niedziela, 10 maja 2020

Prekmurje -gminy


           Prekmurje obecnie nie stanowi oddzielnej jednostki administracyjnej.
               Stanowi część okręgu statystycznego Pomurska statistična regija (od 2005 )
 dzieli się na jednostki administracji rządowej Murska Sobota i Lendava oraz na samorządne gminy Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Murska Sobota (jedyna miejska gmina w regionie), Odranci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče i Velika Polana.

                                                                                 ****
                                             Gmina Beltinci 
                                                Občina Beltinci 
       
                                              Od 13.II. 2003 r.
                                                Kolor - niebieski oznacza rzekę Mura
                                                    Żółty (złoty)-   pola uprawne
             Kłos z ośmioma ziarnami symbolizuje  osiem lokalnych społeczności tworzących gminę.
                    Koło młyńskie reprezentuje liczne młyny, które kiedyś były na terenie gminy.

                                                  *****
                                           Gmina Cankova 
                                               Občina Cankova
    
                                                   Od  31.V. 2002 r.
                Dwie faliste linie reprezentują potok  Kučnica, którym biegła  granicą Austrii i Węgier,
                                          oraz rzekę Lendava i  sztuczne jezioro Ledavsko  .
                 Ośmiolistny kwiat  narcyza żonkila  (Narcissus stellaris) -  dolina Kučnica była
                          miejscem masowego występowania  narcyza   obecnie dość rzadkiego.         
                                                       8 listków - 8 wsi gminy

                                            (niem.: Kaltenbrunn, węg.: Vashidegkút)

                                                                            *****
                                        Gmina Črenšovci 
                                            Občina Črenšovci
                                                                 Od  28.01.1997.

                  Herb  przedstawiają liść olchy i kłos pszenicy jako symbole leśnictwa i rolnictwa.
                   Faliste linie i koło młyna wodnego symbolizują znaczenie rzeki Mura.
                        Trzy czarne kulki to trzy wiśnie,  nawiązujące do nazwy gminy
                                 
                             Wiśnia ptasia, wiśnia dzika, czereśnia, trześnia (Prunus avium L)

                                                                               ****
                                        Gmina Dobrownik 
                                                                   Občina Dobrovnik
                                                                   Dobronak Község


                                                Od  07.10.2002.    
                                            Potrójne niskie wzgórza - są typowe dla okolicy
                                                     i  symbolizują  też 3 wsie tworzące gmin
                                          Złota linia oznacza uprawne  pola u podnóża wzgórz
                                   W dolnej części herbu znajduje się skierowany w dół kwiat
                                                    tulipana bagiennego ( Fritillaria meleagris ).
                        Trzy płatki symbolizują współistnienie mieszkańców trzech osad w gminie

                                                                             **

                                                    Chorwacki znaczek z szachownicą kostkowatą

                         Kwiat  szachownicy kostkowatej (Fritillaria meleagris L.)
                      słow.močvirska logavica lub močvirski tulipan ,  węg. kokcsliliom ).
                                       jest rośliną chronioną, która rośnie na terenie gminy

                                                                     
                                                                                    ***
                                           Kolory symbolizują- Słoweńców (błękitny)
                                                i Węgrów (zielony) mieszkających w gminie
               
                                                ***
                                   Gmina Gornji Petrovci 
                                          Občina Gornji Petrovci


                                                                      Od  1.IV. 1998.

                               Herb  dwudzielny w pas ,w polu górnym srebrnym czternaście
                                  (7,7) niebieskich  domów z czerwonym dachem symbolizuje
                                                         14 osiedli na terenie gmin
                            W polu dolnym błękitnym wydra ( Lutra lutra) z rybą w pysku

                                                    ***
                                                                  Gmina  Grad
                                                                       Občina Grad
                                                               
                                                                 Od 6 .VI. 2016 r.
                                              Zamek ( słow.grad)  symbolizuje   miasto
                                           Korona reprezentuje szlachecką rodzinę Szechy,
                                               która dawniej była właścicielem miasta.
                                                           
                                                          Krzyż jest symbolem wiary

                                                                              ***
                                                                      Poprzedni herb

                                                                   Herb rodzina Széchy

                                                                              ****
                                                                  Gmina Hodos 
                                                                          Občina Hodoš
                                                                         Hodos Község
                                                                         Őrihodos község
      
Od 21.VI.2001.
Niebieski symbolizuje  Słowenię
Zielony - symbolizuje Węgry

Czerwony -krew bohaterów przelana w walce
podczas walk o niepodległość
 Róża Lutrowa (niem. Lutherrose)  -symbol ewangelików którzy 
 przewazaja w gminie
Halabarda -  walka z tureckim zagrożeniem
    w XVII w.
Trzy liście dębu - dawne trzy wsie tworzące gminę

                                                 *****
                                           Gmina Kobilje
                                               Občina Kobilje


Od 30 .III,2004 r
                                   W herbie  figuruje liść jarząba brekini  ( Sorbus torminalis)
                         Kobilje jest znane jako miejsce, w którym rosną dwa rzadkie gatunki drzew ,
                                                  nazwane po słoweńsku skorl i brek .

                                                                             *****
                                             Gmina Kuzma 
                                                Občina Kuzma
                                                                      Od  29.X. 1999 r
                Pole czerwone symbolizuje  Austrię , niebieskie  -Słowenię i zielone  Węgry 
             Na środkowym błękitnym  polu znajduje się gołąb  nad nim łuk z 5  gwiazd 
.           Gołąb reprezentuje pokój , gwiazdki symbolizują pięć wiosek tworzących gminę.

                            Na terytorium gminy znajduje się  znacznik geodezyjny na styku
                              granic Austrii , Węgier i Słowenii .46 ° 52'9 "N 16 ° 06'50" E
                                 (Tromejnik ,  niem.Dreiländereck,węg.  Hármashatárkö 
                                                       

 Trójkątny kamień w kształcie  piramidy z 1924 r. 
Każda strona piramidy nosi herb jednego z krajów granicznych,
 zwrócony w stronę tego kraju i roku powstania  granicy 
 (10 września 1919 r. i 4 czerwca 1920 r.).

                                                                ******
                                          Gmina Lendava
                                                                  Občina Lendava
                                                                   Lendva Község

                                                                       Od 12.IX.1996
                       Herb symbolizuje  zamek  Lendava na wzgórzu dominującym nad miastem.
                                                   Pod nim stylizowane są trzy strumienie,
                               Trójkątna flaga nad zamkiem ma  symbolizować rozwoj miasta.
                                   Niebieskie i zielone kolory reprezentują Słowenię i Węgry.

                                                                               ****
                                                   Gmina Moravske Toplice
                                              Občina Moravske Toplice
                                                      Od 29.XI. 2016
                                     Na tarczy w polu srebrnym  na zielonym wzgórzu
                                           stylizowany  błekitny zdrój  z sercem  u góry
                                                                     
                                            Herb symbolizuje położenie  gminy na styku
                                   nizin Ravensko i Dolińsko oraz pagórkowatego Goričko
                               Zdrój -  symbol uzdrowiska  w którym  leczone są  choroby
                                             reumatyczne, pourazowe  i choroby skóry.
                                                           
                                                                              ****
                                          Poprzedni emblemat
.                                                *****
                                      Gmina Murska Sobota
                                                           Mestna občina Murska Sobota

                                                                     Od 27. 1. 1998

                                                Na tarczy w polu zielonym srebrny pas
                        W polu  górnym  trzy stylizowane jabłka,(jedno całe i 2 połówki) lub słońca
              Jabłka to  atrybuty - św. Mikołaja  patrona miejscowej  parafii  od średniowiecza (1071 r)
                        Wg.innej wersji jest to słońce wschodzące i zachodzące nad miastem
             
                                             Dawne  nazwy miasta  Olšnica, niem.Olsnitz

                                                                              ***
                                         Gmina  Odranci
                                             Občina Odranci
Od 14.X. 1998 r
Herb  przedstawia w polu  górnym zielonym  złotą tłocznię, ?
A  trzy kule  w polu czerwonym symbolizują owsiankę jaglaną.

                                                 *****
                                         Gmina  Puconci
                                              Občina Puconci 
                                                                     Od 16 .II. 1998
                                               . Górna, żółta część oznacza Ravensko
                                            Kłos pszenicy symbolizuje -urodzajne pola
                                Dolna zielona część oznacza Goričko (pagórkowaty teren),
                                             porośnięty winnicami, lasami i sadami.
                                        Jabłko  - sadownictwo , symbolizuje także przyjaźń.
                                                    Pomarańczowy dysk nad jabłkiem
                                                      słońce i piękno krajobrazu

                                                                           *****
                                        Gmina  Rogašovci  
                                                 Občina Rogašovci

Od 1. X. 1999 r 
Herb przedstawia  w polu błękitnym konna  postać św. Jerzego 
przebijającego włócznią czarnego smoka
Nawiązanie do wezwania miejscowego  kościoła z 1366 r

                                                                          *****
                                                               Gmina  Šalovci
                                              Občina Šalovci
                                                                     Od 25.05.2007r
                                      Na tarczy w polu blękitnym  kwiat wawrzynka
                                                  kreskowanego ( Daphne striata)
                                    6 kwiatów  symbolizuje  6 wiosek  tworzących gminę

                                                                              *******
                                               Gmina Tišina
                                                   Občina Tišina
          
            Od  24.XI. 2000 r
        Tarcza dwudzielna w pas.
                                            W polu złotym trzy zielone liście kasztanowca  (1,2)
                                              W polu dolnym zielonym  skrzyżowane  kłosy żyta

                                                                               ****
                                            Gmina Turnišče
                                                    Občina Turnišče


                                                                     Od 19 .X. 1998 r.
                                                Na tarczy w polu zielonym złote
                           stylizowane gotyckie okno, symbolizujące romański kościół
                                          Kościół Wniebowzięcia NMP w Turnišče.
                        Poniżej znajdują się dwa kłosy pszenicy -symbol rolnictwa i bogactwa.
                               W podstawie herbu znajdują się złote symbole cechów:
                                             - para nożyczek symbolizuje  krawców;
                                                 - skóra -szewców (fabryka obuwia Planika )
                                                - podkowa - kowali

                                                                        ******
                                                          Gmina Velika Polana
                                                 Občina Velika Polana
                                                                     Od 17.II. 2005 r.
                                             Trzy stokrotki w słup w polu błękitnym.
                                                  W polu drugim - stojący bocian
.                                            Stokrotki i bocian  -przyroda i fauna gminy

                                                                    ***********

                                           

                                                                                 ******
                                                                     Znaczki pocztowe

                                             Znaczek z herbem   hrabiego  Istvana Szechenyi

******
***

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz