niedziela, 11 października 2020

Herby na Zaolziu cz.2

                      

 Do zaolziańskiej części powiatu frydecko-misteckiego wlicza się na ogół 30 gmin, w tym 2 gminy miejskie  (Trzyniec, Jabłonków) oraz 28 gmin wiejskich (Boconowice, Bukowiec, Bystrzyca, Dobracice, Domasłowice Dolne, Domasłowice Górne, Gródek, Herczawa, Koszarzyska, Ligotka Kameralna, Łomna Dolna, Łomna Górna, Milików, Mosty koło Jabłonkowa, Nawsie, Nydek, Pioseczna, Piosek, Ropica, Rzeka, Szobiszowice, Śmiłowice, Toszonowice Dolne, Toszonowice Górne, Trzanowice, Trzycież, Wędrynia, Wielopole).

                                                                                   *****

                                                                        Trzyniec    

                                                                       (cz. Město Třinec )

                                                                

       Herb przyjęty 14.V. 1969 roku przez Miejską Radę Narodową.
                                        Orzeł  książąt cieszyńskich trzymającego na piersi tarczę ze logo
                                                                         .Huty Trzyniec
                   
                  
                                                                           Prawa miejskie od 1931 r

  .                                                                                 ******
                                                                        Jabłonków
                                                         Město Jablunkov
                                                                                       
                  
                                                                         Herb przyznany 9. X.1894 r
                    
                                                             Tarcza trójdzielna w słup, z lewej w pas
                                             Pole 1 - orzeł dolnośląski - z herbu  Austriackiego Sląska 
                                                           ( Herzogtum Ober- und Niederschlesien )  
                na terytorium którego miasto wówczas leżało.
              Pole 2 - Baranek pochodzi  z dawnej pieczęci miejskiej
                  Pole 3 -owocująca jabłoń -nawiązanie do nazwy miasta

       Prawa miejskie  od 1560 r  (ks.cieszyński Wacław III Adam )

*******
                                                               Herb Austriackiego Śląska

                                                                              
                                                                            *******
                                                                Boconowice
                                                                      czes. Bocanovice

               
 14 czerwca 2000 r
.
Herb nawiązuje do legendy o dużym zlocie bocianim 
 na polach  tej miejscowości 
  
                                                                                 ****
                                                                      Bukowiec
                                                    cz. Bukovec
        
               Od 7.X. 2003 r
   Tarcza dwudzielna w słup.
       Pół orła  - symbolizuje  położenie na Śląsku Cieszyńskim
Buk  - nawiązanie  do nazwę gminy 

     *****
                                                                          Bystrzyca
       cz. Bystřice 

          
                                                                       Od 12 maja 1997 roku.
                                                                  Tarcza dwudzielna  w słup
                                Orzeł cieszyński , u dołu symbol rzeki Olzy , która przepływa przez wieś.
                                                  Motyw noża , pochodzi z  pieczęci z 1702 roku .

                                                                                    ******
                                                                         Dobracice
                                                                               cz. Dobratice

               
                Przyznany  3 .XII. 2004 r.
Dzisiejsza wieś powstała z połączenia wsi Dobratice i Bukovice w 1850 
 Gałąź bukowa  z pięcioma liśćmi  symbolizuje  pięć części wsi - Bukovice, Dobratice, Hranice, 
Šprochovice i Podlesi
    Kolor złoty i niebieski  położenie  na terenie d. Księstwa Cieszyńskiego 

                                                        Pług  - z  dawnej pieczęci Dobracic

                                                                            *******
                                                               Domasłowice Dolne
                                                                     cz. Dolní Domaslavice

          
                                                                            27 stycznia 1997 r
                                            Od 1956 r składa się z osad  -Dolní Domaslavice i Volovec 
                                          Topór i cep - pochodzą z XIX w pieczęci  Wołowca i  Domasławic
                                           Srebrno-błękitne pasy - żermanicki zbiornik wodny ,
                                                                  rzeki Olza i Ostrawica 

                                                                               ****
                                                            Domasłowice Górne
                                                                   cz. Horní Domaslavice

      
      Od  13 lutego 1996 roku.
   
W całej swojej historii wieś była głównie osadą rolniczą. 

                                                                               ******
                                                                        Gródek
                                       cz. Hrádek 
    
                                                                     Herb od  17.X. 1997 r
                                                Wzoroway na   pieczęci miejskiej z 1865 roku. 
                                              Złote mury z blankami  symbolizują  nazwę  gminy 
                                                          i dawne zamki na terenie gminy
                                Żółto-niebieskie kolory nawiązuje do barw Księstwa Cieszyńskiego ,
                               U góry złote jarzmo ?   stosowane  w końskim  zaprzegu w powozie

                                                   ****
                                                Herczawa
                                                     cz.: Hrčava
Od 12 kwietniu 1995 r
Kolor  zielony - podkreśla, że ​​wieś Hrčava tonie w zieleni.
                              Kolory czerwono - niebiesko-białe symbolizują  Republikę Czeską.
                           Hrčava  wciśnięta między Słowację (kolor niebieski) po prawej stronie
                         i Polskę (kolor czerwony) po lewej, odpowiada położeniu geograficznemu.
                                     nieopodal trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji
                                         Świerk -pospolite drzewo  okolicznych  lasów

                                                                        ******
                               W 1921 r. Rada Ambasadorów przyznała całą Jaworzynkę,
                                                        wraz z Herczawą, Polsce.

                                   20 czerwca 1924 r. Herczawę odłączono od Jaworzynki i jako osadę
                                           o pow.1,14 km² włączono do Czechosłowacji. 
                   W 1927 r. – po przyłączeniu dużego obszaru lasów z katastru sąsiedniego Bukowca 
                                        – utworzono samodzielną gminę o powierzchni 2,88 km² 

                                                                              ******Brak komentarzy:

Prześlij komentarz