piątek, 24 września 2021

Herby powiatów województwa opolskiego

                    Województwo  opolskie utworzone  zostało w 1950 roku , w wyniku podziału 

                         województwa  śląskiego na województwo katowickie i opolskie

                                        Do województwa opolskiego dołączono 

                 powiat brzeski i powiat namysłowski  z województwa wrocławskiego.

              Nowe województwo, liczące 9506 km², było najmniejszym w ówczesnej Polsce

                       i w dużej części obejmowało tereny niemieckiej rejencji opolskiej.

                       W 1975 roku utworzono województwo opolskie o  pow. 8535 km²

                              Obecne województwo utworzone  w 1999 r - obejmuje ziemie 

                              dawnych  województw opolskiego  i części częstochowskiego                                                                                           

                                                         

                   Większość obszarów województwa stanowi zachodnią część Górnego Śląska, 

                         natomiast cały region jest często określany Śląskiem Opolskim

                   Północno-wschodnie skrawki województwa (gmina Praszka i gmina Rudniki)  

                                                  leżą  w Wielkopolsce (ziemia wieluńska).

                         Zachodnia część obecnego województwa (ponad 20 %  powierzchni)  

                                    obejmują tereny historycznego Dolnego Śląska

 

                                                                 *****************

                                                                    Herb województwa

.                           Uchwała Nr XXIV/179/2000 Sejmiku Województwa Opolskiego

                                                          z dnia 28 grudnia 2000 r.

                     przedstawia w polu błękitnym złotego orła górnośląskiego w koronie z czasów 

                                            ostatniego księcia opolskiego Jana II Dobrego.

                      Książę opolski Jan II Dobry (pan.1476-1532) skupił większość ziem 

                                                         dzisiejszego województwa

                                                (oprócz Księstwa Brzeskiego i Nyskiego)


                                                                    Flaga województwa


                                                                 ************                      

                           1816- utworzenie  Prowincji Śląsk podzielonej na trzy rejencje: 

                                                  Legnicką, Wrocławską i Opolską.

                                                                   rejencja opolska w 1871 r

                            14.X. 1919 roku utworzona została Prowincja Górny Śląsk 

                                      ( Provinz Oberschlesien ) ze stolicą w Opolu

Od 1 czerwca 1926 roku do likwidacji w 1938 r. prowincja Górny Śląsk posiadała własny herb, zaprojektowany przez znanego niemieckiego heraldyka i grafika Otto Huppa.

 


                        Herb (pole błękitne) symbolizował oderwanie części Górnego Śląska

              (uszczerbiony złoty orzeł bez ogona i szponów) oraz główne gałęzie gospodarki 

                      prowincji: rolnictwo (złote ostrze kosy) i górnictwo (złote pyrlik i żelasko)

                   W 1938 roku prowincja górnośląska została zlikwidowana, a jej teren 

                                   włączono do  odtworzonej prowincji Śląskiej                

                      W dniu 18 stycznia 1941 roku reaktywowano prowincję Górny Śląsk

                                       (Provinz Oberschlesien) ze stolicą w Katowicach

                                             dzieliła się na dwie rejencje:  katowicką   i opolską                                                           

                                                       Od 1945 w granicach Polski

                                                          **************

                            Województwo  jest podzielone na z 11 powiatów oraz 1 miasto

                                                      na prawach powiatu (Opole).

                                                                Opole 

                          miasto na prawach powiatu  siedziba władz województwa opolskiego

                                  i powiatu opolskiego ,  nad Odrą na obu stronach rzeki

                                                             Powierzchnia - 96 km²

                                                                        Herb miasta

                                                                

                                      wersja herbu  ustalona Uchwałą nr XXIV/373/2012

                                              Rady Miasta Opole z   29  marca 2012 r 

         W polu błękitnym tarczy dzielonej w słup, otoczonym skrajem barwy złotej ze złotym

               koroną murową o pięciu blankach u góry, połowę orła górnośląskiego barwy złotej

                         na prawym polu i połowę złotego krzyża trójlistnego na polu lewym.

                         Godło herbu  znane  jest z XIV -wiecznych pieczęci i monet

                    Herb ten  nawiązuje do tradycji stolicy  księstwa górnosląskiego 

                                          oraz relikwii  drzewa  Świętego Krzyża

                                                      

                                                                            ******                                                                                                             **********

                                                                      Flaga miasta

                                              

                                                                

                                                                     ***********

                                                     IX-X w - ośrodek plemienia Opolan

                                                1163-1532 - stolica księstwa piastowskiego

                                                      1234 (  przed 1217 ?)  prawa miejskie

                                                 1327-1532 pod zwierzchnictwem Czech

                                              Od 1532 -pod władaniem Habsburgów (1527)

                                                 1645-1666  miasto oddane w zastaw Polsce

                                                  Od 1742 w państwie pruskim  jako Oppeln

                                                            XIX w  - okres germanizacji

                                     Po plebiscycie w 1922 r zostało w  granicach Niemiec

                                                            Od 1945 w granicach Polski

                                                           Od 1950 stolica województwa

                                                                        *********

                                                                Powiat opolski

                      leży w środkowej części województwa opolskiego w dorzeczu rzeki Odry

             Tworzą go miasta Niemodlin, Ozimek i Prószków oraz gminy wiejskie Chrząstowice,

                           Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany Murów,
                                            Popielów, Tarnów Opolski, Tułowice i Turawa.

                                          Powierzchnia -1587 km² 

                                                                       Herb powiatu

                                       ustanowiono uchwałą Rady Powiatu nr XV/131/2000

                                                                  z 28 grudnia 2000 r

Herb powiatu  to tarcza gotycka, wzór z II połowy XIII wieku w kolorze błękitnym, a na niej złoty orzeł zwrócony heraldycznie w lewo, z dziobem zamkniętym, końcami skrzydeł zawiniętymi ku górze, na każdym skrzydle cztery pióra z końcami lekko zakręconymi na zewnątrz.

 Tors upierzony, łapy upierzone, zakończone szponami. Ogon z opaską trapezową na wysokości pomiędzy szponami a upierzeniem, z pięcioma piórami.

  Podstawą do opracowania  herbu powiatu Opolskiego była pieczęć herbowa Władysława I 

opolsko - raciborskiego przedstawiająca na tzw. tarczy wczesnogotyckiej wizerunek orła 

zwróconego heraldycznie w lewo.

                                                                        Flaga powiatu


                                                                           *******

                                               1172–1202 ,1281/1282 – 1521     księstwo opolskie

 ,                                                wygaśnięcia opolskiej linii Piastów w 1532 r.

                                             1521–1742   księstwa opolskie i raciborskie.

                                                            stanowiło część Monarchii Habsburgów 

                            W latach 1552–1645  panowanie Hohenzollernów, jako lenników czeskich,

                                               1646–1666 stało się zastawem polskich Wazów

                                Księstwo uległo likwidacji w 1742 roku po zajęciu Śląska przez Prusy

                                                            1743–1945   Landkreis Oppeln


                                            Powiat opolski w pierwszych latach powojennych,  

                                             od roku 1945 należał do  województwa śląskiego .

                                       W 1950 roku powiat opolski włączony został do utworzonego 

                                                               województwa opolskiego. 

                                                                

                                                      W roku 1975 zlikwidowano powiaty

                                                       Powiat opolski reaktywowano  1.I.1999 r. 

Obejmuje on część terenu powiatu opolskiego sprzed reformy z 1975 roku oraz część byłego, istniejącego w latach 1945-1975 powiatu niemodlińskiego.

   Tworzą go miasta Niemodlin, Ozimek i Prószków oraz gminy wiejskie Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany Murów, Popielów, Tarnów Opolski, Tułowice i Turawa.


                                                                     ***********

                                                       Znaczki pocztowe

                                                            1850-1867  Królestwo Prus

                                             1868-1871  Północnoniemiecki Związek Pocztowy

                                                                  1872-1945   Niemcy

            

                                                         Znaczki Komisji Plebiscytowej

                                                                 19.II.1920 - III.1922                                                                        ********

                                                          Znaczki polskie

                                                                        od 1945 r

          

                                          

                                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz