poniedziałek, 13 września 2021

Imielin

 Imielin – miasto  w województwie śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim. 

 Miasto położone jest na obszarze Pagórów Jaworznickich, nad Imielanką i Przemszą, 

w południowo-wschodniej części GOP, a historycznie na Górnym Śląsku

 Na wschodzie miasta znajduje się Zbiornik Dziećkowice.

                                                                  Powierzchnia - 27,99 km²

                                                                        Herb miasta

                                                      wersja przyjęta  30 stycznia 1996 r.przez 

                                                                     Radę miejską

  w polu błękitnym tarczy hiszpańskiej, na zielonej murawie, kapliczkę srebrną w cegiełki; ze złotymi wrotami i zakratowanym oknem, nad nim nakryta złotym kopulastym dachem, zwieńczonym złotym krzyżem łacińskim

                         Herb nawiązuje do pieczęci gminnej z  XIX w (1818 -1864)

 

                                                                         w  1965 r

                                                                        Flaga miasta


                                                                      ***************

                                     Nazwa  miasta - od gwarowej nazwy rośliny -jemioły     

                                      Nazwę    Jemyelenye wymienia Jan Długosz   

                       w księdze   Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis z 1470-1480

         W 1391 r. Imielin  z sąsiednimi wsiami Chełmem i Kosztowami przekazany został

 przez księcia raciborskiego Jana II Żelaznego biskupowi krakowskiemu Janowi Radlicy

  Odtąd do 1790 r. stanowił własność biskupów krakowskich, którzy sprawowali tutaj

 także władzę zwierzchnią.

 


               Z tego powodu przez historiografię pruską i niemiecką Imielin do końca epoki 

                                przedrozbiorowej nie jest zaliczany do składu Śląska. 

                                           

                                                               mapa z 1787 r

                                                    
                                           

              Zarządzanie biskupów krakowskich na tych ziemiach ma odzwierciedlenie również 

                   w kulturze - tradycyjnym strojem jest w Imielinie strój krakowski. 

                                                 Od 1796– w granicach Prus ( Jemielin)

                                     1807 -  1813 (1815) w  Księstwie Warszawskim                                                                                                      spory graniczne z Prusami

                                             Od 1817  w Prusach ( Amtes Imielin)

                                                  

                                          Od  1818  w powiecie pszczyńskim ( Kreis Pleß)

                                                       I.1920-  X.1921 obszar plebiscytowy

                                                   od 1922 w woj. śląskim , pow.pszczyński

                                                      

                                                        1939-1945 okupacja niemiecka

                                                      Immenau O.S.  Immenau (Kr. Pleß))

                                        od 1954-1975   w pow. tyskim woj katowickim

 .         W 1957 r. zyskał status osiedla miejskiego, a w 1967 r. otrzymał prawa miejskie. 

                                        1973 roku wraz z trzema wioskami Chełmem,
                      Kopciowicami i Dziećkowicami tworzy miasto i gminę Imielin.

               W 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej włączony został do Tychów,

                pozostawał w jego granicach do 1977 r., gdy stał się dzielnicą Mysłowic.

            30 grudnia 1994 r. Imielin odzyskał samodzielność stając się na powrót miastem

                                                    

                             1 stycznia 1999 r.  Imielin zostaje włączony do powiatu tyskiego,

                                   a od 1 stycznia 2002 do powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

 

                                                             *********

                                                    Znaczki pocztowe

                                                                 Zn Król. Prus 

                                                                   1850-1867

                                                         

                                                     Związku Północnoniemieckiego

                                                                        1868-1871

                                                                           niemieckie

                                                           1.I. 1872 -1920  ,1939-1945


                                                                           *****

                                                                    plebiscytowe

                                                                       1920-1922                                                                     ***********

                                                             Znaczki polskie

                                                                   1922-1939,1945                                                                    **************Brak komentarzy:

Prześlij komentarz