poniedziałek, 14 marca 2022

Gminy powiatu elbląskiego

                     

Gminy wiejskie: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Rychliki

 

                                                         Gmina  Elbląg 

                         leży na Żuławach Wiślanych w dorzeczu rzeki Elbląg

                 Północną granicę gminy wyznacza linia brzegowa Zalewu Wiślanego, 

      zaś północno-zachodnią Nogat. W obrębie gminy znajduje się Jezioro Druzno.

                       Na jej terenie znajduje się najniżej położony punkt w Polsce.

                część wsi Raczki Elbląskie, której wysokość wynosi 1,8 m p.p.m

 graniczy: od północy z gminą Tolkmicko, od wschodu z gminą Milejewo i gminą Pasłęk, 

od południa z gminą Gronowo Elbląskie, gminą Rychliki, gminą Markusy oraz z Elblągiem. 

Zachodnia granica gminy jest jednocześnie częścią granicy pomiędzy województwem 

warmińsko-mazurskim, a pomorskim. 

 

                                                            Powierzchnia - 192,06 km²

                                                             Siedziba gminy to Elbląg

                                                                        Herb gminy

                                                          

                                                         ustanowiony 8 czerwca 2000 r

 Na tarczy koloru srebrnego wizerunek czerwonej wiewiórki, siedzącej na zielonej gałązce leszczyny i trzymającej czterolistną koniczynę. 
 
Wiewiórka nawiązuje do herbu rodu Bażyńskich, zasłużonych dla regionu, natomiast koniczyna symbolizuje rolniczy charakter gminy, jak również ma zapewnić szczęście i pomyślność
 
 
 
Flaga gminy

 

               W 1945 -tereny gminy Elbląg były  częścią gmin Nowakowo i Pomorska Wieś

          W 1946  obszar powiatu elbląskiego, a wraz z nim tereny dzisiejszej gminy Elbląg, 

                                      włączono do województwa gdańskiego.

                                    W 1973  - powołana gmina wiejska Elbląg

                       1 .VI. 1975 roku  przestał istnieć powiat elbląski i powołane zostało 

                   województwo elbląskie,  w skład którego weszły tereny gminy Elbląg

                                   

                                          Od 1999 r - w woj. warmińsko-mazurskim

         24 sołectwa: Adamowo, Cieplice, Czechowo, Dłużyna, Drużno, Gronowo Górne, Janowo, Kazimierzowo, Kępa Rybacka, Kępiny Wielkie, Komorowo Żuławskie, Myślęcin, Nowakowo, Nowina, Nowe Batorowo, Nowotki, Pilona, Przezmark, Raczki Elbląskie, Sierpin, Tropy Elbląskie, Weklice, Węzina, Władysławowo

 

                                                                       *******

                                                           Gmina Godkowo

                   Położona jest na Równinie Warmińskiej (cz.pn.) i Pojezierzu Iławskim (cz.pd.)

               Graniczy: od północy z gminą Wilczęta, od zachodu z gminą Pasłęk, a od południa

          z gminami Miłakowo oraz Morąg; wschodnią granicę z gminą Orneta stanowi Pasłęka. 

        Północna, wschodnia i południowa granica stanowi równocześnie granicę powiatu elbląskiego

             i   powiatów braniewskiego, lidzbarskiego i ostródzkiego

                                                          Powierzchnia 166,74 km² 


                                                                         Herb gminy

                                                                            Od..... ?

                

                                            Do 1945 wieś nosiła nazwę Göttchendorf.

                         Po wojnie przejściowo nosiła nazwę „Bożki”, dopiero w 1948 uzyskała

                                                 urzędową nazwę Godkowo.

            Miejscowość lokowano jako niemiecką wieś czynszową na prawie chełmińskim

                                 w latach 1320–133

                   W Godkowie osadnicy holenderscy pojawili się w 1531 i 1556 r

 

                              W 1818 wieś znalazła się w powiecie pasłęckim,

                            w którego granicach pozostawała do 1 czerwca 1975.

                            3 lutego 1945  - ostatecznie wieś zajęła Armia Czerwona

                    Po zakończeniu II wojny światowej tereny dzisiejszej gminy  Godkowo 

                                             były częścią gminy Dobry (Döbern)

                             1954 -gromada  Dobry  i Godkowo w pow. pasłęckim

                                        1973 -utworzenie gminy Godkowo w woj. gdańskim

                                                 1975-1998 w woj. elbląskim

                                             1999 r - w woj. warmińsko-mazurskim

 

            Sołectwa: Bielica, Burdajny, Dąbkowo, Dobry, Godkowo, Grądki, Łępno, Krykajny,

                    Kwitajny Wielkie, Lesiska, Miłosna, Olkowo, Osiek, Piskajny, Plajny, Podągi,

                       Skowrony,  Stary Cieszyn, Stojpy, Swędkowo, Szymbory, Ząbrowiec

                      

                                                                   *********

                                                Gmina Gronowo Elbląskie                                   

            Usytuowana we wschodniej części Żuław Wiślanych, zwanej Żuławami Elbląskimi

                Graniczy: od północy i północnego-wschodu z gminą wiejską Elbląg, od południa

                                  i  południowego-wschodu z gminą Markusy oraz gminami: 

                              Nowy Dwór Gdański i Stare Pole w województwie pomorskim. 

 

                                                               Powierzchnia- 89 km2.

                                                                        Herb gminy

                            Ustalony Uchwałą nr XVII/116/04 Rada Gminy Gronowo Elbląskie

                                                             z dnia 17 czerwca 2004 r.

                . Herb  przedstawia w złotym polu czerwony wiatrak z czarnymi skrzydłami  

                      nad czarną  depresją i zieloną łąką  ze złotym liściem dębu z żołędziem
                            

                            Wiatrak   -  (Windentwässerungsmühlen) w Wikrowie

                                 Liście dębu   - symbolizują pomnik przyrody - dąb  szypułkowy  

                                                   w Gronowie Elbląskim

                       
                                                                                  Flaga


                                                                                ****

  Pierwsza wzmianka o  miejscowości pochodzi z 1411 ro, wymienia się w niej nazwę Grunau .

 13 kwietnia 1414 roku wieś uzyskał przywilej wystawiony komtura elbląskiego 

                          Hermana Gansa, będącego zarazem wielkim szpitalnikiem.

                       Przywilej ten w 1562 r. potwierdził polski król Zygmunt August. 

                                   

                                        1945  gmina w Gronowo Elbląskie  częścią

                                        powiatu malborskiego w województwie gdańskim.

                               1949  -roku gmina weszła w skład powiatu elbląskiego

                                               1954-1972 gromada

                                                  od  1973- gmina

                                          1975-1998- w woj. elbląskim      

 

                                                    Do 2005 oficjalnie: Gronowo

                 Sołectwa: 14

           Gronowo Elbląskie, Jegłownik, Oleśno, Fiszewo, Nogat, Jasionno, Mojkowo, Rozgart,  

                          Różany, Karczowiska Górne, Błotnica, Wikrowo, Szopy, Gajewiec.

 

                                                                      *********

                                                        Gmina Markusy

                   położona  w południowo-zachodniej części powiatu elbląskiego.

                        Graniczy z: gminą Elbląg, gminą Rychliki, gminą Gronowo Elbląskie 

                                             oraz z gminą   Dzierzgoń w powiecie sztumskim       .                                

                    . Większa część obszaru gminy znajduje się w granicach Żuław Wiślanych, 

                                   w ich wschodniej części noszącej nazwę Żuław Elbląskich 

                Mniejszy, południowy fragment gminy, położony jest w granicach wysoczyzny

                   Pojezierza Iławskiego, dochodzącego w granicach gminy do wysokości 35 m n.p.m.

                                                         Powierzchnia - 108,56 km² 

                                                                     Herb gminy

                                                                             brak


                                                                   niem. Markushof

                      W 1945 -dzisiejsze tereny gminy  Markusy były częścią dwóch ówczesnych gmin:

                      gminy Zwierzno i gminy Żurawiec, które  były częścią powiatu malborskiego

                                                    w województwie gdańskim.

                      1949 roku obie gminy weszły w skład powiatu elbląskiego

                                                    W 1954 r  gromada Markusy. 

                                               Od    1973 - gmina wiejska Markusy

                                          1 czerwca 1975 r województwo elbląskie, 

                                       w skład którego weszły tereny gminy Markus

  18 sołectw.

Balewo, Brudzędy-Stare Dolno, Dzierzgonka, Jezioro, Kępniewo, Krzewsk, Markusy, Nowe Dolno, Rachowo, Stalewo, Stankowo-Topolno, Węgle-Żukowo, Wiśniewo, Zwierzno, Zwierzeńskie Pole, Złotnica, Żółwiniec-Jurandowo, Żurawiec.

 

                                                                       *********

                                                            Gmina Milejewo

                                      jest  położona  w centralnej części powiatu elbląskiego ,

                                  w  centralnej części Wysoczyzny Elbląskiej.

                     Na terenie gminy znajduje się najwyżej położony punkt  Wysoczyzny Elbląskiej 

                      – Góra Maślana (zwana także Górą Milejewską) – osiągający 196,9 m n.p.m. 

          Graniczy z: miastem Elblągiem, gminą wiejską Elbląg, gminą Tolkmicko,  gminą Młynary 

                              oraz gminą Pasłęk

                                                                   Powierzchnia -95,81 km²

                                                                         Herb gminy

                    Uchwała Nr XXXV/199/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 11 maja 2018

w polu czerwonym buk srebrny o sześciu liściach i czterech owocach, między którego gałęziami 

krzyż łaciński złoty, z kulkami na każdym rogu ramion górnego i bocznych.

Motyw krzyża pochodzi z pieczęci komturstwa elbląskiego, która wyobrażała lwa wspiętego trzymającego krzyż z kulkami. 

Tereny gminy Milejewo należały w przeszłości do tego właśnie komturstwa, zaś komturzy elbląscy 

byli często założycielami poszczególnych wiosek gminy Milejewo, w tym samego Milejewa.

Motyw przyrodniczy ma symbolizować florę Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej,

 którego istotnym elementem jest buczyna. 

 

                                                                         Flaga gminy


                   Tereny dzisiejszego Milejewa zamieszkane były przez plemię Pogezan

                        Trunz zostało zasiedlone na prawie chełmińskim za rządów komtura

                                          Ludwiga von Schippena między 1296- 1299

                                        Od 1457 - posiadłość miejska Elbląga    

                                            1466-1772    w granicach Polski

                       W wyniku rozbiorów Milejewo znalazło się z granicach państwa pruskiego

                             W 1874 r. Milejewo zostało siedzibą okręgu (Amtsbezirk).

                                  W skład okręgu  wchodziły gminy wiejskie : Trunz, 

                      Baumgart (Ogrodniki), Königshagen (Piastowo), Maibaum (Majewo).

                           Siedzibą okręgu została także Pomehrendorf (Pomorska Wieś).

 

          Po 1945 roku   miejscowość występowała pod nazwą Jurandowo (lata 1946–1947). 

                inne  nazwy przejściowe   - Kościelno Jurandowo - Drężno - Trąc

                                        Od 22.VIII.1947 -  nadanie obecnej  nazwy

                W latach 1945–1954 gmina Milejewo była częścią powiatu elbląskiego 

                                             w województwie gdańskim.

                                                      1954 - gromada

                      W 1973 roku  ponownie przywrócenie gminy        1.VI. 1975 r przestał istnieć powiat elbląski i powołane zostało województwo elbląskie, 

                               w skład którego weszły tereny gminy Milejewo

                                   1999 w woj warmińsko-mazurskim           

  W skład gminy wchodzi 13 sołectw, których  powstanie datuje się na przełomie XIII/XIV wieku

 Sołectwa: Huta Żuławska, Jagodnik, Stoboje, Kamiennik Wielki, Majewo, Milejewo, Ogrodniki, Piastowo, Pomorska Wieś, Rychnowy, Wilkowo, Zajączkowo, Zalesie.

 


                                                                                 *****

                                                          Gmina Rychliki

                                                w południowej części powiatu elbląskiego.

                .Prawie w całości leży na Pojezierzu Iławskim. Jest terenem pofałdowanym 

                                      o wzniesieniach sięgających ok. 100 m n.p.m.

             Graniczy z: gminą wiejską Elbląg, gminą Pasłęk, gminą Markusy, gminą Małdyty

        w powiecie ostródzkim oraz gminami Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim.

                                                            Powierzchnia- 132 km2.

                                                          Siedziba gminy - Rychliki

                                                                        Herb gminy


                                               Uchwała nr III/17/2016 Rady Gminy Rychliki

                                                               z dnia 27 maja 2016 r

         W polu czerwonym złoty pastorał o krzywaśni skierowanej w lewą stronę na 

                                  skrzyżowanych  takichż wiośle i włóczni

                    Pastorał symbolizuje władzę biskupią św. Wojciecha.

 Wiosło i włócznia stanowią atrybuty świętego. Pastorał stylizowany jest w kształt litery P,

 a pozostałem dwa godła są tak ułożone, że wspólnie tworzą monogram oznaczający Chrystusa.

                 Herb nawiązuje do sanktuarium św. Wojciecha w Świętym Gaju,domniemanym

                                        miejscu jego  śmierci z  rąk Prusów w 997 r

                                                                    ****

            Na   terytorium pruskim wieś Reichenbach w 1310 roku lokowali komturowie  

                 Heinrich von Gera z Elbląga i Sieghard von Schwarzenburg z Dzierzgonia.

                      Nazwa  Reichenbach    (niem. bogaty potok)

    W pierwszych latach po 1945 roku usiłowano zaadaptować jako nazwę polskie tłumaczenie 

            (jako Zamożne, potem jako Potok),  w 1948 wieś otrzymała nazwę Rychliki

 

     W  1525 r. wieś stała się częścią Prus Książęcych, które do 1657 r. stanowiły lenno polskie,

                       a w 1701 r. połączyły się z Brandenburgią w Królestwo Prus. 

                                         do   1752 r. powiatu morąskiego.

                                    od 1871 r. stanowiąca część Niemiec

                                    

               23 stycznia 1945 r. miejscowość została zajęta przez oddziały  Armii Radzieckiej.

                         1946- 1954  istniała  gmina Jelonki   (obecnie część gminy Rychliki)

      ( 11 gromad: Dłużyna, Drużno, Jelonki, Marwica, Nowe Dolno, Nowe Kusy, Stare Dolno, 

                                     Stare Kusy, Topolno Małe, Węzina i Wysoka )

       

                                  1954-1972     gromada Rychliki w powiecie pasłęckim 

                                                           1973- gmina

.                     W 1975-  gmina Rychliki stała się częścią województwa elbląskiego.

                      Od  1 stycznia 1999 roku woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim.

 

                                                   W skład gminy wchodzi 15 sołectw

              Jelonki, Kwietniewo, Lepno-Buczyniec, Jankowo, Marwica, Mokajny, Powodowo,

                                Protowo,Rejsyty, Rychliki, Śliwica, Święty Gaj, Wysoka

 


                                                                *****************

                                                          Znaczki pocztowe

                                                                     Królestwo Prus

                                                                       1850-1867

                                                                   

                                                          Związek Północnoniemiecki

                                                                          1868-1871

                                                                   

                                                                       ************

                                                                             Niemcy

                                                                           1872-1945

                                                               Göttchendorf   (Godkowo)

                                                                       *****

                                                Znaczki plebiscytowe (obszar Kwidzynia)

                                                                     III.-IX.1920

                                                               Gronowo (Grunau)

                                                                Markusy (Markushof)

                                                                             *****

                                                               Znaczki polskie

                                                                          Od 1945


                                                                


                                                                            **********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz