niedziela, 5 września 2021

Herby powiatów woj. lubelskiego cz.3

                                                               Powiat opolski

            położony jest na Powiślu Lubelskim, w zachodniej części województwa lubelskiego

                                                      . Rozciąga się na powierzchni 804 km² 

                                                          Stolica powiatu   -Opole Lubelskie

                                                                        Herb powiatu

                                          ustanowiony uchwałą Rady Powiatu nr XIII/96/2000

                                                                    z 15 marca 2000

 przedstawia w czerwonej tarczy herbowej złotą palisadę z wieżą pośrodku (w uchwale opisana jako drewniana budowla obronna), pod wieżą srebrna głowa jelenia.

              Herb nawiązuje do  historii  tych ziem ,osadnictwa słowiańskiego. m in  do 

                           grodziska z VII wieku,  w Chodliku (Gm. Karczmiska)

                                           nazywanego Troją Północy.

                 Głowa jelenia -  nawiązuje do przynależności do województwa lubelskiego.

                                                                          Flaga


Pod względem historycznym Opole Lubelskie położone jest w Małopolsce, w dawnej ziemi lubelskiej, początkowo leżało w województwie sandomierskim, zaś od 1474 roku w województwie lubelskim

Powiat opolski (pod nazwą powiat opolsko-lubelski) został powołany 13 listopada 1954 roku

 w województwie lubelskim

           1 czerwca 1975 roku terytorium zniesionego powiatu opolsko-lubelskiego włączono

                                 do nowego (mniejszego) województwa lubelskiego                                        

                        W 1999 roku przywrócono  powiat opolski o kształcie przybliżonym 

                                                     do granic z 1975 roku

                                            ; powiat powiększył się o gminę Chodel


                                                                     **********

                                                        Powiat parczewski

                                       położony jest w  północno-wschodniej części województwa

.                                                             Zajmuje obszar  952 km2

                                                        Siedziba władz powiatu - miasto Parczew

                                                                     Herb powiatu

                                ustanowione uchwałą Rady Powiatu nr XXI/96/2000 

                                                                 z 31 maja 2000 roku.

                                         Herb w polach górnych nawiązuje bezpośrednio do Jagiellonów

                                                             i Unii Horodelskiej, 

                                        w polu dolnym historyczny herb Parczewa.

                                                                              Flaga

             

                                             do 1954  część powiatu włodawskiego

                 Powiat został powołany dnia 13 listopada 1954 roku w województwie lubelskim

                     1 czerwca 1975 roku terytorium zniesionego powiatu parczewskiego włączono 

                               głównie do nowo utworzonego województwa bialskopodlaskiego

                 W 1999 roku przywrócono w województwie lubelskim powiat parczewski

              o kształcie i podziale administracyjnym zbliżonym do wyglądu z 1975 roku

.


                                                              ***************

                                                           Powiat puławski

                   leży w zachodniej części województwa lubelskiego nad Wisłą i jej dopływami

                                                         Wieprzem,Kurówką i Bystrą.

                                  na skraju Wyżyny Lubelskiej i Niziny Mazowieckiej

                                                Powierzchnia - 934 km²

                                                                        Herb powiatu

                           przyjęto uchwałą nr XXXVI/287/2009 z 22 września 2009

 godło herbu Pogoń rodu Czartoryskich, występujące także w herbie stolicy powiatu - Puław, 

                oraz wstęga błękitna symbolizująca Wisłę, przepływającą przez powiat.

                                                                            Flaga


                                                   Poprzedni herb ustanowiony w 2001 r

                     W latach 1867–1915 w guberni lubelskiej istniał powiat nowoaleksandryjski.                         Nowa Aleksandria to nazwa Puław nadana im przez władze rosyjskie,

                                                           używana w latach 1846-1918 r


                                                                       *********

                                                           Powiat radzyński

                                  znajduje się w północnej części województwa lubelskiego

                                                         na Równinie  Łukowskiej

                                                              Powierzchnia - 965,06 km²

                                                                       Herb powiatu

                                       ustanowiony   uchwałą Rady Powiatu z 21 kwietnia 2005.

 Niedźwiedź pochodzi z herbu siedziby powiatu – Radzynia Podlaskiego, został jednakże

 udostojniony poprzez zmianę pozycji z kroczącej na wspiętą. 

Korona na szyi pochodzi z godła województwa lubelskiego i symbolizuje przynależność

 powiatu do tegoż województwa.

 Złoty krzyż podwójny pochodzi z herbu Pilawa, którym pieczętował się ród Potockich -

  właścicieli Radzynia w XVIII wieku.

                                                                             Flaga


                                                               Herb Radzynia Podlaskiego

                                                  Prawa miejskie  od 1468  r  jako Kozirynek

                                                      Obecna nazwa miasta od XVI w

                          Obecny herb od XIX w ,poprzednio  w  herbie  widniała skacząca koza


                                                                           ********

                                                                  1867-1975 powiat


                   W czasie I wojny światowej tereny powiatu radzyńskiego weszły w skład (od 1915 r.)

                                                     Gebiet des Oberbefehlshabers Ost

                                      Etapen Inspektion Bug Armee z siedzibą w Białej Podlaskiej

                     


                                            Od 1919 r.  - powiat radzyński. w woj. lubelskim

  .                                                1939-1944  Kreishauptmannschaft Radzyn

                       przyłączenie pow. lubartowskiego, i cz. pow. łukowskiego i włodawskiego


                      W sierpniu 1944 r. powrócono  do granic powiatów z 1939                                               


                                                    W  1975 r. zlikwidowano  powiaty 

                                  terytorium zniesionego powiatu parczewskiego włączono 

                                       do nowo utworzonego woj.bialskopodlaskiego

 .                                      Powiat radzyński, powrócono 1 stycznia 1999 r

                                        znacznie okrojony w porównaniu   z granicami w 1975 r.


                                                                        ****

                                                               Powiat rycki

                                 leży  w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, 

                                             na pograniczu z województwem mazowieckim

                                                             Powierzchnia -616 km²

                                                                     Herb powiatu

                                       ustanowiony uchwałą Rady Powiatu nr XLII/238/2002 

                                                                    z 4 października 2002.

 Głowa jelenia pochodzi z herbu województwa lubelskiego, trzy gwiazdy z herbu województwa sandomierskiego, do którego należała Ziemia stężycka. Uniesienie głowy jelenia "do ryku" 

    nawiązuje do nazwy powiatu

                                                                          Flaga

                                                           

                                                                      Herb miasta Ryki


                      Ryki należą do historycznej ziemi stężyckiej położonej w północnej części

                                             Małopolskiej Sandomierszczyzny. 

                                               

                                      1782-1810  prawa miejskie i ponownie od 1957 r

                  Powiat rycki został powołany dnia 1 stycznia 1956 roku w woj. warszawskim,

                                          wydzielony z pow. garwolińskiego

               Od 1.VI.1975 roku terytorium zniesionego powiatu ryckiego włączono głównie 

                                  do nowego (mniejszego) województwa lubelskiego

                          W 1999 roku przywrócono powiat rycki, w województwie lubelskim, 

                    lecz o nieco mniejszym obszarze w porównaniu z tym z początku 1975 roku:                                                                     *********

                                                            Powiat świdnicki

                                 położony jest w centralnej części województwa lubelskiego

                      na  wschód od Lublina  na  obszarze Wyżyny Lubelskiej (Płaskowyż Świdnicki )

                                                         i Polesia Wołyńskiego

                                                              Powierzchnia - 468,3 km² .

                                                                       Herb powiatu

                                            ustanowiony uchwałą Rady Powiatu nr XV/78/99

                                                                   z 21 grudnia 1999.

                 w czerwonym polu tarczy głowa jelenia ze srebrną szyją, rogami i skrzydłami.

                              Głowa jelenia nawiązuje do herbu województwa lubelskiego,a skrzydła

                     symbolizują odgrywającą czołową rolę w gospodarce Świdnika i powiatu

                                                                             Flaga


                                              1919-1975 na terenie powiatu lubelskiego

                                            od 1954 obecna nazwa , poprzednio Adampol

                                                          Prawa miejskie  w 1954 r

                                           1999 r  -utworzenie powiatu świdnickiego

                                                                        Herb Świdnika

                                      zatwierdzony  przez WRN  w 1978 r, w 1993 r poprawki

             przedstawia na błękitnym polu biało-czerwoną literę „S” w kształcie wirującego

                                              śmigła,  zwieńczonego lotką skrzydła.                                              

Herb nawiązuje do lotniczego charakteru miasta, co związane jest z wybudowaniem w Świdniku

                      fabryki samolotów i śmigłowców. Litera „S” nawiązuje do nazwy miasta.

                                                                         *********

                                                       Powiat  tomaszowski

           leży  pd.-wsch. części województwa,przy granicy z Ukrainą,na obszarze                           Roztocza  Środkowego  i Południowego,Wyż.Wołyńskiej (Grzęda Sokalska),

          Kotliny Sandomierskiej (Równina Biłgorajska)  i Kotliny Pobuża (Równina Bełska )


                                                   

                                                            Powierzchnia -1487 km² 

                                                                      Herb powiatu

                                          ustanowiony uchwałą Rady Powiatu nr XIII/89/2000

                                                             z 19 września 2000 roku.

  Gryf srebrny prawdopodobnie pochodzi z herbu województwa bełskiego, trzy złote kopie to godło herbu Jelita, będącego prawdopodobnie nawiązaniem do rodu Zamojskich, dawnych właścicieli ziem powiatu i założycieli jego stolicy - Tomaszowa Lubelskiego.

                                                                               Flaga

                                                  1590-prawa miejskie jako Jelitowo

 1595 - zmiana nazwy miasta na Tomaszów ( na cześć syna  J. Zamoyskiego -Tomasza)

                                                  1867-1975 siedziba  powiatu


                                   1939-44 likwidacja powiatu , jego obszar wszedł w skład  powiatów 

                                       zamojskiego i hrubieszowskiego

                                          21 sierpnia 1944 powstał ponownie powiat tomaszowski. 

W związku z likwidacją pobliskiego powiatu rawskiego (po przejęciu większej części jego obszarów przez ZSRR), przyłączono do powiatu tomaszowskiego:

  • gminę Lubycza Królewska 
  • gminę Uhnów
  • gminę Bełżec  

                                    

 Na mocy umowy o zmianie granic z 15 lutego 1951, Polska odstąpiła ZSRR fragment województwa lubelskiego z miejscowościami Bełz (obecnie Белз), Uhnów (Угнів), Krystynopol (Червоноград), Waręż (Варяж), Chorobrów (Хоробрів) oraz lewobrzeżną część SokalaŻwirkę (Жвирка), wraz z linią kolejową Rawa Ruska – Krystynopol.

 

                                             

 

                                                                      ******

                                                     Powiat  włodawski

                         położony we wschodniej części województwa lubelskiego,.

                       od wschodu opiera się o rzekę Bug, która jest granicą państwową między

                                                     Polską, Ukrainą i Białorusią.

                                                               Powierzchnia - 1256 km²

                                                                        Herb powiatu

                             przyjęty Uchwałą Nr III/12/2003 Rady Powiatu we Włodawie

                                                            z dnia 27 stycznia 2003 r. 

                             Na tarczy dwudzielnej w słup w polu prawym (heraldycznie)

                                                   postać rycerza z herbu Włodawy                             

                                    W polu drugim złotym  błękitny podwójny krzyż

                poniżej  godło herbu Jelita Zamoyskich ( linii  włodawskiej ) ostatnich właścicieli

                                                       dóbr włodawskich w l 1798-1944

 

                                                                       Herb Włodawy

                                                                    1534 -prawa miejskie


                                                                         Flaga powiatu

              

                                  Włodawa leży na Polesiu, na terenie przedrozbiorowego województwa 

                    brzeskolitewskiego wchodzącego w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego

                   W 1566 r. powstało województwo brzeskolitewskie, Włodawa i północna część 

                          Ziemi Włodawskiej stała się częścią powiatu brzeskiego w tym województwie. 

                             Taki podział administracyjny utrzymał się aż do III rozbioru Polski.

                 Po III rozbiorze Polski w 1795 roku ziemia włodawska znalazła się na terenie 

                                                                zaboru austriackiego

                                 1810-  w  Księstwie Warszawskim

                             1810-1816 powiat włodawski był częścią departamentu siedleckiego

.              W l. 1816-1837 był częścią obwodu radzyńskiego w województwie podlaskim 

                                                        ze stolicą w Siedlcach. 

                W latach 1837-1842 znajdował się w obwodzie radzyńskim guberni podlaskiej    

                              ze stolicą w Siedlcach. 

                  1844 powiat włodawski stał się okręgiem w powiecie radzyńskim,

                         który od 1.01.1845 r. był częścią  guberni lubelskiej.

                 1 stycznia 1867 r. okręg włodawski przekształcono w powiat włodawski 

                                                      w guberni siedleckiej


                           W  1912 roku władze rosyjskie powołały gubernię chełmską, 

                                      w skład której wszedł powiat włodawski 

                          


                Powiat  w latach 1919-1939 był częścią województwa lubelskiego

                  Był on największym powiatem województwa (w 1939 r.) liczył 2326 km² 

 W okresie okupacji niemieckiej zlikwidowano powiat włodawski, dzieląc jego obszar 

                                       pomiędzy powiat bialski i chełmski.

 


                    Po wojnie przywrócono powiat włodawski obejmował obszar 1677 km²

                  W 1975 teren powiatu włodawskiego podzielono pomiędzy województwo 

                                                 bialskopodlaskie i chełmskie

                                       W 1999 r. reaktywowano powiat włodawski.


                                                                        *****

 Na początku 1918 r. na mocy Traktatu Brzeskiego proklamowano Ukraińską Republikę Ludową, wspieraną przez Austriaków i Niemców. Miała ona objąć m.in. powiaty zamojski, hrubieszowski i tomaszowski. Klęska zaborców oznaczała koniec tego projektu.

 

 

                                                        ************

                                               Znaczki pocztowe

                                                              rosyjskie

                                                      1858-1860, 1865-1915

                                     

                                                      

                                


                                                                           ******                                                                

                                                                  zn. Król. Polskiego

                                                                        1860-1865

                                                         Nowo -Alexandrya (Puławy) 76

                                                                      Parczew  (63)

 

                                                                Tomaszów Lubelski (100)

                                                                        ********

                                                            okupacyjne niemieckie

                                                                         1915-1919

 

                                                                             ********                                                                                          

                                                           okupacyjne austro-węgierskie

                                                                                 1915-1918


                                                              ********************

                                                                  znaczki polskie 

                                                                       od 1918    

                                                 


                                         

 

                                                                                   *****                                  

                                    Kazimierz  Dolny  w powiecie puławskim, nad Wisłą
                                                   


                                                                       *************

                                                          okupacyjne niemieckie GG

                                                                      1939-1944
                                     


                                                                   **************Brak komentarzy:

Prześlij komentarz