środa, 14 października 2020

Herby na Zaolziu cz .3


                                                                          Herby gmin Zaolzia.

                                                                       Koszarzyska

                                                    cz. Košařiska

                   
                              
                   Od 4 czerwca 1998

                W polu  niebieskim  na złotym trójwzgorzu 
          kroczący kozioł 

                                                                                  *****

                                                                 Ligotka Kameralna

                                                                         cz. Komorní Lhotka 

               
             Herb przyjęty w maju 2000 r
 
            Tarcza dwudzielna w pas
W polu górnym błękitnym  pół zlotego orła -  symbol położenia 
w granicach  historycznego Śląska Cieszyńskiego.
         W polu dolnym czerwonym  złoty pług -pochodzący z pieczęci z 1702 r.
     Symbolizuje  dawny rolniczy charakter wsi .

            **********
      Łomna Dolna
           cz.  Dolní Lomná
          
             
                    Przyjęty  4..VI.. 1998 r.    
         Pół  orła  - symbolizuje położenie  w granicach historycznego 
         Śląska Cieszyńskiego.

           
                                                                                     ******

                                                                     Łomna Górna

                                                                             Horní Lomná

              
              Od  27 kwietnia 1999 r.
       
                                                                                  *******
                                                                           Milików

                                                                                 Milíkov

               
                                                                           Od 9 grudnia 1996 r.
              
                                                                                    *********

                                                              Mosty koło Jabłonkowa

                                                 cz. Mosty u Jablunkova 

                     
                     Od  9.XII. 1996 r
            
             Orzeł - polożenie na Sląsku
                       Most - nawiązanie do nazwy gminy   
      .
                                                                                         ******
                                                                                  Nawsie

                                                           cz. Návsí 
                             
                       Od 17. X.1997.
                          Herb  symbolizuje  dawny rolniczy charakter wsi 

                                                                                        ********
                                                        Nydek
                                                         cz. Nýdek
                             
                             Od  26 listopada 1999 r.
                 Pół złotego orła -symbol położenia na terytorium  historycznego
                   Śląska Cieszyńskiego.


                                                                                       *******
                                                                               Pioseczna
                                                                                     cz. Písečná

                            
                          Od  18  czerwca  2003 r.

                                                                                         ********
                                                                                     Piosek
                                                             cz. Písek

                             
                        Od 22 września 1997
                                                                           Tarcza dwudzielna w słup
                                                   w prawej połowie orzeł śląski, po lewej złocona łopata 
                                                
                                                      Orzeł  symbolizuje położenie  wsi  na  Śląsku 
                                                     Łopata  pochodzi  z  pieczęci wioski z  lat 1805 , 1865 
                                                   Przypomina legendę o pochodzeniu nazwy wsi Písek od 
                                                        wydobywania  piasku  w dawnym korycie rzeki Olzy 
                                                                     i  na polach poniżej Bahenca

                                                                                         ***

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz