niedziela, 19 września 2021

Powiaty województwa lubuskiego cz.2

 Powiat krośnieński , międzyrzecki ,nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki


                                                       Powiat krośnieński

                         w  środkowo -zachodniej części województwa nad Odrą

                                    ( Dolina Środkowej Odry) na historycznym Dolnym Śląsku

                                                               Powierzchnia-1391 km²                                               

                              Siedziba władz powiatu: Krosno Odrzańskie

                                                                           Herb powiatu

                            ustanowiony Uchwałą Nr XVIII/90/2000 Rady Powiatu Krośnieńskiego 

                                                             z dnia 27 września 2000 r. 

 Herb przedstawia wizerunek czarnego dolnośląskiego orła, w polu lewym, górnym srebrnym, czerwonego woła.
Wizerunki te stanowią symboliczne nawiązanie do położenia ziem powiatu na historycznym Śląsku i Dolnych Łużycach. W dolnej części tarczy herbowej przedstawione zostały w srebrnym polu dwie wstęgi błękitną i zieloną symbolizujące dwie charakterystyczne rzeki Odrę i Nysę Łużycką.

 

                                                                        Flaga powiatu

        

      

                                                   Herb Krosna Odrzańskiego ( od 2009 )


                                                                    

                                                                     Herb Dolnych Łużyc

                                                                             *****

                            W   połowie XIII w. powstało księstwo głogowskie, w granicach którego 

                                                     znalazła się także kasztelania krośnieńska

                                                 Od 1319 r.   książęta głogowsko-żagańscy

                                                             od 1331 - lenno Czech

                                                         Od  1482 -w posiadaniu Brandenburgii

                                                                  1701 - w państwie pruskim

                                                                Crossen an der Oder

                                                             1818–1945  Kreis Crossen

                                                       

                                                            Od  1945 w granicach Polski

                                                1945-1961 - powiaty gubiński i krośnieński

                           

                           1.X.1954   utworzenie powiatu lubskiego z części pow. krośnieńskiego

                 W 1961 - powiat gubiński  podzielono pomiędzy powiat krośnieński i lubski.

                                                    W 1975 r. zlikwidowano powiat

                               terytorium powiatu weszło w skład "małego" woj. zielonogorskiego

                                Powiat w swym dzisiejszym kształcie powstał 1 stycznia 1999 r.

                                                                                   ************

                                                      Powiat międrzyrzecki

                                                  w środkowej części województwa ,nad Obrą

                                                               Powierzchnia -1388 km²

                                      Siedziba władz powiatu - Międzyrzecz

                                                                        Herb powiatu

                                 Uchwała Nr XLIX/324/10 Rady Powiatu w Międzyrzeczu

                                                          z dnia 28 września 2010 r.

W polu czerwonym srebrna głowa orła zwrócona w prawo, pomiędzy dwoma srebrnymi wstęgami falistymi. Głowa orła symbolizuje Wielkopolskę, natomiast wstęgi – główne rzeki powiatu:

 Wartę i Obrę

                                                                      Herb  2008-2010


                                                                         Flaga powiatu


                          Od XIV wieku do 1793 terytorium obecnego powiatu znajdowało się 

                                                    w województwie poznańskim

                         1793 – powiat międzyrzecki jednym z 17 powiatów Wielkopolski

                                         w granicach Prus (Prusy Południowe)

                                           1807-1815 - w Księstwie Warszawskim

                               Od 1 stycznia 1818 – powiat międzyrzecki w granicach Prus

                                                           w Prowincji Poznańskiej

            10 stycznia 1920 – po uzgodnieniach traktatu wersalskiego, wschodnia część powiatu 

                                wraz z miastem Zbąszyń (niem. Bentschen) została przyłączona do Polski;

                              1 lipca 1922 – powiat międzyrzecki  w granicach Prus 

                           w prowincji Marchia Graniczna Poznańsko-Zachodniopruska


                      Od 1 października 1938 – powiat międzyrzecki w Prowincji Brandenburgia

                    15 marca 1945 – powiat międzyrzecki  ponownie w granicach Polski 

                                                       (okręg Pomorze Zachodnie),

                   7 lipca 1945 – powiat międzyrzecki w granicach woj. poznańskiego

                 1950 – powiat międzyrzecki w granicach woj. zielonogórskiego;

                    1962 – powierzchnia powiatu międzyrzeckiego zostaje powiększona

                  po  przyłączeniu do niego części zlikwidowanego powiatu skwierzyńskiego

                                  1975 – likwidacja  powiatu międzyrzeckiego

                             terytorium powiatu weszło w skład nowego woj.gorzowskiego

                                                     Powiat reaktywowano  1 stycznia 1999.


                                                                     ***********

                                                         Powiat nowosolski

                                     położony w pd.-wsch części województwa nad Odrą  

                                            Historycznie leży na skraju Dolnego Śląska.

                                                                Powierzchnia - 771 km²

                                                      Siedziba władz powiatu: Nowa Sól

                                                                        Herb powiatu

                 ustanowiony uchwałą Nr XXXIV/211/2002 Rady Powiatu Nowosolskiego

                                                            z dnia 20 lutego 2002 r.

 Tarcza typu hiszpańskiego dwudzielna w słup. W polu prawym złotej barwy znajduje się pół orła śląskiego. W polu lewym błękitnej barwy srebrna wstęga falista z lewa skos.
Orzeł symbolizuje historyczna przynalezność tej ziemi do Śląska właściwego, 

a wstęga rzekę Odrę przepływającą przez powiat.                              

                                                                        Flaga powiatu

                                                  Obecna nazwa miasta  od  7 maja 1946 r

                                                                ok.1585 Neusalzburg

                                                                              *******                                           

                             1742 - 1945  pruski powiat Landkreis Freystadt (Niederschlesien)

                               1945-1953 jako  powiat kożuchowski ( w woj. wrocławskim)

                                                      od 1950 w woj. zielonogórskim

                                         1953 - zmiana nazwy powiatu na nowosolski

                                           (przeniesienie stolicy powiatu do Nowej Soli )

                                      W latach 1975–1998  do województwa zielonogórskiego,

                                                      1.I.1999  reaktywowanie powiatu

                                                                  ******************

                                                                Powiat słubicki

                                położony  na wschód od Odry, w pn.zach. części województwa.

                                                            Powierzchnia - 1 000 km²

                                                                       Herb powiatu

                                       Uchwała Nr XLVI/222/17 Rady Powiatu Słubickiego

                                                                  z dnia 28 grudnia 2017 r                    

                      przedstawia w polu srebrnym czerwonego orła brandenburskiego

                                                      nad błękitnym pasem falistym.

                Orzeł brandenburski   -  jest to najdłużej używany symbol heraldyczny na tym terenie
                 Tereny powiatu słubickiego należały do Brandenburgii od średniowiecza do 1945 r.
                          Kształt orła brandenburskiego w herbie powiatu słubickiego
                        nawiązuje do kształtu tego orła z chorągwi brandenburskiej, zdobytej 

                                             przez nasze wojska w bitwie pod Grunwaldem                                                        

                                                                Poprzedni herb powiatu

                                                                           2000-2017


                                                                            Flaga


                                               prawobrzeżna część właściwej ziemi lubuskiej

                                                  od 1250 pod panowaniem Brandenburgii

                                                     Od 1701  w państwie pruskim

                                                    1816–1873 w powiecie  Sternberg

 
                                 Od  1873 do 1945  do powiatu zachodniotorzymskiego (Westernberg)

                                                  siedziba powiatu w Rzepinie (Reppen)                                                                                                                     1945-1958 -powiat rzepiński


                                                       1958-1975 -powiat słubicki

 
                                             1975 – likwidacja powiatu , terytorium
                                       powiatu weszło w skład nowego woj.  gorzowskiego                                                   

                                                       1.I.1999  reaktywowanie powiatu   


                                                                         **********

                                             Powiat strzelecko-drezdenecki

                          usytuowany jest w najdalej na  północ wysuniętej części województwa

                                                         Powierzchnia  - 1248,32 km²

                                                                        Herb powiatu


                                                                   Od 20 grudnia 1999 r

               tarczę podzieloną w pas na dwa pola belką falistą, złożoną z sześciu pasów: 

                                          trzech srebrnych i trzech błękitnych na przemian.

                                              W górnym polu czerwonym lilia srebrna. 

           W polu dolnym srebrnym, po prawej stronie czerwony plan twierdzy z pięcioma bastionami, 

                 po lewej stronie czerwona róża ze złotym środkiem i pięcioma zielonymi listkami.

          Srebrna lilia symbolizuje miasto Strzelce Krajeńskie (pochodzi z godła miejskiego Strzelec)

plan twierdzy to fragment godła miejskiego Drezdenka (gwiazda pięcioramienna z ogona orła), natomiast róża wzorowana jest na godle miejskim Dobiegniewa.

                

Falista belka dzieląca tarczę herbu symbolizuje rzekę Noteć, przepływającą przez środek powiatu. 

 

                                                                       Flaga powiatu


                                           1816 do 1945  Kreis Friedeberg in  Neumark

                                                                         

                                                                                                               

                                                             Od 1945 w   granicach Polski    

                                                                  1946- 1975  powiat strzelecki

.                             Jego ośrodkiem administracyjnym były Strzelce Krajeńskie 

.                         Powiat  wchodził w skład woj. zielonogórskiego i miał identyczne

                                 granice jak dzisiejszy powiat strzelecko-drezdenecki

                          W 1975 roku terytorium powiatu weszło w skład nowego 

                                                           woj gorzowskiego. 

                         Powiat przywrócono w roku 1999 pod nazwą strzelecko-drezdenecki

                                                    z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich


                                                                     *************

                                                                                                      

                                                            Znaczki pocztowe

                                   Północnoniemiecki Związek Pocztowy

                                          Driesen (obec. Drezdenko)

                            

                                                  skasowane w Meseritz (obec. Międzyrzecz)


                                                                           Niemieckie                                                      

                                                 Crossen (Oder) obec. Krosno Odrzańskie

                                                Friedeberg (Neum)   obec. Strzelce Krajeńskie

                                                           Neusalz (Oder)  obec. Nowa Sól

                                                                   Reppen (obec. Rzepin)

                                                              Meseritz (obec. Międzyrzecz )                                

                                                                                                        

                                                                        *****                                                                                  

                                        Znaczki  poczty obozu polskich jeńców wojennych

                                                               Obóz II C -Woldenberg

                                                       

                                                   Kriegsgefangenen-Offizierslager II C            

                        niemiecki  obóz dla jeńców oficerów 1940-1945,położony w sąsiedztwie

                        miasta Woldenberg ( obecnie Dobiegniew, w powiecie strzelecko-drezdeneckim) 

                                               przy linii kolejowej z Krzyża do Szczecina

                                    Zajmował  teren 25 ha ,grupował  ok.6 tyś jeńców oficerów

                              i ok. 1 tyś.posiadających niższe stopnie ,  przydzielonych do obsługi

                                                       obozu  oraz prac poza obozem                 

                               W maju 1942 r. powołana została do życia Komisja Pocztowa i rozwinął 

                                                              się stały ruch pocztowy.

                          7.V.1942 -25.I.1945 regularna  działalność polskiej wojskowej poczty 

                              wewnątrzobozowej  , wydano 43 znaczki opłaty, 5 bloków......


                                                                    ****************  

                                                                    Znaczki polskie

                                                                               Od 1945                                                                                                                                                          *******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz