środa, 9 marca 2022

Rejony obwodu kaliningradzkiego cz.2

                                                  Rejony bagrationowski  i prawdinski

                                                 Rejon Bagrationowski

                                                        Багратио́новский райо́н

                                           Багратионовский административный райо́н                                                   

                                 Rejon leży w południowo-zachodniej części obwodu

             Na pd. graniczy z Polską,  wsch z rejonem prawdińskim, od pn. z gwardiejskim

                    i kaliningradzkim ,  na zach. z okręgami miejskimi   Ładuszkin  i Mamonowo

                    i Zalewem Wiślanym

                                                         Powierzchnia -  1020 km²                                                                        

                                                                  Herb miasta  i rejonu

                                                                    przyjęty  18.VI..2003 r


                                                    

                  W 1429 roku zamek za zasługi wojenne ofiarowany został Henrykowi von Plauen,

                którego to herb rodowy (złoty lew w polu czarnym) stał się w czasach późniejszych 

                                                częścią herbu miasta.

                                     Trzy krzyże przypominają historię powstania miasta.

                                                                             Flaga


                                                                             ****

                                                Historyczny herb miasta  Preussisch Eylau


                                                         Herb powiatu  Preussisch Eylau


                                                                             ***** 

                    Tereny  obecnego rejonu  włączona do państwa zakonu krzyżackiego

                                                    po II powstaniu pruskim.

             W roku 1325 roku wielki mistrz krzyżacki Werner von Orseln założył zamek, 

                                     wokół którego  powstała osada targowa

                     W zamku  zazwyczaj rezydował  urzędnik  – der Pfleger (prokurator)

            W 1336 roku zamek i przylegająca osada zostały nazwane Preussisch Eylau

         Prawdopodobnie nazwa  Eylau oznacza miejsce wśród błot lub nawiązuje do rodzaju gleb

                               Obszar ten należał do komturii w Bałdze (od 1348 r)

              Ok 1348 komtur bałgijski Ortulf von Trier nadał Pruskiej Iławie przywilej lokacyjny.

                 Od 1466 w pobliżu granicy z, należącą teraz do Królestwa Polskiego, Warmią.

                                          1525 -1657 w Księstwie Pruskim

            W 1585 książę Jerzy Fryderyk Hohenzollern nadał Iławie pełne prawa miejskie 

                                       oraz herb

                                          Od 1701 r w Królestwie Prus

                               1 .II. 1818 r. utworzono powiat Kreuzburg 

                               1.IV.1819 r.  zmieniono granice, nazwę i siedzibę powiatu. 

                                                         Kreise Preußisch Eylau

                                                                                     

                            10 lutego 1945 r. zdobycie przez oddziały Armii Czerwonej

                    Pomiędzy czerwcem a listopadem 1945 roku polska adm. cywilna                        

          Podczas konferencji  poczdamskiej nie wyznaczono precyzyjnie granicy, a tylko tymczasową

                             linię położoną   na północ od obecnego Braniewa i Gołdapi                                                

                     Stan został usankcjonowany dwustronną Umową o granicy państwowej 

                                       z 16 sierpnia 1945 r                                                     

                        Od  7. IV 1946  rejon krzyżborski ( Кройцбургский район)

               z pozostałych  po stronie ZSRR  części powiatów   Preussisch EylauHeiligenbeil

                                   7.IX.1946-  nadanie  obecnej   nazwy rejonu                                                    

                                                                    .

                    W kwietniu 1959 r . przyłączono do niego część terytorium zlikwidowanego

                                                             rejonu kaliningradzkiego

                  . W 1962 r . w skład rejonu weszło terytorium zniesionego rejonu ładuszkińskiego                                   

                                                                          

                                      W   1997 roku  miasta  Ładuszkin i Mamonowo  zostały 

                                                      wydzielone z rejonu bagrationowskiego

                                                                        *******

                                                                      Pruska Iława

              Linia demarkacyjna pomiędzy Polską i ZSRR przechodziła 1 km na północ od miasta, 

                                        które podlegało polskiej administracji

                         27 czerwca 1945 roku przekazanie  miasta administracji polskiej

                           Wówczas została ustalona urzędowa polska nazwa miasta Iławka

                   16 .X.1945 poinformowanie o  przesunięciu granicy kilometr na południe 

                                                         od Pruskiej Iławki

                             12 .XII. 1945  przekazanie  miasta administracji radzieckiej 

                                                        i włączono ją do ZSRR

                                            

                        Od 7.IX. 1946- obecna, rosyjska nazwa miasta nadana została 

                                                  na cześć   gen. P.I. Bagrationa                                                       

                                                                             ******

                                                            Piotr Iwanowicz Bagration

                                                       ros. Пётр Иванович Багратион 

                                                      gruz. პეტრე ივანეს ძე ბაგრატიონი

                                                    

                                     Bagration był gruzińskim księciem w służbie rosyjskiej.

            Uchodził za jednego z najwybitniejszych generałów rosyjskich doby wojen napoleońskich.

                                    Brał udział w bitwie  pod  Pruską Iławą   7–8 lutego 1807 r

                                   Zmarł w wyniku ran odniesionych w bitwie pod Borodino.

 

                                                                         **********

                                                          Rejon prawdinski

                                              Правдинский административный район

                                                  Правдинский муниципальный округ

                              Rejon leży w południowej części obwodu, przy granicy z Polską, 

                             Graniczy z rejonami bagrationowskim,gwardiejskim, czerniachowskim 

                                                 i oziorskim

                                                              Powierzchnia -1284 km²

                                                             Ośrod. adm. -  Prawdinsk.                         

                                                                         Herb  rejonu

                                                          wersja przyjęta 25 .III. 1999 r

                                                             ponownie 25.01.2007 r

                   W polu  złotym srebrna  łapa ze szkarłatnymi piórami rybołowa z zaciśniętą

                                   w   szponach żywą  lazurową rybą (szczupakiem)

                                 

                                                                                                                   

                    Herb wg. legendy upamiętnia polowanie na  drapieżnego rybołowa , który kradł 

                                  mieszkańcom  ptaki i małe zwierzęta.                        

                Podczas polowania myśliwy odstrzelił  łapę rybołowa z rybą zaciśniętą w szponach,

                                    które wpadły do miejskiego  stawu.

                                                                 

                                                                               

                                                                                   Flaga 

                                                                      

                                                                                *******

                                 Od czasów  średniowiecza obszar dzisiejszego rejonu  
                   zamieszkiwali bałtyccy Prusowie, których następnie podbili Krzyżacy  

                        Miasto na brzegu Łyny,powstało w 1312 jako miasto Zakonu Krzyżackiego 

                                                  na kresach litewskich

                   Przywilej miejski na prawie chełmińskim  otrzymało  prawdopodobnie w 1335 r

                                          do 1525   w państwie  zakonu krzyżackiego

                               1525- 1657  w Księstwie Pruskim (Prusy Książęce ) lenne wobec Polski

                                                          

                                           1657 w samo   Księstwo Pruskie (w unii z Brandenburgią)

                                                           od 1701 w Królestwie  Prus

                                                         1819-1945   Kreis Friedland                                                  


                            9 lutego 1945 r. miasto zostało zdobyte przez Armię Czerwoną                                

                                              


                                                7. IV. 1946  - Фридляндский район

                                 7.IX. 1946 r.   Friedland  przemianowane na Prawdinsk  

                                              stało się centrum  rejonu  o tej samej nazwie.

                                      1962 -  połączenie z rejonem   żelaznodorożnym

                                             

                                                   Do  2019 r  rejon podzielony był na

                                 2 gminy miejskie  i 2 gminy wiejskie ( Domnowo,  Mozyr )

 


                                       

                                                                Prawdinsk

                                                                город Правдинск

                                                        город районного значения

                        Miasto położone na brzegu Łyny ,dopływem Pregoły,ok. 30 km na pn-wsch.                                                          od Bagrationowska ,  10 km od granicy z Polską

                                                              Powierzchnia - 10 km²                                                                    
           

                    -
  
                                                                                                                                                                           

                                     Obecna nazwa miasta pochodzi  od słowa prawda       

                                  Nawiązuje  prawdopodobnie do nazwy  gazety  "Правда"   

 

                                                                          ****                                                      

                            14 czerwca 1807 roku w pobliżu miasta rozegrała się jedna z ważnych 

                                                         bitew wojen napoleońskich                              

.                        Francuzi pod wodzą Napoleona, wspomagani przez Polaków odnieśli

                                                       zwycięstwo  nad Rosją.      

                   7 do 17 lutego 1807 roku w mieście mieściła się kwatera główna Napoleona,

                              1819-1844   Frydland był siedzibą powiatu o tej samej nazwie.

                            1845 siedzibę  powiatu przeniesiono do  Domnau (Domnowo)

                                   a następnie w 1902 r. do Bartenstein (Bartoszyc)

                                                     Landkreis Friedland/Bartenstein


                          31 stycznia 1945 roku miasto zostało zdobyte przez Armię Czerwoną

                                             Po II wojnie światowej  przypadło ZSRR. 

                              W roku 1946 roku nazwę miasta zmieniono na Prawdinsk

                                                                          ***********

                                                         Żeleznodorożnyj

                                                            Железнодорожный                                          

                                           посёлок городского типа районного значения

 Osiedle typu miejskiego położone  nad rzeką Omet i jeziorem Banktin, 3 km od granicy z Polską, 

ok. 50 km na południowy wschód od Kaliningradu i ok. 30 km na północny zachód od Węgorzewa,

 w krainie historycznej  Prusy Dolne

                                                          

                                                                               Herb

                                                                         od 1.VII. 2009 r

                                Na tarczy dwudzielnej w pas w polu górnym  godło z herbu Gierdaw ,

                                              w polu dolnym  godło z herbu  Nordenborka

                                            

                                                                              Flaga

 

                                                                          

                                                                             ******

Dawny herb

,
        Na tarczy  w srebrnym polu, apostołowie Piotr i Paweł stoją w szkarłatnym gotyckim łuku,
 trzymając złoty klucz; Św. Paweł dzierży również srebrny miecz ze złotą rękojeścią.
 
 Godła  herbu pojawiła się po raz pierwszy na pieczęci Gierdaw  w XV wieku (1440 r)
 
 
wersja   od 2007 r
 
 
****
          Herb  Nordenburga  / Крылово (od 1950 r). 
 
 
 
                                                                        znany od 1405 r

                                        Symbolizuje  przedchrześcijańską historię regionu,

                                                          a także jego geografię.

                                                                                                                                                                                  

                                                          Żeleznodorożnyj (ros.: kolejowy)

 

 
W  1871 do miasta dotarła linia kolejowa Toruń – Wystruć,    
       a w 1888 linia do Królewca.


                                            Nazwy polska  Gierdawy , niem . Gerdauen

                        pochodziła prawdopodobnie od imienia wodza pruskiego Girdava;

                                         który  dobrowolnie przeszedł na chrześcijaństwo .

 

              Za rządów komtura Heinricha von Eysenberga na miejscu pruskiego grodu,

                                         zbudowano w 1325 roku zamek

              W  1368 roku nazwano go Gerdauen, od imienia wodza pruskiego Gierdawy.

              21 września 1398 roku wielki mistrz zakonu Ulrich von Jungingen 

                                       lokował miasto na prawie chełmińskim.

                                         W  1818 roku miasto stało się siedzibą powiatu.

                                                                   .Landkreis Gerdauen

                                                                      Herb powiatu


         

                           

             Miasto zostało zdobyte przez oddziały Armii Czerwonej  27 stycznia 1945.

               W czerwcu 1945, jako ostatnie na Warmii i Mazurach, obsadzone zostało przez 

                                       polską administrację

  15 lipca 1945 roku radzieckie władze wojskowe przekazały Gierdawy polskiej administracji. 

Siedziba starostwa powiatu gierdawskiego była ulokowana w mieście do 16 sierpnia 1945, 

                                      została następnie przeniesiona do Skandawy. 


                     

                    Polsce przypadła południowa 1/4 część powiatu gierdawskiego

                    W   1946 nazwę miasta zmieniono na Żeleznodorożnyj (ros.: kolejowy).

                             Początkowo planowano nazywać wieś Komsomolsk

               Pod rządami radzieckimi Żeleznodorożnyj  utracił prawa miejskie (17.VII.1947)

                                    . został zakwalifikowany jako „osada robocza”.                                                                           

                       1946-1962 - centrum administracyjne  rejonu żeleznodorożnego

                                           (Железнодорожного района)

                                       1962   w rejonie czerniachowskim

                                              Od 1963  -  w rejonie prawdinskim

                            

                  Od 2006 do 2016 było centrum  Железнодорожное городское поселениа                                                                         

                                           Od 24.VI.  2019 status  osady wiejskiej

                                                                          *****

                                                                               

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz