czwartek, 10 marca 2022

Rejony obwodu kaliningradzkiego cz.3

 

                                                          Rejon oziorski

                                               Озёрский административный район

                                                  Озёрский муниципальный округ

                           Rejon leży w południowej części obwodu, przy granicy z Polską,

                                              w historycznym regionie  Nardowia

                      Graniczy z rejonami   prawdinskim na zach. gwardiejskim  i  czerniachowskim 

                                                 na pn. i  niestierowskim na wschodzie

                                                                 Ośr. adm.  -Oziorsk.

                                                               Powierzchnia - 871 km²

                                                                          Herb rejonu

                                                           wersja przyjęta  31 maja 2006 

                                                                ze zmianami w 2010 r

                         Herb nawiązuje do historycznego herbu Darkiejm (Darkehmen)
 
             W herbie tym czarny orzeł z  złotym uzbrojeniem i rozpostartymi skrzydłami 
                          (z herbu Prus) - symbolizował powstające nowe miasto 
                   Srebrne trójwzgórze  i  promienne słońce z obliczem -położenie geograficzne

                                       (Kraina Węgorapy i Wysoczyzna Wisztyniecka )

                                                                             Flaga

                                                                przyjęta   28.V.2015

 

                                                                      Historyczny herb

                         Nazwa  Darkiejmy ,od pruskiego Dargekyem. - wilgotny, mokry

                               Obecna nazwa  Oziorsk - miasto nad jeziorem

                 Pierwsze wzmianki o Darkiejmach pochodzą z 1539  ( Dorf Dargekyem)

            Osada leżała w Prusach Książęcych będących do 1657 lennem Królestwa Polskiego. 

                       10 stycznia 1726 roku miejscowość uzyskała prawa miejskie.

                                                      

                             Od 1.IX.1818 roku miasto było siedzibą powiatu  darkiejmskiego 

                                                                Kreis  Darkehmen


                                      Od  7.IX.1938-1945   zmiana  nazwy na  Angerapp                             

                    Miasto zostało zdobyte  przez Armię Czerwoną 22 stycznia 1945 roku. 

        Wiosną 1945 radziecka administracja wojskowa przekazała polskim władzom kontrolę 

          nad powiatem darkiejmskim, lecz już jesienią tego roku przesunięto granicę na południe, 

                            włączając Darkiejmy do ZSRR

.                                  W 1946 roku jej nazwę zmieniono na Озёрск

               Polsce ostatecznie przypadły dwa południowe skrawki powiatu darkiejmskiego

                                      7 .IV.1946  r   utworzenie  rejonu  darkiejmskiego  

                                                7.IX.1946 przemianowanie na oziorski


                                                               


                        

                                                                             *********

                                                          Rejon niestierowski

                                                    Нестеровский административный район

                                                       Нестеровский муниципальный округ

 

                      Znajduje się w pd-wsch. części Obwodu Kaliningradzkiego, graniczy z Litwą 

                                                na wschodzie  i Polską na południu.                             

                    Na północy graniczy z  rejonem krasnoznameńskim, od zachodu z obwodami

                                                    gusiewskim  i ozierskim       

                            Na terenie rejonu  znajduje się   jezioro Wisztynieckie  (18,2 km²)

                                                          - największe w regionie.

                                                                Powierzchnia -  1.062 km²

                                                                  Ośr. adm.- Niestierow

                                                                            Herb rejonu

                                                                   wersja od 12.V. 2005 r

                                                             Tarcza dwudzielna w pas .

                W polu górnym srebrnym  brama miejska z czerwonej cegły ze złotym promienistym 

                   wschodzącym słońcem , w polu dolnym zielonym   złoty stół , na tarczy korona                                                          .

                     Herb rejonu nawiązuje do historycznych herbów miast Eydtkuhnen i Stallupönen

                                                         

                                                             Herb  Ejdkun ( Eydtkuhnen)      

                        Symbolizował  graniczną stację kolejową (od 1861)  między Prusami i Rosją 

                                                ( następnie Litwą)

                                                      1922 - prawa miejskie

                                   Po 1945    w obw, kaliningradzkim p.n.  Czernyszewskoje

                                                                            ******

                                                            Herb Stołupian  (Stallupönen)

                                                        

                                               Herb przedstawia złoty stół w polu  zielonym  ,  

                                        -   nawiązuje do nazwy Stołupiany ( Stallupölen )        

                która  pochodzi  od słów pruskich  oznaczających "miejsce lub stół ofiarny nad rzeką "

                                                                             Flaga

 

                                                                          *******

                    Rejon  znajduje się na części terytorium dwóch historycznych regionów  Prus :  

                                Nadrowii (pn.-zach. część) i Sudawii (pd-wsch. połowa) 

                          1539  r  -wzmianki o Stallupölen  jako miejscowości z dworem

                                             okolica zamieszkana przez Litwinów                                         

          22 .VI. 1722 roku król pruski Fryderyk I nadał miejscowości prawa miejskie

              . W pierwszej połowie XVIII wieku do miasta napłynęli imigranci z Nassau, 

                                    Frankonii  i Szwajcarii                                                     

                                                  Od 1818 roku była to siedziba powiatu

                    W 1938 roku zmieniono nazwę miasta na Ebenrode (obowiązywała do 1946), 

                   gdyż pierwotna, pochodząca z języka litewskiego została uznano za niewłaściwą

                      .Miasto zostało  zdobyte  25 października  1944 r   przez Armię Czerwoną

.                                Po wojnie miasto i okoliczne tereny włączono do ZSRR

                      Rejon oficjalnie powstał 7.IV.1946 r  jako  Шталлупёненский район

 .                             7.IX.1946  został przemianowany na Нестеровский район

                                                           

                          Nazwa  Niestierow nadana  na cześć Bohatera Związku Radzieckiego

                                   płk. Stiepana K. Niestierowa,

                    który zginął 20 października 1944 roku podczas forsowania rzeki Pissy w okolicach 

                                         Trakehnen   (ok. 12 km na zachód od miasta)

                        


                                                                                *******

                                                            Znaczki pocztowe

                                                  Królestwo Prus

                                                                            1850-1867

                                                           

                                    

                                      Północnoniemiecki Związek Pocztowy

                                                                          1868-1871

                                                     ****

                                                    Niemcy

                                                     1872-1945


                                                                         ******

  ZSRR         
                                                                       1945-1991

                                                                  Fed. Rosyjska

                                                                      od  1992


                                                                            ******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz