sobota, 17 października 2020

Dzielnice Ostrawy - herby cz.1

Miasto Ostrawa podzielone jest na 23 dzielnice (cz. městské obvody)

                                                                         ********

                                                                Hoszczalkowice

                                                                      cz. Hošťálkovice


 Herb nadany 
  6 września 1994 r.
 W prawym złotym polu pół orła śląskiego - symbolizuje połozenie na terytorium 
historycznego Śląska (Hlučínsko)
U  góry pług  -  nawiązuje  do pieczeci  wiejskiej  z 1722 r
Błękitne faliste pasy  -rzeki Odra i Opawa

***
           Przed włączeniem w granice administracyjne Ostrawy w 1976
 samodzielna gmina
Od 24.XI. 1990  stanowią jedną z dzielnic miasta 
.
***
 W latach 1742–1920 należały do Prus
 Od 4 lutego 1920  do Czechosłowacji  
     od 9.X. 1938 - 30.IV. 1945 r  w składzie  III Rzeszy

******
Hrabowa
  cz.Hrabová 

    
Nadany 4.X.1994

Największym zabytkiem i dominantem Hrabovej jest drewniany kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Uległ spaleniu w 2002 roku, a odnowiony został w 2004. Kościół widnieje w herbie dzielnicy ponad połową koła do łamania, atrybutem św. Katarzyny

***
?
****
Krasne Pole
cz.Krásné Pole 

  
  Nadany  24 sierpnia 1993 

 Orzeł śląski -połozenie na terytorium 
historycznego Śląska
       Postać św. Jana Nepomucena pochodzi z  najstarszej  
     znanej pieczęci  wiejskiej  z 1818 r. 

***
                                                                         Lhotka

Nadany  6.IX..1994 r.

Orzeł śląski -połozenie na terytorium 
historycznego Śląska (Hlučínsko)
 Mitra - nawiązuje do postaci św.  Mikołaja (biskupa Miry)
  znanej   z pieczęci z 1722 r
Poniżej - niebieski falisty pas  -położenie nad Odrą
*
 Dzielnica miasta statutowego Ostrawy 
od 24 listopada 1990 roku .

***
                                   Mariánské Hory a Hulváky 

Herb nadany 4 .I. 1902 r.  gmine
od  16.V.1907 r  herb miasta Mariánské Hory
używany do 1924 r

Po prawej stronie orzeł morawski  -połozenie na terytorium 
historycznych Moraw.
Pole lewe (heraldycznie) na zielonym wzgórzu złoty krzyż łaciński otoczony  gałązką lipy,
         Nad krzyżem  pięcioramienna złota gwiazda w lewym górnym rogu.       


 Do 1901 r Ellgoth bei Ostrau / Lhotka u Moravské Ostravy 
pop. Čertova Lhotka
. Od 1990  wraz z Hulváky tworzy Mariánské Hory i Hulváky

*****

                                               Marcinów
                                                cz. Martinov

Nadany  11.IV.1995 r.

Herb przedstawia  św.Marcina z Tours 
nawiązuje do  XVIII wiecznych wiejskich pieczęci.

. Niezależna gmina została przyłączona do Ostrawy
 1 lipca 1961 roku 

*******
                                                                  Michałkowice 
                                                                     czes. Michálkovice

Nadany 6.IX..1994.r
Pół orła śląskiego-połozenie na terytorium 
historycznego Śląska
Sierp - do połowy XIX wieku była to wieś wyłącznie rolnicza.
Młoty górnicze -przemysł wydobywczy
węgla kamiennego ( od 1843)

                                                          . 1.IV. 1907 - 1941 miasto 
 .
                                                    ****
                                  Morawska Ostrawa i Przywóz 
                                          cz.Moravská Ostrava a Přívoz
                                 Mestskě obvod Moravská Ostrava a Prívoz

. Herb przyjęto 29.10.1996 r
 Składa się z dwóch mniejszych części miasta o nazwach Morawska Ostrawa i Przywóz 
położone w jego morawskiej części pomiędzy rzekami Odrą a Ostrawicą. 
Do połączenia miasta Morawska Ostrawa z gminą Przywóz doszło w 1924 r

***.
 Przywóz 
Herb nadany
 31 lipca 1905 roku.

*****
Nová Bělá
 Nadany 11.IV..1995 r.

Świerk 
 U góry  po bokach  tarczki z  złotą róża i srebrną mitrą 
  Róża symbolizuje  przynależność do miasta Ostrawy (od 1941 r)
Mitra  - symbolizuje wieś  Mitrovice połączoną
                                                                 w 1945 r  z Novą Bělá..

                                                                             *****
                                                Nová Ves 

Nadany 6.IX.1994.
                                             W herbie postać św. Bartłomieja , patrona dzielnicy
                                               Figura  świętego  znajduje się w  kościele   filialnym
                                                          należącym   do parafii Marianske Hora

                                                    ***
                                        Ostrawa-Południe
                                                cz. Ostrava-Jih 


Herb nadany  4.10.1994 r
                   Pierwsze pole pochodzi z pieczęci Zábřeha  - symbolizuje  przynależności
                                          w przeszłości wsi do diecezji ołomunieckiej

.                                           Na drugim polu  waga  z  herbu Výškovice
.            Trzecie pole  srebrna ryba  z  pieczęci Hrabůvki, hodowlę  ryb w miejscowych  stawach
.                  Czwarte pole w srebrno-czerwoną kratę  symbolizuje osiedle mieszkaniowe
                                                                  Dubina i Bělský les. 

 Ostrava-Jih został utworzony 24 listopada 1990 r. z  okręgu miejskiego Ostrawa III, który pierwotnie obejmował obszary katastralne Zábřeh nad Odrou, Hrabová, Hrabůvka, Výškovice, Vítkovice (część), 
Nová Bělov, Paseka, Proskice Stará Bělá

                                                                                    *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz