środa, 13 maja 2020

Medjimurje

Żupania medzimurska (chorw. Međimurska županija) – najbardziej wysunięty na północ komitat Chorwacji, przy zbiegu granic z Węgrami i Słowenią
Położona jest między dwiema rzekami,  Drawą na południu i rzeką Mura na północy i wschodzie,
do zbiegu z rzeką Drawą (w kierunku granicy z Węgrami).


                                                                           ****
                                                 Međimurska županija

                                                          Powierzchnia -730 km²
                                                               Stolica - Čakovec

                                                                          Herb
                                                             
 Od 1994 r
   zatwierdzony 19.IX. 1996

*******
Flaga

od  19.IX.1996 r

poprzednia

1994-1996

        ******
 Nazwa regionu  , wywodzi się od słowa „pomiędzy” ( chor. međi ) i nazwy rzeki Mury.
. W języku węgierskim region ten znany jest jako Muraköz ,
a w języku niemieckim jako Murinsel

 Medžimurska županija po słoweńsku 


Historyczne  -Insula intra Dravum et Muram , Insula Muro-Dravana i Hortus Slavoniae Superior (lub Hortus Croatiae ), Insula intra Dravum et Muram i Insula Muro-Dravana


***
Grad Čakovec
Herb
Od 8.VII.1994 r.  
**
poprzedni herb

[Herb miasta]
Od 29 .XII. 1993 r

****


**
1500
****

Grad Mursko Središće
Herb

Od 30 stycznia 1996 r.
 Srebrny poziomy pasek symbolizuje  rzekę Mura. 
Złota  lampa górnicza  symbolizuje wydobycie
 węgla, oraz poszukiwania ropy naftowej na tym terenie w końcu XIX wieku

*****
Grad Prelog
Herb
Od 6 czerwca 1995 r.


*****
Pisana wzmianka  «inter Muram et Dravam» 
w dokumencie  króla  Emeryka (1196 – 1204) 


W granicach Węgier -w komitatcie Zala ( od 1861)
powiat Caktornya i Perlak


Od 9 .I.1919 -Okręg Međimurje 
 w Królestwie  Serbów, Chorwatów i Słoweńców 


Potwierdzenie  przynależności w traktatach z Trianon (1920)
 i  z Paryża (1947) 


1922-1929  -  w okregu mariborskim


1929-1939 - w banowinie sawskiej

1939-41 banowinie chorwackiej

                                                   1941-1945 - okupacja węgierska

                                                    1929-1941,1945-1991 w JugosławiiOd  25.VI. 1991 r. w  niepodległej  Republice Chorwackiej

****
Znaczki pocztowe
znaczki austriackie
1850-1871

***
wegierskie
1872-1918,1941-1945
**

****
Królestwa SHS
1919-1929

***
Znaczki Jugosławii
1929-1941

***
Znaczki chorwackie
1991

******
lokalne
Mursko Središče ( węg. Muraszerdahely )
3.I.1919
nadruk SHS na znaczkach węgierskich

**
Prelog

15.VIII.1919
ręczny nadruk SHS na  znaczkach węgierski


****
1941
****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz