sobota, 23 maja 2020

Republika Serbskiej Krajiny

                        Republika Serbskiej Krajiny- nieuznawane na arenie międzynarodowej
                                     państwo na Bałkanach, istniejące w latach 1991–1995.


       Terytorium  rozciągało się wzdłuż granicy chorwacko- bośniackiej , gdzie w czasie wojen                                habsbursko - tureckich od połowy XVI w. osiedlali się   prawosławni Serbowie,
(Kordun , Lika , Banija , północna Dalmacja , zachodnia Slawonii ) oraz obszarów położonych

 w   pobliżu granicy serbsko- chorwackiej (wschodnia Slawonia, Baranja i zachodni Śrem ).

             Granicą de facto była linia zawieszenia broni, która odpowiadała przebiegowi
                                          frontu na początku 1992 roku.

                                                                     ******
          Nazwa  Krajina  (Granica ) nawiązuje do Vojna krajina  historycznego
                                     Pogranicza Wojskowego   (Militargrenze )
      w monarchii habsburskiej i Austro-Węgrzech , w  której  większość stanowiła
                                            ludność serbska   (krajnínici) 

                                                                           ****
                                               Република Српска Крајина 
                                 Republika Serbska Krajina 

                                                          Powierzchnia- 17.028 km²
                                                                      Stolica - Knin

                                                           Język urzędowy- serbski
                                                        Jedn. monet. -Dinar Krajiny
                                                                           1992-1994

                                                                           Ludność.
                                  1993 - 430 tyś. (ok. 91% - Serbowie, ok. 7% - Chorwaci,
                                      ok. 2% - przedstawiciele innych  narodowości). 

                                                                             ****
                                                                             Herb

Wg.konstytucji  z 19.XII.1991 r 

***


                                                                      Od  2.I. 1992 r

*****
wersja kolorowa
1993-94

*******
                                                                            Flaga


                                                                Od  2 stycznia 1992 r

                                                                              ***
                                                                          inna wersja

                                                    


                                                                            *****
                                                                   Herb  miasta  Knin

Od 13 kwietnia 2001 r.

                                                                            Flaga

                                                                             ***
                                                         Herb używany w latach 80-XXw.

                                                                             ****
                                                                 Podział administracyjny
                                                                            28 gmin
                                                                         *******

                                     do 1881 - strefa buforowa austro-węgiersko-osmańska

                                                                  Vojna krajina   

                                                                         ****
                        21.XII.1990 serbska administracja uznała Krajinę za autonomiczną
                                                      republikę w ramach  Chorwacji
                                                        ( Serbska autonomna Obwód Krajina
                                                                      Српска аутономна област Крајина)

                                       28 .II. 1991 r. deklaracja secesji z Chorwacji

                 19 .XII. 1991 r. ogłoszona niepodległym państwem z zamiarem późniejszego
                                             włączenia do Republiki Serbskiej i Serbii

                  25.VI. 1991 r. wystąpienie Chorwacji z Federacji Jugosłowiańskiej

                                  Od sierpnia armię RSK zaczęły wspierać wojska Serbii,
                               wskutek czego cała Krajina została opanowana przez Serbów.

W styczniu 1992 Chorwacja i Serbia podpisały zawieszenie broni. 
Rząd Chorwacji nie uznał jednak niepodległości RSK, 
proponując jedynie autonomię.
                      Większość terytorium  została utracona podczas chorwackich operacji 
                                                       Błyskawica i Burza w 1995 roku.
                  Pozostała część RSK we wschodniej Slawonii , Baranji i zachodnim Sremie,
                                         zgodnie z porozumieniem z Erdut z pomocą ONZ,
                                            została pokojowo włączona do Chorwacji w 1998 r.

                                                                            *******
                                                           Znaczki pocztowe
                                           Od  marca 1993 r

1993-94
znaczki jugosłowianskie z nadrukiem nowych wartości


******
        
      
                                                 ****
                                     Znaczki chorwackie
                                            1941-1945,1991

                                                     

*****
                                                            znaczki jugosłowiańskie
                                                             1929-1941,1945-1991                                                                            ****
                                                            znaczki  Królestwa SHS
                                                                      1918-1929

                                                                              ***
                                                               Znaczki węgierskie
                                                                    1871 -1918

                                                                            *****
                                                                znaczki austriackie
                                                                       1850-1871
                                           

                                                                           ******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz