piątek, 30 października 2020

Lodomeria

              Lodomeria – zlatynizowana nazwa Księstwa Włodzimierskiego, do którego od XIII wieku

                      pretensje  rościła sobie korona węgierska, a za jej pośrednictwem Habsburgowie.  

                           Pokrywa się z obszarem zachodniej części historycznego Wołynia. 

                                                            

                          Po raz pierwszy „Lodomeria” pojawia się w tytułach króla węgierskiego

                                                    Andrzeja II ( Endre II)  pan. 1205-1235 )             

   Andreas Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Chroacie, Rame, Seruie, Galicie, Lodomerieque Rex 

                             następnie w tytułach  wszystkich węgierskich monarchów  do XVIII w.   

         W 1772  w wyniku I rozbioru Polski południowy fragment  znalazł się w zaborze austriackim

                                                             (  Zbaraż, Busk,  Bełz)

          Od 1772 roku Lodomeria występowała w zestawie krajów koronnych monarchii Habsburgów

                      zawsze łącznie z Galicją. Stosowanie tej nazwy pozwalało w przyszłości zgłaszać 

                                             pretensje do całej „Lodomerii”, czyli Wołynia

                                                                                 *********                                                                                                                                                           

                   
                                                                          Herb  od 16 .XI.1772 r                                                               

                           W polu błękitnym dwie srebrno-czerwone po trzykroć szachowane belki.

                Herb ten występował  na rewersie  pieczęci majestatowych cesarzy jako krolów Węgier

                               (od czasów Ferdynanda I  pan.1522-1564)  jako ich  herby roszczeniowe.

                               Herb Lodomerii znany od  drugiej połowy XVI w nie ma uzasdanienia

                                                              we wcześniejszych źrodłach.

                                                     Jest tworem urzędowej heraldyki cesarskiej

                                                                             ******

                                          Jako część skladowa  herbu Galicji i Lodomerii  1782-1804

od 27..I.1782 r
 W polu 2 - herb Lodomerii.

                                           Herb ten  używany był  w sfragistyce urżędowej 

                                                          (pieczęcie i oznaki instytycji )

                                                                        do 1916 r.

                                                        

                                                                           ****

                                                            Flaga niebiesko-biało-czerwona. 

                                                                             ****

                               Księstwo włodzimierskie – księstwo ruskie powstałe w 1154 roku

                                                  z podziału księstwa wołyńskiego.

                                  ze stolicą we Włodzimierzu (ob. Włodzimierz Wołyński).                                              

                       Najwybitniejszym jego władcą był w latach 1201–1264 Daniel Halicki

            (od roku 1253 król Rusi), który doprowadził  na nowo do połączenia księstwa 

                  włodzimierskiego  z księstwem halickim (1245)  tworząc Ruś Halicko-Wołyńską. 

                                                 ( łac. Regnum Galiciae et Lodomeria)

Daniel  Romanowicz Halicki

                    W XIV  Ruś Halicka została zapisana w spadku Kazimierzowi Wielkiemu

                     i na długie wieki stała się integralną częścią Korony Królestwa Polskiego.

                                               ( wojewodztwa ruskie i wołyńskie)

                                                    

                                                                           *********


                                                              Maria Teresa (1717 - 1780) 

                                           Maria Theresia Walburga Amalia Christina von Habsburg,

                   W 1741 roku cesarzowa Maria Teresa, koronując się węgierską koroną św. Stefana,

                                             przyjęła również tytuł królowej Galicji i Lodomeri

                  W 1769 roku cesarzowa włączyła do swojej pieczęci herby Księstwa Halickiego

                 i Księstwa Włodzimierskiego .Pretekst ten wykorzystano do zajęcia przez Austrię 

                             części ziem   Rzeczypospolitej w 1772 roku w I rozbioru

                                                                        *********

                                                   Obecny herb Włodzimierza Wołyńskiego


                                                                            od 1999 r

                                                                            ********

                                                      

                                                                       Herb od 1911 r

                                                                              *****

 
pieczęć księcia  włodzimierskiego (XIV w)

 z wizerunkiem  św. Jerzego Zwycięzcy

                                                                        *************Brak komentarzy:

Prześlij komentarz