niedziela, 17 maja 2020

Sławonia

           Sławonia (chor. Slavonija) – historyczna kraina we wschodniej Chorwacji,
                                                  położona w międzyrzeczu Sawy i Drawy

      Region rozciąga  między Drawą (północna granica z Węgrami ) a Sawą (południowa granica
                            z Bośnią i Hercegowiną )  na wschodzie do Dunaju , granicy z Serbią .
                        Zachodnia granica Slawonii nie jest jasno określona geograficznie.

                                                                    ****
                           Na początku IX wieku Slawonia tworzyła odrębne księstwo
                                                Chorwacji Panońskiej (Posawskiej)
                        pod władzą księcia Ljudevita, sięgając na zachód do rzeki Kupy

                                              Od X wieku w składzie Chorwacji. 
                                                 
                                                   Od XII w - w składzie Węgier
                          Od   1225- odrębne Królestwo Slawonii ( Kraljevina Slavonija )
                                                        z oddzielnym  Saborem (do 1476)
                                               
                               1524 /1526- 14 VII. 1700 włączona do Imperium Osmańskiego.
                                                         (Belgrad Elayet,Kanje Elayet )                                  W XVII i XVIII w. w składzie Pogranicza Wojskowego
                                 między habsburskimi Węgrami a imperium osmańskim. 
                                  (Oberslawonische Gränitz, Gornjoslavonska krajina)

                           Po pokoju karłowickim (1699 r) odtworzona w granicach przesuniętych
                                             na wschód jako odrębne Królestwo Slawonii. 

                                     Demilitaryzacja Pogranicza miała miejsce dopiero w
                                       latach 1869–1873, a formalna likwidacja w 1881 r
                                                   .

                                                                         ***
                  Po ugodzie chorwacko-węgierskiej w 1868 połączona z Chorwacją jako część 
                             Trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii i Dalmacji.
                      Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija (Trojednica)
                                                    Horvát-Szlavónorság
                                          Königreich Kroatien und Slawonien


Pozsega vármegye, Szerém vármegye, 
Verőce vármegye ,

                                                                              ***
                                                               W Królestwie SHS
                                                                          1919-1922

                                                                     1922-1929
                                                            Osiječka oblast (Osijek)

                                                                             ****
                                                                       W Jugosławii
                                                              w banowinie sawskiej
                                                                        1929-1939

                                                     1939-1941 w banowinie chorwackiej

                                                                            ****
                                                                1941-1945 -  w  NDH
                                                                               ***
                                                           1945-1991  w   Jugosławii
                                                  1946-1963 - w  Ludowej  Republice Chorwacji
                                                               1963 r. – w Socjalistycznej Republice Chorwacji
                                                    
                                 
                                              Od 25.VI.1991 w niepodległej Chorwacji
                                                           
                                   Żupania brodzko-posawska, żupania virowiticko-podrawska ,
                                żupania pożedzko-slawońska,żupania osijecko-barańska i części
                                  żupanii vukowarsko-srijemskiej ,żupanii sisacko-moslawińskiej,
                                                     i żupanii bielowarsko-bilogorskiej

                                                                             ****
                                                                           Herb

Od 1496 r 
 W jasnoniebieskim polu, w górnej części herbu - żółta sześcioramienna gwiazda (jak w najstarszym herbie Chorwacji), w dolnej części – biało-czerwono-białe pasy, pas czerwony jest najszerszy, a na nim widnieje wizerunek kuny (Martes foina)-czarna z białym podbrzuszem.

Jako emblemat Sławonii  używany był  już w XIII w.  
**
Herb  Królestwa Slawonii, nadany przez króla 
Władysława II Jagiellończyka
(8 .XII.1496 r.)

**
Władysław II Jagiellończyk cz. Vladislav II Jagellonský, węg. II. Ulászló ( 1456 - 1516 )
 – królewicz polski, król czeski od 1471, węgierski i chorwacki od 1490, syn króla polskiego Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. 


                                                                                ***
Kuna
 od 1994 - środek płatniczy
Skórki kuny były początkowo wykorzystywane jako środek płatniczy w naturze, a następnie jako jednostka rozliczeniowa. W średniowieczu używano go do płacenia podatku o nazwie „kunovina” lub „marturina” (od łacińskiego słowa martur i chorwackiego słowa kuna ) w Slawonii, chorwackim wybrzeżu i Dalmacji.

***

***
Herb Slawonii w koronie wieńczącej 
tarczę obecnego herbu Chorwacji
(od 22 XII.1990 r)

********
XIX w -herby Sławonii

                                                                               ***
                                                   Herb Sławonii w wielopolowym herbie
                                      Trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii i Dalmacji.

1868–1918

****
  Żupania brodzko-posawska
 (chorw. Brodsko-posavska županija)
w południowej Slawonii, ze stolicą w Slavonskim Brodzie.

Herb
Od 9 grudnia 1994  

 Pięć (3,2) złotych sześcioramiennych gwiazd, pochodzą z herbu Slavonskiego Brodu
Srebrna fala symbolizuje rzekę Sawę 
 Kuna oznacza przynależność terytorialną i kulturową do Slawonii, 
a tym samym do Chorwacji. 

*****
Żupania virowiticko-podrawska
 (chorw. Virovitičko-podravska županija) 
w północnej Slawonii, ze stolicą w Viroviticy
Herb
Od 29 sierpnia 1996 r
Herbnaawiązuje do  historycznym herbu  Slawonii  - kuna między dwoma białymi belkami
 - rzekąmi  Drawą i Sawą, pod sześcioramienną gwiazdą. 
       Kotwica  -  symbol nadziei i wierności oraz nawiązanie do herbu  Ljudevita Patačicia 
 prefekta ( veliki župan) odnowionej  Virovitičke županije w 1745 r 

**
Herb w latach 1994-1996
**

 Herb nadany przez Marię Teresę  16.V.1746

****
Żupania pożedzko-slawońska
 (chorw. Požeško-slavonska županija)
 w środkowej Slawonii, ze stolicą w Požedze

Herb
Od 5 lipca 1994 r.

Herb powiatu Požega-Slawonia nawiązuje do
 herbu  dawnego komitatu Poźega
( Pozsega vármegye)

,Herb  nadany 26.II. 1748 r.
 przez cesarzową Marię Teresę.

*****
Żupania osijecko-barańska 
(chorw. Osječko-baranjska županija)
 położony w północno-wschodniej Slawonii i Baranii.
 Jego stolicą jest Osijek

Herb
Od 15 kwietnia 1994 r.
Most przez  Drawę w pobliżu Osijeku symbolizuje jedność  części obwodu
  Baranji ze Slawonią .
 Stylizowana wieża- symbolizuje  Baranję ( pochodzi z  jej herbu)  
Kuna -  symbolizuje  Chorwację i Slawonię,
W glowicy symbole -
 wiary (krzyż) , nadzieji (kotwicą), które wspierają walkę 
o niepodległość (gwiazda Marsa). 

*****
Herb Osijeku

                                                           
*****

Herb Baranji (węgierski)
*****
Żupania vukowarsko-srijemska 
(chorw. Vukovarsko-srijemska županija)
   Obejmuje wschodnią Slawonię i zachodni Srem.
 Jego stolicą jest Vukovar.

Herb
Od 6 sierpnia 1993 

 Trzy poziome pasy o równej szerokości w kolorze srebrnym   symbolizują trzy rzeki Srijemu - Dunaj, Sawę i Bosut. 
 W środkowej części na zielonym tle spoczywa jeleń ze złotym pierścieniem na szyi (symbol bogactwa), a za jeleniem  dąb - symbole naturalnego bogactwa tego obszaru.


Wzorowany na herbie Sremu nadanym w 1748 r.
(zamiana drzewa cyprysowego na dąb)

****
Herb Sremu z 1748 roku

****
Żupania sisacko-moslawińska
 (chorw. Sisačko-moslavačka županija
w środkowej Chorwacji. Obejmuje także południowo-zachodnią Slawonii (Novska)
Jego stolicą jest Sisak

Od 15 września 1994   

Na tarczą korona murowa z herbu miasta  Sisak
Bocian - figuruje  w dawnych  herbach Sisaku
. Miecz jest symbolem obrony, zarówno podczas ostatniej wojny 
domowej (1991-1995) 
jak i wojen  przeciwko Imperium Osmańskiemu.

**
Herb Novska
Od 5 lipca 2000 r


******
Żupania bielowarsko-bilogorska
 (chorw. Bjelovarsko-bilogorska županija) 

Zachodnia część żupanii  należy do historycznej  Chorwacji ,
 obszar na wschód od rzeki Ilova do Slawonii .

Herb
   Od 12 grudnia 1995 r

Nawiązanie do herbu powiatu Bjelovar z 1872 

***
Herb Daruvar 

?
*****
Znaczki pocztowe

austriackie
1850-1871
****
węgierskie
1872-1918


*****
Znaczki SHS
1919-1929

***
jugosłowiańskie
1929-1941,1945-1991chorwackie
1939-1945,  1991-


****

       


******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz