czwartek, 10 marca 2022

Rejony obwodu kaliningradzkiego cz.4

                                    Rejony obwodu kaliningradzkiego  graniczące z Litwą

 

                                         Rejon krasnoznamieński

                          Краснознаменский административный район                                 

                                          Краснознаменский муниципальный округ

                    Rejon leży w północno-wschodniej części obwodu, przy granicy z Litwą,

                            Graniczy na pd. z rej. niestierowskim, na. zach. z rej. niemanskim,

                                                      i na pd.- zach. z rej. gusiewskim

                                                      Ośr. adm  -.  Krasnoznamiensk

                                                          Powierzchnia -1280 km²

                                                                          Herb rejonu                                                                      

                                                             przyjęty 30.stycznia 2001                                  

                         Herb symbolizuje położenie  nad rzeką Szeszupą i nawiązuje  do dawnej

                                              nazwy miasta  Lasdehnen  ( z lit. lazd = orzech )


                                                                              Flaga


 

                                                                           *******

                                                                     Poprzedni symbol          


                                                                         *********

                                       1521  -piewrsza wzmianka  o osadzie Haselpusch

                                                  1576 -  Lazdėnai,     pol. Łoździenie

                                                  1734 г.. Lasdehnen,                                                                                             

                                            Od 1818 r  należała do powiatu Pillkalen                                                

                                                  

                                       1938 - zmiana nazwy na  Kreis Schloßberg (Ostpr.)

                                        od  1939 - Landkreis Schloßberg (Ostpr.)

           

                             W 1938 r. miasto otrzymało nazwę Haselberg (Orzechowa Góra)                                      

                               18.I. 1945 г zdobycie przez armię radziecką

                                   Po II wojnie światowej miejscowość przypadła ZSRR.

                            W związku ze zniszczeniami wojennymi, jakich doznały Pilkały, 

                              w 1946 roku przeniesiono siedzibę rejonu do Haselbergu

 

                                         Utworzenie    Пиллькалленский район

                         z terenów dawnych powiatów  Schloßberg, wsch.cz. Tilsit -Ragnit

                                       pd.wsch.  części   Stallupönen                                                              

                       7.IX.1946- zmiana nazwy na  Krasnoznamieńsk  (Czerwony Sztandar)

                                                             

                                  1 stycznia 2016 r.  Krasnoznamieński  Okręg Miejski 

                                        Краснознаменский муниципальный округ


                                                                      ********                                             

                                                                                                                                                                                                                                           Pilkały

                                                              dawniej  niem. Pillkalen                                                                                                                                1938–1945  Schloßberg

                              osiedle typu miejskiego położone  15 km na pd. od Krasnoznamienska. 

                                                            Prawa miejskie od 1725 r

                                 Po II  wojnie miasto znalazło się w ZSRR, utraciło prawa miejskie, 

                                                   a jego nazwa w 1946 roku

                                        została zmieniona na Dobrowolsk (.Добровольск)

                                                                   

                                                                      Herb od 2009 r

   

                                                                      Niemiecki herb

 

                                                                          Flaga


 

                                                                            *****

                                                         Rejon niemański

                                           Неманский административный район

                                                Неманский муниципальный окру

                                     Rejon leży w północnej części obwodu, przy granicy z Litwą,

                                                            Powierzchnia -699,3 km²

                                                              Ośr. adm.  - Nieman

                                                                             Herb

 
od 2007 r
 
 

                                                                  wersja herbu od 2002 r

 

                                                                             ******

                                                                                Flaga

                                                    .                             


                                                                             Od  2007 r                                                           

                                                                                ****

                                                                       Herb  od 1724 r

                                      W 1722 roku osada Ragnit otrzymała prawa miejskie.

                          Historyczny herb miasta przedstawiał  w polu niebieskim  sylwetkę

                     miasta-twierdzy i unoszącym się nad nim wszechwidzącym Okiem Boga

                                            i pruskim orłem


                                                               

                                                                                 1979  

                                                                                ****                                                                         

                                   Miasto założone na miejscu pruskiego grodu,"ragaine"

                    który był centralnym ośrodkiem pruskiej krainy Skalowii, zdobytego w 1277

                                                       przez Krzyżaków                                                     

 W latach 1397–1409 Krzyżacy zbudowali zamek nazwany Landeshutte będący siedzibą komturii. 

Nazwa ta jednak nie przyjęła się i miejsce nazywano Ragnit (pol. Ragneta) od nazwy lokalnej rzeki, dopływu Niemna.

                                       Pomiędzy 1466 a 1657 lenno Królestwa Polskiego. 

                         Wokół zamku powstała osada, która w 1722 uzyskała prawa miejskie

                                                    

                                                            Landkreises Tilsit-Ragnit

                                               Miasto leży na obszarze tzw. Małej Litwy

  Po wydanym po powstaniu styczniowym zakazie używania języka litewskiego w Imperium Rosyjskim, w Ragnecie drukowano książki w języku litewskim, przemycane później na tereny 

                                Litwy przez tzw. Knygnešiai (dosłownie „tragarze książek”).

                  25 marca 1920 r część pozostałego  powiatu tylżyckieg została przekazana 

                                                           do  powiatu Ragneta.

                                                   

                                       18–19 stycznia 1945 miasto zostało zdobyła armia radziecka

                                                    Po wojnie miasto włączono do ZSRR.

                                     W 1946 nazwa miasta została zmieniona na  Nieman

                                                                        *****

                                                                  Sowieck

                                                       Советский городской округ

                       miasto  położone u ujścia rzeki Tylży do Niemna,  przy granicy z Litwą.

                   Naprzeciw Sowiecka na litewskim brzegu znajduje się Poniemune (niem. Übermemel)

               Na północy  graniczy z Litwą, na południowym wschodzie - z obwodem niemańskim

                                   , na północnym zachodzie - z obwodem sławskim                                                   

                                                                 Powierzchnia - 43,75 km²

                                                                        Herb miasta

                                                                  przyjęty  6 maja 2011 r.


„W srebrzystym polu na falistym, lazurowym krańcu stoi twierdza szkarłatna, murowana z niello, z dwoma blankami wzdłuż krawędzi i z okrągłą wieżyczką pod stożkowym dachem pośrodku, obciążoną tarczą łamaną na cztery srebrem i Niella”.

                                                                              Flaga

                                                                               ****

                                                                            Herb Tylży

                                                             

                                     2 XI.1552 r . książę pruski Albrecht nadał  prawa miejskie i herb

 

                                    Dachy zamku były pierwotnie przedstawione w kolorze czerwonym.

            W XIX wieku artysta heraldyczny Otto Hupp przedstawił herb Tilsit z niebieskimi dachami, 

                                                      ten wzór również stał się powszechny.

                                                                                *****

                                                                               1988

                              symboliczny zamek , kontury portalu na moście Królowej Luizy

                               , zbudowanego w 1907 r., poniżej złamany miecz,. zielony kiełek.

                                                                                ******

        Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie Tilse, znajdującej się na terenie współczesnego 

                                               miasta   Sowieck, pochodzi z 1276 r                                      

                   Na początku XIII wieku. ziemie te zostały podbite przez Zakon Krzyżacki,

        Od przynajmniej 1365 roku u zbiegu rzek Tylży i Niemna istniała warownia krzyżacka

                           W latach 1406–1409 Krzyżacy wznieśli na jej miejscu zamek. 

               Wokół zamku powstała osada, która z czasem zyskała na znaczeniu i w roku 1552 

                                    Albrecht Hohenzollern nadał jej prawa miejskie

                                               7-9. VII.1807 -traktaty tylżyckie             

                                                   Od 1 września 1818 r  siedziba powiatu

                                                       1.IV.1896  - powiat miejski                                    

                           1920 r   utrata obszaru miejskiego na północnym brzegu Niemna

                                                    na rzecz Okręgu Kłajpedy  a  od 1923 Litwy

                                                                           Tylża  1934 r

                                                           1939-przywrócenie granicy sprzed 1920 r

                                                                                                  1942

 

                                      17 stycznia 1945 r zdobycie przez armie radziecką                                             

                          Po wojnie miasto weszło w skład obwodu kaliningradzkiego ZSRR

      Początkowo administrację tego terytorium sprawowało dowództwo III Frontu Białoruskiego

             a od lipca 1945 r. Rada Wojskowa Specjalnego Okręgu Wojskowego.

                                7.IX.1946  nadanie Tylży nazwy Sowieck ( Советск)  

                              

                                              

 

                                                                  *******

                                                       Rejon sławski

                                          Славский административный район

                                               Славский муниципальный округ

                             Rejon leży w północnej części obwodu, przy granicy z Litwą, 

                    nad Zalewem Kurońskim  ( Nizina  Dolnoniemieńska) (Żuławy Niemeńskie)

                                                        Powierzchnia - 1349 km² 

                                                            Ośr. adm.  -  Sławsk 


                                                                          Herb


wersje herbu od 29.XII.2016 r
       

                                                                             Flaga


                                                                              *****

                                                                Wersja przyjęta w 2004 r


                           Herb rejonu nawiązuje do projektu herbu powiatu   Elchniderung   

                               z lat 30 -XXw


                                                    Osada założona została w 1292

                                            niem. Heinrichswalde (pol Jędrzychowo)

                               W latach 1466-1657 była lennem Korony Królestwa Polskiego                                   

                                             Od 1701 roku w granicach Królestwa Prus                                                   

                                             1818 -1938 r -  powiat  Niziny  (Kreis  Niederung)

                                                     1839–1945   Kreis Elchniederung

 

                                                         

                                    1923 -powiększenie  o pd, fragment  pow. Heydekrug                                               


                                 20 stycznia 1945 miasto bez walki zajęły oddziały Armii Czerwonej.

                                               Od 1946  -   Хайнрихсвальдский район

 W 1946 zmieniono nazwę miasta na Sławsk na pamiątkę radzieckiego zwycięstwa w II wojnie       światowej, a miasto stało się siedzibą rejonu sławskiego.                                                          

                                                            19462004  Славский район

                                                          Od  1 stycznia 2016 r. obecny status


                                                                             *********

                                                               Znaczki pocztowe

                                                                       Królestwo Prus

                                                                           1850-1867

                                                                         1190 - Ragnit


                                                                           ******

                                                                 Związek Północnoniemiecki

                                                                             1868-1871


                                                                               *****

                                                                              Niemcy

                                                                           1872-1945                                                                         ***********

                                                                              ZSRR

                                                                           1945-1991

                                                                        

                                                                       *********

                                                                    Fed. Rosyjska

                                                                          Od 1991

                                                                              ******                                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz