wtorek, 2 czerwca 2020

Bruksela


        Bruksela (fr. Bruxelles, nider. Brussel)-– stolica Belgii, miasto położone
                                w środkowej  części kraju nad rzeką Zenne (Senne)

                          Bruksela jest siedzibą króla i parlamentu belgijskiego,
          a ponadto jest siedzibą instytucji Unii Europejskiej, NATO i Euroatomu

                                                               *****
                                             Ville de Bruxelles
                                                      hol. Stad Brussel
                                                      niem. Stadt Brüssel

                                                 Powierzchnia -32,61 km²

                                                              Herb
                                               
                                      oficjalnie przyznany 30 marca 1819 r.
                                               ponownie 25 marca 1844 r.

                                Herb przedstawia  patrona Brukseli , Archanioła Michała.
                 Archanioł pojawił się już na najstarszej znanej pieczęci miasta,
                                                            z 1257 r.

                                       
                                                  Herb wielki Brukseli

                                                               *****
                                                              Flaga

                                      
                                                          Od....?
                               
                           
                                                         *******
                          Region Stołeczny Brukseli
                             (fr. Région de Bruxelles-Capitale,
                                     niderl. Brussels Hoofdstedelijk Gewest)\

                       Jeden z trzech regionów administracyjnych Belgii,
                      obejmujący 19 gmin – miasto Bruksela oraz jego zespół miejski

                                              
                                    Powierzchnia- 161,382 km²

                                                   Flaga
                                              od 9.I.2015 r
                                           Serce symbolizuje miasto otwarte na świat
                                               dwa jaskrawo żółte płatki reprezentują
                            „otwartość i dialog między mieszkańcami Brukseli i regionu
                                       
                                      Kolory nawiązują do  kolorów Unii Europejskiej,
                                                          której stolicą jest Bruksela.

                                                                             ***
                                                                  Poprzednia flaga

przyjęta 16 maja 1991 
                                                                 używana  do 2015 r
                                             Na niebieskim tle stylizowany kwiat irysa
                                             Kosaciec żółty, irys (Iris pseudacorus L.)
      ponieważ rośnie na bagnach, przypomina, że miasto  zostało założone  na podmokłych brzegach rzeki  Senny i jej dopływów (Maalbeek, Roodkloosterbeek, Geleytsbeek, Vuylbeek, Kerkebeek, Leybeek. .)


*****

                                                                           *******
Bruksela wzięł swą nazwę od Broekzele czyli "wsi na bagnach",osiedla które wyrosło w VI w.
 nad szerkimi,płytkymi wodami rzeki Senne, dookoła kaplicy założonej przez św. Gèry'ego.

                                                 Hrabstwo Leuven ok. 1000–1183

   Pierwsze wzmianki o mieście  Bruocsella   pochodzą z 966, wtedy była to osada obronna.
                                      Później Bruksela była stolicą  Brabancji
                                                            1183–1430
                         
            Od XIII w. miasto rozwijało się jako znaczący i prężny ośrodek tkactwa
                       oraz ważny przystanek na szlaku handlowym z Brugii do Kolonii.
                   Powstało wówczas dzisiejsze centrum miasta z rynkiem (Grand Place)
                                                1229-prawa miejskie
                                   1379 - budowa murów obronnych
                            Od XVw -główny ośrodek  polityczny Niderlandów
                         W 1430 roku dostała się we władanie książąt Burgundii,
                        następnie była we władaniu Habsburgów – od 1477 austriackich
                                             , a od 1556 hiszpańskich.

                                W  sierpniu 1695 miasto poważnie ucierpiało w wyniku
                                                   najazdu króla Francji, Ludwika XIV.
                                               
                                          1713- 1795   stolica Niderlandów Austriackich
1795/97-1815 w  Francji
                                                      1795-1814 -stolica departamentu  Dyle
                                                                                Département de la Dyle 
                                  1815-1830 -w zjednoczonym Królestwie Niderlandów


                                  W 1830 Bruksela została stolicą niepodległej Belgii.
                       Rok później król Leopold I nakazał wyburzenie murów obronnych i
                                                              rozbudowę miasta.
                                    Rozwój ten kontynuował jego następca, Leopold II.

                                              Leopold I                                     Leopold II

W latach 60. XIX w. burmistrz Jules Anspach zapoczątkował wielką „sanację” i przebudowę miasta.
Dokonano wyburzeń zabudowy wzdłuż rzeki Zenne, jej kanalizacji; przebito (na wzór „bulwarów” Haussmanna) szeroką ulicę między dworcami Midi i Nord, zbudowano Giełdę, stworzono nową dzielnicę wokół Notre-Dame-aux-Neiges, przedłużono avenue Louise, rue de la Régence i rue Belliard, stworzono Parc du Cinquantenaire.
 Stworzono nowy system dystrybucji wody i gazu.
                                                 
                  Starania drugiego kolejnego burmistrza, Karela Bulsa, pozwoliły jednak na
                                     ocalenie znacznej części historycznych zabudowań.

                 W czasie II wojny światowej Bruksela ucierpiała w wyniku bombardowań
                                                      z lat 1940 oraz 1943-1944.
                                                    
                        Po wojnie miasto stało się centrum zjednoczonej Europy;
             od 1958 mieści się tutaj siedziba EWG, późniejszej Wspólnoty Europejskiej.

                                                   
                         W 1967 została tu również przeniesiona z Paryża kwatera główna NATO.

                                                                    ******
                                                            Bruksela
                                  na znaczkach pocztowych  
                  
                                                                                                                           
       


                                                         

                                                                        *********
                                                              okupacyjne niemieckie 
                                     Kaiserliche Deutsche Generalgouvernement Belgien
                                                                       X.1914 - X.1918
 
                                                                                 ***


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz