sobota, 17 października 2020

Ostrawa

 Ostrawa (cz. Ostrava) – miasto w Czechach przy północnym krańcu Bramy Morawskiej, na granicy Śląska Cieszyńskiego, Śląska Opawskiego i Moraw, u ujścia do Odry dwóch rzek: Opawy i Ostrawicy.

            

                                                                            *********

                                                   Statutární město Ostrava

                                                             Powierzchnia -214,23 km²

                                                             Podział adm. - 23 dzielnice

                                                                                   ****                    

                              

Herb Ostrawy przedstawia srebrnego konia w podskoku, ze złotym siodłem i czerwoną derką, zwróconego w heraldyczne prawo. Koń znajduje się na niebieskim tle i stoi na zielonym trawniku. Z lewej heraldycznej znajduje się złota róża z zielonymi listkami kielichowymi i czerwonym nasiennikiem.
Najstarsze wyobrażenie herbu pochodzi z pieczęci z 1426, a kolorowe z 1728 roku.

***
Flaga


****
1267–1278 – prawa miejskie dla Morawskiej Ostrawy

Od  1261 r   ustanowienie granicy  pomiędzy śląskiem  cieszyńskim
  a Morawami  rzece Ostrawicy

1380 - pierwsza wzmianka o dwóch oddzielnych Ostrawach
        Wendyjskiej  (Słowiańskiej) na wschodnim brzegu rzeki Ostrawicy
       i  Niemieckiej (na lewym)

     Do 1918 roku   Morawska  Ostrawa należała do Moraw
      a Polska Ostrawa do Księstwa Cieszyńskiego (Śląsk Austriacki) 

                                                              1763-1994 wydobycie węgla

                   1900 do 1941. powiat Morawska Ostrawa (cz. Politický okres Moravská Ostrava,

                                               niem. Politischer Bezirk Mährisch Ostrau


 27 listopada 1919   zmiana nazwy Polskiej Ostrawy na Śląską ( Slezká Ostrava)
. 17 września 1920  nadanie jej  praw miejskich 

                        1.I.1924 – powstanie  tzw. Wielkiej  Ostrawy –przyłączenie  sześciu  okolicznych

                                  morawskich gmin -  Mariánské Hory , Přívoz , Vítkovice ,Hrabůvka ,

                                                          Nová Ves  i Zábřeh nad Odrou.

W i G 1939

                                              1.VII. 1941 do Wielkiej  Ostrawy dołączono 

                Śląską Ostrawę, Hruszów, Kończyce Wielkie, Kończyce Małe, Michałkowice, 

             Muglinów   i Radwanice z  powiatu frydeckiego, oraz Hrabovą, Novą Bělę, Starą Bělę

                                       i Výškovice z powiatu morawskoostrawskiego

                       28.VI.1946 -  Morawska Ostrawa została przemianowana na Ostrawę

                                         1976 – przyłączenie  kolejnych  gmin podmiejskich – 

                                                         które tworzą obecnie 23 dzielnice

                                          Od 2001 r - stolica kraju morawsko-śląskiego

                                                                              ******

                                                        Znaczki pocztowe

                                                                      Austriackie

                                                                         1850-1918


                                                                              *****

                                                               Czechosłowackie

                                                                   1919-1939, 1945-1992

        

                                      

                                                                                    *

          

                                      

             

           

                                                                               *********

                                                                           Czechy

                                                                                    *****

                                                                   Protektorat Czech i Moraw

                                                                           1939-1945

                                                                

                                                                                ****

                                                           Znaczki  lokalne

                                                                   16-18 marca 1939 

                                                       Znaczki czechosłowackie z nadrukiem                                                                          *****

                                                 Herby dzielnic Ostrawy  w następnym poście


                 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz