sobota, 18 września 2021

Powiaty województwa lubuskiego

 – województwo w zachodniej Polsce, utworzone w 1999 roku – z większości terytoriów dawnych województw: gorzowskiego i zielonogórskiego oraz niewielkiej części leszczyńskiego,

    a funkcjonujące od 1 stycznia 1999.

 Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, zaś władz samorządu województwa – Zielona Góra

 Nazwa województwa wywodzi się od krainy historycznej – ziemi lubuskiej.

 W skład województwa wchodzą ziemie czterech krain historycznych – ziemi lubuskiej, Dolnego Śląska, Wielkopolski, Łużyc Dolnych Wbrew nazwie nie zawiera Lubusza, ponieważ to miasto 

 Lebus znajduje się na terytorium Niemiec.

                                                                  

                                                             Powierzchnia -13 987 km² 

                                                                         Herb województwa


                           Uchwała Nr XVIII/114/2000 Sejmiku Województwa Lubuskiego

                                                              z dnia 26 czerwca 2000 r

 Tarcza dwudzielna w słup – na czerwono i zielono. W polu prawym połowa srebrnego orła w koronie, w polu lewym dwie sześcioramienne złote gwiazdy w słup. Barwa zielona symbolizuje lasy, które pokrywają połowę powierzchni województwa, orzeł – związki regionu z Polską, a gwiazdy – dwie stolice województwa.

                                                                              Flaga


                                                                        **********


            6 lipca 1950, w wyniku reformy administracyjnej, z zachodniej części woj. poznańskiego

                   i  fragmentu woj. wrocławskiego utworzono województwo zielonogórskie

                       pokrywające się w przybliżeniu z granicami obecnego woj. lubuskiego


         Reforma administracyjna z 1975 doprowadziła do podziału dawnego woj. zielonogórskiego

                    na woj. gorzowskie i nowe woj. zielonogórskie, które istniały do 31 grudnia 1998.


 

               Herb woj. zielonogórskiego (1985)

                                                                   *****************       

          Województwo lubuskie jest podzielone na 12 powiatów i 2 miasta na prawach powiatu

                                                     Gorzów Wielkopolski

                                                           miasto na prawach powiatu

                             Siedziba wojewody lubuskiego  oraz powiatu gorzowskiego. 

             miasto położone jest na skraju Kotliny Gorzowskiej, leżącej na Równinie Gorzowskiej, 

                                                    nad Wartą u ujścia Kłodawki

                                                             Powierzchnia - 86 km²

                                                                      Herb miasta

                                                                            Od.......

przedstawia czerwonego orła w polu srebrnym, uzbrojonego w złoto trzymającego w

 szponach dwa zielone liście koniczyny.

Czerwony orzeł na srebrnym (białym) tle – symbol Brandenburgii – wywodzi się z 

genezy miasta, założonego przez margrabiów brandenburskich w 1257 r. (Jan I )


                                        Orzeł figuruje na  pieczęciach  miasta w 1351  i 1444 r. 

                                     Od 1541 roku orzeł trzyma w szponach liście koniczyny

 

                                                                             Flaga

                Obszar dzisiejszego Gorzowa stanowił część kasztelanii santockiej, która była 

                                                               częścią Wielkopolski.

                    Następnie w 1252 ziemia ta została włączona do Marchii Brandenburskiej, 

                                                    stanowiąc zalążek Nowej Marchii   

                                                     1257 -prawa miejskie (Landtsberg)                                                                               

                                         Od  1 kwietnia 1892  powiat grodzki (Stadtkreis)

                                Do 1945 roku miasto związane było z niemiecką Brandenburgią, 

                                        a po II wojnie światowej znalazło się w granicach Polski 

                                                      w woj. poznańskim (Wielkopolska).

                                                                   

                                           Pierwotna niemiecka nazwa Landsberg an der Warthe 

                   W początkowym okresie rządów polskich stosowana była także nazwa Kobyla Góra,

                                            Od 7 lipca 1945  funkcjonuje nazwa Gorzów nad Wartą

                            Nazwa Gorzów Wielkopolski formalnie obowiązuje od 19 maja 1946

 


                                                                   ***************

                                                          Powiat gorzowski

                                     leży na północnym skraju województwa lubuskiego. 

                                           Graniczy na północy z powiatem myśliborskim, 

                 na wschodzie z powiatami strzelecko-drezdeneckim i międzyrzeckim na południu 

                                   z powiatem  sulęcińskim, zaś na zachodzie z Niemcami.

                                                    Powierzchnia powiatu  1 214 km²

                                                                         Herb powiatu

                                     Uchwała Nr 92/XV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego 

                                                            z dnia 29 czerwca 2016 r.

 w polu czerwonym gotycki klucz srebrny pośród siedmiu takichż gwiazd ułożonych w owal.

 Klucz symbolizuje miejscowość Santok jako klucz do Królestwa Polskiego oraz sam powiat jako

 klucz do Polski. Gwiazdy wyobrażają siedem gmin, wchodzących w skład powiatu gorzowskiego. Barwy herbu nawiązują do barw narodowych.

                                                               Herb powiatu 2000-2016

                                                                      Flaga powiatu


                                  Obecny powiat gorzowski został utworzony  1 stycznia 1999 r

                                               Powiat gorzowski w latach 1945- 1975

                                                                       *****

                                                 W latach 1818-1945 istniał powiat

                      Kreis Landsberg (Warthe) w rejencji frankfurckiej w prowincji Brandenburgia.

                                                                       *********

                                                             Zielona Góra

 miasto wojewódzkie (siedziba sejmiku woj. lubuskiego), na prawach powiatu i powiatowe, na obszarze Wzniesień Zielonogórskich, w pobliżu Odry, na północno-zachodnich rubieżach historycznego Śląska

                                                                   Powierzchnia -278 km²

                                                                             Herb miasta

                                                             

                                                                herb zatwierdzony w 1960 r

                         Na tarczy w zielonym polu fragment białego muru obronnego z blankami,

                           po jego środku brama wjazdowa z podniesioną czarną broną (kratą). 

Ponad murem trzy wieże. Dwie skrajne białej barwy z pięcioma czarnymi otworami 

okiennymi w układzie 3-2, między nimi szary dach trapezowy, wieże zwieńczone blankami

 i przykryte szpiczastymi szarymi dachami. Środkowa, mniejsza wieża białej

                             barwy zwieńczona blankami.

 Ponad nią trójkątna tarcza herbowa, w której żółtym polu widnieje czarny orzeł ze srebrną

 przepaską w kształcie półksiężyca. Tarcza nakryta szarym hełmem kubłowym

 z orlim skrzydłem i białymi labrami.

Czarny orzeł na żółtym tle oznacza historyczną przynależność Zielonej Góry do Śląska.

                                                                             Flaga miasta


 
 
                                                                            ******

                                                                       Poprzedni herb


                                                         niem. Grünberg in Schlesien

                                     W 1945 używano przejściowo formy Zielonogóra

                                              w obecnej formie oficjalnie od 1946

               Miasto przez niemal całą swoją historię związane było z Dolnym Śląskiem, 

                                  a konkretniej księstwem głogowskim

                        Miasto zostało lokowane na prawie magdeburskim w 1320 r

             W 1323 książę głogowsko-żagański Henryk IV Wierny nadał Zielonej Górze 

                                                  pełne prawa miejskie

                W 1335  Zielona Góra wraz z całym Dolnym Śląskiem przeszła pod formalne 

                                         zwierzchnictwo czeskie (Zelena Hora)

                       1526 -pod panowaniem  Habsburgów austriackich

                  Od 1740   Zielona Góra wraz ze Śląskiem została przyłączona do Królestwa Prus

                   W latach 1815–1945 miasto wchodziło w skład rejencji legnickiej wchodzącej

                              w skład pruskiej prowincji Śląsk ze stolicą we Wrocławiu.

                           6 czerwca 1945 Zielona Góra przeszła pod administrację polską stając się

                                           początkowo częścią woj. poznańskiego.

                       W latach 1950–1998 miasto było stolicą województwa zielonogórskiego, 

                            ukształtowanego podczas reform w 1950 oraz 1975 roku

                                      1950–1975 powiat grodzki  Zielona Góra

        W latach 1975–1998 miasto było siedzibą tzw. „małego” województwa zielonogórskiego 

                W 1999 miasto stało się siedzibą władz samorządowych utworzonego wówczas 

                                                             województwa lubuskiego

 


                                          od 1 stycznia 1999 – miasto na prawach powiatu.

.                                                               *****************

                                                   Powiat zielonogórski

                . Jest położony w środkowo – wschodniej części województwa lubuskiego.                     

                              Jego obszar jest  podzielony na dwie części rzeką Odrą. 

                 Powiat sąsiaduje z miastem Zielona Góra ( na prawach powiatu grodzkiego), 

                                które 1 stycznia 2015 r. połączyło się z gminą Zielona Góra.

                                                                  Powierzchnia -1 350 km²

                                                                       Herb powiatu

                    ustanowiony Uchwałą Nr XIII/112/2000 Rady Powiatu Zielonogórskiego

                                                        z dnia 29 czerwca 2000 r.

 na tarczy trójdzielnej, w pobocznicy prawej złotej czarny orzeł Piastów dolnośląskich ze srebrną przepaską w kształcie półksiężyca na piersi, w pobocznicy lewej czerwonej Orzeł Biały Piastów wielkopolskich. Pośrodku pola błękitna, odwrócona rosocha.

 W podstawie tarczy w srebrnym polu zielona kiść winnej latorośli

Rosocha błękitna  odnosi się do rzek przepływających przez powiat, symbole Dolnego Śląska i Wielkopolski nawiązują do położenia powiatu na granicy regionów, kiść winogron do miejscowej tradycji winiarskiej.

                                                                     Flaga powiatu


                                                                     ************

                                                        Landkreis  Grünberg in Schlesien.

                            istniejący w okresie od 1741 do 1945 r. na terenie prow. śląskiej.

                                                                  

                                                                           ******

                        Na powiat składa się 9 gmin: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, 

                             Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór.  

                                                                         

                                                                         ***********

                                                                Znaczki pocztowe

                                                 Królestwa Prus

                                                                           1850-1867


                                   Północnoniemieckiego Związku Pocztowego

                                                                 1.I 1868- 31.XII.1871

                                               Niemieckie

                                                                      1.I.1872-1945

 

                                                                         ******

                                            Znaczki polskie 

                                                   Od 1945 r 

 

                                                                            ******

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz