wtorek, 3 listopada 2020

Mołdawia -herby miast

                                                   Herby miast na znaczkach Mołdawii

                                                                                    2017

                                                                                     Bryczany

                                                                                      Orașul Briceni

                               
                                                                                              Mi 991                     

                                                        Herb zatwierdzony decyzją Rady Miasta Briceni 

                                                                      (nr 1/14) z 22 lutego 2002 r.

                                                          Tarcza sześciopolowa -w polach 1,3 i 5 - róża

                                                             W polach  2,4 i 6  srebrna brzytwa (z profilu )

                                                                         nawiązanie do nazwy miasta .

                                                                                    *********

                                                                                 Rezina

                    
                                                                                      Mi 992
                                                     Herb zatwierdzony decyzją Rady Miejskiej Rezina 
                                                                        (nr 4/16) z 29 czerwca 1998 r.

                                  W centrum tarczy   klasztorny kościół  „Răzana”powstały  w 1700 roku
                                                     i rozwiązany  po rosyjskiej  aneksji Besarabii.
                                          Srebrny  falisty pas, u stóp kościoła symbolizuje  Dniestr
                                  Okrąg  barwy khaki  - symbol  miejscowej  cementowni , kamieniołomów
                                        wapienia i zakładów  wapienniczych , które istniały w Rezinie.
                                                        Złota korona murowa  -status miejski

                                                                                        ***

               
                                                                        
                                                                           Herb  zatwierdzony 
                                                                          10 września 1936 roku.

                                                                             *************

                                                                           Sângerei

                                                                            Orașul Sângerei

                                                                

       Mi 993
  Herb zatwierdzony decyzją Rady Miejskiej Singerei
      (nr 22/1) z 20 kwietnia 2001 
                                                   
                               Pół wspiętego  lwa w koronie , strzałą przeszytego, z szablą w łapie prawej
                      nawiązuje do herbu własnego  rodziny Kałmuckich( tutejszych  właścicieli ziemskich)
                                       nadanego im  przez króla  Jana III Sobieskiego  w 1683 r 

                                                             
                                 Półksiężyc i gwiazdy - do herbu rodu  Cheșco (właścicieli po 1812 r) 


                                                                                 ***
.                                              W latach 1944-1991 nazywało się Łazowsk.

                                                                             ********

                                                                        Floreşti         

     
Mi 994
Herb zatwierdzony decyzją Rady Miejskiej Floresti 
(nr 11/7) z 24 sierpnia 2001 r.

Lilie - nazwiązanie do nazwy miasta
 Floaria (kwiat) 
Dwie  skrzyżowane  szable pochodzą  z herbu rodu Costin
   Złota korona miejska  symbolizuje status miasta 

***
        Miron Costin, także Kostyn ( 1633- 1691 ) – kanclerz Mołdawii, 
       poeta i kronikarz tworzący w języku mołdawskim i polskim.
 
 W latach 1668-1683   Floreşti  było  w posiadaniu Mirona Kostina
  
******
    Ialoveni (pol. Jaloweny)
Orașul Ialoveni 

    
      Mi 995
  Herb zatwierdzony decyzją Rady Miasta Ialoveni
 (nr 03/06) z 27 marca 2002 r.

  Wiśniowe fale symbolizują fale rzeki Ishnovec, która pierwotnie nazywana była „Vishnovec”
- od słowa wiśnia, gdyż u źródła rzeki, w pobliżu klasztoru Capriana, znajdowały się zarośla dzikich wiśni.
  Srebrne fale symbolizują wodę.
 Złoty kielich (złoto jest symbolem słońca) -  produkcja wina sherry „Vinuri Ialoveni”.
i symbolizuje kielich, który   zawiera eliksir życia, nieśmiertelności, wiedzy, wiary w przyszłość.
Korona murowa  nad tarczą symbolizuje status miasta i  centrum regionalnego

W latach 1977 -31.III. 1989 nosiło nazwę Kutuzow

*******
 Leova
Orașul Leova

    
Mi 996
     Herb  zatwierdzony decyzją Rady Miejskiej Leova 
     (nr 4.16) z 24 października 2008 r.

Lew  nawiązuje do nazwy -nazwa miasta pochodzącej od lwa.
Blankowany mur - symbolizuje starożytny  Mur Trajana (Górny mur Trajana)

***

   Herb zatwierdzony dekretem króla Rumunii Karol II
 (nr 511) z 1 marca 1934 r.

****
w czasach  ZSRR

*** 

                                                                            ********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz