środa, 29 września 2021

Bralin

             – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.

               Południowa i centralna część obszaru gminy Bralin znajduje się na terenie

                                                Wysoczyzny Wieruszowskiej

           W jej skład wchodzi 12 sołectw: Bralin, Czermin, Działosze, Gola, Chojęcin, 

                Chojęcin–Parcele, Mnichowice, Nosale, Nowa Wieś Książęca, Tabor Mały,

                                                Tabor Wielki i Weronikopole.

                                                               Powierzchnia 85,16 km²

                                                                        Herb gminy

                                                                          Od ........ ?

                           Herb nawiązuje do nazwy Bralin   wywodzonej przez  niemieckich uczonych 

                             od lasu sosnowego (bór) który podobno kiedyś  Słowianie nazywali Boralin.


                                                                       Flaga gminy

                                                      

                                                                       *********

                                                      ludność słowiańska   Ślężanie                                         

                                                  1288  pierwsza  pisana wzmianka

                            Od początków swego istnienia miejscowość należała do Śląska.

            Początkowo do księstwa wrocławskiego , a w czasie, postępującego na tych terenach

                                 rozbicia dzielnicowego   głogowskiego i oleśnickiego

            Za panowania króla czeskiego Władysława II Jagiellończyka z księstwa oleśnickiego 

wydzielono Wolne Państwo Stanowe, tzw. księstwo sycowskie, w którego granicach znalazł się Bralin. 

Prawa miejskie miejscowość ta uzyskała około 1540 roku, by utracić je drugiej w połowie 

XIX wieku  zdegradowany w 1742 roku ( 1808 lub 1875)    Bralin statusu miasta nigdy już nie odzyskał.                                

                               Od 1818 - 1920  w śląskim Landkreis Groß Wartenberg

                                                                                                        

                                  W 1919 r. Bralin  został obsadzony przez wojsko polskie, a następnie, 

           na mocy Traktatu Wersalskiego (10 stycznia 1920 r.) bez plebiscytu, wyłączony z niemieckiej

          Prowincji Śląskiej (powiatu sycowskiego) i włączony (w wyniku prac Międzysojuszniczej

                             Komisji Granicznej – 19 stycznia 1920 r.) do województwa poznańskiego

                              1939-1945  okupacja niemiecka 

                                .              1975-1998 w woj. kaliskim

                             Od 1.I.1999 r w powiecie kępińskim w woj. wielkopolskim

                                                                **************

                                                              Znaczki lokalne

                                                     
                                                                       ***********
 • Bralin (Bralin)
 • Chojęcin Parcele (Gut Cojentschin)
 • Chojęcin Wieś (Cojentschin)
 • Czermin (Tschermin)
 • Działosze (Sorge)
 • Gola (Gohle)
 • Mnichowice (Münchwitz)
 • Nosale (Nassadel)
 • Nowa Wieś Książęca (Fürstlich Neudorf)
 • Tabor Mały (Klein Friedrichs-Tabor)
 • Tabor Wielki (Groß Friedrichs-Tabor)
 • Weronikopole

                                                                 **************


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz