wtorek, 20 października 2020

Dzielnice Ostrawy -herby cz.2

                                                                 Pietrzkowice 

                                                                        cz. Petřkovice

         
    Herb przyznany    4.X.1994.
 Pół orła śląskiego -symbolizuje położenie na Śląsku
 Młotki górnicze - symbolizują górniczą przeszłość wsi
 Zielony kolor reprezentuje zalesione wzgórze Landek.
Błękitny falisty pas  -Odra

***
                                                                          Plesná 

     
                                                                       Nadany  11.04.1995 r.

                                          Podstawą  do powstania  herbu były  historyczne pieczecie 
                                                Starej i Nowej Plesnej  wsi  połączonych w 1850 r.                             

                             Kotwica i  pionowe pasy -  pochodzą z dawnej ( XVIII w ) pieczęci  

                                                                       Starej Plesnej.

                                  Figurowały one w  herbie ówczesnego właściciela  hrabiego Giannini

          

                                  Pole drugie  górne nawiązuje do  pieczęci  Nowej Plesnej (z 1789 r)

                          Jest to herb "Rola" hr Józefa Węgierskiego, ówczesnego właściciela  tej wsi        

                                                   ****

                                        Polanka nad Odrou 

                                                 Nadany  24.VIII..1993.
     Archanioł Gabriel  pierwotnie znajdował się na pieczęciach Horní i Dolní Polanki (w 1722 i 1788 r.).
             Krzew róży z pieczęci Dolnej Polanki został w  nowym herbie umieszczony
                                           w ręku archanioła   zamiast miecza
               Dwie róże symbolizują zjednoczenie dwóch, do tej pory oddzielnych Polanek (1850).

               Kolory błękit (woda stawów i rzeki Odry) oraz biel (symbol czystości i porządku).

                                                                         ***********

                                                                            Poruba

  
                                             Nadany  24 sierpnia 1993 r.
               Pół orła śląskiego  -położenie  na historycznym terenie dawnego Śląska Austriackiego 
                                Młotki górnicze - symbolizują górniczą przeszłość 
                  Krzywaśń ( kurwatura).-  nawiązuje do jednego z atrybutów   patrona
                                     miejscowego kościoła  św. Mikołaja ( od pocz. XVIIIw.)

                                                                          ********

                                                                        Proskovice

      
                                                                   Nadany 24 sierpnia 1993 r 

                                                   W herbie figuruje  postać święgo  Floriana.

                     Poświęcono mu również pierwszą kaplicę, a później kościół. w Proskovicach.

                          Wizerunek św. Floriana  znajdował się na  dawnych pieczęciach  gminy 

                                                                            *******
                                                Pustkovec

                                                Nadany  4.X.1994.r
                                   Nawiązanie do miejscowej  pieczęci  powstałej  po  budowie 
                                                             kaplicy  p.w. Anioła Stróża (1882) 
                  Poprzednio  od 1748 r. na  pieczęci wiejskiej używany był barokowy kartusz z orłem,
                                                               nad którym unosiła się korona.
                            Był to symbol pochodzący z herbu właściciela majątku  hr.Gianniego.

                                                                             *******

                                                      Radwanice i Bartowice

                                          cz.  Radvanice a Bartovice

    
                                                                        Nadany  4.X.1995 r.
      
               .                  Herb nawiązuje do historycznych pieczęci ( z drugiej połowy XVIII w)
                                    Radwanic - palma, po bokach pnia palmy  duże litery R A.
                                   Pieczęć  Bartowic z 1734 -z  mitologicznnym  skrzydlatym  gryfem 
                                                      trzymającego w szponach kartusz z literą B 

                                                  ******

                                              Śląska Ostrawa

                                              cz. Slezská Ostrava

      
Od ?  (1879)
 formalnie niezatwierdzony

Herb nawiązuhe do herbu  rodziny  
Wilczków z Dobrej Zemicy wlaścicieli Polskiej Ostrawy  w l. 1714-1848.

                                                ****

                           14.VI.  1879 r. status  miasteczka  Polská Ostrava

                        17.XI. 1919 roku zmieniono jego nazwę na Śląską Ostrawę

.                                                  17.IX. 1920 uzyskał  pełne prawa miejskie

                            1 lipca 1941 r. Śląska Ostrawa została włączona do Morawskiej  Ostrawy 

                                                                            ***

                                            1. Antoszowice

                                                                     ( cz.Antošovice)


                                                                                ??
                                                  *****

                                           2. Herzmanice 

                                                   cz.Heřmanice


Skrzydlaty lew - symbolizuje  św. Marka ,patrona  miejscowego kościoła.
                                   Złoty kłos -do połowy XIX wieku ludność utrzymywała
                                                     się głównie z produkcji rolnej.
                                                      Ośmiopłatkowy kwiat - ?

                              Wieś została przyłączona do Morawskiej Ostrawy 1 lipca 1941 r.

                                                                              *****

                                      3. Hruszów/Gruszów

                                                ( cz.Hrušov)


                                                        Od 12 .IX.1908 r  status miasteczka 
                                                                 ( Hruschau Schlesien)

                                         20.VII. 1909 r. nadanie herbu

      

                                                      ****

                                              4. Kobłów

                                                 ( cz.Koblov)

   
                                                                                od... ?

                                             Do początku XIX wieku mieszkańcy utrzymywali
                                     się wyłącznie z rolnictwa - symbolizuje to skrzyżowane cep i kosa
                               Blankowany mur  nad błękitnymi falami -.zamek na wzgórzu Landek,
                                                                       nad rzeką Ostrawica.

                                                    ****

                                      5.  Kończyce Wielkie

                                                 ( cz.Kunčice)


Korona  z gminnej pieczęci
most - ?
karp -?

Przyłączeno  do Ostrawy w 1941 r

*******

                                          6. Kończyce Małe

                                                 ( cz.Kunčičky)

      
?
                                                                             ******

                                            7.  Muglinów

                                                   ( cz.Muglinov)

?

Wzgórze  nawiązanie do nazwy dzielnicy
ktora prawdopodobnie pochodzi od słowiańskiego  słowa   mogyla 
w znaczeniu wzgórze

                                                  Muglinov jest częścią Ostrawy od 1941 roku . .

                                               *********

                                               Stará Bělá

                                                                        Od 6.IX.1994.r

                               Od 1590 do 1848 Stara Bělá , była  własnością kapituły ołomunieckiej
                                      stąd w herbie  z  promienie z   herbu kapituły ołomunieckiej

                                                         Herb Archidiecezji Ołomunieckiej

                                                                           ********

                                                                         Svinov

   
                                                Od 4.X.1994 r.

                                               Koło kolejowe - symbolizuje ważny węzeł  kolejowy 
                                                                    Svinov (od 1847)

                                                  W 1936 Svinov uzyskał prawa miejskie, 
                                   w 1957 został włączony w granice administracyjne miasta Ostrawy.

                                                  ******

                                               Třebovice 

Przyyjęty 11.IV. 1994 r.

                                                     Pierwotnie   nadany 7.VI. 1532 r. przez
                                                                   ces.Ferdynanda I

                                     Na tarczy w polu czerwonym pod srebrnym skrzydłem
                                                               pół srebrnego karpia

                                                   Dawna gmina  u  zbiegu rzek Odry i Opawy .
                                          Od 24 listopada 1990 r. Stanowią dzielnicę Ostrawy

                                                 ******

                                               Witkowice 

                                               Městský obvod Ostrava Vítkovice 

                                                 cz.  Vítkovice

Od 1993
Pół morawskiego  orła   w czarnym polu  - połozenie w
 w górnym zielonym  polu skrzyżowane  młoty górnicze,
symbolizujące  wydobycie węgla ( do 1994 r.) i 

 jedno z najbardziej uprzemysłowionych miejsc w Austro - Węgrzech, 
następnie Czechoslowacji.

 W polu trzecim dolnym  na  brzegu stawu  jodły i trzy białe gęsi
 lecące w prawo- pochodzi z poprzedniego herbu Witkowic


                      Herby  miast powiatu Morawska Ostrawa z herbami  (od lewej Přivoz ( Oderfurt).
                                           Morawska Ostrawa i Witkowice ( Witkowitz )

***

***
 11.XII. 1908 -1924 r  prawa miejskie

****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz