocztowe

                                                     Królestwo Prus

                                                 1850-1867

                                                               

 

                                                  *****

                                         Związek Północnoniemiecki

                                                1868-1971

                                                   Niemcy 

                                                                          1872-1945 

 

 


                                                                           *******

                                                                      Znaczki polskie 

                                                                            od 1945 
                                      

                                           


                                     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz