czwartek, 21 maja 2020

Zadar (Zara)

                   Zadar  – miasto  portowe w Chorwacji, stolica żupanii zadarskiej.
                          Leży w Dalmacji, nad Morzem Adriatyckim (Kanał Zadarski)

                                             
                                                                            ****
                                                                Grad Zadar
                                                   Herb
                                                                    Od  16. XI. 1994 r
                                Na tarczy  w polu czerwonym postać świętego Chryzogona
                                na czarnym koniu w pełnej zbroi  z  tarczą oraz flagą przed
                                            srebrnymi blankowanymi  murami miasta .
                                              U dołu błękitne fale-symbol  wybrzeża
           
                                                                            *****
                                                                       1990-1994
                                                                             ***
                                                                          do 1990 r

                                                                            ****
                                                                       Citta' di Zara


                                                                              ****

                                                         

                                                                             1890
Święty Chryzogon (wł. San Crisogono, hr. Sveti Krševan) – żył III lub IV wieku (śmierć przed 314), kapłan rzymski, prawdopodobnie biskup Akwilei, podczas prześladowań religijnych za rządów cesarza Dioklecjana uwięziony i zesłany do Akwilei, gdzie poniósł śmierć męczeńską poprzez ścięcie i wrzucenie ciała do morza. Święty Chryzogon jest jednym z wymienianych świętych w Communicantes Kanonu Rzymskiego.


                                                                        *********
                                                                   Provincia di Zara


1933

                                                                              1931
                                                           Historyczny herb Dalmacji

                                                                               *****

                                                                   Zadarska županija

                                                                       Od 12.VI.1998

        Na tarczy w polu błękitnym  kościół  św. Krzyża w Nin, z IX w. stylu przedromańskim.
          Pierwsza diecezja na terytorium pod rządami chorwackimi została założona w 864 roku
                                                          w Nin na pólnoc  od Zadaru.
                                Gałązka oliwna reprezentuje tradycyjny produkt regionu i pokój.

                                                                           ******
                              Ok. roku 614 zostało wybrane na centrum administracji
                                                         bizantyjskiej w Dalmacji.
            W VIII w. wokół Zadaru, pozostającego pod zwierzchnictwem Bizancjum,
                                                 zaczęli się osiedlać  Słowianie.
                    Wskutek IV wyprawy krzyżowej i oblężenia z 1202 roku znajdował
                                              się pod panowaniem weneckim.

                     W 1205 r. Zadar zawarł porozumienie z Wenecją w sprawie autonomii,
                              a w 1216 r. Król Andrzej  II zrzekł się roszczeń królestwa
                                           węgiersko-chorwackiego  do  Zadaru.
        Po okresie panowania weneckiego Zadar znalazł się w granicach habsburskiej Austrii
                  był pod jej zwierzchnictwem do 1918 roku (z wyjątkiem 1809-1813,
                    kiedy Dalmacja zdobyta  przez Napoleona weszła do iliryjskich prowincji
                                                         Cesarstwa Francuskiego).

                 Od 1815 r.  Dalmacja została włączona do Cesarstwa Austriackiego jako
                                            Królestwo Dalmacji  ze stolicą w Zadarze.
                                     
   Po I wojnie światowej  stał się włoską eksklawą wraz z kilkoma przyległymi, niewielkimi miejscowościami (oprócz Zadaru m.in. Bokanjac, Arbanasi, Crno, część miejscowości Diklo) –
 w sumie 104 km².wraz z wyspą Lastovo ( Lagosta )


                           1941-rozszerzenie terytorium  okupacji włoskiej  na Split i Kotor
                                               (Governatorato della Dalmazia)  -3 719 km²


                                              1943 -zajęcie przez  oddziały Wehrmachtu;
                            do 1944 miasto było pod kontrolą Włoskiej Republiki Socjalnej.

                                   W październiku 1944, po wycofaniu wojsk niemieckich
                                                     i ucieczce włoskich urzędników,
                                Zadar zajęli partyzanci jugosłowiańscy (31.X. 1944)

                                   Od 1947 oficjalnie znalazł się w granicach Jugosławii,
                                          a od 1991 w niepodległej  Chorwacji.

                                             1993 -1995   serbskie ataki  na miasto
                                                                           ( Krajina)

                                           1993 r.   stolica  żupanii zadarsko -knińskiej
                                                             (Županija Zadarsko-kninska)
                                                 Od   1997 r -stolica żupanii zadarskiej

                                                
 
                                                              **********
                                             Znaczki pocztowe
                                                            austriackie
                                                            1850-1918

            
                         
            
                                 
                                                              ****
                                                          włoskie

                                                       V.1919 -1922
        Przedruki wartości na znaczkach włoskich stosownie do waluty miejscowej
                           „Una / corona”  , / centesimi / di corona

                                          
                  
                       

                                                               ****
                                               okupacyjne niemieckie
                                                      9.X. 1943-   1944
              nadruki na różnych znaczkach we Włoszech tekstu niemieckiego
                                           Deutsche / Besetzung / Zara
                                   
                                         

                                 4. XI.1943  na włoskich znaczkach
                                              nadrukowano „Zara

                                   
                        

                                                          *******
                                              znaczki  jugosłowiańskie
                                                           od 1945-1991

                                   
                                                                  ***********
                                                             znaczki   chorwackie
                                                                od  1991 -
  
                                                       

                                                                ******************
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz