czwartek, 28 maja 2020

Lastovo

              Lastovo  wyspa  położona  14 km na południe od wyspy Korčula
    (oddzielonej kanałem Lastovo),na południowy zachód od półwyspu Peljesac i wyspy Mljet, na                                     wschód od wyspy Sušac i na południowy wschód od wyspy Vis                      Rozciąga się w kierunku wschód-zachód, ma dł. 9,8 km, szer. do 5,8 km
                                              i wysokość  do 417 m n.p.m (Hum)  Veli Hum

                                                                            ****
                                                       Općina  Lastovo

             Gmina obejmując wyspę o tej samej nazwie i 45 sąsiednich, mniejszych wysp.
       Największe wyspy Kopište, Mrcara i Prežba znajdują się na zachodzie w pobliżu Lastovo,
                  wyspa Sušac (pow 4,03 km²)  znajduje się około 20 km dalej na zachód,
                            a grupy Lastovnjaci i Vrhovnjaci znajdują się na wschodzie


                                                             Powierzchnia-56 km²
                                                             Ośr. adm. - Lastovo

                                                                        Herb
                                                      
                                                                Od  17.VII. 1999 r.
                               Na tarczy w polu srebrnym  postacie św. Kosmy i Damiana
                                          Nawiazanie do średniowiecznej pieczeci miejskiej
                                                                               ****
                                         św.  Kosma i św. Damian ( sv. Kuzma i sv. Damjan)
 bracia, prawdopodobnie bliźniacy, lekarze rzymscy, męczennicy chrześcijańscy oraz święci Kościoła katolickiego i prawosławnego. Według tradycji zginęli 26 września 303.

 Święci ci są wymieniani w Modlitwie Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu rzymskiego.
 są patronami Florencji, lekarzy, aptekarzy, farmaceutów, chirurgów, dentystów, cyrulików, cukierników i wydziałów medycznych.

W ikonografii św. Kosmę przedstawia się zazwyczaj z bratem, św. Damianem, w bogatych szatach, często z pudełkiem na kosztowności i wonności, z moździerzem (do rozcierania ziół) oraz narzędziami ich tortur i śmierci (kamienie lub miecz).

w miejscowości Lastovo – kościół Św. Kosmy i Damiana z XV w.

                                                                           *******

                                                                           Flaga


                                                                           ****

                      Wyspa została skolonizowana przez Greków w IV w p.n.e (Ladesta)
                        Pod nazwą Ladestas była później kwitnącą rzymską kolonią .

                     Po  Grekach i Cesarstwie Rzymskim wyspą rządzili Bizantyjczycy ( Lastovan)

                                      1185 -1221    okres dominacji węgierskiej
                          Od XIII wieku stała się częścią Republiki Dubrownickiej (1252)
                                 1310 r.- Statut Lastovo  (Lastovski statut)-autonomia.
                                                         
                                                      Od  1808   do Francji
                                              1809 -1815- w Prowincjach Iliryjskich
                                             1813.-1815 brytyjska okupacja wyspy
                                                  Administracja austriacka 1815 - 1918 r .
                                                               (w Król. Dalmacji )


1918 -okupacja włoska
                                 Po pierwszej wojnie światowej (1920) było częścią Królestwa Włoch
                                                         (ze względów strategicznych)
                                           1923-   gmina  (Comuna di Lagosta) w prowincji Zadar
                                                       .
                                1941-43  w prowincji Split ( Gubernatororstwo Dalmacji)

                                                    
 
                        1947 - oficjalnie włączony do Jugosławii (jako część  Chorwacji)
                                (obszar wojskowy zamknięty dla turystów do 1990 roku )
                                   Od 1991 roku jest częścią niepodległej Chorwacji .
                               Do 31.V. 1992 r na wyspie przebywały   jednostki
                                          Jugosłowiańskiej Armii Ludowej ( JNA ) .

                           W 2006  archipelag Lastovo został ogłoszony parkiem przyrody.
                                                   (Park prirode ˝Lastovsko otočje˝)
                                                     
                                                                       *******
                                                        Znaczki pocztowe
                                            austriackie
                                               1850 -1918
                                                                                ***
                                                 włoskie
                                                  1918-1943                                   

                                                                              ****
                                                                  
                                                                               1943
                                                                    poczta partyzancka
                                                                 zn włoskie z nadrukiem

                                                                      SMRT /FAŠISMU


                                                     

                                                         
                                                                             ****
                                                           OSOBLODEND/ LASTOV/
                                                                        15.9.1943

                                                                             ****

                                                                 znaczki  jugosłowiańskie
                                                                          1945-1991

                                                                                ***


                                                                             ****
                                                                       chorwackie
                                                                         Od 1991 r

                                                               
                                                                      latarnia Struga

                                                                          *******
                                                 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz