piątek, 24 września 2021

Herby powiatów województwa opolskiego cz.2

 Powiat brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki


                                                      Powiat brzeski

                             położony jest w zachodniej części województwa opolskiego, 

                                       na Nizinie Śląskiej w dorzeczu środkowej Odry

                 Powiat  obejmuje historyczne części zarówno Dolnego, jak i Górnego Śląska
                   Ziemia Brzeska, Ziemia Grodkowska i fragment Ziemi Niemodlińskiej

                                                             Powierzchnia- 877 km²

                                                                       Herb powiatu

                                        Uchwała Nr XIII/127/20 Rady Powiatu Brzeskiego

                                                             z dnia 23 kwietnia 2020 r

              Przedstawia na tarczy gotyckiej w polu złotym orła czarnego z przepaską koniczynową 

                                                         srebrną   na skrzydłach i piersi.

                                      Herb wzorowany  na  pieczęci pierwszego księcia brzeskiego,

                                                        Bolesława III Rozrzutnego z 1312 roku.

             

                                                                        Flaga powiatu

                                                                            ********

                                                              Herb powiatu 2001-2020

                                                Herb  Księstwa Legnicko-Wołowsko-Brzeskiego   

                                                                 

                                                                                 ******

                                                                    1742-1945 Landkreis Brieg                                       

                                                                               

                                             Powiat brzeski istniał również w latach 1945–1975

                                         który pokrywał się pod względem swojego terytorium z

                                                     przedwojennym powiatem Brieg.


                             28.VI. 1946 r. wszedł w skład nowo utworzonego woj. wrocławskiego

.                                           W skład woj. opolskiego należał od 6 lipca 1950 r.

                                                                   do 1 czerwca 1975 r.,

                                                  W obecnym kształcie utworzony w 1999 r


                                                                      ************

                                                     Powiat głubczycki

                                   najbardziej na południe wysunięty powiat województwa

          Położony  na Płaskowyżu  Głubczyckim  i progiem Bramy Morawskiej,nad rzeką Psiną                               

                 Graniczy z powiatami: prudnickim, kędzierzyńsko-kozielskim, raciborskim 

                                    (woj. śląskie) oraz z Czechami (kraj morawsko-śląski).

                                                                 Powierzchnia 673,1 km² 

                                                                       Herb powiatu

                                     ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/200/2001  

                                                                   z dnia 13 grudnia 2001      

                                               Wzorowany na herbie powiatu z lat  1935-1945

                                      nawiązuje w motywie trzech kłosów (jęczmień i pszenica) 

do rolniczego charakteru powiatu. Lew nawiązuje do czeskich Przemyślidów założycieli 

miasta, późniejszej stolicy powiatu.

 Srebrny lew na czerwonym polu - występuje w herbie miasta Głubczyc - stolicy powiatu oraz w herbie Kietrza, posiada słowiański rodowód czeskich Przemyślidów, założycieli miasta.

                                                                        Herb miasta

                                                               

                              

                                             obszar sporny pomiędzy Piastami a Przemyślidami.

                           Pod zwierzchnictwem Czech (od 1318 r. w księstwie opawskim)

                                    W 1741 r.  przeszły pod panowanie Prus,utworzenie

                powiatu obejmującego pas Płaskowyżu Głubczyckiego wzdłuż granicy z Austrią

                                       aż po Odrę na południowym-wschodzie (Hulczyn)

                                                       1818 -1945  Kreis Leobschütz

                                         


                                                                        


                                     1945-  powiat głubczycki został przyłączony do Polski.

                               powiat 
w granicach sprzed 1945 r. należał do  woj. śląskiego.

                            
1950  powiat wchodzi w skład utworzonego województwa opolskiego.

                                                        
1975 -zniesienie powiatów.

                                                       Powiat przywrócono w  1999 r                                                                              


                                                                         *********

                                  Powiat kędzierzyńsko- kozielski

                     jest położony w południowo-wschodniej części województwa opolskiego,

                                     w Kotlinie Raciborskiej,u wylotu Bramy Morawskiej

                                        Historycznie teren powiatu leży na Górnym Śląsku

                                                           Powierzchnia- 625,28 km²

                                                                        Herb powiatu

                           .Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

                                                                z dnia 26 września 2017

                Trzy koźle głowy nawiązują do herbu miasta Koźla przez wieki będącego głównym 

                       ośrodkiem ziem obecnie pokrywających się z granicami powiatu.

                        Natomiast kolory żółty i niebieski to historyczne barwy Opolszczyzny.

                                                               Poprzednia wersja herbu

                                                                           1999- 2017

 

                                                      przedwojenna wersja herbu powiatu

                                                                                                                                     

                                                                       Flaga powiatu


                                                                               *****

                                                W latach 1816–1945 pruski Landkreis Cosel.


                          W latach 1945–1975 powiat  obejmował prawie te same tereny co dzisiejszy

                                                      powiat kędzierzyńsko-kozielski

W 1975 roku terytorium powiatu weszło w skład nowego (mniejszego) województwa opolskiego.

 Powiat przywrócono w roku 1999 jako kędzierzyńsko-kozielski z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu


                                                                         *********

                                                      Powiat kluczborski

                       położony jest na Nizinie Śląskiej nad Stobrawą – prawym dopływem Odry, 

                                             w północnej części województwa opolskiego

                                                            Powierzchnia - 851,59 km²

                                                                       Herb powiatu

                         ustanowiony uchwałą Nr XVI/102/2000 Rady Powiatu Kluczborskiego 

                                                         z dnia 21 marca 2000

            w polu srebrnym krzyż ankrowy (kotwiczny) czerwony z gwiazdą sześcioramienną 

                                              czerwoną u jego podstawy.

                 Na przecięciu ramion krzyża tarcza sercowa srebrna, w której czerwony 

                     mur z trzema blankowymi basztami na blankowym gzymsie.

                Ponad niższą środkową basztą krzyż czerwony równoramienny.

             Dołem w środku muru srebrny otwór bramy ze złoto czarną kratą i złotymi 

                                        skrzydłami rozwartych wierzei na zawiasach

 

                                               1252 -prawa miejskie (Cruceburg)

                     Nazwa miasta  pochodzi od niemieckiej nazwy Kreuzberg  (zamek krzyża)                            

                                                                      Flaga powiatu

 

          Historycznie większość terenów powiatu leży na Dolnym Śląsku, lecz często są kojarzone z

                        Górnym Śląskiem; do prowincji Oberschlesien zostały włączone po 1818 r

                                                 XIV w - 1675 należał do Księstwa Brzeskiego  

                                           od 1588- pod panowaniem Habsburgów

                                                                  od 1742  do Prus

                                                                 Powiat kluczborski

                   (niem. Landkreis Creuzburg O.S., Landkreis Creuzburg in Oberschlesien),


                                                            od 1945 w granicach Polski

                                                                do 1975 -powiat

                                                     Powiat przywrócono w roku 1999

                                                                  ************

                                                    Powiat krapkowicki

          jeden z najmniejszych powiatów województwa ,usytuowany u podnóża Góry Świętej Anny

                               (Góry Chełmskiej), największego wzniesienia w dolinie Odry

                                     Historycznie teren powiatu leży na Górnym Śląsku

                                                             Powierzchnia - 442,3 km²

                                                                       Herb powiatu

                                                    Herb powiatu  przyjęty  w  2005 r

                         niezatwierdzony przez   Komisję  Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw

                                                    Wewnętrznych i  Administracji

                                                

                                                                          Herb miasta

                                                                      wersja od 2016 r

                                                                      *************


                                                             1275 prawa miejskie (1294)

                                                          Pierwotna nazwa   Chrapkowice

                                                                       niem. Krappitz

                           7 maja 1946 miastu została nadana obecna nazwa Krapkowice

                                                            Logo powiatu od 2012

z połową orła piastowskiego Jana II Dobrego symbolizującą związek z województwem opolskim; 

rzeką Odrą z trzema falami, symbolizującymi trzy społeczności – polską, śląską i niemiecką, 

zgodnie zamieszkujące powiat; pięcioma gwiazdami sześcioramiennymi, symbolizującymi pięć gmin powiatu; Odrowążem, herbem św. Jacka urodzonego w powiecie krapkowickim.
  

                                                  


                                                                  ******

            Powiat krapkowicki został powołany dnia 1 stycznia 1956 roku w woj. opolskim,

         Do 1956  terytorium należały one do różnych powiatów: opolskiego i strzeleckiego.  


         1 .VI. 1975 roku terytorium zniesionego powiatu krapkowickiego włączono do

                                nowego (mniejszego) województwa opolskiego

           W 1999 roku przywrócono w nowym (zwiększonym) województwie opolskim 

                   powiat krapkowicki  o granicach identycznych do tych z 1975 roku

           Znaczki pocztowe

                                                                  1850-1867   Król. Prus

                                            1868-1871   Północnoniemiecki Związek Pocztowy

 

                                                                   1872-1945    Niemcy

                                                                                               1920-1922  Znaczki plebiscytowe

 


                                                                Od 1945  Znaczki polskie

 

 


                                                             
 
                                       


                                                                 *****************

      
                      
                                                                                                                                                                            

                               
         Brak komentarzy:

Prześlij komentarz