czwartek, 15 października 2020

Herby na Zaolziu cz.4

                                                                  Herby na Zaolziu

                                                                                 ****

                                                                                Ropica  

                                                                                cz. Ropice  

               
           Od 18.III. 2003 r.
      Tarcza trójdzielna w pas,podstawa w słup.
     Pług -nawiązanie do pieczęci z 1723 r.

                                                                                *******

                                                                            Rzeka 

                                                     cz. Řeka           

       
       Od  27.II. 2004.
Herb  symbolizuje  -górską miejscowość położoną nad rzeką

****
                                             Szobiszowice

                                                  cz.Soběšovice

Od 17 listopada 1994 r.

Nawiązuje do pieczęci  wsi  Dolní Soběšovice z 1820 r
Srebrny  falisty pas -  położenie na brzegach  rzeki Lučina i zbiornikiem 
 Žermanice (Vodní nádrž Žermanice)

              *****
                                                                           Śmiłowice
                                                                                cz. Smilovice

                  
                                                                              Od   9.XII.1996 r
                                                                    Tarcza dwudzielna w lewy skos
                                                                 Gmina składa się z dwóch  części

                               Śmiłowic koło Trzyńca (cz. Smilovice u Třince) i  Rakowca (cz. Rakovec) 

                                Górne  pole symbolizujące  Śmiłowice -  nawiązuje do pieczęci wiejskich

                                                  z 1702 i 1833 przedstawiających  bronę

                                                Pole dolne z rakiem  - symbolizuje Rakowiec 

                                                                            ********

                                                           Toszonowice Dolne

                                           cz. Dolní Tošanovice

Od 4 czerwca 1998 roku.
Herb wzorowany na pieczęci  z 1723 r

                                                                         *******

                                                          Toszonowice Górne

                                           cz.Horní Tošanovice

                                                               

                                                               Od 4 czerwca 1998 roku.

                                          Wazon nawiązuje do  tradycji garncarskiej (od poł.XIX w)

                                             Cep i topór -   znane z   pieczęci  z 1820 r  symbolizują 

                                                      dawne  rolnictwo  i tradycje  masarskie

                                                                        Lilia.        

                                                   Pierwsza pisana wzmianka o Toszonowicach  

                                                                   pochodzi z  Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego

                                                              ( Liber fundationis episcopatus Vratislaviens ) spisanej za czasów 

                                                                                      biskupa  Henryka z Wierzbna (  1302–1319) 

          
                                                                                     Herb biskupa  Henryka z Wierzbna

                                                                           *******

                                                                        Trzanowice

                                                    cz.Třanovice

Od 7. .V. 1997 r.
Kielich i róze  nawiązują do postaci Jerzego  Trzanowskiego ( 1592-1637 )  pochodzącego
  z  Trzanowic  pastora i pisarza  religijnego tworzącego w języku czeskim i łacińskim


Gminę tworzą - Horní Třanovice i Dolní Třanovice. 

******
                                                                    Trzycież
                                                                         cz. Střítež 

Od  18 marca 2003 roku.
 Herb wzorowany na pieczęci z  1820 roku. 
 (z koniem na trawniku)

*****
                                                                    Wędrynia

                                                cz. Vendryně 

 od 7.V. 1997 r.
 Pół orła - położenie w granicach historycznego Śląska Cieszyńskiego.

 Muszle -pochodzą z herbu Vendryně  -Rybářovice, jednocześnie  symbolizują  trzy  narodowości, 
które w przeszłości i dzisiaj  żyją na Ziemi Cieszyńskiej.

 Muszle są symbolem pielgrzymów i ich szczęśliwie zakończonych podróży.
 Jeden  zatrybutów św. Jakuba Większego, patrona pielgrzymów.

  ******

                                                                         Wielopole 
                                                    cz. Vělopolí

      
      Od  8 VI 2004.

  Tarcza dwudzielna w skos lewy.
Nawiązuje do XVIII w. pieczęci  wiejskiej -przedstawiającej konia
 Nazwy   gminy -    wiele (wielkie) pole 

Od 1671-1792 - Wielopole  było włączone do dóbr  Trzycież  
 gdzie dominowało rolnictwo

*******


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz