niedziela, 31 maja 2020

Dania -podział administracyjny

            Od 1 stycznia 2007 w Danii obowiązuje podział administracyjny na 5 regionów


                                                                     ****
                                                     1. Region Stołeczny
                                                               (Region Hovestaden)

              W jego skład weszły dotychczasowe okręgi Kopenhaga i Frederiksborg Amt,
                   a także gminy wydzielone Kopenhaga, Frederiksberg i Bornholm.

                                                         Powierzchnia - 2 561 km²

                                            Największym miastem jest Kopenhaga,
                                                władze regionu rezydują w Hillerød.

                                                                    logo  regionu
***
herb  Hillerød

****
Herby  okręgów istniejących 
 w latach 1970-2006

                                                          Københavns Amt

                                                                         od 1959 r
                              Na tarczy w polu błękitnym złota  korona  pomiędzy                                                                                           trzema liśćmi  lilii wodnej (grzybienia)
                                 Korona symbolizuje królewską własność na tym terenie
                         Liście lilii wodnej symbolizują  jeziora i cieki wodne , a także wybrzeża.

                             W latach 1998-2006  używano (nieformalnie ) herbu z koroną
                                                          i liśćmi w kolorze srebrnym.
                                     

                                                                           ******
                                                        Frederiksborg Amt 
                                                   Herb
                                                                           od 1938 r
                              W polu czerwonym złota korona flankowana złotymi drzewami
                                 Królewska korona i dwa drzewa, symbolizują zespół zamkowy
                                    Frederiksborg ( Frederiksborg Slot) z rozleglym parkiem.

                                                                              ****
                                                   Københavns Kommune
                              Herb  oparty jest na najstarszej pieczęci miasta, znanej od 1254 r.
                                          Obecna wersja  herbu  oficjalnie przyznana w 1661 r.
                                                                  przez króla Fryderyka III

                                                                            ******
                                                Frederiksberg Kommune

                                          Jest wydzieloną dzielnicą Kopenhagi.
                                    Ma prawa miejskie, własne władze, ratusz itp.
                              Leży wewnątrz granic miejskich stolicy jako enklawa.


                                                                            Od 1899 r.
                                     Mury i drzewa  symbolizują  miasto z wieloma parkami,             
                         Korona jest symbolem króla Fryderyka IV który zbudował tu swoją rezydencję
                                      Trzy sokoły  symbol jedynego centrum skolnictwa w Danii,
                                               które mieściło się w jednym z parków  miasta.

                                                                                 ***
                                                 Bornholms Regionskommune 

                                                                Herb przyznany  w 1942 r
                                Smok  jako oficjalny symbol wyspy  w użyciu od końca XVI wieku

                                                                         *******
                                                    2.Jutlandia Środkowa
                                                                (Region Midtjylland)

                   W jego skład weszły dotychczasowe okręgi Ringkjøbing Amt i Århus Amt
          (ten ostatni bez części jednej gminy), a także część okręgów Viborg Amt i Vejle Amt.

                                                    Powierzchnia - 13 053 km²
                                                Siedzibą władz regionu jest Viborg

                                                                  logo regionu
                                                                            ****
                                                            Ringkjøbing Amt
                                                                   Od  25 .I. 1960 r.
                             Głowa jelenia nawiązuje  do pieczęci Ginding Herred  z 1648 r.
                               Gwiazdy  pochodzą z  dawnych pieczęci  Herred Vandfuld, Hjerm i Bølling,
                                                          pochodzących  z około 1500 r

                                                           Herb  Ginding Herred (1648 )


                                                                              ****
                                                                   Århus Amt
                                                   Od 1970 r
                         Srebrna  falisty lewy  skos symbolizuje  najdłuższą rzekę Danii - Gudenå,
                                                 która  przepływa przez ten obszar.
                                Kotwica jest symbolem św. Klemensa, patrona diecezji Århus.
                                                 Kotwica figuruje w herbie  Ning Herre

                                                                              ****
                                                  1959-1970
                                                ******
                                     3.Jutlandia Północna 
                                           (Region Nordjylland)
                              W jego skład wszedł dotychczasowy okręg Jutlandia Północna,
                                        a także część okręgu Viborg Amt i gminy Mariager,
                                            należącej przed reformą do okręgu Århus Amt.
                                                             
                                                             Powierzchnia - 8020 km²
                                                                  Stolica - Aalborg

.                                                                       logo regionu

***
Herb miasta Aalborg
                                                                            ****
                                                          Nordjyllands Amt

                                                                        od 1985 roku.
                                                             Tarcza dwudzielna w pas.
                        W polu górnym kroczący lew  pochodzi dawnego herbu  Hjørring Amt.
           W polu dolnym złoty klin na opak -symbolizuje  połnocną część Danii. otoczoną morzem.
                                Liście lilii wodnej (grzybienii) reprezentują trzy regiony
                                                    Himmersyssel, Vendsyssel i Thyssyssel.

                                                                   inna wrsja herbu
                                                        
                                                                             ****
                                                                   Herb Hjørring Amt.

                                                                             ****
                                                                   Viborg Amt


  Od 1977 r.
Złota tarcza  dzielona  błękitynm falistym pasem. 
U góry dwa kormorany.
U dołu cietrzew  (Lyrurus tetrix)   
 Falisty  pas  to Limfjord, który dzieli okręg

 Kormorany pochodza z  dawnego  herbu  Thisted Amt
i symbolizują faunę występującą  na wybrzeżu.
 Cietrzew oznacza dawny Viborg Amt i faunę w lasach tego regionu.

Herb  1959 -1977
Trzy cietrzewie reprezentowały wrzosowiska i lasy w regionie.
 Korona odnosi się do byłego Viborg Landsting, regionalnego parlamentu dla 
zachodniej Danii i jednego z parlamentów, który zatwierdzał  nowego króla.

******
                                                                    4.Zelandia 
                                                                   (Region Sjælland)

                                 W jego skład weszły dotychczasowe okręgi Roskilde Amt,
                                              Storstrøms Amt i Zelandia Zachodnia.
                                                       
                                                           Powierzchnia - 7 273 km²,.
                                                       Władze regionu rezydują w Sorø.

                                                                         logo regionu

******
Herb  miasta Sorø.

                                                                             ***
                                                                 Roskilde Amt
Od 1959 r.
Na tarczy w polu czerwonym złota -biskupia mitra między trzema różami .
 Mitra symbolizuje  siedzibę biskupa (od ok.1020)  i centrum Kościoła duńskiego
w średniowiecznej Danii.
Róże  pochodzą z herbu miasta Roskilde gdzie  mają symbolizować Trójcę Świętą.

***
Herb Roskilde

                                                                              ***
                                                             Storstrøms Amt
Od 1973 r.
Błękitna tarcza  dzielona  srebrnym falistym pasem
u gory złoty wiatrowskaz  z gęsią ,u dolu dwa złote smoki.

Nazwa Storstrøm - Storstrømmen, części wód między wyspami Falstar,
 Lolland, Møn i Sjælland -symbolizuje je srebrny falisty pas.

Wiatrowzkaz  z Wieży Gęsi  pochodzi z  herbu  dawnego okręgu  Præstø

 
   Symbolizuje  obszary regionu  na północ od Storstrømme

Smoki  z herbu  byłego okręgu  Maribo  symbolizują południową część regionu.

                                                                              ****
                                                       Zelandia Zachodnia
                                                                 (Vestsjællands Amt) 


                                                                            od 1981
                                                       Herb  przedstawia  szczyt domu
                                          wikingów  w dawnej twierdzy wikingów  Trelleborg .
                                     w  zach. Zelandii  ok.7 km od centrum miasta Slagelsew
                                                             
                                                                              ****
                                                       5. Dania Południowa
                                                                    ( Syddanmark) 

                                             okręgi Fionia, Ribe Amt i Sønderjyllands Amt,
                                                   a także część okręgu Vejle Amt.

                                                               Powierzchnia- 12 191 km²
                                                         Władze regionu rezydują w Vejle.


                                                                      logo regionu
***
  Herb  miasta Vejle
od 1938 r

                                                                              ***
                                                              Okręg Fionia
                                                                     ( Fyns Amt)
od 1976 r

Złote liście  chmielu   symbolizują  trzy  dawne amtskommuner, 
okręgu Fionia.
            Chmiel pochodzi z opisu wyspy  Fionia -autorstwa  H.Ch. Andersena,

                                                                        *********
                                                                     Ribe Amt 
Od 1960 r.
. Zamek symbolizuje zamek Riberhus, lwie głowy  pochodzą z duńskiego
 herbu królewskiego,.
 zamek był własnością  królów Danii.

                                                   ****
                                       Jutlandia Południowa
                                            (Sønderjyllands Amt)
                                                                         od 1980 r.,
                                                                  był używany od 1245

             . Dwa niebieskie lwy są historycznym herbem  książąt  Szlezwiku ( Schleswig-Holstein ).
                           Lwy trzymają duńską flagą  symbol przynależność do Danii.

                                                  ****
                                              Vejle Amt 
od  1959 r.
Na tarczy w polu złotym czerwony krzyż ,
u dołu czerwone dwa wzgórza z skrzyżowanymi złotymi toporami.

Wzgórza -symbolizują kurhany  w Jelling  związane z duńskimi pochówkami
 królewskimi w X w. ( Gorma Starego i jego żony, królowęj Thyre).
Gorm Stary (Gorm den Gamle ) uważany jest  za pierwszego króla Danii.
 Krzyż  - ustanowienie chrześcijaństwa w Danii.przez  króla   Haralda Sinozębęgo 

                                                   ***
                                       Znaczki pocztowe


              
                 
             

                                                                               ********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz