piątek, 9 października 2020

Herby na Zaolziu

                                                           Herby miast i gmin na Zaolziu   
                  
Zaolzie – używana głównie w Polsce i przez polską mniejszość w Czechach potoczna nazwa tej części dawnego Księstwa Cieszyńskiego, która była według lokalnego porozumienia polskiej i czeskiej rad narodowych z dnia 5 listopada 1918 pod tymczasową kontrolą polskiej administracji, a na Konferencji 
w Spa w 1920, po arbitralnym podziale regionu między Polskę i Czechosłowację,
 została przez mocarstwa przyznana Czechosłowacji (dziś Czechy). 
 
Nazwa pochodzi od rzeki Olzy, stanowiącej od 1920 w okolicach Cieszyna granicę pomiędzy Polską i Czechosłowacją
. Od północy i wschodu obszar Zaolzia ograniczany jest granicą polsko-czeską wzdłuż granic obecnych powiatów wodzisławskiego i cieszyńskiego. Od zachodu za granicę uważa się historyczną granicę 
językową, od południa granicą czesko-słowacką.

                                                                         **********
                                            Kraj morawsko-śląski (cz. Moravskoslezský kraj)

od 2002 r
                                                     Tarcza herbowa czwórdzielna w krzyż.
       Orlica w koronie przedstawiona w pierwszym polu jest symbolem czeskiego Śląska 
                     Orlica z pola drugiego to herb Moraw znany już od średniowiecza.
 Koń i róża w polu trzecim to herb Ostrawy, stolicy kraju. Pole czwarte przedstawia symbol Księstwa Raciborskiego, który sam jest połączeniem herbów Księstwa Opawskiego (pole srebrno-czerwone w słup) 
     i Księstwa Cieszyńskiego (złoty orzeł w błękitnym polu).


                                                                            ******
                   W obrębie Zaolzia mieści się powiat Karwina oraz część powiatu Frydek-Mistek.

                                                                     Powiat Karwina
                                                               (czes. Okres Karviná)
                                                                         1960-2003
                                                   Powierzchnia- 356,24  km²

                                                                             ********
                                                                       Gminy

                                                               Błędowice Górne
                                                                    (cz. Horní Bludovice)
 
       
                                                                  Herb  od  4 czerwca 1998.

                                                                           *******
                                                                      Bogumin
                                                                       (cz. Bohumín)

     
Herb zatwierdzony  22 czerwca 1967 r.
                                                              . Projekt Jirzego Loudy 
                                        Po połączeniu Nowego i Starego Bogumina w 1973 r.
                                                     herb stał się herbem miejskim Bogumina.
                        Symbolizuje położenie przemysłowego miasta na styku trzech tras kolejowych.

                                                                            *******
                                                                      Cierlicko
                                                                        (cz. Těrlicko ) 

                                                       
                                                         Herb od  12 lutego 1995 roku.
                                                            Tarcza dwudzielna w pas.
 W polu  górnym błękitnym  złote słońce, w dolnym  srebrnym czerwony pług
 Wizerunek pługa  pochodzi z pieczęci Dolnego Těrlicka używanej  do 1864 r 

****
Czeski Cieszyn 
(cz. Český Těšín)
Herb ustanowiony 7 czerwca 1921 roku
Herb bazuje na herbie Cieszyna, różniąc się od niego tylko rodzajem tarczy
 i brakiem korony w wizerunku orła

               **********            
                                                                     Dąbrowa
                                                                      (cz. Doubrava )
         
Herb od 15.VII.1993..
Pół orła dolnośląśkiego - ?
                                            Drzewo (dąb) - nawiązuje do nazwy gminy - 
                                    która  pochodzi prawdopodobnie od lasu dębowego ( dúbrava)
.                                       Młotki górnicze -wydobycie węgla ( 1822-2006/2007)
                                               
                                W latach 1974–1990 Dąbrowa znajdowała się w administracyjnych
                                                                     granicach Orłowej

                                                                           *********
                                                                    Dziećmorowice
                                                                        (cz. Dětmarovice )

         
           Herb od 26.IV.1996 r.
 Wirnik turbiny  -symbolizuje  elektrociepłownię Dětmarovice
 Przez miejscowość przepływa rzeka Olza -symbolizuje to srebrny falisty pas
U dołu  kwiat kąkolu  symbolizujący - częśc gminy  Koukolná (pol. Kąkolna)
 
     ****
                                                                      Hawierzów
                                                                          ( cz.Havířov)

                                                              
   Od  1967 r
U góry  złote młotki  górnicze symbolizują nazwę miasta 
  (cz.  havíř  -górnik)  a Havířov  -miasto górników. 
Róża pochodzi z herbu Ostrawy, 
       Srebrno-błękitne faliste pasy , symbolizują  znajdujące się  na obrzeżach miasta;
zalewy : Cierlicki (czes. Těrlická přehrada) na rzece  Stonawka 
 i  Žermanice (czes. Žermanická přehrada,)
na rzece  Łucyna 
Herb został zaprojektowany przez Jiříego Loudę


******
                                                                           Karwina 
                                                                            (cz. Karviná)

      

 W polu prawym - błękitnym znajduje się pół złotego orła górnośląskiego z czerwonym dziobem, 
językiem i łapami. W polu lewym - srebrnym umieszczono zieloną gałąź lipy z dwoma liśćmi i jednym kwiatostanem.

Obecny herb (dawny herb miasta Frysztat) przyjęty został w 1993 roku.
 Jest to zmodyfikowana wersja herbu z 1968 roku 
(w wersji tej pole lewe było czerwone).
 
      Herb nawiązje do legendy o orle który zbudowal gniazdo na wysokiej lipie.
Wokół tej lipy powstało  z czasem  miasto Frysztat 
***
Poprzednie herby
                                                                                1940

1909
********
Kocobęd
 (cz. Chotěbuz )
                                                                        
   
                                                                    Herb  od  27 .IV.1999.r
                                 W  polu zielonym  nad złotą palisadą, dwie skrzyżowane kosy,
                                             przeplatane dwoma skrzyżowanymi sierpami,
                                                   wszystkie srebrne na złotych uchwytach.
                      
                                          Palisada symbolizuje  słowiańskie grodzisko którego  
                                                        pozostałości odkryto  na terenie gminy

                                                                            *******
                                                                Lutynia Dolna 
                                                                    (cz. Dolní Lutyně )

  
 
Herb od 15.VII. 1993 r.
Na niebieskiej tarczy złoty snopek trzech widocznych garści, któremu 
po bokach towarzyszą srebrne róże ze złotymi nasionami.

Snop w herbie  pochodzi  z XVIII w pieczęci  Lutyni Dolnej

****
Olbrachcice
 (cz. Albrechtice )
                                                                   
   
    Oficjalnie  od 21.IX.2005 roku
  ( używane od 1983 roku)
 Młotki  górnicze symbolizują związek wsi z górnictwem.
Sześciopłatkowy  kwiat ( Těšínka )  symbolizuje Śląsk Cieszyński.
Czerwono-białe pasy  - wzajemne współistnienie Czechów i Polaków. .

 ******
  Orłowa
  (cz. Orlová)  

                                                   Herb  przyjęty został 1 grudnia 1996 roku.
      Tarcza trójdzielna w słup , z lewej w pas.
Orzeł - symbolizuje nazwę miasta. 
            Drzewo - występuje na najstarszych pieczęciach. Orłowej
          Symbole górnicze  - rozwój  miasta, jest bezpośrednio związany 
           z rozwojem górnictwa węglowego.

                                                                              *******
Pietwałd
 (cz. Petřvald )

   
    Herb od  26 maja 2000.
Herb symblizuje położenie na terenie Śląska Cieszyńskiego (pole górne)
 i  pole dolne -wydobycie węgla kamiennego ( 1833 -1998 r)

******
Piotrowice koło Karwiny 
(cz. Petrovice u Karviné )

                                                                   Herb od 1.XII. 1996 r

                                 Klucze -atrybut św. Piotra , a pomiędzy skrzyżowanymi kluczami 
                         cztery gwiazdki symbolizujące cztery  wsie - Petrovice, Dolní Marklovice,
                                                               Závada i Prstná. 
                                 W 1952 r. zostały one  połączone pod nazwą Petrovice u Karviné

     ******
                                                                     Rychwałd 
                                                                        (cz. Rychvald )

        
Herb  od  7 maja 1992 roku.

  Liście lipy  symbolizują trzy  tradycyjne części wsi
    : Střed, Václav i Podlesí.
     Dolna część  tarczy symbolizuje stawy na terenie gminy

Nazwa  Rychvald pochodzi z jęz. niem.- bogaty  las

**
    Poprzedni herb  ustanowiony w 1985 r

                                                                               *******
                                                                            Stonawa    
                                                     (cz. Stonava ) 
       
           
          Herb  od 5 maja 1994 roku.
Na tarczy w polu zielonym srebrny koronowany gryf trzymający
małą  zlotą tarczę z czarną literą S. 

      ****
    Sucha Górna
      (cz.. Horní Suchá )

        
       Herb od  4.VI.1998 roku.
    Herb nawiązuje do legendy  , według której na polanie znajdowała się samotna
 sucha sosna, a miejsce to nosiło nazwę „Suchá Polana”.
 Po  założeniu na tej polanie osady nazwano ją "Suchá". 

     ************

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz