czwartek, 1 października 2020

Polska -głowy państwa po 1945

                                                  Polska -głowy państwa po 1945,
                                                       symbole i znaczki pocztowe

                                                                     ******
                                   Po wojnie urząd prezydenta funkcjonował w latach 1947–1952.
                                                Prezydent  wybierany był  przez Sejm RP
                                                       Bolesław Bierut (1892 -1956)


                                                                                                                   
                                 

                                               
.            

                W czasie kadencji Bolesława Bieruta –   używana była flaga głowy państwa
                                           – wzorowana na Chorągwi Rzeczypospolitej z 1927,
                                                               ale z orłem bez korony.

                                       Wprowadzona została beż żadnego aktu prawnego w 1945
                                                       oficjalnie została zniesiona 7.X. 1955 r

                                                          
                                                          Belweder - siedziba prezydenta

                                                                            *****
                             Po wprowadzeniu Konstytucji z 1952 i zmianie nazwy państwa na 
                                                      Polską Rzeczpospolitą Ludową
                                    funkcje prezydenta przejęła kolegialna Rada Państwa
                                                         z Przewodniczącym na czele.

                                                                            ***
                                                        Przewodniczący Rady Państwa

                                                    Aleksander Zawadzki  (1952–1964)


                                                                               ****
                                                            Edward Ochab (1964–1968)

                                                          Marian Spychalski (1968–1970)

Ras al-Chajma 1972. Blok 120

                                                                              *****

                                                          Józef Cyrankiewicz (1970–1972)

                                                             Henryk Jabłoński (1972–1985)

                                                         Wojciech Jaruzelski  (1985–1989)

                                   
                                                       
                                                                     ******
     Urząd prezydenta został przywrócony w 1989., wybrano jedynego w historii prezydenta PRL.
.                 Prezydent był wybierany przez Zgromadzenie Narodowe (połączone izby parlamentu)
                                                                  na 6-letnią kadencję

                                                      Wojciech Witold Jaruzelski
                                                                       1923-2014
                              prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ( od 19 lipca 1989 r )

                                          i pierwszy prezydent III Rzeczypospolitej Polskiej
                                                 (od 31.XII. 1989 - do 21 .XII. 1990 r.)

                                                                          ********
    
                                                        Ślepowron -herb rodziny Jaruzelskich

                                                                            ********
                                                     Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

                     Prezydent  jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję
                                                i może być ponownie wybrany tylko raz.

                                                              Lech Wałęsa
                                                                         (1943-

                                                         od 22.XII. 1990 -do 22.XII. 1995
    
Herb zaprojektowany  przez Adama Heymowskiego
dla Lecha Wałęsy który
w 1993 r  jako prezydent RP został odznaczony szwedzkim 
Orderem Serafinów

                                                                             *****
                                                               W latach  1989–1993
                                                        siedzibą prezydenta był  Belweder

                                                        
                                                                            ***
                                                         Od 1993 - Pałac Prezydencki
                             (Wcześniejsze nazwy: Koniecpolskich, Radziwiłłów, Lubomirskich, 
                                                Namiestnikowski, Rady Ministrów)

                                                  

                                                                        **********
                                              Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                          od 1996

****
                                                   Aleksander Kwaśniewski
                                           (od 23 grudnia 1995 roku do 23 grudnia 2005 roku)

                                                                        Liberia.2000 r


                                                                           *****
                                                           Lech Kaczyński
                                                 (od 23 grudnia 2005 do 10 kwietnia 2010)

                                                                            ****
                                                    Bronisław Komorowski
                                               ( od 6 sierpnia 2010 r. do 6 sierpnia 2015 r.)
                                                                             *****
                                                                Andrzej Duda
                                                                     od 6 sierpnia 2015

                                                     
                                                                               2018
                                                                              *****Brak komentarzy:

Prześlij komentarz