czwartek, 17 lutego 2022

Rejony obwodu kaliningradzkiego

                       

                 Obwód kaliningradzki od pn.i wsch. graniczy z Litwą ,na południu z Polską

               Natomiast od  zachodu znajduje się wybrzeże Morza Bałtyckiego o

                          długości 147 km                               

                               Z Polską graniczą :  okręgi miejskie Bałtijsk i Mamonowo ,

                              rejony  bagrationowski, niestierowski, oziorski i prawdinski

 

                                                                         ****

                                                  Okręg miejski Bałtyjsk                                 

                                              Город областного значения Балтийск
                                                    Балтийский городской окр
уг

                   Znajduje się w pd-zach. części obwodu  kaliningradzkiego– na rosyjskiej część

                          Mierzei Wiślanej  ( dług.35 km)  i Półwyspie Sambijskim                  

                   Na północy graniczy z   rejonem zielenogradskim., na południu z Polską 

                                1 km  - na Mierzei Wiślanej

                     Od zachodu obmywa ją Zatoka Gdańska, od wschodu Zatoka Rybacka 

                           ( Buchta Primorskaja)   i Zalew Wiślany (Zalew Kaliningradzki)                          

                       Jest to  najbardziej wysunięty na zachód okręg miejski Federacji Rosyjskiej.

                                          Od maja 2018  obejmuje  2 miasta i 10 osad

                                                         Powierzchnia - 101 km²

                                       

                                                                          *****

                                                                      Bałtijsk      

                                                                    Город Балтийск

                                                 – miasto i port morski , na Mierzei Wiślanej,

                                  po obu stronach Cieśniny Piławskiej u wejścia do Zalewu Wiślanego

                                                  Historyczna polska nazwa miasta – Piława

                                                               Powierzchnia - 49,1 km²

                                                                          Herb miasta


                                          obecna wersja  herbu przyjęta 26 kwietnia 2011 r

                                       Herb przedstawia srebrnego jesiotra z koroną na głowie

 

                                              wersja z kartuszem i koroną murową  (2018 r)

                                                                        wersja z 1993 r

                                                                              ****                                                   

                                                          Herb nadany 18 stycznia 1725

                           razem z prawami miejskimi przez króla Fryderyka Wilhelma I Pruskiego

                                                                       Flaga miasta


                                                                              ***

                                                1336,1430  pierwsze wzmianki - Pilen

                           Do 1525 było częścią państwa krzyżackiego, potem Prus Książęcych

            Na przełomie XV i XVI w.(1479,1510)  powstanie w rezultacie wielkich sztormów

                                     Cieśniny Piławskiej (Pillauer Seetief, Neu-Tief )                                                                       

                                   Pomiędzy 1466 a 1657 lenno Królestwa Polskiego. 

                              Od 1618 we władaniu Brandenburgii (unia personalna)

                                       W XVII wieku budowa pierwszych fortyfikacji.

                                                       1629-1635 okupacja szwedzka

                     Ze względu na strategiczne położenie miasto z biegiem czasu przekształcone

                                        w twierdzę  rozbudowywaną do XIX wieku

                                                      Od 1701 roku część Królestwa Prus 

                                                         1725  - nadanie praw miejskich

                                                       1758 - 1762 okupacja rosyjska

                                                              1807-okupacja francuska

                            

                         Miasto zostało zdobyte przez  Armię Czerwoną 25 kwietnia 1945

       . W 1952 roku w mieście powstała jedna z największych baz marynarki wojennej ZSRR

               przy Morzu Bałtyckim. Odegrało to kluczową rolę w rozwoju powojennego Bałtyjska

 


                                                                      *****

                                                             Primorsk

                                                             Город Приморск

                         miasto  nad najdalej  położona nad najdalej na północ wysuniętą częścią 

                              Zalewu Wiślanego   (Zatoka Rybacka), ok. 35 km na zachód                                                            

                                         od Kaliningradu i 10 km na północ od Bałtijska

                                                                 Powierzchnia -4 km²   

                                                                         Herb miasta

                                                         wersja  przyjęta 22. VII.2010 r


           Skrzyżowany miecz, pastorał i ryba  na pieczęciach Fischhausen już w XVI wieku.

                Pastorał i miecz symbolizowały założenie miasta przez biskupa, a ryby – zawód 

                              mieszkańców – rybołówstwo.

                                                                             Flaga                                      

                                                                        od   22.VII.2010 r


                                                            herb znany od poł. XVII w


                                                                       *******

         W 1266 biskup sambijski wzniósł na północnym brzegu Zalewu Wiślanego

                           zamek Schönewik, który  do 1525 był siedzibą biskupstwa.

       W 1299 biskup sprowadził osadników ze Stralsundu, którzy założyli osadę. 

          Oficjalne lokowanie osady nazwanej Bischoveshusen nastąpiło w 1305

.                               (  bp.Siegfried von Reinstein)

         Od XV wieku do wsi przyległa nazwa Vischausen, a później ostateczna nazwa

                                                         Fischhausen (1456 r)

  Pomiędzy 1466 a 1657 Rybaki znajdowały się pod zwierzchnictwem Polski jako lenno. 

                            ( starostwo Rybaki ) w Księstwie Pruskim

                                                1701 -   w Królestwie  Prus

                                               1807 - 1813 okupacja francuska

                     1818  -1939  miejscowość stała się siedzibą powiatu  Fischhausen

                                   


                                                                                                                                                            

               W 1939 r miasto zostało włączone do powiatu sambijskiego z siedzibą 

                                         w Królewcu

                                24 kwietnia 1945 zdobyte przez Armię Czerwoną

                              Po II wojnie miasto zostało włączone do  ZSRR  

                       7.IX. 1946 jego nazwę zmieniono na Primorsk (Miasto nad morzem) 

 

                                                          


                                                  1947-1962 w rejonie primorskim

                                                         1953-1994  miasto

                                                 1963- 1994 część   miasta Swietłyj

                                                           1994 - powiat miejski

                                                 2005 -2008 -osiedle typu miejskiego

                                 2008–2018  w składzie   rejonu bałtijskiego ( Балтийский район)

                                       Od 30. XII.2019 r miasto  w  okręgu miejskim Bałtijsk


                                                                  ******

                                       Okręg miejski Mamonowo

                                       Город областного значения Мамоново

                                              Мамоновский городской округ

                                  Leży  w pd-zach. części obwodu kaliningradzkiego

                                 Graniczy od pn -wsch z  rejonem bagrationowskim.

                                  od zach.  Zalewem Wślanym (Kaliningradskij zaliw)

                                    na południu  graniczy z Polską ( pow. braniewski )

                                                    Powierzchnia -106  km²

                                       

                                                                  **************

                                                          Mamonowo

.                                                              Город Мамоново

                  Miasto położone jest około 5 km od granicy z Polską, w pobliżu Zalewu Wiślanego,

                           w pobliżu miejsca, gdzie rzeka Ławta wpada do rzeki Banówki.

      Na pd od miasta położone jest drogowe przejście graniczne Mamonowo – Gronowo,

         drogowe przejście graniczne Grzechotki-Mamonowo oraz kolejowe przejście graniczne

                                              Braniewo-Mamonowo

                                                              Powierzchnia-  20,85 km²

                                                                        Herb miasta

                                                                    przyjęty 20.IV..2000 r          Zachodzące słońce nad morzem -położenie geograficzne na zachodnim krańcu obwodu

                         Skrzyżowane siekiery  nawiązują  do herbu z XIV w  symbolizują 

                                             przyjęcie  chrześcijaństwa  

.               Według legendy jeden z mnichów ściął siekierką potężny dąb, będący miejscem

                                          pogańskiego kultu. 

                      Inna wersja- rycerze nie mogli ściąć świętego dębu, dopóki biskup 

                                                   nie pobłogosławił siekier


                                                                         Herb od 1938 r

                                                                     Poprzednie herby


               

                                                                             *******

                                                            Herb powiatu  Heiligenbeil

 


                                                                         *******

                             Przed 1272 osada pruska nazwana Swentomest („święte miejsce”).

                                             Od 1272  r w państwie krzyżackim

             W 1301 w pobliżu pruskiego miejsca kultu pogańskiego (święty dąb), założono miasto 

                          na prawie chełmińskim pod nazwą Heiligenstadt („święte miasto”).

                            W 1344 nazwę miasta zmieniono na Heiligenbeil

                      Do 1525 było częścią państwa krzyżackiego, potem Prus Książęcych

 

                                      Od  1819 - 1945 siedziba powiatu   Heiligenbeil

                                                     

                                   Armia Czerwona   miasto zdobyła 25 marca 1945.

                       Po wojnie miasto miało przypaść Polsce  pod nazwą  ,Świętomiejsce 

                                                      lub  Święta Siekierka                                

                      Ostatecznie  w X.1945 r  znalazło się w ZSRR, w obw. kaliningradzkim. 

                                              

      W  1947  nazwę miasta zmieniono na Mamonowo, ku czci ppłk. Nikołaja Mamonowa 

                     (1919-1944)  poległego 26 października 1944 pod Pułtuskiem ,  pośmiertnie 

                                 nagrodzonego  tytułem „Bohatera Związku Radzieckiego”

                                               7.IV.1946   -  rejon świętomiejski

                                        1947-1962 w składzie rejonu ładuszkińskiego

                                                      1951 -prawa miejskie

                                               1962-1997 - w rejonie bagrationowskim

                             23.X.1997 - wydzielenie miasta Mamonowo (Город Мамоново)

                                                   z rejonu bagrationowskiego

                                   29.IV.  2004 - status Мамоновский городской округ

                                 

                                                                          ****

                                                            Znaczki pocztowe                                                       

                                                                   Królestwo Prus    

                                                                         1850-1867                                                                                                                


                                                                          *******

                                                       Północnoniemiecki Związek Pocztowy

                                                                       1868-1871


                                                                           ******

                                                                  Rzesza Niemiecka       

                                                                           1872-1945

 


                                                                                       Neuhäuser  (ob.Мечниково)

                                

                                     

       

                
 
        **********              

                                                                            ZSRR

                                                                       1945-1991

                                                            Michał Kalinin (1875- 1946)                                                                                              ****

                                                                  Federacja Rosyjska

                                                                          od 1992 r                     

                                                                                                                                       ********

                                                   


                                   

                                                                          

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz