poniedziałek, 13 września 2021

Powiat bielski (województwo śląskie)

 

 

                  Powiat bielski o powierzchni  458 km² położony w południowej części
                woj. śląskiego został utworzony w ramach reformy administracyjnej w 1999 r


            Zajmuje bardzo zróżnicowany pod względem krajobrazowym i kulturowym obszar,
              rozciągający się od Kotliny Oświęcimskiej w kierunku południa przez Dolinę Górnej
             Wisły, Pogórze Wilamowickie, Pogórze Śląskie, Beskid Śląski i Beskid Mały.

 
                               Powiat tworzy 10 gmin otaczających miasto Bielsko-Biała

                                               Jego siedzibą jest miasto Bielsko-Biała.

                                                              Powierzchnia -  458,64 km²

                                                                       Herb powiatu

                               ustanowiony przez radę powiatu w dniu 31 marca 2011 r.

tarcza dwudzielna w słup, w polu prawym błękitnym połuorzeł złoty, w polu lewym czerwonym połuorzeł biały o złotym dziobie i szponach z takąż przepaską zakończoną trójliściem przez skrzydło. Na głowach połuorłów wspólna korona złota, ogony spięte takimż pierścieniem.

Złoty orzeł w błękitnym polu symbolizuje Śląsk - jest to herb księstwa cieszyńskiego, natomiast biały orzeł ze złotą przepaską ziemię krakowską. Przedstawiono w ten sposób obie historyczne ziemie wchodzące obecnie w skład powiatu

            – na zachodzie należące do Śląska Opolskiego, a później Cieszyńskiego, zaś na wschodzie do dzielnicy senioralnej, czyli ziemi krakowskiej.

                                                                             Flaga

                                                                    **********

                                    Królestwa Polskiego, w woj. krakowskim w powiecie śląskim.

                                       Po rozbiorach  znalazły się w zaborze austriackim,

                                                            istniał w latach 1855–1950

                            1867–1918 powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii

                                                                    z siedzibą w Białej                                                         Od  1920 -  w woj. krakowskim

                             Podczas II wojny światowej włączony do  Landkreis Bielitz

.                 który  powstał we wrześniu 1939 z  powiatów bielskiego, bialskiego i wadowickiego

                                                          włączonych  do III Rzeszy         

                                              

                                                W 1945 przywrócono  powiat 

         1 stycznia 1951  Bielsko i Białą połączono w jeden organizm miejski – Bielsko-Białą, 

która wraz z gminami Biała, Bestwina, Bystra-Wilkowice i Szczyrk znalazła się 

w powiecie bielskim w woj. katowickim ( tam gdzie wcześniej znajdowało się Bielsko), 

natomiast pozostałe jednostki zniesionego powiatu bialskiego pozostały w woj. krakowskim:

 gminę Porąbka włączono do powiatu żywieckiego, a miasto i gminę Oświęcim, miasto i gminę Kęty, miasto Wilamowice oraz gminy Brzeszcze i Osiek weszły w skład reaktywowanego powiatu oświęcimskiego (tego samego dnia utworzono tam też również gminę Wilamowice z części obszaru gmin Bestwina i Kęty.

                                          1975-1998 - w województwie bielskim

                                                   Od 1999 w województwie śląskim                                      


                                                                        *******

                                            Miasta i  gminy w małopolskiej części powiatu


                                                                      Szczyrk

       leży na południe od Bielska-Białej, północny wschód od Wisły i północny zachód od Żywca, 

                        w dolinie Żylicy, w Beskidzie Śląskim, na Żywiecczyźnie (Małopolska)

                                                             Powierzchnia -39,07 km² 

                                                                       Herb  miasta

                           uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/167/93 z 26 lutego 1993 roku.

                                          nawiązanie do XIX w (1860) pieczęci gminnej

  na okrągłej tarczy owalne koło oznaczające słońce z zaokrąglonymi promieniami.

 Pod słońcem w połowie tarczy mieści się drewniana rogalka z potrójnym uzębieniem 

a pod nią gliniany garnek z jednym uchem. 

Po obu stronach garnka znajdują się pochylone liście ułożone po pięć w każdym zestawie. 

W dolnej części koła podwójna fala. Stylowy napis „Szczyrk” znajduje się nad słońcem

 i ma kształt półokręgu. 

 


                                              poł. XV w powstanie wioski Szczyrk 

                                      najdalej na zachód wysunięta miejscowość Małopolski

                               pocz. XVI w -osiedlanie się Wołochów ,osada pasterska

                                             Od 1772 -1918 w granicach Austrii 

                                                   od 1920 w woj. krakowskim ,

                                                        miejscowość letniskowa

                                             1941-1945  Amtsbezirk Schirk

                       W  1946 z gminy Bystra-Wilkowice wyodrębniono wieś Szczyrk

                                        tworząc z niej osobną gminę Szczyrk

                                        1 kwietnia 1946 utworzono gminę Szczyrk

                                                 1.I.1956 status osiedla

                                                1.I.1973 -prawa miejskie

                                                              *********

                                                         Wilamowice

                                                   Miasto i Gmina Wilamowice

              położona na południu Kotliny Oświęcimskiej i północnej części Pogórza Śląskiego.

                                              pomiędzy Bielskiem-Białą a Oświęcimiem

                                          W skład wchodzi miasto Wilamowice i 5 sołectw

                      Pisarzowice, Dankowice, Stara Wieś, Hecznarowice i Zasole Bielańskie.

                                                           Powierzchnia - 56,72 km² 

                                                                         Herb miasta

                                                      zatwierdzony  23.X.1936 MSW RP

             przedstawia na błękitnej tarczy złoty trójkąt z okiem Bożej Opatrzności w złotej chwale.

                     Herb nawiązuje do wezwania kościoła parafialnego w Wilamowicach,

                       który po odbudowie w 1661 r. otrzymał wezwanie Trójcy Świętej

                        Wzorowany na pieczęci  zarządu dominium wilamowickiego 

                                            używanej w latach  1857-1882

                                                              *********

                                           przełom  XIII i XIV w powstanie osady

                    założonej  przez osadników przybyłych z zachodu ( z Fryzji i Flandrii ),

                       którzy wcześniej założyli inną pobliską osadę, obecną Starą Wieś.                                             

      Nazwa  pochodzić ma od  imienia  Wilhelm (w jego dolnoniemieckim wariancie Wilam), 

                              lub nawet szkockiego William, domniemanego zasadźcy ze Szkocji

                                               1325-1327 pierwsze wzmianki

                                            Od  1772 -  1918 w granicach Austrii (Galicja)

                                                    17.II.1818 -status miasteczka                                           

                   Podczas II wojny światowej miejscowość została zaanektowana

                                                 przez III Rzeszę (Wilmesau)                               

                                  Od 1951 gmina Wilamowice  w  pow. oświęcimskim

                                                    1975-1998 - w woj bielskim

                                                        1999 - w woj śląskim


                                                                    *******

                                                          Gmina Bestwina

                              położona jest w Kotlinie Oświęcimskiej u ujścia rzeki Biała do Wisły.

                                                               Powierzchnia 37,92 km² 

                                                                        Herb gminy

                                                       

                                                                            Od .....

                                                  Herb nawiązuje do hodowli ryb w Bestwinie 

                                                       ,znanej od średniowiecza       

                       

 1457 r. Bestwina wraz z Księstwem Oświęcimskim sprzedana została na rzecz Korony Polskiej

 W 1564 r miejscowość wraz z całym księstwem oświęcimskim i zatorskim leżała 

w granicach Korony Królestwa Polskiego, w woj. krakowskim w powiecie śląskim.

 którym pozostawała do I rozbioru Polski w 1772 r


                  1951 r. Bestwina, Kaniów, Bestwinka i Janowice w ramach reformy administracyjnej 

                                zostały włączone do powiatu bielskiego w woj. katowickim                                             

       1.02.1977 r. gmina Bestwina została włączona do Miasta i Gminy Czechowice – Dziedzice.

                                       1.10.1982 r. zostaje reaktywowana gmina Bestwina

                     Od 1999  r gmina Bestwina jest częścią powiatu bielskiego w woj. śląskim.

 

                                                                   *************

                                                          Gmina Buczkowice

   w skład której wchodzą cztery sołectwa: Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka i Kalna, 

położona jest na płaskowyżu Kotliny Żywieckiej u podnóża gór: Skalite, Magura i Skrzyczne.

                                                             Powierzchnia  - 19,33 km²

                                             nieoficjalne herby sołectw tworzących gminę

                 Nazwa wsi pochodzi „od buczków” – czyli drzew bukowych, które przed 

                                wiekami rosły   na tym obszarze, tworząc bardzo gęste lasy bukowe

                                                                               

                1976-1990  cały obszar gminy Buczkowice, należał administracyjnie do gminy Szczyrk.

 

                                                                       ********

                                                             Gmina Kozy

                                   gmina jednowioskowa leżąca u podnóża Beskidu Małego.

                                                               Powierzchnia  - 26,9 km²

                                                                        Herb gminy

                                                 uchwała Nr XV/111/2004 Rady Gminy Kozy .

                                                                z dnia 29 kwietnia 2004 r

                        W czerwonym polu dwie koźle głowy, do siebie, srebrne o porożu złotym ,

                                                     a pod nimi trójwzgórze również srebrne


                                                                             Flaga                Wymieniona po raz pierwszy w 1326 r. na liście wizytowanych parafii w Polsce jako 

            „Duabuscapris seu Siffridivilla, co oznacza Dwie Kozy, posiadłość ziemska Siegfryda

                            Historycznie miejscowość jest częścią księstwa oświęcimskiego

 

                                                                 *********

                                                      Gmina Porąbka

                        gmina położona nad Sołą, wśród stoków Beskidu Małego i jezior: 

                                              Międzybrodzkiego i Czanieckiego

            Siedziba gminy to Porąbka, pozostałe sołectwa: Bujaków, Czaniec, Kobiernice.

                                                                         Herb gminy

 


                                   nawiązanie do  odbitki pieczęci gminy z roku 1877 i 1900


 


                                      Gminę Porąbka przyłączono do powiatu żywieckiego.

 


                      Zapora Porąbka – zapora wodna wybudowana w latach 1928–1937 

w Międzybrodziu Bialskim Spiętrza wody rzeki Soły, tworząc Jezioro Międzybrodzkie

Zapora w Porąbce, w rzeczywistości mieści się ona na terenie Międzybrodzia Bialskiego,

 200 metrów od zachodniej granicy z Porąbką  ( Łazki 1, 34-312 Międzybrodzie Bialskiej)


                                                                      *******

                                                        Gmina Wilkowice

             położona na pograniczu Beskidu Śląskiego i Małego oraz Kotliny Żywieckiej.

               W skład gminy wchodzą trzy sołectwa: Wilkowice – siedziba gminy oraz Bystra

                  (obejmujące dawne wsie Bystra Krakowska i Bystra Śląska) i Meszna. 

                                                        Powierzchnia -  33,9 km²

                                           Logo   od 10 lutego 2021 r., ustanowione na mocy

                                            Zarządzenia nr 42/2021 Wójta Gminy Wilkowice,

 

                                                                  Poprzednie logo


                                                                    Symbole sołectw

                                                                          Wilkowice                                                  1934-1954    Gmina Bystra-Wilkowice

        dotychczasowe gminy: Buczkowice, Bystra (Krakowska), Godziski (obecnie Godziszka)

                                     , Meszna, Rybarzowice, Szczyrk i Wilkowice. 

                                 1 kwietnia 1946 roku został z niej wyłączony Szczyrk

                                   9 marca 1953 zmieniono nazwę woj. katowickiego

                              1 stycznia 1973 roku została utworzona gmina Wilkowice, 

                              obejmująca znaczną część dawnej gminy Bystra-Wilkowice

 

                                                             **************

 Bielsko-Biała znajduje się w południowej części woj. śląskiego, na granicy (rzeka Biała)

 historycznych regionów:

Śląska Cieszyńskiego (dzielnice lewobrzeżne) i Małopolski, a ściślej ziemi krakowskiej (dzielnice prawobrzeżne)

                                                                 Biała Krakowska

              historyczna dzielnica Bielska-Białej, wschodnia część śródmieścia tego miasta,

                                           położona u zbiegu rzek Niwki i Białej. 

               

                         Osada, a następnie miasto Biała zapożyczyła nazwę  od rzeki  Białej.

                                                                         Herb miasta

 

w polu zielonym dwie czerwone pięciopłatkowe róże ułożone w pas (symbol męczeństwa i krwi Chrystusa lub zapowiedź pomyślności i szczęścia „młodych” mieszczan).

                 

                           

                         9 stycznia 1723 –  król August II Mocny przyznał Białej prawa miejskie

                                             W 1772 r. Biała włączona została w skład Galicji.

                13 listopada 1918 – bialski magistrat oficjalnie podporządkowuje się władzy polskiej

                3 grudnia 1920 – Biała wraz z powiatem weszła w skład województwa krakowskiego

                                        1926 – Biała zmienia nazwę na Biała Krakowska

 

 .                                       W latach 1939–1945 Biała Krakowska

                                        znajdowała  się w granicach III Rzeszy

                             i stanowiła dzielnicę Bielska o nazwie Bielitz-Ost                                             

                 12 czerwca 1945 – miasta Bielsko i Białą Krakowską ponownie rozdzielono

                                         1 lipca 1948 Biała została powiatem miejskim

         1 stycznia 1951 – połączenie Bielska i Białej w jedno miasto o nazwie Bielsko-Biała.

 

                                                            ****************

                                                       Znaczki pocztowe

                                                                     austriackie

                                                              1.VI.1850- 20.I.1919


                         UP -  Bestwina (1874), Biała (1846), Bystra (1899),Porąbka (1872),

                                                 Kozy (1874),Wilamowice (1866)

                                                                   ************

                                                                     niemieckie

                                                                       1939-1945                                                                   **************

                                                                          polskie

                                                                  1918-1939,1945
                                                                               ****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz